HÓA SINH sinh tổng hợp protein cô lan

HÓA SINH sinh tổng hợp protein lan

HÓA SINH sinh tổng hợp protein  cô lan
... KL: Tryp kìm hãm tổng hợp Pro ĐIỀU HÒA SINH TỔNG HỢP PROTEIN ĐIỀU HÒA SINH TỔNG HỢP PROTEIN ĐIỀU HÒA SINH TỔNG HỢP PROTEIN 4.3 Điều hòa tổng hợp Pro tế bào có nhân  Điều hòa tổng hợp chuỗi globin ... trò yếu tố tham gia trình sinh tổng hợp protein Trình bày sơ đồ giai đoạn sinh tổng hợp protein Phân tích chế điều hòa sinh tổng hợp protein ĐẠI CƯƠNG Sinh tổng hợp protein (dịch mã, phiên dịch): ... trình sinh tổng hợp Pro enzym ↑ ĐIỀU HÒA SINH TỔNG HỢP PROTEIN ĐIỀU HÒA SINH TỔNG HỢP PROTEIN 4.2 Hiện tượng kìm hãm tổng hợp  Hiện tượng: operon tryptophan  Tryp: aa cần thiết, VK tổng hợp ...
 • 29
 • 150
 • 0

chế điều hòa sinh tổng hợp Protein

Cơ chế điều hòa sinh tổng hợp Protein
... enzym tổng hợp để hấp thu phân giải lacto Mô hình cảm ứng điều hoà âm tính (mô hình Jacob Monod) chế điều hoà Sinh tổng hợp prôtêin Một số chế điều hoà khác: chế điều hoà Sinh tổng hợp prôtêin ... chế điều hoà Sinh tổng hợp prôtêin ĐHTH Prôtit tế bào sống trình cho phép tổng hợp nên loại prôtit mà thể cần kìm hảm việc tổng hợp nó, nhu cầu thoả mãn chế điều hoà Sinh tổng hợp prôtêin ... Sinh tổng hợp prôtêin chế điều hoà phiên mã Procaryote F Jacob J Monod (1961): Giả thuyết điều hoà tổng hợp prôtit mức mã chế điều hoà Sinh tổng hợp prôtêin chế điều hoà phiên mã Procaryote...
 • 12
 • 4,210
 • 37

TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN ĐIỀU HÒA SINH TỔNG HỢP PROTÊIN

TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN ĐIỀU HÒA SINH TỔNG HỢP PROTÊIN
... bất động 16.chọn câu a tế bào tổng hợp thyrosin b hồng cầu tổng hợp myoglobin c tuyến giáp trạng tổng hợp hemoglobin d a,b,c sai 17.cơ chế điều hòa sinh tổng hợp protêin phát năm: a 1945 b 1962 ... ứng: mặt chất thúc đẩy tổng hợp enzym c Operon kìm hãm: chất kìm hãm R bất hoạt d Quá trình tổng hợp tryptophan trình dị hóa 9.chọn câu sai: a trình tổng hợp acid amin điều khiển chế điều hòa ... trường thừa hay thiếu tryptophan mô hình điều hòa tổng hợp tryptophan c Hormon yếu tố tăng trưởng ko ảnh hưởng đến trình điều hòa gen d Gen Operator chức điều hành số gen cấu trúc Operon 10.Ai...
 • 14
 • 1,086
 • 1

Sinh tổng hợp protein - Điều hòa sinh tổng hợp protein

Sinh tổng hợp protein - Điều hòa sinh tổng hợp protein
... đổi GTP gọi EF-Ts Sau EF-Tu-GDP phóng thích khỏi ribosome, EF-Ts gắn vào EF-Tu chỗ GDP Sau GTP đến gắn vào phức hợp EF-Tu-EF-Ts Phức hợp sau tách thành EF-Ts tự EF-Tu-GTP 4.3 Giai đoạn kết thúc ... kiện diễn hình 2.7 - Điều kiện không cảm ứng (không có lactose) Gen điều hòa operon thường xuyên tổng hợp protein ức chế (repressor protein) mức thấp, có promoter hiệu Sự tổng hợp protein bị tác ... sản phẩm protein chúng tổng hợp đáp lại với nhân tố môi trường, thường điều khiển hay nhiều protein điều hòa Trình tự DNA bên operon, nơi mà protein ức chế gắn vào, gọi operator (điểm điều hành)...
 • 14
 • 5,169
 • 18

