cách học, cách nhớ, cách làm 12 thì tiếng anh thật đơn giản

cách học, cách nhớ, cách làm 12 thì tiếng anh thật đơn giản

cách học, cách nhớ, cách làm 12 thì tiếng anh thật đơn giản
... ngang dùng khứ đơn - Nhưng ý điều hành động diễn trước diễn ngắn ta chia khứ đơn eg When I went to the door, the phone rang (khoảng cách từ chỗ đến cửa ngắn, nên hành động người diễn nhanh) Past Continuous ... very tired Present Continuous – Simple Present: Hiện tiếp diễn tả việc diễn xung quanh thời điểm nói tức thời Hiện đơn nói thực tế Eg I am staying at home because I am ill Simple Past – Simple Past: ... GIỮA CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH Ngữ pháp nâng cao liên quan đến kiến thức thì: tại, tiếp diễn, hoàn thành, khứ, khứ tiếp diễn, khứ hoàn thành, tương lai gần, tương lai đơn Vì nắm kết hợp thì, dễ...
 • 7
 • 163
 • 0

cách học tiếng anh thần kỳ - Cách học tiếng anh hiệu quả nhất

cách học tiếng anh thần kỳ - Cách học tiếng anh hiệu quả nhất
... n phí h c theo p ng Anh c a t t i anh, c c Ti ng Anh hi u qu nh t mà hoàn toàn Thân ái! H c trò c a anh Thu Trang Chào anh Doremon! Hôm nay, em mu n g i t i l i c c Ti ng Anh hi u qu nh ng tr ... Ti ng Anh, n v c ti ng anh hi u qu nh a anh Nobita, em h c Ti ng Anh c c k t ng d y ng Ti i v i em ch s ng ch c ch ng bao gi có th chinh ph c Ti s d ng m t cách t c M i nhìn th ib Ti ng Anh, biên ... b h c g i Doremon, mong r ng b n c Ti ng Anh th n k n i khác, nói vài l i bi i tác gi c a Doremon-Nobita Là m l ic ih ng Anh c a anh Hôm em mu n g i n anh c h c Ti i bi v n không chinh ph r ng...
 • 121
 • 747
 • 27

Các bí quyết để học tiếng Anh tốt

Các bí quyết để học tiếng Anh tốt
... với học sinh rằng Các em có biết không, các em có tiến bộ việc học tiếng Anh mà các em nói bằng tiếng Anh, nghĩ bằng tiếng Anh và ngủ mơ bằng tiếng Anh Một hôm một học ... đêm qua em nằm mơ bằng tiếng Anh Thầy giáo nói: Thật tuyệt Thế em nằm mơ về điều gì? Người học sinh đáp: Thưa thầy em không biết, vì nó bằng tiếng Anh ạ (Theo BBC) ... hơn Điểm cuối cùng Khi bắt đầu buổi học hãy tự hỏi mình: "Mình muốn học gì hôm nay?" và vào cuối buổi học, tự hỏi mình: "Mình đã học được gì hôm nay?" Có câu chuyện...
 • 2
 • 266
 • 2

Các bí quyết để học tiếng Anh tốt

Các bí quyết để học tiếng Anh tốt
... nằ m mơ bằ ng tiế ng Anh Thầ y giáo nói: Thâ ̣t tuyê ̣t Thế em nằ m mơ về điề u gì? Người ho ̣c sinh đáp: Thưa thầ y em không biế t, vì nó bằ ng tiế ng Anh a ̣ ...
 • 2
 • 187
 • 0

Các đề thi HSG cực hay (Có thể chọn làm đề thi cho huyện)

Các đề thi HSG cực hay (Có thể chọn làm đề thi cho huyện)
... đề THCS- Thanh Hoa Đề thi chọn HSG dự thi cấp thị Năm học 2010 Môn: Hoá học – lớp *** 0O0 *** Thời gian làm bài: 90 phút Bim Son Ngày thi: 25 tháng 04 năm 2009 Bài 1: 1) Cho PTHH sau PTHH đúng, ... học cách khác, mà khoa học, lập luận chặt chẽ, kết quả, cho điểm tối đa - Trong PTHH: Viết sai CTHH không cho điểm, thi u điều kiện phản ứng cho ẵ số điểm Nừu trạng thái chất trừ điểm / tổng điểm ... : (5 điểm ) Trên đĩa cân để hai cốc đựng dung dịch HCl H2SO4 cho cân vị trí thăng : - Cho vào cốc đựng dung dịch HCl 25 g CaCO3 - Cho vào cốc đựng dung dịch H2SO4 a g Al Cân vị trí thăng Tính...
 • 19
 • 292
 • 0

CHIẾN lược VÀ THỦ THUẬT TRONG DỊCH TIÊU đề PHIM từ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT TẠI RẠP CHIẾU PHIM MEGASTAR

