Djth0ng bo 6 test hoa sinh than thanh

Djth0ng bo 6 test hoa sinh than thanh

Djth0ng bo 6 test hoa sinh than thanh
... A ribosome B Thủy phân ATP cung cấp lượng gắn aminoacyl- tRNA vào vị trí A ribosome C Thủy phân GTP cung cấp lượng tạo trượt ribosome 70s mARN D Thủy phân ATP cung cấp lượng tạo trượt ribosome ... acid stearic : A 129 B 151 C 1 46 D 131 E 149 Câu 25 : Phân tử tạo Arg chu trình Ure từ chất ? A Arginosuccinat B Carbonyl phosphate C Citrulin D Aspartat E Or Câu 26 : Acid amin cần thiết : A Glu ... Glycerol – – phosphate, CTP – ethanolamine, acyl – CoA Câu 25 : Chất sau nguyên liệu cho tổng hợp Ure : A Carbonyl phosphate B Citrulin C Amoniac D Arginin E Fumarat Câu 26 : Chất liên quan trực tiếp...
 • 32
 • 164
 • 0

Djth0ng bo 6 test hoa sinh

Djth0ng bo 6 test hoa sinh
... A ribosome B Thủy phân ATP cung cấp lượng gắn aminoacyl- tRNA vào vị trí A ribosome C Thủy phân GTP cung cấp lượng tạo trượt ribosome 70s mARN D Thủy phân ATP cung cấp lượng tạo trượt ribosome ... nguyên sinh D Ty thể E Các ý Câu 35 : Thể ceton tổng hợp : A Gan B Thận C Tim D Não E Cơ Câu 36 : Vai trò carnitin chuyển hóa tế bào : A Cần thiết cho sinh tổng hợp acid béo với số carbon lẻ ... acid stearic : A 129 B 151 C 1 46 D 131 E 149 Câu 25 : Phân tử tạo Arg chu trình Ure từ chất ? A Arginosuccinat B Carbonyl phosphate C Citrulin D Aspartat E Or Câu 26 : Acid amin cần thiết : A Glu...
 • 33
 • 171
 • 0

HOÁ SINH THẬN

HOÁ SINH THẬN
... E 99% 41 Chất không tái hấp thu ống thận: A Ure B Protein C Insulin D Manitol E Câu C D 42 Chức chuyển hoá thận: A Chuyển hoá chất xảy mạnh thận B Chuyển hoá lipid chiếm ưu C Tạo acid cetonic, ... tổn thương ống thận C Ngộ độc thuốc có Pb, As D Câu A B E Câu A C 72 Protein niệu ống thận gặp trường hợp sau: A Sỏi thận B Tổn thương ống thận C Viêm cầu thận cấp D Hội chứng thận hư với tổn ... đạm C Bài xuất Ure tăng bệnh viêm cầu thận cấp D Câu A, B C E Câu A B 65 Bài xuất Ure tăng gặp trong: A Viêm cầu thận cấp B Viêm thận nhiễm độc chì C Thoái hoá protid D Câu A C E Câu B C 66 Creatinin...
 • 9
 • 656
 • 19

BÀI 6: GIỮ VỆ SINH THÂN THỂ

BÀI 6: GIỮ VỆ SINH THÂN THỂ
... phải Ăn bốc, cắn móng tay, chân đất * Kết luận: Chúng ta phải luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân ngày để giữ cho thể gọn gàng Thứ tư ngày 22 tháng năm 2010 IV: Dặn dò - Về nhà em áp dụng kiến ... bàn tay chưa Tuần: Thứ tư ngày 22 tháng năm 2010 Bài 5: I: Làm việc theo nhóm đôi Bước 1: Thảo luận nhóm đôi - Em nhớ lại làm ngày để giữ thân thể sẽ? Bước 2: Trình bày trước lớp Thứ tư ngày 22 ... tên việc nên làm không nên làm việc chăm sóc - Tiết sau học Bài 6: Chăm sóc bảo vệ Kớnh chỳc cỏc thy giỏo, cụ giỏo mnh khe ! học sinh chăm ngoan học giỏi ...
 • 15
 • 464
 • 2

