Thòa ước lao động tập thể

vấn đề thỏa ước lao động tập thể vô hiệu và việc xử lý thỏa ước vô hiệu

vấn đề thỏa ước lao động tập thể vô hiệu và việc xử lý thỏa ước vô hiệu
... quyết tranh chấp lao động nếu phát hiện thấy thỏa ước lao động tập thể trái với pháp luật lao động thì có quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể hiệu toàn bộ hoặc ... xuất yêu cầu kí kết thỏa ước - Bước 2: Đàm phán nội dung thỏa ước - Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động nội dung thỏa ước - Bước 4: Kí kết thỏa ước thỏa ước lập thành bản, ... các vấn đề liên quan đến nó là rất hữu ích Từ những điều đã trình bày bài, ta phần nào hiểu rõ về vấn đề thỏa ước lao động tập thể hiệu và việc xử lí thỏa ước...
 • 4
 • 387
 • 0

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
... thể gửi đăng ký Sở Lao động - Thương binh Xã hội (nơi đăng ký) điều khoản sửa đổi, bổ sung II THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể: - Công văn đăng ký ... người sử dụng lao động phải gửi thỏa ước lao động tập thể đến đăng ký Sở Lao động - Thương binh Xã hội (doanh nghiệp đăng ký phải kèm theo công văn đăng ký biên lấy ý kiến tập thể lao động) Tổ ... lao động, không đặt quyền lợi người lao động thấp quy định Nhà nước Đăng ký thỏa ước lao động tập thể với Sở Lao động - Thương binh Xã hội: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết thỏa ước lao...
 • 6
 • 286
 • 0

nội dung và ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể

nội dung và ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể
... toàn lao động, vệ sinh lao động bảo hiểm xã hội: - An toàn lao động, vệ sinh lao động:Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động ; tiểu chuẩn việc cung cấp phơng tiện phòng hộ lao ... lấy ý kiến tập thể lao động nội dung thoả ớc lao động tập thể Nếu có 50% số lao động tập thể lao động tán thành hai bên tiến hành kết thoả ớc lao động tập thể - + Thoả ứơc lao động tập thể phải ... liên kết ngời sử dụng lao động (doanh nghiệp) ngời lao động Mặt khác có nội dung nh ngời lao động có tin cậy trình lao động Thủ tục thơng lợng, ký kết, đăng ký thoả ớc lao động tập thể: -Việc...
 • 16
 • 236
 • 0

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Đề học kỳ lao động, đề 12 Nêu mối quan hệ giữa pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động
... ước lao động tập thể BLLĐ: Bộ luật lao động H ĐLĐ: hợp đồng lao động NLĐ: người lao động NSDLĐ: người sử dụng lao động Mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể và hợp ... hợp đồng lao động Để điều chỉnh quan hệ lao động tại Doanh nghiệp, bên cạnh thoả ước lao động tập thể và một sô nguồn quy phạm khác, có một công cụ quan trọng đó là hợp ... hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là sự thoả thuận về nội dung và các điều kiện lao động giữa hai bên NSDLĐ và NLĐ Để hiểu mối quan hệ TƯLĐTT với pháp luật lao động HĐLĐ, trước...
 • 18
 • 101
 • 0

Thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể
... hợp đồng lao động Trang THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ b Thực điều 115, điều122, điều127 Bộ luật lao động sữa đổi bổ sung việc cấm hạn chế làm thêm lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động ... NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ) - Người lao động phải hoàn thành nhiệm vụ giao, đảm bảo chất lượng hiệu công tác - Nghiêm túc chấp hành Nội quy lao động quy đònh Công ty tôn trọng điều ký thoả ước lao động ... c Mức lao động sửa đổi, bổ sung phải áp dụng thử tối đa không tháng, sau ban hành thức Điều 20: VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG Khi có tranh chấp lao động xảy ra, Hội đồng hòa giải lao động...
 • 11
 • 213
 • 0

Thòa ước lao động tập thể

Thòa ước lao động tập thể
... đồng lao động b Thực điều 115, điều122, điều127 Bộ luật lao động sữa đổi bổ sung việc cấm hạn chế làm thêm lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động người tàn tật c Trong trường hợp người lao ... NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ) - Người lao động phải hoàn thành nhiệm vụ giao, đảm bảo chất lượng hiệu công tác - Nghiêm túc chấp hành Nội quy lao động quy đònh Công ty tôn trọng điều ký thoả ước lao động ... c Mức lao động sửa đổi, bổ sung phải áp dụng thử tối đa không tháng, sau ban hành thức Điều 20: VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG Khi có tranh chấp lao động xảy ra, Hội đồng hòa giải lao động...
 • 13
 • 190
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hoà thọ - Đông Hà