CHIẾN lược VÀ THỦ THUẬT TRONG DỊCH TIÊU đề PHIM từ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT TẠI RẠP CHIẾU PHIM MEGASTAR
... Megastar since October, 2012 Before working for Megastar, she used to translate movie subtitle for a film sharing forum − The process of releasing a movie title in Megastar Like Quang and Thanh, ... translator He worked for Megastar Cineplex from 2009 to middle 2012 In Megastar, he translated both movie subtitles and titles Quang said that he had translated 100 movies or so for Megastar Now, he ... “Yêu” and “ma” are typical words of such occasions.” 4.2.1.2 Case 2: Thanh − Background information Thanh has worked for Megastar for one year Previously, he used to work for some television companies...
 • 80
 • 363
 • 3

TRƯỜNG THPT CHUYÊNNGUYỄN HUỆĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI - Tiếng Anh

TRƯỜNG THPT CHUYÊNNGUYỄN HUỆĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI - Tiếng Anh
... 34: “More peas ?’’ - “ _” A Help yourself to them B No, that’ll Thank you C No more available D My honor Question 35: - Janet: “Do you like going to the cinema this evening?” - Susan: “ _” A ... Flooding in this region was the result of heavy rain A Flooding in this region was the cause of the heavy rain B Heavy rain causes flooding in this region C Heavy rain resulted in flooding in this region ... not-so-bright child After all, it can be quite discouraging to be at the bottom of the top grade! Besides, it is rather unreal to grade people just according to their intellectual ability This...
 • 6
 • 581
 • 7

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT - Tiếng Anh

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT - Tiếng Anh
... everything changed A As soon as everything changed, she appeared B Upon appearing, everything changed C Soon after she appeared did everything change D No sooner had she appeared did everything ... Small brown bats C 20 million bats D 250 tons of insects - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 485 ... which chewing dry food could create This liquid softens the food taken into the mouth, by getting it 49 _ You can help your digestion if Trang 3/6 - Mã đề thi 485 you chew your food well, keeping...
 • 6
 • 860
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 Môn: TIẾNG ANH TRƯỜNG THPT HẢI AN ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 Môn: TIẾNG ANH TRƯỜNG THPT HẢI AN ppt
... 19.B 33 .C 47.D 61.A 75.D 6.A 20.B 34 .C 48.B 62.A 76.C 7.D 21.D 35 .A 49.C 63. D 77.B 8.A 22.A 36 .B 50.B 64.A 78.D 9.B 23. A 37 .D 51.D 65.C 79.B 10.C 24.A 38 .C 52.B 66.C 80.C 11.A 25.B 39 .C 53. D 67.D ... 19.D 33 .C 47.B 61.A 75.B 6.C 20.D 34 .D 48.C 62.A 76.A 7.C 21.B 35 .D 49.B 63. B 77.A 8.C 22.B 36 .D 50.B 64.C 78.A 9.B 23. D 37 .A 51.A 65.A 79.A 10.A 24.A 38 .B 52.B 66.C 80.A 11.D 25.D 39 .C 53. D 67.A ... 19.A 33 .B 47.D 61.A 75.D 6.A 20.B 34 .C 48.D 62.A 76.B 7.A 21.A 35 .D 49.C 63. D 77.B 8.A 22.A 36 .B 50.B 64.B 78.C 9.B 23. B 37 .A 51.C 65.D 79.C 10.A 24.C 38 .A 52.D 66.B 80.C 11.A 25.B 39 .A 53. A 67.B...
 • 7
 • 442
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm tiếng anh Một số thủ thuật vào bài gây hứng thú cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm tiếng anh Một số thủ thuật vào bài gây hứng thú cho học sinh
... rèn luyện cho cách sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu * Đối với học sinh: Phát huy tính tích cực, động, nhanh nhẹn sáng tạo, tạo cho học sinh niềm say mê hứng thú học môn Tiếng Anh Lôi học sinh tham ... rút kinh nghiệm cho dạy sau Quan tâm giúp đỡ học sinh học nhà trường Phân loại học sinh để có phương pháp rèn luyện cho phù hợp Giáo viên : Đặng Thị Bình Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Sáng kiên kinh ... học sinh nhà để có biện pháp tích cực việc rèn luyện ý thức học tập giúp em hiểu ý nghĩa tầm quan trọng môn Tiếng Anh Kinh nghiệm sử dụng thủ thuật vào trò chơi gây hứng thú học tập cho học sinh: ...
 • 20
 • 335
 • 0

Ôn thi tiếng anh vào đại học (tổng hợp)

Ôn thi tiếng anh vào đại học (tổng hợp)
... us to think about this matter carefully necessary B To think about this matter carefully it necessary for us C For us to think about this matter it’s necessary D It’s necessary for us to think ... lady…………………………………………………… ? A which you borrow this bike.from B from who you borrow this bike C from whom you borrow this book D from that you borrow this bike Câu 43 When we arrived at the airport,…………………………………… ... hour before 50 No one has opened this box for a hundred years A This box hasn’t been opened for a hundred years B This box has been opened for a hundred years C This box has belonged to nobody...
 • 86
 • 1,193
 • 14

