307 325 PHAN 2 CHUONG 09 LAN CAN LE BO HANH

307 325 PHAN 2 CHUONG 09 LAN CAN LE BO HANH

307 325 PHAN 2 CHUONG 09 LAN CAN LE BO HANH
...  2. 5 × 1 525 2 × 1 525 2  = 0.95 × 1 .25 × + 1.75 × ÷ = 23 129 07 N.mm 8   * TTGHSD M 'S = q × l g PL × l 2. 5 × 1 525 2 × 1 525 2 + + = 1598867 N.mm = 8 8 Chuyển sơ đồ ngàm * TTGHCĐ M1 /2 u = 0.5 × 23 129 07 ... mm 32 32   100     D   − Lan can làm thép CT3 có fy = 24 0 (Mpa) φ × M n = φ × f y × S = 0.9 × 24 0 × 33745.19 = 728 8961 N.mm ⇒ φ × M n = 728 8961 N.mm > M u = 122 7761 N.mm Vậy lan can ... 7 125 0 + 3075 62. 5 = 3788 12. 5 N.mm − Theo phương y-y (phương ngang) : M y − y = M W = 3075 62. 5 N.mm − Tổng hợp mô men tác dụng theo phương hợp lực P: M = M 2x − x + M 2y− y + M P = 3788 12. 52 + 3075 62. 52...
 • 19
 • 188
 • 1

CHƯƠNG I THIẾT KẾ LAN CAN - LỀ BỘ HÀNH

CHƯƠNG I THIẾT KẾ LAN CAN - LỀ BỘ HÀNH
... lực II THIẾT KẾ LỀ BỘ HÀNH Tính n i lực lề hành - Chiều dày lề hành: 8cm ' - Bê tông có: f c = 30MPa ; γ c = 2.5T / m - Thép AII: f y = 280MPa ; γ s = 7.85 T / m Sơ đồ tính toán: Lề hành làm việc ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS B I ĐỨC TÂN R : tổng sức kháng cực hạn hệ lan can Ft : lực va ngang xe vào lan can Ta thiết kế lan can cấp L-3 số liệu thiết kế ta tra tiêu chuẩn 22TCN 27 2-0 5: Ft = 240 ... THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS B I ĐỨC TÂN - η hệ số i u chỉnh t i trọng η = 0.95 - γ hệ số t i trọng ( γ DClc = 1.25 v i tỉnh t i, γ PLlc = 1.75 v i hoạt t i ngư i) - M mômen lớn tónh tải...
 • 14
 • 355
 • 0

TÍNH TOÁN LAN CAN LỀ BỘ HÀNH - ĐATN thiết kế cầu dầm supper T

TÍNH TOÁN LAN CAN LỀ BỘ HÀNH - ĐATN thiết kế cầu dầm supper T
... N.mm Vậy lan can đảm bảo khả chòu lực 1.4 1.4.1 T nh toán trụ lan can Sơ đồ t nh toán Để dễ dàng cho việc t nh t n ta qui lan can lại ti t diện chữ I sau t nh t n c t chịu nén lệch t m t c chịu ... dầm liên t c, để đơn giản t nh toán ta đưa sơ đồ dầm giản đơn để t nh sau điều chỉnh hệ số 1.3.2 T i trọng t nh toán T nh t i gồm trọng lượng thân lan can q th = A th × γ th = ( π× D / − π× d / ... vỉa Mb = T nh sức kháng uốn thép ngang toàn chiều cao bó vỉa Ta t nh toán t nh khả chòu lực toán c t đơn ti t diện chữ nh t Xác đònh MWH Ti t diện t nh toán có kích thước b = 250 mm h = 200 mm...
 • 15
 • 266
 • 4

THIẾT kế cầu THÉP 22TTC272 05, tải TRỌNG THIẾT kế HL93, CHIỀU dài TOÀN dầm 34,6m, bề RROONGJ PHẦN XE CHẠY 7m,bề RỘNG lề bộ HÀNH 2x1,5m

