HÓA SINH hóa sinh thận và nước tiểu ths lan

HÓA SINH hóa sinh thận nước tiểu ths lan

HÓA SINH hóa sinh thận và nước tiểu  ths lan
... Calcitriol (dạng hoạt hóa vitamin D3) GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ THẬN - - - thận, 300g (0,5% KL) 8-10% O2 thể 1000-1500L máu qua thận Thận: vỏ thận tủy thận Đv chức năng: nephron triệu nephron /thận CHỨC NĂNG ... bày chức tiết thận Trình bày vai trò thận thăng acid – base Trình bày chất bất thường nước tiểu I CHỨC NĂNG CỦA THẬN       Bài tiết chất cặn bã  nước tiểu Sản phẩm chuyển hóa (ure, creatinin, ... đổi TPHH  RL chuyển hóa  V nước tiểu: 1000-1400mL/24h, thay đổi sinh lý, bệnh lý >2500mL/24h  đa niệu < 750mL/24h  thiểu niệu   Màu: TÍNH CHẤT CHUNG CỦA NƯỚC TIỂU Không/vàng nhạt urochrome...
 • 39
 • 229
 • 1

hoa sinh than va nuoc tieu

hoa sinh than va nuoc tieu
... biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut TÓM TẮT CHỨC NĂNG THẬN Bui Xuan Dong, Ph.D of biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut CHỨC NĂNG BÀI TIẾT • Xảy Nephron (khoảng ... biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut THÀNH PHẦN NƯỚC TIỂU Bui Xuan Dong, Ph.D of biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut THÀNH PHẦN VÔ CƠ CỦA NƯỚC TIỂU Bui Xuan ... biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut SỰ BÀI TIẾT PROTON ĐỂ THĂNG BẰNG ACID-BASE Bui Xuan Dong, Ph.D of biotechnology; http://sites.google.com/site/hoasinhdut SỰ BÀI TIẾT AMONIA Bui Xuan...
 • 16
 • 215
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Thận nước tiểu part 2 pot

Bài giảng sinh hóa - Thận và nước tiểu part 2 pot
... Na+ - Aminoacid, urictheo c.c VCTC - Ure, Uric : THT phần * Rối loạn THT: thiếu CVC giảm ngưỡng thận Sự tạo thành nước tiểu P o P g (6 0-6 ) (2 ) Pf = Pg - (Po + Pc) (2 0 -2 5) = (6 0-6 5) - [ (25 ) ... (2 -2 ) H+ N H H2O + N a _ K+ H O3 C_ C l Pi Glc AA U re U ric H2 O + N a + N H _ A + H + K H2 O + N a + N a H2O PSP PAH HO 3- Bài tiết ống thận a- Bài tiết H+ + H+ tạo t.thành từ phân ly H2CO3, ... anhydrase (CA) CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3+ H+ bơm vào lòng OT, theo chế VCTC ngược chiều với Na+ để: - THT bicarbonat OLG - đào thải gốc acid OLX - đào thải muối amoni OLX Qua đó, thận tham gia...
 • 7
 • 160
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Thận nước tiểu part 3 ppsx

Bài giảng sinh hóa - Thận và nước tiểu part 3 ppsx
... II Bài tiết aldosterol (8 AA) Co trơn, co đm Giữ Na Giữ nước Tăng V ngoại bào Tăng huyết áp Phần Nước tiểu I- Nước tiểu bình thường 1- Tính chất lý hoá: V: 1,2 - 1,5 L/d d: 1,0 03 - 1, 030 pH: - ... thường nước tiểu: 1- Đưa vào máu chất lạ,TLPT nhỏ, qua MLCT: vd, proteinBence-Jones 2- Tăng Nđ chất máu vượt ngưỡng thận: vd, glucose niệu/ĐTĐ 3- Tổn thương MLCT: vd, protein-niệu/ VCT, HCTH, suy thận; ... thận; Hc, Hb 4- Giảm ngưỡng thận: vd, glucose niệu thận 5- Đưa thêm chất vào đường dẫn niệu: vd, mucoprotein niệu, dưỡng chấp 3- Một số chất bất thường + Protein niệu (proteinurie) - Có thể xuất...
 • 7
 • 237
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Thận nước tiểu part 4 pot

Bài giảng sinh hóa - Thận và nước tiểu part 4 pot
... OT 1- C = 120 ml/min: Creatinin, Inulin, manitol 2- C < 120 ml/min: Ure, Uric 3- C > 120 ml/min: PAH, PSP 3 II- Các XN thăm dò 1- Thăm dò chức cầu thận: C creatinin 2- Thăm dò chức ống thận: - ... THT: C ure - BT: C PAH/PSP - CN cô đặc hoà loãng: NP cô đặc, NP hoà loãng, NP Zymnisky, độ lọc nước tự ( CH2O) 3- Các XN nước tiểu - Đo 10 TS: d, pH, Pro, Glu, Cet, Bil, Uro, Nit, Hc, Bc - Microalbumin ... viêm gan + Ngoài gặp: - Urobilinogen-niệu, số bệnh kèm tan máu - Porphyrin-niệu, bệnh gan, nhiễm độc, TM HC nhỏ - Hemoglobin-niệu, sốt đái HST, tan máu, SRét, bỏng nặng - Dưỡng chấp: dò bạch...
 • 6
 • 238
 • 0

