MIỄN DỊCH bài 2 tế bào và cơ quan miễn dịch ths tú anh

MIỄN DỊCH bài 2 tế bào quan miễn dịch ths anh

MIỄN DỊCH bài 2  tế bào và cơ quan miễn dịch  ths tú anh
... Immunology 2nd Ed â Saunders 20 04 S DI CHUYN V TI TUN HON CA T BO LYMPHO Tế bào NK (Natural killer) Tế bào NK (Natural killer) tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch Tế bào đơn nhân (monocyte) tế bào tham ... dịch c Hiu Các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch Lympho BC trung tính Mono BC toan BC kiềm Lympho T tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch Tế bào lympho B C quan lympho ngoi vi (hch lympho, lỏch) ... lympho T C QUAN LYMPHO NGOI VI Mô lympho ruột (GALT) Mô lympho phế quản (BALT) Các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch MD khụng c hiu MD c hiu Các giai An đáp ứng miễn dịch c Hiu Các tế bào tham...
 • 21
 • 141
 • 1

Bai 2 te bao va cau tao hoa hoc cua te bao BTTL

Bai 2 te bao va cau tao hoa hoc cua te bao BTTL
... up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...
 • 4
 • 257
 • 0

Bai 2 te bao va cau tao hoa hoc cua te bao DABTTL

Bai 2 te bao va cau tao hoa hoc cua te bao DABTTL
... up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...
 • 3
 • 234
 • 0

Bai 2 te bao va cau tao hoa hoc cua te bao TLBG

Bai 2 te bao va cau tao hoa hoc cua te bao TLBG
... up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...
 • 3
 • 265
 • 0

Bài giảng tế bào tổ chức hệ miễn dịch đặc hiệu

Bài giảng tế bào và tổ chức hệ miễn dịch đặc hiệu
... giai đoạn đáp ứng miễn dịch đặc hiệu Cơ chế phòng vệ miễn dịch bẩm sinh miễn dịch đặc hiệu Nêu loại tế bào hệ miễn dịch chức chúng Nêu chức quan lympho Nêu ý nghĩa tái tuần hoàn tế bào lympho qua ... đầu Tế bào hệ miễn dịch Giải phẫu chức quan lympho Con đường chế tái tuần hoàn tế bào lympho Tóm tắt     Tế bào trình diện kháng nguyên Tế bào lympho đặc hiệu kháng nguyên Các tế bào hiệu ... cấp: vài sau vi khuẩn xâm nhập Sau vào tổ chức: thực chức năng, chết sau vài   Chức chính: thực bào giết vi sinh vật Thực bào tế bào vật chủ chết Bạch cầu trung tính chết ổ viêm  Các tế bào...
 • 73
 • 239
 • 1

Bài giảng Chương 2: Tế bào học thuyết tế bào

Bài giảng Chương 2: Tế bào và học thuyết tế bào
... Học thuyết tế bào (Bổ sung năm 1858)  Ðến năm 1858 thuyết tế bào mở rộng thêm bác sĩ người Ðức (Rudolph Virchow): Tế bào tế bào có trước sinh www.themegallery.com ... Nhiễm sắc thể  Nhiễm sắc thể tế bào Prokaryote  Tế bào sơ hạch có 0,1% ADN so với tế bào chân hạch  Tế bào sơ hạch chưa có nhân thật bao màng  Ở phần lớn tế bào sơ hạch, ADN tập trung vùng ... www.themegallery.com LOGO Nhân tế bào thể suốt Nhân tế bào  Chiếm khoảng 10% thể tích  Chứa tồn DNA tế bào  Chứa đựng thơng tin di truyền  Trung tâm điều khiển hoạt động tế bào  Màng nhân điều hồ...
 • 100
 • 504
 • 0

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CHỨC NĂNG CỦA CÁC THỂ SỐNG CHƯA CẤU TẠO TẾ BÀO THỂ ĐƠN BÀO pps