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hoà thọ - Đông Hà
... người lao động Về không gian thời gian: Đề tài nghiên cứu thực Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà Các liệu thứ cấpđượccung cấp Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà từ năm 2011 -2 013 Phương pháp nghiên cứu - ... công ty 2.1.2 cấu máy tổ chức công ty 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 2.1.4 Tình hình nguồn lực lao động công ty Tổng số lượng lao động công ty năm 2013 1.158 người, lao ... việc người lao động công ty may Hòa Thọ - Đông Hà Từ phương trình hồi quy tuyến tính cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc người lao động công ty may Hòa Thọ - Đông Hà chất công việc,...
 • 26
 • 328
 • 2

tóm tắt luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hoà thọ - Đông Hà

tóm tắt luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hoà thọ - Đông Hà
... người lao động Về không gian thời gian: Đề tài nghiên cứu thực Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà Các liệu thứ cấpđượccung cấp Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà từ năm 2011 -2 013 Phương pháp nghiên cứu - ... công ty 2.1.2 cấu máy tổ chức công ty 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 2.1.4 Tình hình nguồn lực lao động công ty Tổng số lượng lao động công ty năm 2013 1.158 người, lao ... việc người lao động công ty may Hòa Thọ - Đông Hà Từ phương trình hồi quy tuyến tính cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc người lao động công ty may Hòa Thọ - Đông Hà chất công việc,...
 • 26
 • 270
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may hoà thọ đông hà (full)

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may hoà thọ  đông hà (full)
... CHUNG V CễNG TY MAY HềA TH - ễNG H V C IM TèNH HèNH NHN S TI CễNG TY 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin cụng ty Cụng ty may Hũa Th - ụng H l n v trc thuc ca Tng Cụng Ty C Phn Dt May Ho Th c thnh ... ngi lao ng l rt quan trng v vụ cựng cn thit Ngi lao ng c khuyn khớch lm vic, cú ng c thỳc y giỳp cụng ty nõng cao nng sut lao ng, nõng cao cht lng sn phm v gi chõn h gn bú vi cụng ty Cụng ty May ... vic ca ngi lao ng ti cụng ty may Hũa Th - ụng H Nghiờn cu thc trng cụng tỏc to ng c lm vic cho ngi lao ng ti cụng ty may Hũa Th - ụng H T kt qu nghiờn cu, xutkin ngh ban lónh o cụng ty cú th s...
 • 147
 • 515
 • 8

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của người lao động tại công ty hông khăm tại tỉnh xekoong

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của người lao động tại công ty hông khăm tại tỉnh xekoong
... lòng công việc người lao động công ty Hông Khăm tỉnh Xekoong Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hài lòng công việc nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc người lao động Công ty ... QUAN VỀ CÔNG TY HÔNG KHĂM TỈNH XÊ KOONG VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HÔNG KHĂM TỈNH XÊKOONG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tên đầy đủ : Công Ty TNHH Hông Khăm Tỉnh ... động Công ty Hông Khăm tỉnh Xekoong - Phạm vi nghiên cứu: toàn người lao động Công ty Hông Khăm tỉnh Xekoong - Thời gian thực cứu khảo sát tháng tháng năm 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu...
 • 26
 • 92
 • 0

Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt
... hai, hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt vì nó có hai điểm khác biệt so với hàng hóa thông thường, biểu hiện ở hai thuộc tính : Giá trị hànghóa sức lao động ... hiện của hàng hóa sức lao động trở thành điều kiện để tiền tệ chuyển hóa thành tư bản Từ hai điều có thể kết luận rằng hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt Câu ... hàng hóa sức lao động cũng thể hiện quá trình tiêu dùng sức lao động, tức là quá trình lao động của người công nhân Tuy nhiên quá trình sử dụng hay tiêu dùng hóa sức lao...
 • 12
 • 190
 • 0

Tiểu luận Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Tiểu luận Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt
... hai, hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt vì nó có hai điểm khác biệt so với hàng hóa thông thường, biểu hiện ở hai thuộc tính : Giá trị hànghóa sức lao động ... hiện của hàng hóa sức lao động trở thành điều kiện để tiền tệ chuyển hóa thành tư bản Từ hai điều có thể kết luận rằng hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt Câu ... của hàng hóa sức lao động cũng thể hiện quá trình tiêu dùng sức lao động, tức là quá trình lao động của người công nhân Tuy nhiên quá trình sử dụng hay tiêu dùng hóa sức...
 • 12
 • 365
 • 0

Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt,so sánh giữa tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lưu động và nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu đó

Tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt,so sánh giữa tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lưu động và nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu đó
... rằng hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt Câu 2: So sánh giữa bản bất biến, bản khả biến, bản cố định và bản lưu động Và nêu nghĩa của việc nghiên ... hay nhiều vòng bản lưu động chu chuyển nhanh bản cố định về mặt giá trị bản bản khả bản cố định Tốc độ chu biến biến là được sử dụng chuyển khác là điều nguồn ... khác của ng của bộ phận bản ng bộ quá trình phận bản sản xuất quá trình sản xuất tại Là bộ phận Là một phần hình chủ yếu của của bản tồn tại thức...
 • 20
 • 498
 • 0

phân biệt hàng hóa sức lao động với hàng hóa thông thường

phân biệt hàng hóa sức lao động với hàng hóa thông thường
... Khác nhau: Hàng hoá slđ Hàng hoá thông thường Người mua có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, người bán phải phục tùng người mua Người mua và người bán hoàn toàn độc lập với Mua ... đẳng và mối quan hêê đoàn kết, hữu nghị người với người thực hiêên Giai cấp công nhân hiêên đại với sứ mêênh lịch sử mình, với nhân dân lao đôêng sẽ sáng tạo xã hôêi đó Khi nghiên cứu ... lượng trị quần chúng có sức mạnh định Cách mạng Tháng Tám đã thể nổi bật sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc mới xuất hiện, sau thời gian dài hàng trăm năm bị phân tán, chia rẽ, xói...
 • 7
 • 163
 • 4

Phân tích thực trạng phân công và hợp tác lao động tại công ty cổ phần đức mạnh

Phân tích thực trạng phân công và hợp tác lao động tại công ty cổ phần đức mạnh
... quan hệ II Phân tích thực trạng phân công và hợp tác lao động tại Công ty Cổ Phần Đức Mạnh 2.1 Giới thiệu chung công ty Công ty Cổ phần Đức Mạnh (trước Công ty TNHH Đức Mạnh) thành lập ... hiểu hoạt động phân công hợp tác lao động Công ty Cổ phần Đức Mạnh I Cơ sở lý luận: 1.1 Phân công lao động: 1.1.1 Khái niệm phân công lao động: Phân công lao động việc phân chia trình lao động hoàn ... DOANH CÔNG TY LIÊN DOANH 2.3.1 Phân công lao động theo chức BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XD 2.3 thống phòng ban chức năngđộng Công ty cổ phần Đức Mạnh Hệ Phân công lao CTY THƯƠNG MẠI SIÊU THỊ ĐM CTY MD&DV...
 • 32
 • 771
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của người lao động tại chi nhánh mobifone thừa thiên huếmột số giải pháp nhằm quản lý và sử dụng quỹ lương của người lao động tại chi nhánh mobifone thừa thiên huếphần thi khởi động tập thể gồm 8 câuhoạt đợng tập thểtiết 1 hoạt động tập thểquản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nộithực trạng hoạt động tập đoàn xuất khẩu của smes ở việt nam trong thời gian quatạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần may núi thành quảng namxây dựng hệ thống định mức lao độngthực trạng công tác thù lao lao động tại doanh nghiệpphần iii đánh giá công tác thù lao lao động tại doanh nghiệpkết quả điều tra thực tế về tạo động lực lao động cho ngừoi lao độngtrích trước tiền lương của người lao độngnguồn lực lao độngphân tích tình hình cung – cầu lao động tại thành phố hồ chí minh hiện naydia chiHướng dẫn quay màn hình (2)key market leader book2Mầm bệnh từ nito oxitmarket leader coursebooks and audio full1MGTA 50Mine sweeperML newedition intermediateNet plus SGphieu dang ky thi mosPP GIẢI bài tập bài 16Previous chapterPrint mul ti sheetMÔN tài CHÍNH TIỀN tệ 2Ebook Sinh lý thực vật nông nghiệp Phần 2Các trang trong thể loại “luật quốc tế”Quyet dinh phat trien ccua UBNDtìm hiểu về ô nhiễm môi trường biểnNâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nội thất trên thị trường miền Bắc của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú HưngTập đồ tiếng Anh (alphabet)