Trắc nghiệm hoá sinh thận potx

Trắc nghiệm hoá sinh thận potx
... nucleic B Chuyển hoá Glucid, Protid, Hemoglobin C Chuyển hoá Glucid, Lipid, Protid D Chuyển hoá Lipid, Protid, Hemoglobin E Chuyển hoá Glucid, Protid, Acid nucleic 20 Trắc nghiệm hoá sinh thận Block ... Quá trình lọc cầu thận phụ thuộc vào: A Aïp lực keo máu B Tình trạng thành mao mạch màng đáy cầu thận C Sự tích điện phân tử D Trọng lượng phân tử chất 19 Trắc nghiệm hoá sinh thận Block 503 504 ... tái hấp thu Glucose ống thận: A 0,75g/lít B 1,75g/lít 21 Trắc nghiệm hoá sinh thận Block 518 519 520 521 522 523 524 C 7,5g/lít D 17,5g/lít E Các câu sai Tái hấp thu nước thận: A Ở ống lượn gần,...
 • 11
 • 1,665
 • 22

hoá sinh thận

hoá sinh thận
... trúc thận Về cấu trúc vi thể, thận chứa khoảng triệu đơn vị thận gọi nephron Mỗi nephron gồm cầu thận , ống lượng gần, quai Henle, ống lượn xa ống góp Cuối đổ vào đài thận, bể thận * Chức thận Thận ... chuyển hóa thận Chuyển hóa chất xảy thận mạnh nhằm cung cấp lượng cho thận họat động (thận sử dụng 10% oxy ton thể) .Thận giàu enzym chu trình Krebs, thoái biến G L chiếm ưu Chuyển hoá G: chủ ... lọc cầu thận + Giai đoạn tái hấp thu tiết ống thận Đối với tạo thành NT có chức thận cần nghiên cứu là: chức lọc cầu thận, chức tái hấp thu chức tiết ống thận 2.1 Lọc huyết tương tiểu cầu thận...
 • 27
 • 190
 • 1

TRẮC NGHIỆM - HOÁ SINH THẬN pdf

TRẮC NGHIỆM - HOÁ SINH THẬN pdf
... TRẮC NGHIỆM - HOÁ SINH THẬN Các phân tử lọc qua cầu thận dễ dàng: A Protein có trọng lượng phân tử  70000 B Các phân tử mang ... hấp thu thận: A Khoảng 10 - 20% B Khoảng 40 - 50% C Theo chế thụ động phụ thuộc nồng độ Ure máu D Câu B, C E Câu A, C 11 Phần không cho Sinh viên 29 Thận tham gia chuyển hoá chất: A Chuyển hoá Glucid, ... D 70% 41 Chất không tái hấp thu ống thận: A Ure B Protein C Insulin D Manitol E Câu C D 42 Chức chuyển hoá thận: A Chuyển hoá chất xảy mạnh thận B Chuyển hoá lipid chiếm ưu C Tạo acid cetonic,...
 • 31
 • 726
 • 7

Trắc nghiệm hoá sinh thận pptx

Trắc nghiệm hoá sinh thận pptx
... nucleic B Chuyển hoá Glucid, Protid, Hemoglobin C Chuyển hoá Glucid, Lipid, Protid D Chuyển hoá Lipid, Protid, Hemoglobin E Chuyển hoá Glucid, Protid, Acid nucleic 20 Trắc nghiệm hoá sinh thận Block ... Quá trình lọc cầu thận phụ thuộc vào: A Aïp lực keo máu B Tình trạng thành mao mạch màng đáy cầu thận C Sự tích điện phân tử D Trọng lượng phân tử chất 19 Trắc nghiệm hoá sinh thận Block 503 504 ... tái hấp thu Glucose ống thận: A 0,75g/lít B 1,75g/lít 21 Trắc nghiệm hoá sinh thận Block 518 519 520 521 522 523 524 C 7,5g/lít D 17,5g/lít E Các câu sai Tái hấp thu nước thận: A Ở ống lượn gần,...
 • 11
 • 688
 • 31

Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh thận part 1 potx

Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh thận part 1 potx
... môi chức nội tiết Cấu tạo nephron Các hoạt động chức thận Hàng ngày có khoảng 1. 00 0 -1 .500 lít máu qua thận, 10 % lượng máu làm NV dinh dưỡng cho thận 90% làm nhiệm vụ tiết, tức tạo nước tiểu (NT) ... lọc cầu thận + Giai đoạn tái hấp thu tiết ống thận Đối với tạo thành NT có chức thận cần nghiên cứu là: chức lọc cầu thận, chức tái hấp thu chức tiết ống thận 2 .1 Lọc huyết tương tiểu cầu thận ... 1. Đại cương * Cấu trúc thận Về cấu trúc vi thể, thận chứa khoảng triệu đơn vị thận gọi nephron Mỗi nephron gồm cầu thận , ống lượng gần, quai Henle, ống lượn xa ống góp Cuối đổ vào đài thận, ...
 • 7
 • 97
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh thận part 2 pot

Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh thận part 2 pot
... giảm tiết K+ ống thận + Bài tiết H+: Cơ chế tiết H+ tế bào ống thận giống tiết H+ tế bào niêm mạc dày Khi tiết vào lòng ống thận , ống lượn gần có phản ứng: H+ + HCO 3- H2O + CO2 ống lượn xa có ... PSP (phenolsulfophtalein) Đặc điểm chuyển hóa thận Chuyển hóa chất xảy thận mạnh nhằm cung cấp lượng cho thận họat động (thận sử dụng 10% oxy ton thể) .Thận giàu enzym chu trình Krebs, thoái biến ... có phản ứng: H+ + HPO4 2- H2PO4H+ + NH3 NH4+ H+ phản ứng với NH3 tế bào ống thận ; NH4+ hình thành khuyếch tán vào lòng ống thận Sự cạnh tranh bù trừ xảy trình tiết ống thận Ví dụ K+ H+ , nồng...
 • 7
 • 177
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh thận part 3 docx

Bài giảng sinh hóa - Hóa sinh thận part 3 docx
... 11 12 13 14 asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-Ser-R Renin Angiotensin I 10 asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu Enzym chuyển Angiotensin II asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe ... thành 25-OH-D3, chất chuyển tới thận nhờ 25-OH-D3 binding protein -Tại thận oxy hoá thành 1, 2 5-( OH)2-D3 hay calcitriol, có tác dụng tăng cường hấp thu calci ruột tái hấp thu calci thận 4 .3. 5 Yếu ... asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe Amino peptidase Angiotensin III Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe Angiotensinase Sản phẩm không hoạt động Val-Tyr Ile-His-Pro-Phe Hình 18.5 Sự hình thành thoái hoá Angiotensin I,II...
 • 7
 • 225
 • 0

Bài giảng chủ đề HOÁ SINH THẬN

Bài giảng chủ đề HOÁ SINH THẬN
... trúc thận Về cấu trúc vi thể, thận chứa khoảng triệu đơn vị thận gọi nephron Mỗi nephron gồm cầu thận , ống lượng gần, quai Henle, ống lượn xa ống góp Cuối đổ vào đài thận, bể thận * Chức thận Thận ... HÓA CỦA THẬN Chuyển hóa chất xảy thận mạnh nhằm cung cấp lượng cho thận họat động (thận sử dụng 10% oxy toàn thể) .Thận giàu enzym chu trình Krebs, thoái biến G L chiếm ưu  Chuyển hoá G: chủ yếu ... H2PO 4Thận quan tiết H+ theo chế 4.2 Vai trò thận thăng acid – base - Thận đào thải acid không bay hơi: acid lactic, thể cetonic, acid sulfuric, acid phosphoric, - Thận tái hấp thu bicarbonat - Thận...
 • 27
 • 1,007
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hóa sinh thậnbài giảng hóa sinh thậnhóa sinh thậnhóa sinh thận và nước tiểutrắc nghiệm hóa sinh thận và nước tiểubộ trắc nghiệm hóa sinhtrac nghiem co dap an hoa sinh thantrắc nghiệm hóa sinh thận nước tiểubộ câu hỏi hóa sinh họchóa sinh thần kinhbo trac nghiem hóa sinh vitamintest hoa sinh fulltest hoa sinh y duoctrọn bộ ctrac nghiem hóa sinhbộ trắc nghiệm hóa sinh có đáp ánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học