326 339 PHAN 2 CHUONG 10 BAN MAT CAU

326 339 PHAN 2 CHUONG 10 BAN MAT CAU

326 339 PHAN 2 CHUONG 10 BAN MAT CAU
... × 300 × 2. 5 × 10 5 × 100 0 + 2. 5 × 10 −5 × 100 × 1300 × 100 0 = 7 922 N Trọng lượng lan can : P1 = × 0. 12 × 100 0 = 24 0 N Trọng lượng cột lan can : P2 = 29 2.71 N Plancan = 29 2.71 + 24 0 = 5 32. 71N SVTH ... QDC3 -2 QDC3-1 QDC3-1 QDC3 -2 qDW qDC1 27 50 5500 27 50 Hình 9 .2 : sơ đồ tải trọng tác dụng lên mặt cầu 24 718 62. 5 24 718 62. 5 7447041.1 -24 718 62. 5 24 87589.3 24 718 62. 5 -24 87589.3 -7447041.1 -23 6 328 12. 5 ... 1 .25 × ( 7.447 × 106 − 9.549 × 105 ) + 1.5 × 4 .21 7 × 106 + 1.75 × 621 3039  = 24 047771 Nmm Bảng tổng hợp moment TTGHCĐ I Mặt cắt Đỉnh gối (2) Giữa nhòp (3) M (Nmm) -65893539 24 047771 10 .2. 3.2...
 • 14
 • 207
 • 0

Giáo trình máy điện 1 - Phần 2 - Chương 10 ppt

Giáo trình máy điện 1 - Phần 2 - Chương 10 ppt
... kr1 báûc ca sââ âọ cọ thãø biãøu thë sau: νZ = 2mqk ± âọ: k = 1, 2, 3, ; m: säú pha; q: säú rnh ca mäüt pha dỉåïi mäüt cỉûc tỉì Vç: 2mq = Z/p nãn (10 .19 ) tråí thnh: Z νZ = k ± p (10 .19 ) (10 .20 ) ... = 2OA sin = AK =2 sin α 2 sin α 2 E q = qE pt α sin q2 q sin α = qE pt k r1 (10 .9) (10 .10 ) Eq = π 2f k n k r qWpt Φ = π f k dq qWpt Φ Trong âọ: qα Täøng hçnh hc cạc sââ sin k r1 = = q sin α Täøng ... (y/τ)π ca hai dáùn âọ Tỉì hçnh 10 .3, ta cọ: yπ ' (10 .5) E V = E 'td − E 'td = 2E td sin = π 2fΦk n 2 yπ π (10 .6) âọ: k n = sin = sin β 2 y Thỉåìng hãû säú β = < 1, nãn kn âỉåüc gi l hãû säú bỉåïc...
 • 6
 • 271
 • 0

Tin học đại cương phần 2- Chương 10 ( Tập tin)

Tin học đại cương phần 2- Chương 10 ( Tập tin)
... nghĩa Mở tập tin văn để đọc Tạo tập tin văn để ghi Nối vào tập tin văn Mở tập tin nhị phân để đọc Tạo tập tin nhị phân để ghi Nối vào tập tin nhị phân Mở tập tin văn để đọc/ghi Tạo tập tin văn ... phần tử phía cuối tập tin Sau phần tử liệu cuối tập tin dấu kết thúc tập tin EOF (End Of File) II CÁC THAO TÁC TRÊN TẬP TIN Muốn thao tác tập tin, ta phải làm theo bước: o Khai báo biến tập tin ... II.3 Đóng tập tin Hàm fclose() dùng để đóng tập tin mở hàm fopen() Hàm ghi liệu lại vùng đệm vào tập tin đóng lại tập tin Cú pháp: int fclose(FILE *f) Trong f trỏ tập tin mở hàm fopen() Giá trị...
 • 10
 • 110
 • 0

Phần 2: Chương 1: Văn bản ngôn từ của tác phẩm và lời văn nghệ thuật - Lý luận văn học docx