THIẾT kế cầu THÉP 22TTC272 05, tải TRỌNG THIẾT kế HL93, CHIỀU dài TOÀN dầm 34,6m, bề RROONGJ PHẦN XE CHẠY 7m,bề RỘNG lề bộ HÀNH 2x1,5m
... TRÍ SƠ BỘ CÔNG TRÌNH Chiều dài toàn kết cấu nhịp cầu 34.6 m Bề rộng toàn cầu 10.5 m Lan can sử dụng kiểu kết hợp lan can ô tô lan can lề hành Bố trí dầm chủ dầm thép liên hợp bê tông cốt thép dọc ... ngang cầu CHƯƠNG : THIẾT KẾ LAN CAN – LỀ BỘ HÀNH 2.1 BỐ TRÍ CHUNG LAN CAN – LỀ BỘ HÀNH Hình : Chi tiết lan can – lề hành 2.2 THIẾT KẾ LAN CAN 2.2.1 Thiết kế lan can 2.2.1.1 Sơ đồ tính – tải trọng ... LIỆU THIẾT KẾ 1.1 CÁC SỐ LIỆU ĐỀ BÀI Tiêu chuẩn quy trình áp dụng: ● 22TTC272- 05: “Tiêu chuẩn thiết kế cầu ● Và tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan Tải trọng thiết kế: HL93 Chiều dài toàn dầm...
 • 54
 • 373
 • 0

Phần 2 - Chương III

Phần 2 - Chương III
... Numbering  thẻ Outline Numberred 24 V CHIA CỘT  Chia đoạn văn làm 2, 3, … cột 25 CHIA CỘT  Cách thực hiện:  Chọn phần văn cần chia cột  Vào menu Format  Columns 26 VI DROP CAP  Cho phép phóng ... Format  Bullets and Numbering  thẻ Bulleted 22 Tạo Numbering  Chọn đoạn văn cần tạo Numbering  Vào menu Format  Bullets and Numbering  thẻ Numbered 23 Tạo Numbering Bullets phân cấp  Chọn đoạn ... Tạo ký tự Drop Cap 28 VII KẺ ĐƯỜNG VIỀN VÀ TÔ NỀN VĂN BẢN  Đường viền màu dùng để nhấn mạnh, làm phần toàn văn tài liệu  Kẻ viền tô màu cho khối văn  Tô màu cho toàn văn 29 Cách kẻ đường viền:...
 • 33
 • 172
 • 0

ĐỒ ÁN " ĐỒ ÁN " MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM -PHẦN 2"( CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ BÁO HIỆU CCS7)

ĐỒ ÁN
... thông tin báo hiệu sử dụng để qua mạng báo hiệu điểm báo hiệu nguồn điểm báo hiệu đích gọi chùm tuyến báo hiệu cho mối quan hệ báo hiệu 3. 3.1.6 Các tin báo hiệu báo hiệu kênh chung, thông tin ... báo hiệu Chùm kênh báo hiệu Hình 3. 4 Phương thức báo hiệu gần kết hợp Các điểm báo hiệu thông tin báo hiệu qua gọi điểm chuyển giao báo hiệu (STP) 3. 3.1.4 Các loại điểm báo hiệu Điểm báo hiệu ... hợp : thông tin báo hiệu liên quan đến gọi chuyển nhiều chùm kênh báo hiệu tandem qua nhiều điểm báo hiệu khác với điểm báo hiệu nguồn điểm báo hiệu đích thông tin báo hiệu Các thông tin báo hiệu...
 • 11
 • 324
 • 0

Tài liệu ĐỒ ÁN " ĐỒ ÁN " MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM -PHẦN 2 ( CHƯƠNG 5 MẠNG BÁO HIỆU SỐ 7) pdf