Thận nước tiểu ppt

Thận và nước tiểu ppt
... (15) P f Thận (2 -2 ) H2O + N a + K _ H O3 C _ C l Pi Glc AA U re U ric H+ N H + N H _ A + H + K H2 O + N a H2 O + N a PSP PAH HO + N a H2O ống thận Sự tạo thành n ớpc tiểu 1- Lọc c àu thận 2- ... PAH HO + N a H2O ống thận Sự tạo thành n ớpc tiểu 1- Lọc c àu thận 2- Tái hấp thu ống thận 3- Bài tiết ống thận ỏp lc lc (Pf) c tớmh theo cụng thc Pf = Pg (Po + Pc) Pf cú th thay i: - Pf thiu ... huyt ỏp iu tr tng HA bng cỏc thuc c ch enzym chuyn (Vd, Conversin) Hyết áp giảm Tế bào cạnh cầu thận Renin Angiotensinogen (14 AA) A n g i o t e n s i n I (10 AA) Enzym chuyển A n g i o t e n...
 • 27
 • 434
 • 1

Bài giảng: Thận nước tiểu  doc

Bài giảng: Thận và nước tiểu  doc
... (15) P f Thận (2 -2 ) H2O + N a + K _ H O3 C _ C l Pi Glc AA U re U ric H+ N H + N H _ A + H + K H2 O + N a H2 O + N a PSP PAH HO + N a H2O ống thận Sự tạo thành n ớpc tiểu 1- Lọc c àu thận 2- ... PAH HO + N a H2O ống thận Sự tạo thành n ớpc tiểu 1- Lọc c àu thận 2- Tái hấp thu ống thận 3- Bài tiết ống thận ỏp lc lc (Pf) c tớmh theo cụng thc Pf = Pg (Po + Pc) Pf cú th thay i: - Pf thiu ... Conversin) Hyết áp giảm Tế bào cạnh cầu thận Renin Angiotensinogen (14 AA) A n g i o t e n s i n I (10 AA) Enzym chuyển A n g i o t e n s i n I I (8 AA) Bài tiết aldosterol Co trơn, co đm Giữ...
 • 27
 • 424
 • 1

Thận nước tiểu

Thận và nước tiểu
... Nội dung Mở đầu Phần1 Thận Phần Nước tiểu Phần Thăm dò chức thận Mở đầu Chức quan trọng Thận tạo thành đào thải nước tiểu, qua thận tham gia điều hoà nội môi Ngoài ra, thận tham gia tạo hồng ... chức Thận số XN Sự thay đổi chúng có ý nghĩa LS Xem lại: Cấu trúc Nephron Sinh lý thận Phần Thận I- Sự tạo thành nước tiểu (NT) NT tạo thành trình: Lọc cầu thận (CT), TáI hấp thu (THT) ống thận ... trơn, co đm Giữ Na Giữ nước Tăng V ngoại bào Tăng huyết áp Phần Nước tiểu I- Nước tiểu bình thường 1- Tính chất lý hoá: V: 1,2 - 1,5 L/d d: 1,003 - 1,030 pH: - Độ mầu sắc: vàng Mùi: đặc biệt Thay...
 • 27
 • 232
 • 0

Ảnh hưởng của tổ hợp các chất điều hòa sinh trưởng nước dừa đến sinh khối mô sẹo cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l )

Ảnh hưởng của tổ hợp các chất điều hòa sinh trưởng và nước dừa đến sinh khối mô sẹo cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l )
... dùng dùng với l ợng nhỏ Bảng Ảnh hưởng tổ hợp chất ĐHST nước dừa đến đặc điểm hình thái sinh trưởng, phát triển sẹo TNHC Môi trường NAA (mg /l) BAP (mg /l) Kinetin (mg /l) Nước dừa ( %) SB1 0,5 SB2 ... xanh l c tạo rễ Loại đặc trưng cho môi trường bổ sung kết hợp với nước dừa (SN9, SN1 0) Hình sẹo Trinh nữ hoàng cung (a) Rễ to; b) Rễ nhỏ; c) Không tạo r ) Kết thu bảng cho thấy sinh khối ... khối sẹo thu ba nhóm môi trường bổ sing tổ hợp chất ĐHST khác có khác biệt rõ rệt Tỉ l NAA/ BAP NAA/ nước dừa khác có ảnh hưởng l n đến sinh trưởng phát triển sẹo, sinh khối sẹo thu...
 • 5
 • 124
 • 0

khảo sát ảnh hưởng của chất điều hõa sinh trưởng nước dừa lên sự sinh trưởng phát triển của mô sẹo măng tây xanh (asparagus officinalis l )

