HÓA SINH hóa học acid amin protein hb

HÓA SINH hóa học acid amin protein hb

HÓA SINH hóa học acid amin  protein  hb
... loại acid amin, viết công thức cấu tạo 20 acid amin 2.  Trình bày liên kết hóa học phân tử protein bậc cấu trúc phân tử protein 3.  Trình bày tính chất acid amin protein 4.  Trình bày chức protein ... bậc CÁC LOẠI Hb   HbA1: α2β2, 98% tổng Hb người   α: 141 aa   β: 146 aa CÁC LOẠI Hb   HbA2: α2δ2, 2% tổng Hb người •  Điện di: chạy chậm HbA1   HbF: •  Thời kỳ bào thai (mới sinh: 80%, 2,3 ... Theo cấu tạo   Protein thuần: Chỉ aa cấu tạo lên   Protein tạp: nhóm ngoại LIÊN KẾT PEPTID Chuỗi Acid amin Liên kết Peptid - Cấu trúc bậc protein số lượng, loại trình tự xếp acid amin chuỗi polypeptid...
 • 56
 • 259
 • 0

Bài giảng hóa học acid amin protein

Bài giảng hóa học acid amin protein
... Gốc R ACID AMIN – Cấu trúc -Amino acid ACID AMIN – Cấu trúc    Trong thiên nhiên có khoảng 300 AA Trong protein/ sinh vật có 20 AA ((đó -amino acid) ) Một số AA -amino acid:  alanin -aminobutyric ... hòa … h tđ hoạ độäng củûa th thểå PROTID  Acid amin ( (-amino amino acid)  Peptid  Protein PROTID ACID AMIN – Cấu trúc  Acid amin * nhó nhom m amin (-NH ( NH2) * nhóm carboxyl (-COOH) gắ ... TIÊU BÀI HỌC      Viết công thức 20 acid amin thường gặp trongg pphân tử pprotein Trình bày tính chất acid amin: tính tích điện, tính chất vật lý hoá học Nêu tên sốá peptid có chức sinh học...
 • 87
 • 223
 • 0

HÓA HỌC ACID AMINPROTEIN docx

HÓA HỌC ACID AMIN VÀ PROTEIN docx
... 2.2.1.2 -Acid amin acid (acid monoamin dicarboxylic) Có nhóm amin nhóm carboxyl (4aa) - Acid aspartic (Asp) - Asparagin (Asn) - Acid glutamic (Glu) - Glutamin (Gln) 2.2.1.3 -Acid amin kiềm (acid diamin ... peptid protein - Thường gặp 20 acid amin phân tử protein - Cần cung cấp từ thức ăn 10 acid amin (aa cần thiết) - Một số aa gặp protein, nhiều aa khác không gặp protein 2.1- Cấu tạo hóa học Gốc ... O, N, có S, P Phân biệt: ACID AMIN : đơn vò cấu tạo nhỏ protein PEPTID : từ đến vài chục (< 50) acid amin M < 6000 (theo qui ước) PROTEIN: - > 50 acid amin ngàn hay vài chục ngàn - Cấu trúc phức...
 • 83
 • 984
 • 13

Bài giảng - Hóa học acid aminprotein

Bài giảng - Hóa học acid amin và protein
... 7.0 acid amin ion lưỡng tính  Acid amin có cấu trúc hình tứ diện Nhóm carboxyl Nhóm amino α-carbon Chuỗi bên Đồng phân quang học acid amin Các sinh vật tổng hợp sử dụng L- acid amin Acid amin ... Hóa học acid amin protein • Mục tiêu: 1.Trình bày cấu tạo, phân loại acid amin 2.Trình bày liên kết phân tử protein, bậc cấu trúc protein 3.Trình bày tính chất lý hóa protein ứng ... vai trò sinh học protein HÓA HỌC ACID AMIN • Định nghĩa: Acid amin chất hữu phân tử có hai nhóm chức carboxyl amin gắn với carbon α • Trong tự nhiên có 20 aa thường gặp cấu tạo nên protein • Phân...
 • 34
 • 197
 • 0

HOA HOC axit amin PROTEIN

HOA HOC axit amin PROTEIN
... Acid amin (D-amino acid) „ Peptid „ Protein PROTID ACID AMIN – Cấu trúc „ Acid amin * nhóm amin (-NH2) * nhóm carboxyl (-COOH) gắn vào carbon D Gốc R * chuỗi bên (-R) ACID AMIN – Cấu trúc D-Amino ... ™Collagen: thủy phân tạo gelatin; MW 350.000 PROTEIN: Phân loại Protein tạp (protein + nhóm ngoại) ™ Nucleoprotein ™ Cromoprotein ™ Lipoprotein ™ Glycoprotein PROTEIN- Liên kết Liên kết peptid ¾ Bản ... D-Amino acid ACID AMIN – Cấu trúc „ „ „ Trong thiên nhiên có khoảng 300 AA Trong protein/ sinh vật có 20 AA (đó D-amino acid) Một số AA D-amino acid: E-alanin, J-aminobutyric acid… ACID AMIN – Đồng...
 • 44
 • 139
 • 0