Tài liệu ĐỒ ÁN
... Số tin báo trung bình cho gọi 15 tin báo Trung bình tin báo dài 30 octet = 24 0 bit nên tổng số bit cho gọi 24 0 × 15 = 3600 bit Số bit báo hiệu giây = 3600 × 2, 5 = 9000 bit/s Erlang kênh báo hiệu ... tuyến 850 0 gọi = 2, 3 gọi / giây Tin báo sử dụng tuyến BSSAP, MAP, SCCP Số tin báo trung bình cho gọi : 15 tin báo Trung bình tin báo dài 30 octet = 24 0 bit nên tổng số bit cho gọi 24 0 × 15 = 3600 ... ISUP Số lượng tin báo ISUP cho gọi tin báo, tương đương với 800 bit (trung bình 160 bit / tin báo) Số bit giây trao đổi = 0,083 × 800 = 66,4 bit/s - Số tin báo phục vụ roaming 0,13 tin báo /...
 • 6
 • 264
 • 4

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- phần 2- chương 5-Tri thức và lập luận - Logic mệnh đề ppt

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- phần 2- chương 5-Tri thức và lập luận - Logic mệnh đề ppt
... công thức từ tập công thức Chẳng hạn, logic mệnh đề, luật modus ponens từ hai công thức A AB suy công thức B Chúng ta hiểu lập luận suy diễn trình áp dụng luật suy diễn để từ tri thức sở tri thức ... cho ta đa vào nhiều khái niệm quan trọng logic 5.2 Cú pháp ngữ nghĩa logic mệnh đề 5.2.1 Cú pháp: Cú pháp logic mệnh đề đơn giản, cho phép xây dựng nên công thức Cú pháp logic mệnh đề bao gồm ... công thức (P=> Q) v l(R v lS) đợc đa dạng chuẩn hội (lP v Q v lR) (lP v Q v S) Khi biểu diễn tri thức công thức logic mệnh đề, sở tri thức tập công thức Bằng cách chuẩn hoá công thức, sở tri thức...
 • 10
 • 544
 • 5

Tài liệu ĐỒ ÁN " MẠNG DI ĐỘNG GSM" PHẦN 2 ( CHƯƠNG 5 MẠNG BÁO HIỆU SÔ S7) docx

Tài liệu ĐỒ ÁN
... kênh báo hiệu cho đích liên quan Nếu chùm kênh báo hiệu có đường báo hiệu, phần mã nhận dạng mạch (CIC) dùng để định kênh báo hiệu chùm kênh báo hiệu nên sử dụng Tất đích (DEST) điểm báo hiệu ... :  Kênh báo hiệu thiết lập từ hai kênh số liệu 64 kbit/s hai hướng ngược (Hình 5. 4) Một kênh báo hiệu Thiết bị báo hiệu đầu cuối SP1 Thiết bị báo hiệu đầu cuối SP2 Hình 5. 4 Kênh báo hiệu Lưu ... hợp 5 .2 Đánh số điểm báo hiệu Để thuận tiện cho việc nhận dạng tổng đài mạng, tất điểm chuyển giao báo hiệu điểm báo hiệu đánh số theo hệ thống xác định trước Khi thông báo gửi từ điểm báo hiệu...
 • 10
 • 247
 • 0

Phần 2: Chương 1: Văn bản ngôn từ của tác phẩm và lời văn nghệ thuật - Lý luận văn học docx

Phần 2: Chương 1: Văn bản ngôn từ của tác phẩm và lời văn nghệ thuật - Lý luận văn học docx
... đạt trình độ ngôn ngữ văn học hoàn chỉnh Trong có sáng tác văn học lời văn nghệ thuật Lời văn nghệ thuật xuất với ngôn từ, mà người ta dùng ngôn từ để sáng tác văn học Lời văn nghệ thuật xuất ... kiểu lời văn tương ứng Ứng với văn tác phẩm khoa học kiểu lời văn khoa học, văn pháp qui hành kiểu lời văn hành v.v Văn tác phẩm văn học xây dựng dựa kiểu lời văn nghệ thuật Đó kiểu lời văn đặc ... văn tác phẩm Kết cấu văn tác phẩm thực chất cách tổ chức, xếp nội dung nghệ thuật tác phẩm qua văn ngôn từ cho giá trò tư tưởng nghệ thuật tác phẩm đạt mức cao Theo văn tác phẩm thường chia phần...
 • 24
 • 748
 • 12

