HÓA SINH cau truc va chuc nang nucleotide ppsx

HÓA SINH cau truc va chuc nang nucleotide ppsx

HÓA SINH cau truc va chuc nang nucleotide ppsx
... ARN Chức nucleotid • Nucleotide đơn vị cấu tạo acid nucleic • Nucleotide cấu tạo nên coenzym, xúc tác nhiều phản ứng hóa học tế bào VD: NAD, FAD, CoA • Vận chuyển lượng hóa học tế bào (ATP, UTP,GTP,CTP) ... ARNt - Hoạt hóa aa, vận chuyển đến polyribosom - Nhận biết mã ARNm ARNm - Mũ: methylguanosin - Đoạn không mã hóa - Đoạn mã hóa: bắt đầu AUG, kết thúc UAA, UAG, UGA - Đoạn không mã hóa - PolyA ... acid nucleic, tham gia vào trình chuyển hóa tế bào, dẫn truyền tín hiệu, cấu tạo coenzym chất trung gian chuyển hóa Cấu trúc Nucleotid • Thành phần cấu tạo nucleotide: Gồm có phần: • Base nitơ •...
 • 42
 • 161
 • 0

Bài giảng cấu trúc chức năng nucleotide

Bài giảng cấu trúc và chức năng nucleotide
... dẫn xuất purin pirimidin • Cấu trúc: sợi đơn - Cấu trúc bậc 1: RNA giống DNA ribonucleotid với liên kết phosphodieste - Cấu trúc bậc 2: xoắn kép dạng kẹp tóc - Cấu trúc bậc 3: RNA tồn nhiều liên ... trọng: adenin guanin Cấu trúc nucleotid Cấu trúc nucleotid • Các dẫn xuất chứa oxy pyrimidine purine có khả hỗ biến • Dạng ceto C=O (lactam) • Dạng enol C – OH (lactim) Cấu trúc nucleotid Pentose: ... tạo nên acid nucleic, tham gia vào trình chuyển hóa tế bào, dẫn truyền tín hiệu, cấu tạo coenzym chất trung gian chuyển hóa Cấu trúc Nucleotid • Thành phần cấu tạo nucleotide: Gồm có chat: • Base...
 • 42
 • 674
 • 0

Cấu trúc chức năng nucleotit - Bộ môn Hóa sinh, Đại học Y Hà Nội

Cấu trúc và chức năng nucleotit - Bộ môn Hóa sinh, Đại học Y Hà Nội
... ADN Cytidin Cytidylat ARN Deoxycytidylat ADN Thymidin Thymidylat Deoxythymidin Uracil Deoxyadenylat Deoxycytidin Thymin ARN Deoxyguanosin Cytosin Adenylat Deoxyadenosin Guanin Adenosin Deoxythymidylat ... ARNt - Hoạt hóa aa, vận chuyển đến polyribosom - Nhận biết mã ARNm ARNm - Mũ: methylguanosin - Đoạn không mã hóa - Đoạn mã hóa: bắt đầu AUG, kết thúc UAA, UAG, UGA - Đoạn không mã hóa - PolyA ARNr ... Chức năng: chứa thông tin di truyền Acid deoxyribonucleic • Thành phần: Các deoxyribonucleotid (A,T,G,C) dẫn xuất chúng VD: methylcytosin (tuyến ức), 5- hidromethylcytosin (VK,virus) N6 methyladenin...
 • 42
 • 1,851
 • 17

CẤU TRÚC CHỨC NĂNG CỦA MÔ PHÂN SINH NGỌN CHỒI

CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÔ PHÂN SINH NGỌN CHỒI
... cho phân sinh bị đẩy lên phía thay bị đẩy xuống phía rễ V CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÔ PHÂN SINH NGỌN CHỒI Ngày 14/4/2009 Báo cáo sinh lý thực vật Cấu trúc chức phân sinh chồi Tế bào phân ... vật Cấu trúc chức phân sinh chồi phân cắt tế bào diễn số vùng định gọi vùng phân sinh Tùy theo nguồn gốc phát triển chia làm phân sinh phân sinh bên Hình 2: phân sinh thân (a) phân ... ĐỘNG CỦA MÔ PHÂN SINH NGỌN CHỒI Trong phân sinh phân biệt vùng trước phân sinh vùng phân sinh Trong vùng phân sinh nhóm tế bào có phân hóa khác chút Vùng trước phân sinh gồm tế bào khởi sinh...
 • 14
 • 3,711
 • 0