Phần 2: Chương 1: Văn bản ngôn từ của tác phẩm và lời văn nghệ thuật - Lý luận văn học docx
... đạt trình độ ngôn ngữ văn học hoàn chỉnh Trong có sáng tác văn học lời văn nghệ thuật Lời văn nghệ thuật xuất với ngôn từ, mà người ta dùng ngôn từ để sáng tác văn học Lời văn nghệ thuật xuất ... kiểu lời văn tương ứng Ứng với văn tác phẩm khoa học kiểu lời văn khoa học, văn pháp qui hành kiểu lời văn hành v.v Văn tác phẩm văn học xây dựng dựa kiểu lời văn nghệ thuật Đó kiểu lời văn đặc ... văn tác phẩm Kết cấu văn tác phẩm thực chất cách tổ chức, xếp nội dung nghệ thuật tác phẩm qua văn ngôn từ cho giá trò tư tưởng nghệ thuật tác phẩm đạt mức cao Theo văn tác phẩm thường chia phần...
 • 24
 • 757
 • 12

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 10 pdf

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 10 pdf
... 1T 1P 2T 2P 3T 3P A Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động A Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động Chu ng báo động B B Chu ng ... (P,T,I,O,M) p2 p2 p1 p1 t2 t2 t1 t1 p3 p3 p4 p4 Hình 10. 12 Mạng Petri có đánh dấu Hình 10. 13 Mạng Petri Hình 10. 12 sau bắn sang phép biến đổi t1 p2 p1 t1 Hình 10. 14 Mạng Petri Hình 10. 13 sau ... 19 62] Có thành phần p2 tập vị trí P p1 t1 tập phép biến đổi T hàm đầu vào L hàm đầu O P = {p1, p2, p3,p4 } VD: p4 T = {t1, t2} I(t1) = {p2,p4}, I(t2) = {p2} O(t1) = {p1}, O(t2) = {p3,p3 } t2 p3...
 • 20
 • 227
 • 0

HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG-PHẦN 2-CHƯƠNG 6(P1) pot

HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG-PHẦN 2-CHƯƠNG 6(P1) pot
... thương Ngài không loại trừ bạn Thành công điều dễ dàng – tuỳ theo mức độ bạn tin – bạn đường tiến tới niềm tin nên bạn đường tới thành công Hãy xem Bạn cha mẹ Con bạn lớn Một đứa nói: “Con chẳng ... thị xã có xe bạn thôi, bạn nắm tay vật quý giá đó, bạn không đánh xe khỏi nhà xe mà Cũng vậy, có độc người bạn cõi tồn sinh nên bạn có giá trị vô song Hãy đem thân tài sử dụng, bạn Bạn nhớ cho ... trí khôn bạn hai có lợi lớn! Này nhé, bán cho bạn lấy 100.000 đô la, tiền lớn, đó, bạn mua giá rẻ Dù không nói ra, song tin bạn nói nhỏ với nói: “Này ông bạn, dốc 100.000 đô la vào ông bạn ấy,...
 • 5
 • 84
 • 0

HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG-PHẦN 2-CHƯƠNG 4 ppt

HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG-PHẦN 2-CHƯƠNG 4 ppt
... thành làm điều mà bạn không làm nói tiếng Trung Quốc Song có phải mà họ thông minh bạn không? Chắc chắn không Họ có kinh nghiệm khác bạn Hiện bạn làm việc mà tỷ người không làm được, bạn đọc sách ... làm được, bạn lái xe bên phải, điều mà ba triệu người Úc khó làm Điều nghĩa bạn tài giỏi người Úc tài giỏi hơn, mà có nghĩa bạn có kinh nghiệm khác họ Hơn 200 triệu người Hoa tuổi trưởng thành làm ... tiếng Việt, song mà bảo bạn thông minh tỷ người khác được, bạn có kinh nghiệm khác họ Mỗi khám bệnh, hẳn bạn phục lăn vị bác sĩ tài cao học rộng, đoán bệnh thần Nhưng bạn sao? Biết đâu vị thần...
 • 7
 • 76
 • 0

HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG-PHẦN 2-CHƯƠNG 3 doc

HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG-PHẦN 2-CHƯƠNG 3 doc
... thoại nhà bạn reo vang, bạn nhấc lên nghe, người đầu dây bảo bạn: “Alô, mong bạn thông cảm, không mượn tiền không muốn phiền bạn điều Tôi muốn gọi để nói cho bạn biết bạn người tốt đời mà Bạn vốn ... cực chân thành (chân thành bạn thân nói mà) bạn cảm thấy nào? Nếu bác sĩ, liệu bạn có trở nên bác sĩ tốt không? Nếu giáo viên, doanh gia, cha, mẹ , liệu bạn có muốn nên tốt không? Dù bạn làm nghề ... không? Bạn không THể LÀM KHÁC CÁCH BẠN NHÌN BẢN THÂN Hình ảnh tự thân đưa bạn lên đỉnh thành công sa xuống đáy hầm Hãy coi người hữu ích bạn hữu ích Nếu cho người tầm thường, vô giá trị tất bạn...
 • 7
 • 65
 • 0

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG HQT CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 CHƯƠNG TRÌNH BÁN VÉ TỰ ĐỘNG

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG HQT CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 CHƯƠNG TRÌNH BÁN VÉ TỰ ĐỘNG
... hỗ trợ nhân viên bán máy bay thực tốt công việc cách nhanh chóng xác • Một chương trình chương trình “Quản lý bán chuyến bay” Mục đích: • Xây dựng chương trình quản lý bán chuyến bay * ... chức đặt mua máy bay hệ thống Xây dựng biểu đồ cho chức lập hóa đơn hệ thống Xây dựng biểu đồ cho chức lập báo cáo hệ thống Quan hệ bảng tổng quát hệ thống sau: Thiết kế File sở liệu: ... để hỗ trợ mua vé) Phần 3: Phân tích thiết kế hệ thống Lược đồ USE – CASE Các chức mà hệ thống cần đáp ứng: - Quản lý tuyến bay - Quản lý chuyến bay - Quản lý sân bay - Quản lý - Quản lý máy...
 • 23
 • 91
 • 0

Phần 2 Thiết kế kỹ thuật-Chơng I Tính toán bản mặt cầu

Phần 2 Thiết kế kỹ thuật-Chơng I Tính toán bản mặt cầu
... 14.63 14.8 23 . 72 23.1 22 .07 20 .28 17.53 2. 04 2. 04 2. 04 2. 04 2. 04 2. 04 2. 04 2. 04 2. 04 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1 .28 18 1 .28 18 1 .28 18 1 .28 18 1 .28 18 1 .28 18 1 .28 18 1 .28 18 1 .28 18 0.3 0.3 ... 150.0 25 .7 0.90 135. 128 20 1 62. 7 24 .2 0.91 148. 423 17 Giữa 25 .67 Đầu -51.33 -551.98 18 Giữa 25 .67 Đầu -51.33 - 422 .27 19 Giữa 25 .67 Đầu -51.33 -28 3.55 20 Giữa 25 .67 Đầu -51.33 -148. 42 Giữa 25 .67 Bảng ... kết BT) tác dụng lên sơ đồ CDV dầm thép cha liên kết v i BT Công thc tính toán n i lực giai đoạn là: NIi = gItt .i AH - Lực i u chỉnh Niđc = Xi / sini - Tỉnh t i II ( Trọng lợng lớp phủ mặt cầu, ...
 • 74
 • 38
 • 0

Phần 2 Thiết kế kỹ thuật-Chơng I Tính toán bản mặt cầu

Phần 2 Thiết kế kỹ thuật-Chơng I Tính toán bản mặt cầu
... 84.371 16 24 .51 -0.79 23 . 72 2.04 1.7 1 .28 18 0.3 1.5 131.13 17 24 .33 -1 .23 23 .1 2. 04 1.7 1 .28 18 0.3 1.5 129 .25 18 25 .03 -2. 96 22 .07 2. 04 1.7 1 .28 18 0.3 1.5 129 .51 19 25 .98 -5.7 20 .28 2. 04 1.7 1 .28 18 ... thép liên hợp v i BT ( giai đoạn II ) V i sơ đồ dầm chủ chịu tác dụng tĩnh t i phần II (g ttII = 2. 04 T/m) hoạt t i Việc xác định mô men lực dọc tĩnh t i II tơng tự nh giai đoạn I Sau tính toán ... -51.33 - 422 .27 Giữa 25 .67 19 150.0 25 .7 0.90 135. 128 19 Đầu -51.33 -28 3.55 Giữa 25 .67 20 1 62. 7 24 .2 0.91 148. 423 20 Đầu -51.33 -148. 42 Giữa 25 .67 Bảng tổng hợp Mô men Lực dọc đốt dầm giai đoạn II Dâ...
 • 88
 • 223
 • 0