Bài giải chi tiết đề thi tiếng anh đại học

Bài giải chi tiết đề thi tiếng anh đại học
... through environmental improvements A something to suffer: gánh chịu (xấu) B something sad: chuyện buồn C something to entertain: giải trí (vui) => bẫy câu D something enjoyable: điều thú vị # burden: ... of the job => Anh ta nịnh gửi thêm chi tiết công việc cho D He felt great because further details of the job had been sent to him => Anh ta cảm thấy hạnh phúc có người gửi thêm chi tiết công ... the right thing to See more here: http://yeutienganh123.blogspot.com/2012/12/chuyen-e-luyen -thi- ai-hoc-phan-1c.html Question 16: If you had stuck to what we originally agreed on, everything would...
 • 16
 • 6,293
 • 93

TỔNG HỢP ĐỀ THI TIẾNG ANH CÓ CHỌN LỌC 2015 (có đáp án)

TỔNG HỢP ĐỀ THI TIẾNG ANH CÓ CHỌN LỌC 2015 (có đáp án)
... should be careful about this A No matter what intelligent you may be, you should be careful about this B No matter why intelligent you may be, you should be careful about this C No matter whatever ... intelligent you may be, you should be careful about this D No matter how intelligent you may be, you should be careful about this Question 19: "Nothing will persuade me to sleep in that haunted house," ... sorry Question 49: - “Did you get everything you wanted?” - “ ." A No I didn‟t want anything there B Yes, why not C Yeah, more or less D No, they didn‟t anything Question 50: - “I „d like to...
 • 132
 • 1,094
 • 0

Tài liệu ôn thi tiếng anh lớp 9 bộ đề ôn học sinh giỏi tiếng anh tham khảo có đáp án tham khảo lớp 9

Tài liệu ôn thi tiếng anh lớp 9 bộ đề ôn học sinh giỏi tiếng anh tham khảo có đáp án tham khảo lớp 9
... giáo dục-đào tạo đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh -THCS tỉnh thừa thi n huế năm học 2004-2005 *** Số phách Đề thi thức Môn thi: Tiếng anh lớp (vòng 2) (Do chủ tich HĐ ghi) Ngày thi : 13 - -2005 Thời ... Tuyển Sinh Trung Học Phổ Thông TP Hồ Chí Minh Năm Học 20 09 - 2010 Môn thi chuyên : Anh Văn Ngày thi 24-6-20 09 (Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề) I CHOOSE THE CORRECT ANSWER ... They stopped Đề thi chọn đội tuyển thi học học sinh giỏi cấp tỉnh lớp - Năm học 2006-2007 Môn tiếng anh (Đề thi có 02 trang) Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề...
 • 99
 • 596
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: học cách làm giàucách giải đề thi học sinh giỏi môn lý lớp 12 thành phố cần thơ 2013cách làm bài nghị luận văn học về phép tu từcách làm việc từ xaem ngoài các cách thu hoạch đơn giản thì người nông dân còn có cách thu hoạch nào khác không em hãy kể ra3 cách làm giàu hiệu quảcách làm văn biểu cảmcách làm đồ chơi cho béthuyết minh về cách làm đồ chơicách làm bài văn nghị luận về 1 hiện tượng trong dời sốngthuyết minh về cách làm bánh trưng trong dịp tết nguyên đáncách làm thí nghiệm vật lý 6 trong power pointcách làm video chuyên nghiệpđơn giản hóa các thủ tục gửi tiền và cho vaycách làm bài trang trí cơ bảnUnit 13 films and cinemaUnit 14 the world cupUnit 16 historical placesTÀI LIỆU KỸ THUẬT CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 3 PHA DT03M-RF Kiểu: DT03M01NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHIỄM MẶN1848 QD DHHN quy dinh che do lam viec doi voi gv HANU2095 TB DHHN quy dinh thoi gian lam viec doi voi khoi giang day1349 KH DHHN KH thuc hien QD 1278 QD BGDDT2928 2016 Q HHN Quy dinh quan ly cac hoat dong HTQTUnit 2 school talksUnit 3 peoples background1087 2017 Q HHN Quy dinh quan ly phoi VBCCGiáo án địa nâng cao lớp 11Tuần 9. Ôn tập Giữa Học kì IGiayTrieuTapKhaiGiang2015 2016Duthaochuandauracaodang QTKD.pdfChuong i §1 khai niem khoi da dien + BT (2 tiet)Chuong i §2 phep doi xung qua mp (3 tiet)Tuần 3. Quạt cho bà ngủGiáo án vật lý 10 chuẩn chương 2