Báo cáo hóa học: " Rotavirus nonstructural protein 1 antagonizes innate immune response by interacting with retinoic acid inducible gene I" pptx

Báo cáo hóa học:
... Rotavirus nonstructural protein antagonizes innate immune response by interacting with retinoic acid inducible gene I ArticleCategory : Research ArticleHistory : Received: 23-Aug-2 011 ; Accepted: ... mediated type I IFN responses by NSP1 may contribute to the immune evasion of rotavirus Keywords Rotavirus, Nonstructural protein 1, Interferon, Retinoic acid inducible gene I Background Rotavirus is ... NSP1 structures of rotavirus OSU and SA 11 strains and C-truncated (∆IRF3 binding domain) NSP1 mutant of rotavirus SA 11 (B) Western blot analysis for degradation of IRF3 by OSU NSP1, SA 11 NSP1...
 • 20
 • 108
 • 0

Báo cáo hóa sinh các con đường sinh tổng hợp acid amin ở vi sinh vật

Báo cáo hóa sinh các con đường sinh tổng hợp acid amin ở vi sinh vật
... 12 Các đường sinh tổng hợp acid amin vi sinh vật Nhóm CHƯƠNG 2: CÁC CON ĐƯỜNG SINH TỔNG HỢP ACID AMIN VI SINH VẬT SƠ ĐỒ CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN VI SINH VẬT Trang 13 Các đường sinh tổng hợp ... sinh tổng hợp phản ứng amin hóa trực tiếp gọi sinh tổng hợp sơ cấp acid amin 1.3.2 .Sinh tổng hợp acid amin phản ứng chuyển amin Phản ứng chuyển amin đường hướng sinh tổng hợp acid amin vi sinh vật ... hệ trình tổng hợp acid amin thơm vitamine E coli Trang 46 Các đường sinh tổng hợp acid amin vi sinh vật Nhóm 2.3.1 Tổng hợp tiền chất trung gian Chosrimate Hình 2.13 Con đường sinh tổng hợp Chorismate...
 • 55
 • 819
 • 3

tổng hợp bài tập hóa học phần amin amino axit và protein

tổng hợp bài tập hóa học phần amin amino axit và protein
... có tên gọi A Axit aminoetanonic B Axit 3 -amino propanoic C Axit 2,2-điaminoetanoic D Axit -4-aminobutanoic luyenthithukhoa.vn -8- CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN Bài 137: Hợp chất X chứa ... CH3OH Bài 107: Aminoaxit có khả tham gia phản ứng este hóa : A Aminoaxit chất lưỡng tính B Aminoaxit chức nhóm chức – COOH C Aminoaxit chức nhóm chức – NH2 D Tất sai Bài 108: Khi thủy phân đến protein ... ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN Bài 35: Đốt cháy hết a mol aminoaxit 2a mol CO 2và a/2mol N2 Aminoaxit có công thức cấu tạo là: A.H2NCH2COOH B.H2N(CH2)2COOH C.H2N(CH2)3COOH D.H2NCH(COOH)2 Bài 36:...
 • 15
 • 564
 • 3

Tổng hợp kiến thức hóa học 12: Amin

Tổng hợp kiến thức hóa học 12: Amin
... Minh Amin Câu 12: Trong tên gọi tên phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-NH2 A Metyl etyl amin B Etyl metyl amin C Isopropan amin D Isopropyl amin Câu 13: Trong chất sau chất có tên gọi không phù hợp ... khối amin số chẵn C Đốt cháy a mol amin X thu tối thiểu 0,5a mol N2 D Công thức tổng quát amin no, hai chức, mạch hở CnH2n+3N2 Câu 15: Khi cho quỳ tím vào dung dịch C6H5NH3Cl quỳ tím A Hóa đỏ B Hóa ... Có amin bậc hai có công thức C5H13N: A B5 C D Câu 28: Cho g hỗn hợp X gồm amin: n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin...
 • 8
 • 2,272
 • 87