Phần 2: Chương 2: Nhân vật trong tác phẩm văn học - Lý luận văn học pptx

Phần 2: Chương 2: Nhân vật trong tác phẩm văn học - Lý luận văn học pptx
... cấu - cốt truyện chia nhân vật chính, nhân vật trung tâm, nhân vật phụ Nhân vật giữ vai trò then chốt, xuất nhiều tác phẩm gọi nhân vật Nhân vật nhân vật liên can đến kiện chính, hành động tác phẩm ... hình nhân vật Chẳng hạn xây dựng nhân vật khác xây dựng 49 nhân vật phụ, nhân vật diện khác với nhân vật phản diện, nhân vật chức khác với nhân vật tính cách Với nhân vật loại nhân vật chủ chốt tác ... trúc nhân vật chia loại: nhân vật chức năng, nhân vật tư tưởng, nhân vật loại hình, nhân vật tính cách Nhân vật chức gọi "nhân vật mặt nạ", loại nhân vật thực số chức Chẳng hạn bụt nhân vật thực...
 • 11
 • 6,811
 • 136

Phần 2: Chương 3: Chi tiết, tình tiết, truyện và cốt truyện potx

Phần 2: Chương 3: Chi tiết, tình tiết, truyện và cốt truyện potx
... truyện hoàn chỉnh Có cốt truyện gồm tuyến kiện đơn truyện cổ dân gian hay số truyện ngắn, gọi cốt truyện đơn tuyến Nhưng nhiều tác phẩm có nhiều tuyến cốt truyện đan xen vào gọi cốt truyện đa tuyến ... khổ V Hugo bên cạnh tuyến cốt truyện Jean vant Jean có tuyến cốt truyện Fantine, Codet, Marius, Tenacdiê Đó tác phẩm có cốt truyện đa tuyến 54 b Cốt truyện có thành phần sau đây: trình bày, thắt ... chi tiết tình tiết, truyện cốt truyện Nên phân tích chi tiết nghệ thuật, tình tiết nghệ thuật mà anh (chò) cho có ý nghóa truyện ngắn Chí Phèo Nam Cao Xác đònh thành phần cốt truyện tác phẩm văn...
 • 6
 • 834
 • 8

Phần 2: Chương 4: Kết cấu của tác phẩm văn học - Lý luận văn học potx

Phần 2: Chương 4: Kết cấu của tác phẩm văn học - Lý luận văn học potx
... xét tác phẩm không đề cập đến kết cấu nghệ thuật tác phẩm b Kết cấu nghệ thuật tác phẩm xét mối quan hệ chỉnh thể thường đề cập đến hai bình diện kết cấu văn (hay gọi kết cấu trần thuật) kết cấu ... thuật tác phẩm, phân tích góc độ kết cấu c Kết cấu nghệ thuật tác phẩm văn học chòu quy đònh quy luật loại thể, thời đại văn học phong cách nhà văn Các loại thể văn học khác có cách thức tổ chức tác ... tượng Cũng có người ta gọi kết cấu bên kết cấu bên Kết cấu văn hay gọi kết cấu trần thuật thể qua bố cục tác phẩm Đó kết cấu bề mặt bao gồm xếp, phân bố phần nội dung vào chương, hồi, tiết, đoạn...
 • 6
 • 2,703
 • 52