Cấu trúc chức năng sinh học của màng bào quan

Cấu trúc và chức năng sinh học của màng bào quan
... bào thực vật, cần sản phẩm gen nhân tế bào để thực chức sinh học sinh sản Lục lạp bào quan tế bào thực vật bao bọc lớp màng sinh chất định hình cho bào quan bên lớp màng chứa nhiều cấu trúc màng ... golgi, cấu trúc chức Thuật ngữ máy golgi dành cho cấu trúc màng xếp chồng (golgi stacks) hệ thống màng kết hợp mạng lưới golgi vận chuyển (trans- golgi networks.TGs) luôn có mặt tế bào Chức chung quan ... lưới màng không để vận chuyển phân tử tiết sau tổng hợp lưới nội chất (ER) gửi đến bề mặt màng sinh chất tế bào tiết khỏi tế bào, mà phân phát protein màng lipid màng đến cho bào quan nội bào...
 • 11
 • 3,318
 • 19

CẤU TRÚC CHỨC NĂNG CỦA HỆ SINH THÁI ÐỒNG RUỘNG

CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ SINH THÁI ÐỒNG RUỘNG
... đất nêu rõ cấu trúc môi trường hệ sinh thái đồng ruộng Cấu trúc hệ sinh thái đồng ruộng phức tạp, định cấu trúc chức hệ thống Thí dụ, quang hợp quần thể trồng, cấu trúc quần thể bị mật độ tầng ... làm thay đổi cấu trúc tầng lại ảnh hưởng tới chức cấu trúc hệ thống Quan hệ có nghĩa là: định lượng cấu trúc hệ thống nêu rõ cách định lượng chức hệ thống Xuất phát từ quan điểm cấu trúc môi trường ... 5 Cấu trúc môi trường hệ sinh thái đồng ruộng Như nói, lấy quần thể trồng làm chủ thể hệ sinh thái đồng ruộng, môi trường vật lý xem hệ thống chủ thể - môi trường Ðể nêu rõ quy luật vận động hệ...
 • 72
 • 1,507
 • 1

Tài liệu Tế bào là đơn vị cấu trúc chức năng của cơ thể sinh vật ppt

Tài liệu Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sinh vật ppt
... khiển đạo - Ở sinh vật đơn bào toàn hoạt động sống, hoạt động di truyền xảy tế bào sinh vật đa bào phân hoá cấu trúc chuyên hoá chức năng, mô, quan đảm nhận chức sinh học khác thể, có khả lớn ... tế bào chất có nhiều cấu trúc quan trọng bào quan, hệ lưới nội chất, chất dự trữ Các bào quan ti thể, lạp thể, thể gôngi, trung thể, ribôxôm nhân tế bào gồm màng, nhân chất nhân - Ti thể cấu ... riêng số loài virut ARN Tế bào la` đơn vị chức thể sống - Tất dấu hiệu đặc trưng cho sống: sinh trưởng, hô hấp, tổng hợp, phân giải, cảm ứng xảy tế bào - Tế bào la` đơn vị hoạt động thống trao...
 • 6
 • 1,431
 • 20

Cấu trúc chức năng của văn hoá

Cấu trúc và chức năng của văn hoá
... văn hoá địa phương văn hoá dân tộc, quốc gia: địa phương giữ sắc thái văn hoá cho vùng miền tổng thể văn hoá quốc gia Giữ gìn sắc văn hoá dân tộc giữ gìn tính đa dạng văn hoá nhân loại ... đến đồng hoá văn hoá nhanh, dân tộc dần sắc Con người trở thành máy công nghiệp Vì phải giữ gìn tính đa dạng văn hoá dân tộc ngày phong phú tổng thể văn hoá nhân loại toàn cầu Vấn đề văn hoá địa ... 1.2 Văn hoá cá nhân, văn hoá cộng đồng Có thể chia văn hóa theo phương pháp xã hội học: Văn hóa cá nhân, văn hóa cộng đồng Con người sống mà phải sống cùng, sống với 1.2.1 Văn hóa cá nhân Văn...
 • 7
 • 9,343
 • 41

TẾ BÀO LÀ ĐƠN VỊ CẤU TRÚC CHỨC NĂNG CỦA CƠ THỂ SINH VẬT pptx

TẾ BÀO LÀ ĐƠN VỊ CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CƠ THỂ SINH VẬT pptx
... khiển đạo - Ở sinh vật đơn bào toàn hoạt động sống, hoạt động di truyền xảy tế bào sinh vật đa bào phân hoá cấu trúc chuyên hoá chức năng, mô, quan đảm nhận chức sinh học khác thể, có khả lớn ... riêng số loài virut ARN Tế bào la` đơn vị chức thể sống - Tất dấu hiệu đặc trưng cho sống: sinh trưởng, hô hấp, tổng hợp, phân giải, cảm ứng xảy tế bào - Tế bào la` đơn vị hoạt động thống trao ... truyền ổn định qua hệ Ở sinh vật chưa có nhân chuẩn vi khuẩn, tảo lam, NST gồm phân tử ADN dạng vòng hai đầu tận nối lại với Ở sinh vật chưa có cấu tạo tế bào virut thể ăn khuẩn, vật chất di truyền...
 • 4
 • 554
 • 7