Sinh tổng hợp Protein: chế giải mã

Sinh tổng hợp Protein: Cơ chế giải mã
... trình tổng hợp prôtêin tế bào Sự điều hoà trình tổng hợp prôtêin sinh tổng hợp prôtêin Quá trình tổng hợp prôtêin tế bào Sự điều hoà trình tổng hợp prôtêin sinh tổng hợp prôtêin Quá trình tổng hợp ... polipeptit c- Kết thúc tổng hợp chuỗi polipeptit sinh tổng hợp prôtêin I Quá trình tổng hợp prôtêin tế bào Sự liên kết aa chuỗi Polipeptit sinh tổng hợp prôtêin I Quá trình tổng hợp prôtêin tế bào ... ADN liên quan đến tổng hợp prôtêin ? - Quá trình diễn ? - Có cấu trúc tham gia ? sinh tổng hợp prôtêin Quá trình tổng hợp prôtêin tế bào sinh tổng hợp prôtêin Quá trình tổng hợp prôtêin tế bào...
 • 28
 • 577
 • 1

Tài liệu Mô hình điều hoà sinh tổng hợp prôtêin của gen docx

Tài liệu Mô hình điều hoà sinh tổng hợp prôtêin của gen docx
... Một nhóm gen cấu trúc liên quan với chức năng, nằm kề phiên mã tạo ARN chung Một Operon gồm có gen huy gen cấu trúc kiểm soát - Cơ chế điều hoà diễn sau: Gen điều hoà huy tổng hợp loại prôtêin ... tương tác với prôtêin điều hoà bám vào vùng khởi động xúc tiến trình tổng hợp ARN - Tuỳ nhu cầu tế bào, tuỳ mô, giai đoạn sinh trưởng, phát triển mà tế bào có nhu cầu tổng hợp loại prôtêin không ... vào gen huy Kết gen huy làm cho nhóm gen cấu trúc chuyển từ trạng thái ức chế sang trạng thái hoạt động Quá trình phiên mã lại xảy Cơ chế điều hoà sinh vật có nhân - Cơ chế điều hoà hoạt động gen...
 • 6
 • 503
 • 3

MÔ HÌNH ĐIỀU HÒA SINH TỔNG HỢP PRÔTÊIN CỦA GEN doc

MÔ HÌNH ĐIỀU HÒA SINH TỔNG HỢP PRÔTÊIN CỦA GEN doc
... Một nhóm gen cấu trúc liên quan với chức năng, nằm kề phiên mã tạo ARN chung Một Operon gồm có gen huy gen cấu trúc kiểm soát - Cơ chế điều hoà diễn sau: Gen điều hoà huy tổng hợp loại prôtêin ... tương tác với prôtêin điều hoà bám vào vùng khởi động xúc tiến trình tổng hợp ARN - Tuỳ nhu cầu tế bào, tuỳ mô, giai đoạn sinh trưởng, phát triển mà tế bào có nhu cầu tổng hợp loại prôtêin không ... prôtêin ức chế, prôtêin gắn vào gen huy (o) làm ngăn cản hoạt động enzim phiên mã Vì ức chế hoạt động tổng hợp ARN gen cấu trúc Khi môi trường nội bào có chất cảm ứng, chất kết hợp với prôtêin ức...
 • 4
 • 330
 • 1

Tài liệu TIỂU LUẬN HOÁ SINH - Chủ đề: Sơ lược về các bước tổng hợp protein hoạt tính mong muốn ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN HOÁ SINH - Chủ đề: Sơ lược về các bước tổng hợp protein có hoạt tính mong muốn ppt
... growht hormon mà để tổng hợp nhiều hợp chất khác mà nguồn nguyên liệu hạn chế đường tổng hợp hoá học gặp khó khăn Sau xin trình bày bước để tổng hợp protein theo phương pháp tổng hợp sinh học (synthetic ... hoạt tính mong muốn: Chuỗi polypeptide tổng hợp xong thường dạng proprotein Dạng thường hoạt tính sinh học (protein chưa trưởng thành) Các chuỗi protein cần xử lý enzyme tác nhân thích hợp để ... nên việc tổng hợp protein đặt cách cấp thiết Trong thập niên gần đây, với bước tiến lớn công nghệ sinh học phân tử việc tổng hợp protein không khó khăn trước nhờ phương pháp tổng hợp sinh học...
 • 5
 • 322
 • 0