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC CƠ THỂ SỐNG CHƯA CÓ CẤU TẠO TẾ BÀO VÀ CƠ THỂ ĐƠN BÀO pps
... để sống sử dụng lượng ánh sáng mặt trời 6 Động vật nguyên sinh Các động vật nguyên sinh hình dạng kích thước khác nhau; thể cấu tạo tế bào chúng tổ chức thể phức tạp Trong tế bào, nhân ... khuẩn), hình xoắn (xoắn khuẩn) Cấu tạo thể chúng đơn giản, gồm chất nguyên sinh màng, chưa nhân rõ rệt ADN tập trung phần tế bào chưa màng ngăn cách với phần tế bào chất xung quanh Đa số vi ... Thuộc nhóm nhân nguyên thuỷ, khả quang hợp nhờ sắc tố, nhóm nguyên thuỷ thực vật diệp lục Tảo đơn bào Một số tảo đơn bào tảo lục, tảo vỏ nhân rõ ràng Nhờ diệp lục mà tảo khả...
 • 4
 • 437
 • 0

Bài giảng tế bào thể người lê hồng thịnh

Bài giảng tế bào  mô cơ thể người  lê hồng thịnh
... chức thể sống • Ngun tử • Phân tử – Phân tử lớn • • • • • • Bào quan Tế bào quan Hệ quan thể Cấu tạo tế bào & mơ Tế bào thể người: Tế bào – # 1014 tế bào – Thành phần ngồi tế bào ... chia tế bào Sự phân chia tế bào • Phân bào ngun nhiễm (ngun phân), phân chia tạo hai tế bào giống tế bào ban đầu, tạo điều kiện cho thể lớn lên phát triển, thay tế bào bị chết lão hóa • Phân bào ... Tế bào Tế bào người Tế bào có nhân thực (eukaryote) • Có màng nhân • Có ti thể • Có Golgi • Có tiêu thể • Có peroxisome Tế bào vi khuẩn • Khơng có màng nhân (prokaryote) 11 9/11/2014 Nhân tế...
 • 27
 • 148
 • 0

Bài 24: Tiêu hóa quan tiêu hóa

Bài 24: Tiêu hóa và cơ quan tiêu hóa
... II.Các quan tiêu hoá: Hình 24.3 Sơ đồ quan hệ tiêu hóa thể người  Hoàn thành bảng sau: Các quan tiêu hoá Các tuyến tiêu hoá Câu hỏi : việc xác định vị trí quan tiêu hoá có ý nghĩa nào? quan tiêu ... tiêu hoá gồm hoạt động nào? Câu hỏi 2: Nêu vai trò trình tiêu hoá? ĂN Tiêu hoá thức ăn Biến đổi lí học Biến đổi Hấp thụ chất Tiết dịch lí học dinh tiêu hoá dưỡng Thải phân Đẩy chất chất ống tiêu ... gồm: a Các chất vô cơ, chất hữu cơ, muối khoáng, nước b Chất hữu cơ, vitamin, protêin, lipit c Chất hữu cơ, chất vô d Protêin,gluxit,lipit,vitamin,muối khoáng Câu2: vai trò tiêu hoá là: a Biến...
 • 11
 • 233
 • 0

Bài 20 Hô hấp quan hô hấp( kèm phim minh họa)

Bài 20 Hô hấp và cơ quan hô hấp( có kèm phim minh họa)
... CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ HÔ HẤPCỦA NGƯỜI VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG: 1/ Các quan hấp: - Đường dẫn khí: Bảng 20 SGK - Hai phổi: 2/ Chức quan : Dựa bảng 20 SGK trả lời câu hỏi sau: - Những đặc điểm quan ... ®éng sèng cđa tÕ bµo - hấp liên quan với hoạt động sống tế bào thể? I/ KHÁI NIỆM HÔ HẤP: - hấp trình không ngừng cung cấp oxi cho tế bào thể thải khí cacbonic - hấp gồm giai đoạn chủ ... - Ý nghóa hấp: +Nhờ hấp mà oxi lấy vào để oxi hóa hợp chất hữu tạo lượng cần cho hoạt động sống thể + Thải khí cacbonic nước khỏi thể II/ CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ HÔ HẤPCỦA NGƯỜI VÀ CHỨC NĂNG...
 • 17
 • 670
 • 13

Bai 20 Ho hap va co quan ho hap co kem phim minh hoa

Bai 20 Ho hap va co quan ho hap co kem phim minh hoa
... cần cho ho t động sống thể + Thải khí cacbonic nước khỏi thể II/ CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ HÔ HẤPCỦA NGƯỜI VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG: 1/ Các quan hô hấp: Quan sát hình vẽ sau xác định quan hơ Khoang ... th©n nhiƯt ỉn ®Þnh 370C O2 CO2 + H2O -Gióp tÕ bµo lín lªn, ph©n chia - Gióp c¬ thĨ ho t ®éng N¨ng l­ỵng cho c¸c ho t ®éng sèng cđa tÕ bµo - Hô hấp có liên quan với ho t động sống tế bào thể? I/ ... CƠ QUAN TRONG HỆ HÔ HẤPCỦA NGƯỜI VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG: 1/ Các quan hô hấp: - Đường dẫn khí: Bảng 20 SGK - Hai phổi: 2/ Chức quan : Dựa bảng 20 SGK trả lời câu hỏi sau: - Những đặc điểm quan...
 • 16
 • 288
 • 1