Cấu trúc chức năng của tế bào vi sinh vật docx

Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật docx
... mao, cấu tạo chức loại Nội bào tử, cấu tạo nhuộm màu Nêu số ví dụ vi khuẩn sinh bào tử không sinh bào tử, ứng dụng chúng công nghệ vi sinh 10 Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào nấm men 11 Cấu tạo thành tế bào ... kính tế bào, đưa tế bào vào môi trường ưu trương để gây co nguyên sinh sau qua siêu ly tâm, người ta thu lớp thành tế bào tinh khiết Thành tế bào vi sinh vật cổ khác biệt với thành tế bào vi khuẩn ... kiện sinh trưởng có khả hình thành bào tử bên tế bào, gọi nội bào tử (endospores) Mỗi tế bào vi khuẩn tạo nội bào tử nên loại bào tử bào tử sinh sản, khác với loại đính bào tử (conidiospores), bào...
 • 33
 • 670
 • 1

Tiểu luận đa dạng sinh học: cấu trúc chức năng của gen

Tiểu luận đa dạng sinh học: cấu trúc và chức năng của gen
... Cấu trúc chức gene Cấu trúc báo cáo ưưKháiưniệmưgene Cấu trúc của gene ưĐặcưtính của ADN ưCác chức năng của gene Cấu trúc chức gene Khái niệm gene Mendel (1865):ư geneư làư yếuư ... mỗiưgeneư quyếtư địnhưsựưtồnưtại hoạtưtính của 1ưenzym Hiện nay:ưgeneưlàưđoạnưADNưcóưchiềuưdàiưđủưlớnư (1.000-2.000ư bazo),ư cóư thểư xácư địnhư mộtư chức năng nàoưđó Cấu trúc chức gene Cấu ... Cácư Nuư liênư kếtư theoư nguyênư tắcư bổư sung Cấu trúc chức gene Cấu trúc gene Cấu trúc hoáưhọc của ADN NucleôtitưưPolyNuưưphânưtửưADN ưưLiênưkết của phânưtửưADN: ưGiữaưcácưNuưtrênư1ưmạchưđơn:ưliênưkếtư...
 • 14
 • 155
 • 0

Tiểu luận đa dạng sinh học: Cấu trúc chức năng của hệ sinh thái

Tiểu luận đa dạng sinh học: Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái
... trình bày  Khái niệm hệ sinh thái Cấu trúc hệ sinh thái Chức hệ sinh thái P 1/17 I Khái niệm hệ sinh thái Hệ sinh thái gì? Khái niệm đời cuối thể kỷ XIX tên khác Sinh vật quần lạc” (Dakuchaev, ... P 11/17 III Chức Hệ sinh thái • Vòng tuần hoàn nước : P 12/17 III Chức Hệ sinh thái • Chu trình Cacbon : P 13/17 III Chức Hệ sinh thái • Chu trình Nitơ: P 14/17 III Chức Hệ sinh thái • Chu trình ... chuyển hệ sinh thái thông qua chuỗi thức ăn Tuy nhiên, lượng dòng hở, bị tiêu hao dần qua bậc dinh dưỡng P 9/17 III Chức Hệ sinh thái Năng suất hệ sinh thái: khối lượng chất hữu sản sinh hệ qua...
 • 19
 • 463
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc và chức năng của adn sinh học 10cấu trúc và chức năng của màng sinh chấtcấu trúc và chức năng hệ sinh tháinêu cấu trúc và chức năng của màng sinh chấtcấu trúc và chức năng của hệ sinh thái đấtcấu trúc và chức năng sinh lý của cơ quan sinh dục con máicấu trúc và chức năng sinh lý của cơ quan sinh dục con trốngduy trì tính nguyên vẹn về cấu trúc và chức năng sinh lý của tế bàocấu trúc và chức năng sinh học của màng bào quannhóm chất hữu cơ phức tạp nhất chiếm lượng nhiều nhất trong chất nguyên sinh có vai trò quan trọng nhất đối với cấu trúc và chức năng của tế bàokhái niệm bản chất cấu trúc và chức năng xã hội của văn hóacấu trúc và chức năng của các đại phân tử sinh họccau truc va chuc nang sinh cua co quan sinh duc con caitế bào là đơn vị cơ bản của cấu trúc và chức năng căn bản của mọi sinh vật sốngcấu trúc và chức năng của peptideĐánh giá thực hiện đổi mới CT GDPT 2017Đề thi HSG mẫuGiáo án bồi dưỡng HSGCác dạng bài rút gọn Toán 12dan xuat halogen-ancol-phenolĐề Cương Hóa 8Đề Cương Hóa 9phiếu học tập bài 12THI HKI SU 771 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT49 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTnhờ thầy minh Sang và mọi người nhéCấp số hay giải chi tiếtSố 0 trong phép cộngSố 0 trong phép cộngTài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hayĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004hàm bậc 2Gửi bạn Nguyễn Hồng Tâm ( bài hình)Kiểm ta 15 phút ngư văn 8(hk1)