Ảnh hưởng của mức bổ sung thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần đến lượng thức ăn ăn vào, tỷ lệ thay thế thức ăn thô, tỷ lệ tiêu hoá in vivo khẩu phần và sinh tổng hợp protein vi sinh vật dạ cỏ ở bò thịt

Ảnh hưởng của mức bổ sung thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần đến lượng thức ăn ăn vào, tỷ lệ thay thế thức ăn thô, tỷ lệ tiêu hoá in vivo khẩu phần và sinh tổng hợp protein vi sinh vật dạ cỏ ở bò thịt
... vo B ng 6: nh h ng c a cỏc m c b sung th c n h n h p kh u ph n ủ n t ng l ng protein vi sinh v t t ng h p d c (MCP; g/con/ngy v g/kgW), v hi u qu t ng h p protein vi sinh v t c a kh u ph n (EMCP; ... t ng h p protein vi sinh v t d c nờn chỳng tụi khụng cõn ủ i hm l ng protein v nng l ng c a kh u ph n Do ủú hm l ng protein thụ tng lờn v hm l ng NDF gi m ủi theo t l b sung th c n tinh kh u ... +bx) chớnh l t l thay th th c n thụ - T l tiờu húa in vivo: ủ c xỏc ủ nh theo qui trỡnh xỏc ủ nh t l tiờu húa in vivo cỏc ch t dinh d ng th c n ho c kh u ph n c a nhúm nghiờn c u v dinh d ng cho...
 • 11
 • 129
 • 0

CHẾ SINH TỔNG HỢP PROTEIN

CƠ CHẾ SINH TỔNG HỢP PROTEIN
... 1 Phần mở đầu Protein chiếm nửa trọng lượng khô tế bào, chúng trực tiếp thực chức sinh lý đa dạng: xúc tác, cấu tạo, vận chuyển, điều hoà, bảo vệ Vì Quá trình dịch mã tổng hợp protein giữ vị ... khác gốc R Đã hoạt hoá→ tham gia tổng hợp protein Ngoài có thành phần khác như: ATP, enzyme… Quá trình dịch mã  Xảy TBC theo hai giai đoạn: hoạt hoá a.a tổng hợp mạch polypeptit Giai đoạn hoạt ... polypeptide kết thúc tổng hợp chúng có khác giai đoạn mở đầu tổng hợp mạch polypeptit 4.2.1 Giai điạn mở đầu 4.2.1.1 Ở tế bào Prokaryote Ở tế bào prokaryote màng nhân nên thấy có trường hợp ribosome...
 • 24
 • 4,095
 • 71

Tối ưu hóa sinh tổng hợp lactase từ Aspergillus oryzae sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt- phương án cấu trúc tâm

Tối ưu hóa sinh tổng hợp lactase từ Aspergillus oryzae sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt- phương án cấu trúc có tâm
... nghiệm tối ưu đa yếu tố theo phương pháp đáp ứng bề mặt - phương án cấu trúc tâm (RSM - CCD) theo đánh giá công cụ mạnh việc tối ưu hóa giá trị yếu tố làm cho hàm đáp ứng cực đại Việc sử dụng ... phục vấn đề này, sử dụng phương pháp đáp ứng bề mặt RSM để tối ưu hóa giá trị yếu tố nghiên cứu Phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) phương pháp sử dụng toán học thống kê áp dụng rộng rãi để xác định ... cứu tối ưu hóa thực phương pháp tối ưu đơn yếu tố không phản ánh tương tác lẫn yếu tố phương pháp tối ưu không hiển thị ảnh hưởng thực yếu tố lên hoạt tính enzyme Để khắc phục vấn đề này, sử dụng...
 • 9
 • 153
 • 1