Bài giảng điều tra rừng-Phần 2-Chương 1 ppt

Bài giảng điều tra rừng-Phần 2-Chương 1 ppt
... đồ để lập kế hoạch từ 1: 100,000 đến 1: 20,000, trờng hợp đặc biệt l 1: 50,000 Quản lý đầu nguồn l kiểu dạng quản lý cấp huyện kế hoạch đa mục tiêu đợc lập v tập trung vo việc điều khiển dòng chảy ... vấn đề cần thiết liên quan đến sở luật pháp v sách lâm nghiệp (FAO, 19 87) Việc lập kế hoạch dựa đồ tỷ lệ từ 1: 1,000,000 đến 1: 250,000 Trong quốc gia có diện tích rộng quy hoạch cấp tỉnh l nơi ... Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông Chơng Tổng quan quy hoạch lâm nghiệp Mục đích Trang bị cho sinh viên hiểu biết tổng quát v tranh phát triển quy hoạch lâm...
 • 10
 • 402
 • 2

Bài giảng điều tra rừng-Phần 2-Chương 2 pptx

Bài giảng điều tra rừng-Phần 2-Chương 2 pptx
... bị nghiêm trọng, cần tiến hnh điều tra riêng Phơng pháp điều tra, tiến hnh điều tra quan sát v điều tra tỷ mỷ Điều tra quan sát tức l sơ thám chủ yếu theo đờng điều tra, đờng mòn, diện tích nguy ... Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông 2. 4 Điều tra đánh giá điều kiện đối tợng qui hoạch 2. 4.1 Điều kiện sản xuất lâm nghiệp Điều kiện sản xuất lâm nghiệp bao gồm điều kiện kinh tế, điều ... đợc săn bắn 1 02 Bộ môn Lâm sinh & ĐTQHR- Khoa Lâm NGhiệp - ĐHNL Thái Nguyên Bải giảng Điềù tra rừng ThS: Vũ Văn Thông 2. 5.5 Điều tra điều kiện giao thông vận chuyển Mục đích điều tra điều kiện giao...
 • 46
 • 420
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cấu tạo lan can lề bộ hànhnội lực do trọng lượng lan can lề bộ hànhphần 2 chương 6lịch sử trung quốc phần 2 chương 4phần 2 chương 5phần 2 chương 8phần 2 chương 5 ttphần 2 chương 7lịch sử trung quốc phần 2 chương 7ttvầng trăng cuối cùng phần 2 chương 7đạo mộ bút ký phần 2 chương 7liệt hỏa như ca phần 2 chương 7xu xu don cry phần 2 chương 7tru tiên phần 2 chương 73tru tiên phần 2 chương 76NGHIÊN cứu và ỨNG DỤNG kỹ THUẬT học máy vào bài TOÁN PHÁT HIỆN mã độcQui trình sản xuất phân urequỹ đầu tư và công ty quản lý quỹgiáo án khoa học lớp 5 học kỳ 1Phát biểu của bí thư thị ủy, nhân kỷ niệm thành lập trường hoàng maiThiết kế và gia công nắp sau máy phay 6p82thực tiễn và biện pháp thúc đẩy hoạt động marketing mix tại tổng công ty cà phê việt namthực trạng hoạt động của trung tâm giao dịch cà phê buôn ma thuột (bcec) và những thách thức đối với sở giao dịch cà phê và hàng hóa buôn ma thuột (bcce)thực trạng hoạt động kiểm soát nhân lực tại công ty samsung vinatrình bày các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp và chính sách kế toán liên quan minh họa cụ thể dựa trên báo cáo tài chính đã công bốtìm hiểu các quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhânTìm hiểu về chế định thừa kế, cho các ví dụ về tranh chấp quyền thừa kế và các quy định của pháp luậttìm hiểu về công nghệ sản xuất mangarinetìm hiểu về lập trình socket với tcp udptìm hiểu về ngân hàng thụy sĩTìm hiểu về nhận thức và thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội của sinh viên trường đại học luật hà nộitìm hiểu về quy trình tinh luyện dầu từ dầu thô để có thể tạo ra loại dầu đạt chất lượng cao hơn và tốt cho sức khỏe con ngườitìm hiểu về sàn cme grouptính toán và kiểm nghiệm ly hợp trục các đăng và hộp sốTổ chức công tác xúc bốc – vận tải tại công trường khai thác công ty than cọc sáu