HÓA HỌC ACID NUCLEIC VÀ ACID NUCLEIC ppt

HÓA HỌC ACID NUCLEIC VÀ ACID NUCLEIC ppt
... PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Acid phosphoric Pentose Base nitơ (nitrogenous base) 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Acid phosphoric 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA ... 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Đường pentose 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Base nitơ 9/26/2010 Tính chất vật lý – hóa học base purin pyrimidine ... H3PO4 Base pyrimidine 9/26/2010 HÓA HỌC ACID NUCLEIC ACID NUCLEIC NUCLEOSID VÀ NUCLEOTID 9/26/2010 10 Nucleoside • Sản phẩm thủy phân không hoàn toàn acid nucleic • Dễ bị thủy phân nucleosidase...
 • 65
 • 1,234
 • 15

Báo cáo hóa học: "DNA polymeraseh protein expression predicts treatment response and survival of metastatic gastric adenocarcinoma patients treated with oxaliplatin-based chemotherapy" pot

Báo cáo hóa học:
... et al.: DNA polymeraseh protein expression predicts treatment response and survival of metastatic gastric adenocarcinoma patients treated with oxaliplatin-based chemotherapy Journal of Translational ... oxaliplatin sensitivity of gastric cancer cell lines and the significance of that in predicting treatment response and survival of metastatic gastric cancer patients treated with oxaliplatin-based ... quality of gastric cancer patients and improve survival; our investigation can help to predict the treatment response of oxaliplatin-based chemotherapy and survival, hence avoid unnecessary treatment...
 • 9
 • 372
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: các amin docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: các amin docx
... Metylamin Metanamin C2H5NH2 Etylamin Etanamin CH3CH2CH2NH2 Propylamin Tên thường Propan-1 -amin CH3CH(NH2)CH3 Isopropylamin Propan-2 -amin C2H5NHC2H5 Đietylamin N-etyletanamin C6H5NH2 Phenylamin ... amin thơm chất lỏng rắn, dễ bị oxi hóa chuyển từ khơng màu thành màu đen - Các amin độc Thursday, June 19, 2014 II TÍNH CHẤT VẬT LÝ N H H N N H Amoniac H R H Amin bậc R R Amin bậc N H R R R Amin ... DANH PHÁP & ĐỒNG PHÂN b) Phân loại Amin thơm: C6H5-NH2,… GỐC Amin béo: CH3NH2, HIĐROCACBON C2H5NH2,… Amin bậc 1: C6H5-NH2,… BẬC AMINAmin bậc 2: CH3-NH-CH3 Amin bậc 3: CH3-N-CH3 CH3 Thursday,...
 • 16
 • 252
 • 0

Báo cáo hóa học: " The E5 protein of the human papillomavirus type 16 down-regulates HLA-I surface expression in calnexin-expressing but not in calnexin-deficient cells" ppt

Báo cáo hóa học:
... decreases HLA-I surface expression in calnexin-containing but not in calnexin-deficient cells HPV16 E5 decreases HLA-I surface expression in calnexin-containing but not in calnexin-deficient cells ... blocks further trafficking of the HLA-I complex to the plasma membrane, leading instead to its accumulation in the ER/Golgi of the infected cell A direct binding of E5 to the heavy chain of HLA-I ... localization of the E5 protein does not depend on the nature of the tag used to label E5 An intact hydrophobic region of HPV16 E5 is necessary for binding to calnexin To analyze the characteristics of the...
 • 15
 • 190
 • 0

Báo cáo hóa học: " Green fluorescent protein as a reporter of prion protein folding" potx

Báo cáo hóa học:
... The use of protein fusions as reporters of protein folding and solubility has emerged rapidly and includes use of chloramphenicol acetyltransferase (CAT) [59], β-galactosidase [60,61] and secretion ... reactive material in the supernatant fraction, a characteristic of soluble PrPc expression in E.coli [57] DNA sequencing of each variant revealed that M22 and M25 each had two amino acid changes, ... may help determine the molecular mechanisms involved Use of GFP as a folding reporter has been well described but its use as a probe of prion innate folding rather than cellular targeting has...
 • 9
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hóa học acid aminslide hóa học acid amintrường đại học công nghiệp tphcm viện sinh học thực phẩm tiểu luận hóa sinh 2 quá trình sinh tổng hợp acid amin nucleotide và cơ chế điều hòacơ chế ức chế feedback điều hòa sinh tổng hợp acid aminlà một sản phẩm tinh bột biến tính dưới tác nhân hoá học acid hoặc sinh học enzymetính chất hóa học của aminhóa học 12 aminphuong phap giai toan hoa học 12 amin mainoaxitbài tập hóa học về amintính chất hóa học acid benzoichóa học acid nucleotid pptcâu hỏi trắc nghiệm hóa sinhphần acid amintính chất hóa học axit aminsự chuyển hóa của acid aminxúc tác sinh học acid aminbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học