chương 2 thi công chi tiết cầu đúc hẫng

chương 2 thi công chi tiết cầu đúc hẫng

chương 2 thi công chi tiết cầu đúc hẫng
... × 0. 42 × 105 × σ= = = = 25 20 KG / cm 2 W b×δ 100 × So sánh: σ = 25 20 < R = 28 00KG/cm2 ⇒ thõa yêu cầu Độ võng: f = β× Ptd × b 2. 55 × 14 = 0.0 027 7 × = 2. 69 × 10−4 m = 0. 026 9 cm 3 δ 1 .25 × 21 000000 ... Trang : 23 5 ĐATN : TK Cầu Đúc Hẫng 2. 2 2. 2.1 GVHD : Th.S Võ Vónh Bảo THI T KẾ THI CÔNG MỐ M0 Ván khuôn mố Sử dụng ván khuôn thép dày 10 mm có: Rut = 28 00 KG/cm2 Et = 21 00000 KG/cm2 Sườn tăng cường ... F1 = 13.9 × ( 2. 725 × 2. 5 ) = 94.7 T P2 = g × F2 = 13.9 × ( 2. 725 × 1 .25 ) = 47.3 T P3 = g × F3 = 13.9 × ( 1.3 625 × 2. 5 ) = 47.3 T P4 = g × F4 = 13.9 × ( 1.3 625 × 1 .25 ) = 23 .7 T 2. 1.3 Tính toán...
 • 27
 • 200
 • 0

chương 2 thiết kế thi công chi tiết - ĐATN thiết kế cầu dầm supper T

chương 2 thiết kế thi công chi tiết - ĐATN thiết kế cầu dầm supper T
... × t = 0.5 × (3.69 − 0 .27 1) × 0.9 52 × t = 1. 627 t 2T t e5 = m Trong đó: H1 = 2m – Chi u cao lớp đ t đắp H2 = 2. 5m – Chi u cao lớp đ t s t mềm vò trí trụ t Chi u sâu t nh t đáy lớp bê t ng b t ... TRANG: 111 ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER T 2. 4 GVHD: PGS_TS NGUYỄN BÁ HOÀNG THI T KẾ THI CÔNG TRỤ T1 2. 4.1 Các số liệu t nh toán Cao độ đỉnh trụ : Cao độ đáy trụ : Cao độ đáy đài : Cao độ mực nước thi ... vuông 20 x25cm T nh sơ mômen quán t nh cho 1m ván thép : I= 6.1.53 1.0,83 + + 1.0,8 .2, 52 = 67,543cm 12 12 20 20 20 20 20 Ván thép dày 0,8 cm 25 25 25 25 25 25 25 Sườn t ng cường 1x5 cm Các thép...
 • 13
 • 244
 • 0

Biện pháp thi công tổng thể và thi công chi tiết Nhà lớp học 2 tầng có diện tích xây dựng là 460 m2 được thiết kế 2 tầng 1 cầu thang, kiến trúc hài hoà, phù hợp với quy hoạch của trường

Biện pháp thi công tổng thể và thi công chi tiết Nhà lớp học 2 tầng có diện tích xây dựng là 460 m2 được thiết kế 2 tầng 1 cầu thang, kiến trúc hài hoà, phù hợp với quy hoạch của trường
... .ngày 12 Lãi xuất khoản tiền chậm toán % 13 Khoản tiền nhà thầu cần ứng trớc % giá trị hợp đồng đại diện nhà thầu Các yêu cầu vật t chủ yếu: STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... cầu vật t, máy móc thi công khả thực tế Nhà thầu Chúng thi t kế biện pháp thi công chi tiết cho phần việc thi công nh sau: - Xây dựng lán trại, tập kết vật liệu, máy móc thi t bị thi công - Công ... khởi công chủ đầu t Trình tự bớc thi công đợc thể chi tiết vẽ tổng thi công II Tiến độ thi công chi tiết: Để đa tổng tiến độ thi công vào khối lợng thi công cho hạng mục công trình, quy trình, quy...
 • 17
 • 1,198
 • 4

TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT mặt ĐƯỜNG đoạn TUYẾN từ KM0+00 đến KM12+00, CHIỀU dài TUYẾN 12KM,TỐC độ 80KM TRÊN GIỜ, bề RỘNG nền ĐƯỜNG 12m, kết cấu mặt ĐƯỜNG 4 lớp

TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT mặt ĐƯỜNG đoạn TUYẾN từ KM0+00 đến KM12+00, CHIỀU dài TUYẾN 12KM,TỐC độ 80KM TRÊN GIỜ, bề RỘNG nền ĐƯỜNG 12m, kết cấu mặt ĐƯỜNG 4 lớp
... dây chuyền để thi công theo phơng pháp -Một số công tác tổ chức thi công theo dây chuyền tổ chức thi công chung theo phơng pháp -Tổ chức thi công chung phơng pháp phân đoạn, đoạn thi công theo phơng ... khác tuyến 2.1 Các phơng pháp tổ chức thi công 2.1.1 Tổ chức thi công theo phơng pháp dây chuyền a Khái niệm Tổ chức thi công theo phơng pháp dây chuyền phơng pháp tổ chức mà trình thi công đợc chia ... Blề: Chi u rộng lề cần đắp h : Chi u dầy lề đất thi công h = 0,16m K1: hệ số đầm lèn vật liệu, K1= 1 ,4 L : Chi u dài tuyến thi công ca, L = 70m Tính đợc Q = 2*0,92*70*0,15*1 ,4 = 28,85 m3 4. 3.3...
 • 39
 • 168
 • 0

Thiết kế môn học tổ chức thi công và xí nghiệp phụ - Tổ chức thi công chi tiết kết cấu mặt đường theo phương pháp dây chuyền với tổng chiều dài L = 9

Thiết kế môn học tổ chức thi công và xí nghiệp phụ - Tổ chức thi công chi tiết kết cấu mặt đường theo phương pháp dây chuyền với tổng chiều dài L = 9
... khối l ợng thi công I Nhiệm vụ Nhiệm vụ phần thi công chi tiết kết cấu mặt đường theo phương pháp dây chuyền với tổng chi u dài L = 91 84 m Dựa vào phần thi t kế kỹ thuật, mặt đường kết cấu ... đoạn công tác Q = K.h.b .L với K : Hệ số lu l n K= 1,3 h : Chi u dày l p vật liệu theo thi t kế h = 0,1 m b : Bề rộng mặt đường b=7m L : Chi u dài đoạn công tác L = 120 m ( Q = 1,3(0,1(7(120 = 1 09, 2 ... đoạn công tác Q = K.h.b .L với K : Hệ số lu l n K= 1,3 h : Chi u dày l p vật liệu theo thi t kế h = 0,08 m b : Bề rộng mặt đường b=7m L : Chi u dài đoạn công tác L = 120 m ( Q = 1,3(0,08(7(120 =...
 • 49
 • 338
 • 0

Thi công chi tiết kết cấu mặt đường theo phương pháp dây chuyền với tổng chiều dài l=2000m

Thi công chi tiết kết cấu mặt đường theo phương pháp dây chuyền với tổng chiều dài l=2000m
... 16 1.6:Xac inh ky thuõt thi cụng cho cac trinh t thi cụng , thi t kờ s ụ hoat ụng cua cac loai may thi cụng : - Theo trỡnh t thi cụng chi tit ta tin hnh xỏc lp cỏc k thut thi cụng cho cỏc hng mc ... c nh phm vi thi cụng - Kim tra cao nn ng bng mỏy thu bỡnh ti cỏc cc chi tit kp thi cú nhng iu chnh cn thit trc thi cụng kt cu mt ng - nh phm vi thi cụng v tin hnh di cc phm vi thi cụng: lũng ... thc hin, chiu di on lp dng bng chiu di ca dõy chuyn l 100m 18 - Khi thi cụng cỏc lp vt liu cú chiu cao hn chiu cao thnh chn m bo cao ri ta tin hnh k vch sn trờn thnh chn quỏ trỡnh thi cụng...
 • 46
 • 288
 • 1

thi công mố nà tậu - 6.2.2. Trình tự thi công chi tiết

thi công mố nà tậu - 6.2.2. Trình tự thi công chi tiết
... 8: Thi công thân mố, tường cánh Khi bê tông bệ mố đạt cường độ yêu cầu tiến hành công việc sau: - Lấp đất xung quanh hố móng đầm chặt - Tạo nhám vệ sinh mối nối - Lắp dựng đà giáo thi công - Lắp ... tường đỉnh 1: 1 1: 337.59 Bước 9: Hoàn thi n mố - Bảo dưỡng bê tông mố, tháo dỡ ván khuôn bê tông mố đạt cường độ - Xây chân khay tứ nón - Hoàn thi n mố - Lấp đất thải mặt ... thép tường mố, văng chống, xuyên tâm - Mặt ván khuôn quét phụ gia chống dính tạo mĩ quan - Đổ bê tông tường thân, tường cánh mố - Lắp dựng ván khuôn, cốt thép tường đỉnh, tường cánh - Đổ bê tông...
 • 5
 • 67
 • 0