khảo sát ảnh hưởng của chất điều hõa sinh trưởng và nước dừa lên sự sinh trưởng và phát triển của mô sẹo măng tây xanh (asparagus officinalis l )
... trưởng nước dừa l n sinh trường phát triển sẹo măng tây xanh (Asparagus officinalis L. ) tiến hành nhằm xác định môi trường thích hợp cho sinh trưởng phát triển sẹo măng xanh góp phần l m ... tạo số l ợng l n bệnh thời gian ngắn 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài Khảo sát hiệu chất điều hòa sinh trưởng nước dừa l n sinh trưởng phát triển sẹo măng tây xanh (Asparagus officinalis L. ) nhằm ... (MS+100 ml /l nước dừa) , MSD2 (MS+150 ml /l nước dừa) MSD3 (MS+200 ml /l nước dừa) có khác biệt ý nghĩa thống kê mức 5% Bảng 9: Hiệu nƣớc dừa l n đƣờng kính gia tăng tƣơng đối ( %) sẹo măng tây xanh...
 • 53
 • 167
 • 0

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Nước Dừa Đến Quá Trình Nhân Giống In Vitro Cây Lan Nhất Điểm Hồng

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Và Nước Dừa Đến Quá Trình Nhân Giống In Vitro Cây Lan Nhất Điểm Hồng
... môn Công Nghệ Sinh Học – Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Chúng tiến hành thực đề tài : Khảo sát ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng nước dừa đến trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng ” 1.2 ... hợp cho trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng 1.2.2 Yêu cầu - Xác định nồng độ nước dừa đến khả hình thành chồi lan Nhất Điểm Hồng - Xác định nồng độ chất điều hòa sinh trưởng đến khả ... TÓM TẮT Đề Tài : Khảo sát ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng nước dừa đến trình nhân giống in vitro lan Nhất Điểm Hồng Giáo viên hướng dẫn : TS.Trần Thị Dung Đề...
 • 54
 • 241
 • 0

Nghiên cứu xác định Se, As trong mẫu máu nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hóa

Nghiên cứu xác định Se, As trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hóa
... xác định Se, As mẫu máu nước tiểu phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng thuật hidrua hoá” CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu số đặc điểm asen, selen Nuoc.com.vn Page 1.1.1 Asen 1.1.1.1 ... thuộc vào nhiệt độ môi trường hấp thụ, bề dày môi trường hấp thụ hệ số hấp thụ nguyên tử nguyên tố L bề dày lớp hấp thụ (cm) N nồng độ nguyên tử nguyên tố đám nguyên tử Nếu gọi C nồng độ nguyên ... nơtron phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng thuật hidrua hoá (HG-AAS) ưu việt HG-AAS phương pháp có độ nhạy cao, kết phân tích ổn định, loại trừ nhiễu matrix vốn thường phức tạp mẫu, mặt khác phương...
 • 81
 • 554
 • 1

Lớp 3 - Bài 11 Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

Lớp 3 - Bài 11 Vệ sinh cơ quan bài tiết và nước tiểu
... Tại cần giữ vệ sinh quan tiết nớc tiểu? Giữ vệ sinh quan tiết nớc tiểu giúp cho phận quan tiết nớc tiểu sẽ, không hôi hám, không ngứa ngáy, không bị nhiễm trùng Thảo luận nhóm 4: Quan sát tranh ... hội Chỉ nêu phận quan tiết nớc tiểu sơ đồ Thận phải Thận trái ống dẫn nớc tiểu ống đái Bóng đái Th Sỏu, ngy 25 thỏng 09 nm 2009 Tự nhiên xã hội Bi 11: Vệ sinh quan tiết nớc tiểu Thảo luận nhóm ... giải Nên Bài học: Để bảo vệ giữ vệ sinh quan tiết nớc tiểu, cần thờng xuyên tắm rửa sẽ, thay quần áo, đặc biệt quần áo lót Hằng ngày cần uống đủ nớc không nhịn tiểu Chuẩn bị sau : quan thần...
 • 17
 • 1,031
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm hóa sinh thận và nước tiểuhoàng thị bích ngọc và nguyễn nghiêm luật 2007 quot hóa sinh thận và nước tiểu quot hóa sinh nxb y học hà nội tr 290 300cau hoi trac nghiem hoa sinh 4 phan than va nuoc tieubai giang sinh hoa than va nuoc tieubài giảng sinh hóa thận và nước tiểu part 3 ppsxbài giảng thận và nước tiểuthận và nước tiểuthận và nước tiểu bảng7 10 tốc độ chảy tính toán min của nước thải sinh hoạt và nước mưa không lắng tcvn 7957 2008 1416 5 tốc độ chảy tính toán min của nước thải sinh hoạt và nước mưa không lắng tcvn 7957 2008bảng7 10 tốc độ chảy tính toán min của nước thải sinh hoạt và nước mưa không lắng tcvn 7957 2008lớp 3 bài 11 vệ sinh cơ quan bài tiết và nước tiểunghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoálời nhạc hoa nụ hôn và nước mắtnhạc hoa nụ hôn và nước mắtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học