Giáo trình sức bền vật liệu 2 - Chương 10

Giáo trình sức bền vật liệu 2 - Chương 10
... Biết E =2. 104 kN/cm2; [σ]=18kN/cm2 Chuyển vị tĩnh m/c va chạm: Ql1 Ql2 yt = Δl = + EA1 EA2 0,1 .20 yt = π ( ) 2. 10 yt + 0,1.30 π ( 3) 2. 10 0,53 .10 4 (cm) Hệ số động: Chapter Kd = + + 2H 2h =1+ ... of Civil Engineering E-mail: tpnt20 02@ yahoo.com QL/4 (F0L/4) x No18 20 (31) ®¹i häc Ví dụ 9 .2 σ d max 2, 25.3.1 02 0,5.3.1 02 = + 1, 52 = 0,76(kN / cm ) 4 .29 5,6 4 .29 5,6 σ d max = 0,76(kN / cm ) Chapter ... Engineering E-mail: tpnt20 02@ yahoo.com 19(31) ®¹i häc Ví dụ 9 .2 Hệ số động: ⇒ Kd = Kd = ⎛ Ω ⎞ 4α 2 ⎜1 − ω ⎟ + ω ⎝ ⎠ Ứng suất động dầm mô tơ làm việc ⎛ 83,7 32 ⎞ 4.1, 52. 83,7 32 ⎜1 − 1 42, 8 82 ⎟ + 1 42, 884...
 • 32
 • 1,115
 • 2

Phần II chương 10 Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam

Phần II chương 10 Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam
... Trước điều tra có số ý kiến cho thiếu niên 87,5% thiếu niên hy vọng sống sau tốt sống cha mẹ Tỷ lệ thấp nhóm nữ dân tộc (81,2%) 12% cho 83 Điều tra Quốc gia thành niên Thanh niên Việt Nam BẢNG ... không làm ngạc nhiên kết điều tra SAVY cho thấy cách rõ ràng 35% 82 Điều tra Quốc gia thành niên Thanh niên Việt Nam BIỂU ĐỒ 50 Ước vọng quan trọng cho tương lai Có gia đình/làm cha mẹ BIỂU ... với tỷ lệ 3% cho ưu tiên số họ Điều nghóa dòch vụ, BIỂU ĐỒ 52 Thanh thiếu niên cảm thấy buồn, ích, thất vọng 84 Điều tra Quốc gia thành niên Thanh niên Việt Nam nhìn lạc quan phạm vi - Điểm...
 • 6
 • 168
 • 0

de thi hky 2 lop 10 ban CB

de thi hky 2 lop 10 ban CB
... (0,5 điểm) Bµi 2: (2 điểm) Ngưêi ta th¶ ®ång thêi 20 0g s¾t ë 20 oC vµ 450g ®ång ë 25 oC vµo 150g nø¬c ë 80oC Cho biÕt nhiƯt dung riªng cđa s¾t, ®ång, nưíc lÇn lỵt lµ: C1= 460 J/kg.K, C2 = 400 J/kg.K, ... Trường THPT CVA Môn : Vật lý lớp 10 Cơ Đề số : A0 02 Họ tên học sinh : Lớp 10A Ngày kiểm tra: / / Phần tự luận (Thời gian 20 phút) V Bµi 1: (2 điểm) Cho ®å thÞ biĨu diƠn ... Khởi tạo đáp án đề số : A0 02 T 01 - - = 02 - / - 03 - / - - 04 - / - 05 ; - - 06 - - - ~ 07 - / - 08 - / - 09 - / - - 10 - / - 11 ; - - 12 - / - - ...
 • 4
 • 205
 • 0

Xem thêm