Báo cáo sinh hóa đại cương sinh tổng hợp protein

Báo cáo sinh hóa đại cương sinh tổng hợp protein
... việc tổng hợp ARN, rời khỏi ADN Phân tử ARN tạo sinh vật nhân sơ, qua vài sơ chế nhỏ làm khuôn để tổng hợp protein Trên thực tế, sinh vật nhân sơ, trình phiên mã (tổng hợp mARN) trình dịch mã (tổng ... hoạt tính protein biến đổi sau dịch mã Các phức hợp protein hình thành sau dịch mã: • Protein lipid→lipoprotein • Protein gốc carbonhydrate→glycoprotein • Protein ion kim loại→metalloprotein Sự ... mạch gốc Dịch mã: Dịch mã trình tổng hợp chuỗi polypeptide dựa thông tin mã hóa mRNA trình tự xếp axit amin sợi polypeptide 1.2 • • Sự khác trình sinh tổng hợp protein Prokaryotes Eukaryotes Prokaryotic...
 • 22
 • 162
 • 0

báo cáo các chế điều hòa trao đổi chất ở vi sinh vật (Điều hòa sinh tổng hợp enzyme)

báo cáo các cơ chế điều hòa trao đổi chất ở vi sinh vật (Điều hòa sinh tổng hợp enzyme)
... sau lên men + Vi sinh vật phải chủng, không chứa vi sinh vật lạ, đặc biệt không chứa bacteriophage ký sinh + Chủng vi sinh vật phải khỏe, phát triển nhanh + Có khả chống chịu với điều kiện bất ... chọn vi sinh vật đâu có chất có VSV phân giải chất • Tự nhiên: có ưu điểm hệ gen ổn định Nhược điểm suất sinh học không cao, chưa thích nghi sản xuất quy mô công nghiệp • Ngân hàng giống vi sinh ... HIR… + Úc: CC + Trung Quốc: IMASP + Vi t Nam: Bảo tàng Giống chuẩn Vi sinh vật Vi t Nam (Vietnam Type Culture Collection hay gọi tắt VTCC) 3.Cải tạo giống vi sinh vật *Ưu điểm: + Cho suất cao + Thời...
 • 29
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự điều hòa sinh tổng hợp proteinquá trình điều hòa sinh tổng hợp proteincơ chế sinh tổng hợp proteinco che qua trinh sinh tong hop proteinco che cua qua trinh sinh tong hop proteinsinh tổng hợp protein các quá trình điều hòa và cải biến ở sinh vật nhân sơcơ chế ức chế feedback điều hòa sinh tổng hợp acid amincơ chế sinh tổng hợp protêin trên ribosome sự giải mã marn thành trình tự chuỗi polipeptic có thể chia thành 4 giai đoạncơ chế điều chỉnh quá trình sinh tổng hợp protein ở prokaryotehoá sinh tổng hợpquá trình sinh tổng hợp proteinsự sinh tổng hợp proteiný nghĩa của quá trình sinh tổng hợp proteincác giai đoạn của quá trình sinh tổng hợp proteintrình bày quá trình sinh tổng hợp proteinHỏi đáp 16 tại sao phải đứng lên khi nghe công bố tin mừngCHƯƠNG TRÌNH VÀ KKẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬgiaotrinh nghecop pha gian giao okthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnTriển khai IPv6 Di động – Điện toán đám mây - IOTBài 16. Phòng tránh HIV / AIDScông nghệ thi công dầm i 33Bài 12. Phòng bệnh sốt rétLÝ THUYẾT MẠCHTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP NHẰM THAY THẾ CANH TÁC NƯƠNG RẪYNgoại bệnh lý sách đào tạo bác sĩ đa khoa tập 1Tuần 8. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về quan hệ giữa con người với thiên nhiên)Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lựcTính toán lượng tử 123456Bài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưCẩm nang du học 123abcBENCHMARKING BEST PRACTICES INChuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện đắk hà, tỉnh kon tum (tt)Thầy trương trọng hoàng đẩy mạnh hoạt động GDSK và NCSK trong BV 125272108 đoàn thị thùy trangCha ơi!