Biện pháp thi công chi tiết nền đường của Công ty Cổ phần Miền Tây

Biện pháp thi công chi tiết nền đường của Công ty Cổ phần Miền Tây
... quan Thi t kế thi công đạo Mục tiêu Các nguyên tắc đảm bảo giao thông trình thi công Biện pháp Biện pháp tổ chức thi công tổng thể IV- Biện pháp thi công chi tiết đờng Yêu cầu thi công chi tiết ... chuyên đề phơng pháp thi công đờng Phần Giới thi u chung công ty Quá trình đời hình thành công ty: Công Ty Cổ Phần Miền Tây chuyển từ doanh nghiệp Nhà nớc sang Công Ty Cổ Phần theo định số ... tih công sau hoàn trả lại dòng chảy Thi công công trình an toàn giao thông thời gian cuối tiến hành làm công tác hoàn thi n IV Biện pháp thi công chi tiết đờng yêu cầu công tác thi công đờng - Nền...
 • 37
 • 2,903
 • 5

Biện pháp thi công chi tiết nền đường của Công ty Cổ phần Miền Tây

Biện pháp thi công chi tiết nền đường của Công ty Cổ phần Miền Tây
... chuyên đề phơng pháp thi công đờng Phần Giới thi u chung công ty Quá trình đời hình thành công ty: Công Ty Cổ Phần Miền Tây chuyển từ doanh nghiệp Nhà nớc sang Công Ty Cổ Phần theo định số ... 23/07/2004 công ty thức hoạt động theo dấu mã số thuế, tài khoản Công Ty Cổ Phần Miền Tây tiền thân Công Ty Xây Dựng Miền Tây đợc thành lập theo định số 2409/ QĐ BGTVT Bộ GTVT 10 năm qua Công Ty Xây ... diện Tây Bắc tiền thân Công Ty Xây Dựng Miền Tây Phạm thị liên - Lớp KTXd A - K45 Page chuyên đề phơng pháp thi công đờng Tổng công ty cử cán lên giúp đỡ đề nghị Bộ GTVT cho phép thành lập Công Ty...
 • 3
 • 1,463
 • 23

TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG

TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG
... phương pháp tổ chức thi công Trong xây dựng đường có phương pháp tổ chức thi công : Phân đoạn, tuần tự, dây chuyền Mỗi phương pháp tổ chức thi công giải vấn đề tổ chức lực lượng thi công ( gồm ... TỔ CHỨC THI CÔNG I Điều kiện thi công Thời gian thi công Đơn vị thi công Điều kiện thi công .8 II Phương pháp tổ chức thi công ... VÀ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG I Nhiệm vụ Nhiệm vụ phần thi công chi tiết kết cấu mặt đường theo phương pháp dây chuyền với tổng chi u dài L = 9184 m Dựa vào phần thi t kế kỹ thuật, mặt đường có kết cấu...
 • 48
 • 3,871
 • 4

Đồ án: Tổ chức thi công chi tiết mặt đường

Đồ án: Tổ chức thi công chi tiết mặt đường
... Dây chuyền thi công móng cấp phối đá dăm loạiI 4: Dây chuyền thi công lớp BTN trung 5: Dây chuyền thi công lớp BTN mịn 6: Dây chuyền hoàn thi n phần III : Tổ chức thi công mặt đường I Công tác ... tự sau: Sử dụng nhân công kết hợp máy san đắp đất lề đường Sử dụng đầm cóc đầm nén lề đường đạt độ chặt k=0,98 Thi công lớp kết cấu mặt đường chi u dầy chi u dầy thi công lề đường Tiến hành từ ... lòng đường -Nền đường tiến hành thi công lớp kết cấu mặt đường đảm bảo tất yêu cầu chung xây dựng đường. Tuy nhiên để đảm bảo cho việc thi công lớp mặt đạt yêu cầu ta tiến hành lu lên sơ mặt đường. Sau...
 • 23
 • 1,333
 • 15

Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG pptx

Tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG pptx
... phương pháp tổ chức thi công Trong xây dựng đường có phương pháp tổ chức thi công : Phân đoạn, tuần tự, dây chuyền Mỗi phương pháp tổ chức thi công giải vấn đề tổ chức lực lượng thi công ( gồm ... khối lượng thi công dọc tuyến đồng đều, khả cung cấp vật liệu sở vật chất đảm bảo, đơn 10 vị thi công có lực tốt, chọn phương pháp tổ chức thi công dây chuyền Phương pháp tổ chức thi công dây chuyền: ... Tất vật liệu dùng để xây dựng mặt đường chở xe Maz200 có khối lượng chuyến với dung tích m3 CHƯƠNG II TỔ CHỨC THI CÔNG I Điều kiện thi công Thời gian thi công Thời gian thi công toàn lớp mặt giao...
 • 48
 • 612
 • 8

Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị đoạn từ KM69+00 – km70+00

Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường đô thị đoạn từ KM69+00 – km70+00
... 2005 tổ chức thi công Chơng Nhiệm vụ khối lợng điều kiện thi công tuyến đờng 1.1 Nhiệm vụ tổ chức thi công mặt đờng 1.1.1 Nhiệm vụ Thi t kế tổ chức thi công chi tiết mặt đờng đoạn đô thị từ KM0+00KM1+00 ... bảo vật liệu cho trình thi công - Biện pháp tổ chức thi công - Khối lợng công việc trình tự tiến hành 1.1.3.Khối lợng thi công mặt đờng Diện tích mặt đờng thi công Phần mặt đờng xe chạy: Fđ = ... hoàn thi n mặt đờng nguyn nguy n c c 113 ctgtcccông trình ctgtcc- k41 đồ án tốt nghiệp 2005 tổ chức thi công chơng Quy trình công nghệ thi công mặt đờng 3.1 Công tác chuẩn bị, lu sơ lòng đờng thi...
 • 47
 • 581
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế thi công bộ điều khiển thiết bị bằng giọng nói phần 2chỉ có thể là yêu phần 3 chương 2tìm hiểu ngôn ngữ vhdl viết chuơng trình thiết kế mạch cộng 8 bit song song bcd cho 2 toán hạngchương 2 thiết kế đường 1phần ii chương v thiết kế vận hành nhà máy điện hạt nhânphần 3 tính toán thiết kế trụcbài giảng kỹ thuật vi xử lý chương 5 thiết kế các cổng iothiet ke thi cong phan ngam cua nha ky tuc xathiết kế thi công phần ngầmthiết kế thi công và viết chương trình điều khiển mạch thực hành cho z80 cpu giao tiếp với máy tính qua ngõ máy inđồ án thép 2 thiet ke nha cong nghiep mot tang khong cau tructhiết kế thi công chung chư an phú giang quạn 2thiết kế thi công kết cấu nhà nhiều tầng tập 2trưởng bộ phận thiết kế thi côngphần 4 tính toán thiết kế các công trình đơn vịPhương pháp giải một số dạng bài toán về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật phục vụ giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏiPhương pháp giải nhanh một số dạng bài tập tích hợp phân li độc lập với hoán vị genSử dụng kênh hình trong giảng dạy và ôn tập phần biến dị ở cấp độ tế bào, sinh học 12 nâng caoSỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP sơ đồ hóa TRONG CHƯƠNG ỨNG DỤNG DI TRUYỀN học NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học, ôn THI học SINH GIỎI và THPT QUỐC GIAKỸ THUẬT ĐO LƯỜNGPhương pháp tính số loại kiểu gen và số kiểu giao phối trong quần thểRèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học bài hô hấp ở động vật sinh học 11 THPT bằng kỹ thuật các mảnh ghépSử dụng hoạt động khám phá trong dạy học một số bài phần sinh học tế bào sinh học lớp 10 THPTVì lợi ích quốc gia, quyết tâm tránh xa thuốc láXây dựng các bước tiến hành khi giảng dạy các bài toán về trao đổi chéo kép giúp nâng cao hiệu quả làm bài tập của học sinhNâng cao kết quả học tập môn sinh học 12 thông qua phương pháp giải bài tập đột biến số lượng nhiễm săc thể do rối loạn phân bàoNhận dạng và giải toán di truyền liên kết giới tính có hoán vị gen trường hợp hai gen nằm trên x không có trên yPhân loại các dạng bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thểStrategies for writing a paragraph under time pressure on national secondary education examinationNghiên cứu ảnh hưởng của các các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng PART 1 (full)Sự kết hợp các kỹ năng giao tiếp trong các tiết dạy đọc, nghe và viết tại trường THPT đông sơn i thanh hóaTeaching the students of class 11a3 to speak english naturally throngh using effortless english method at quan son 2 upper secandary school in quan son, thanh hoaTeachinh comparaticves and superlarives to the students of class 10a1 at quan son 2 upper secondaly school in quan son, thanh hoa, provinceTieng anh THPT tong ngoc lam THPT to hien thanhUsing some kinesthetic activities to improve the students’ english communication skills at nhu thanh high school