Bài soạn BÀI 1_HOẠT ĐỘNG THỞ QUAN HÔ HẤP

Bài soạn BÀI 1_HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP
... trí quan hấp Mũi Khí quản Học sinh biết vị trí quan hấp Thanh quản Phế quản Phổi trái Làm việc nhóm đôi Quan sát hình 3, đường không khí hít vào thở Hít vào Thở Kết luận Khi hít vào Mũi ... hấp hiếu khí hấp kị khí hấp Nitrat Năng lượng Khí cacbonic Nước Năng lượng Khí nitơ Nước hấp Sunfat Năng lượng Khí sunfua hidro Nước hấp Cacbonat Năng lượng Khí Mêtan Nước Cử động ... HOẠT ĐỘNG 1: THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI • MỤC TIÊU: Kể tên quan hấp • HÌNH THỨC: Thảo luận nhóm đôi – HS quan sát, kể tên quan hấp theo nhóm – Trình bày – Gv kết Quan sát tranh trả lời: -Hình hít vào?...
 • 21
 • 1,079
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây trồng ppt

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây trồng ppt
... Khi mơ phơi sinh thiết lập đưa vào mơi trường lỏng Tế bào non diện Những tế bào nầy xuất khơỉ đầu chọn vật liệu phơi sinh Một vài tế sản xuất polysaccharides, tế bào khơng thành phơi xuất xuất ... thermalcycler Sản phẩm PCR phân biệt nhờ điện di gel, phát nhờ phương pháp nhuộm phương pháp đánh dấu primer Kỹ thuật sử dụng theo chiến lược RAPD, DAF, AP-PCR (bảng 7-2) Kỹ thuật AFLP kỹ thuật DNA fingerprinting, ... để ứng dụng kỹ thuật chọn lọc giống lúa thơm, nhờ marker phân tử (MAS) Cho đến nay, việc lai tạo giống lúa cải tiến có phẩm chất gạo thơm thành cơng, so với việc khai thác tính trạng từ giống...
 • 51
 • 503
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây lạc pdf

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây lạc pdf
... cáo đề tài nhánh nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào kỹ thuật thị phân tử phục vụ chọn tạo giống lạc Thuộc đề tài KC 04 08 Chủ trì ĐT nhánh: Ths Nguyễn Văn Thắng Cán tham gia thực đề tài: Ths ... bệnh héo xanh - Lai tạo quần thể phân li phục vụ công tác nghiên cứu đa dạng di truyền tìm kiếm thị phân tử tính kháng bệnh - Kết luận thị phân tử - Chọn số dòng /giống triển vọng kháng bệnh gỉ ... đến tháng 9/2004 Mục tiêu đề tài ứng dụng thị phân tử vào việc chọn tạo giống lạc kháng bệnh gỉ sắt/héo xanh vi khuẩn Nội dung nghiên cứu - Thu thập đánh giá tập đoàn lạc - Xác định phơng pháp đánh...
 • 8
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 2 tế bào sinh học 8sinh học 8 bài 2 tế bàochu kỳ tế bào và cơ chế sửa sai trong sao chépbài 20 hô hấp và cơ quan hô hấptổ chức nông lương thế giới fao và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea thìbài 2 thành lập và tính toán sổ đo điện tửbáo chí cơ quan quyền lực thứ tưgiải bài tập vật lý 12 cơ bản chương 6 lượng tử ánh sáng pdfbài 2 cấu trúc và chức năng của tế bàoxếp loại lxm cấp sau lxmkdh bằng phương pháp hình thái hóa học tế bào và miễn dịchbài 18 chu kì tế bào và nguyên phânbài chu kì tế bào và quá trình nguyên phânbài 2 phiên mã và dịch mã nâng caogiáo án bài 2 phiên mã và dịch mãbài tập bài 2 phiên mã và dịch mãPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại