275 306 PHAN 2 CHUONG 08 GIAI DOAN KHAI THAC

275 306 PHAN 2 CHUONG 08 GIAI DOAN KHAI THAC

275 306 PHAN 2 CHUONG 08 GIAI DOAN KHAI THAC
... S0 126 627 421 2966066 48 724 50434 50434 24 73 25 29 25 29 23 46 -5.83 -8 .29 S1 1140348311706807 33999 35030 35030 22 34 22 82 228 2 1819 -5.05 -7.46 S2 1064 628 110 922 030 26 6 52 27384 27 384 20 87 21 28 21 28 ... 53956 -27 199 4 523 5 -9146 536 62 7 327 27 53 5 46461 21 888 25 215 OK OK OK OK OK OK OK 1071 628 2 1464 15915889 1370 20 9686 52 129 9 25 764 822 125 0 25 916807 122 9 26 125 4 52 122 8 26 253070 122 8 21 609189 123 2 167664 62 ... 0.0 21 .61 22 . 12 22. 73 23 .63 24 .73 26 .17 38.90 24 .49 22 .35 22 .69 23 .01 23 .41 23 .83 24 .26 24 .61 25 .23 26 .04 27 .04 39. 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 .0 25 .0 25 .0 25 .0...
 • 32
 • 177
 • 0

160 218 PHAN 2 CHUONG 04 GIAI DOAN DUC HANG

160 218 PHAN 2 CHUONG 04 GIAI DOAN DUC HANG
... K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 S0 24 40. 824 43. 924 46. 924 49. 924 53 .22 456. 624 59. 924 63 .22 466. 524 69. 824 73.1 S1 22 04. 022 06. 822 09. 522 12. 322 15.4 22 18. 522 21. 622 24. 722 27. 722 30. 822 33.9 S2 0.0 20 61. 120 63. 620 66 .22 069. 120 72. 120 75. 020 78. 020 80. 920 83. 820 86.7 ... K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 S0 24 45. 724 53. 424 61 .22 469. 424 77. 924 86. 324 94. 725 03. 125 11. 325 19. 525 27.7 S1 22 08. 422 15. 522 22. 522 30. 122 38. 022 45. 922 53. 722 61. 422 69. 122 76. 722 84 .2 S2 0.0 20 65. 520 71. 820 78. 920 86. 520 93. 921 01. 321 08. 721 16. 021 23 .22 130.4 ... 24 50. 424 52. 624 54. 824 57. 024 59. 424 61. 924 64. 324 66. 724 69. 124 71. 624 74.0 S13 21 56. 021 58.1 21 60. 22 1 62. 321 64. 721 67. 121 69. 521 71. 921 74. 321 76. 621 79.0 S14 0.0 20 16. 120 18. 120 20. 020 22. 320 24. 620 26. 920 29. 120 31. 420 33. 620 35.9 S15 0.0...
 • 61
 • 148
 • 0

219 237 PHAN 2 CHUONG 05 GIAI DOAN HOP LONG BIEN

219 237 PHAN 2 CHUONG 05 GIAI DOAN HOP LONG BIEN
... 123 3087 020 429 945 1 324 S21 328 0.8 6671634 4034 824 9317 25 691770 128 5 S 22 7698.5 6586 427 3795 4560783 25 6 328 24 126 5 S23 9737.8 6586 427 3795 25 5876 02 126 5 S24 25 475149 126 5 S25 115 82. 2 6586 427 3795 25 5307 12 ... A1-10 A2-10 A2-1 A2 - A2 -2 A2-3 A2-4 A2-5 A2-6 A2-7 A2-8 A2-9 A2-10 A2-1 A2-DP Hìn h 5.4 : Sơ đồ bố trí cáp C -D P 24 0 150 20 120 140 90 120 90 140 120 10 50 27 50 27 50 160 20 150 120 120 A2-9 A2-8 ... 25 5307 12 126 2 S26 1 123 2 .2 6586 427 3795 8687.8 6586 427 3795 20 8 527 39 125 9 S27 3948.8 6586 427 3795 160681 62 125 6 S28 0.0 6586 427 3795 107 924 68 125 6 S29 yt0 (mm) 25 26 20 48 1 825 1 626 1449 128 7 1154...
 • 19
 • 149
 • 0

238 257 PHAN 2 CHUONG 06 GIAI DOAN HOP LONG KE BIEN

238 257 PHAN 2 CHUONG 06 GIAI DOAN HOP LONG KE BIEN
... S 22 - 1067 4.9 671 1060 4096 727 17 12 25 75 5885 126 6 S23 -87 82. 9 6 621 161 3849 4501056 25 71 1565 124 7 24 40 S0 -1 821 21.7 127 928 86 49451 57 629 224 22 03 S1 -130740.811533 627 34507 5778 724 8 20 60 S2 -10 922 6.110766168 ... 8145097 26 02 764 620 3 23 55 723 224 0 21 59 6 920 526 20 14 671 1060 1 920 6 621 161 1 628 127 928 86 4875 11533 627 424 5 10766168 3867 1 0064 553 3 521 9 428 7 82 320 8 8771977 28 85 8187475 26 07 76 925 93 23 73 7304650 21 84 ... 11895 24 76 420 8 S18 -3 520 9.9 8145097 9 427 21 323 2 32 6644055 15 62 S19 -26 423 .3 764 620 3 722 2 17863440 66 328 92 1455 S20 -194 52. 0 723 224 0 5691 14368704 13148338 1370 S21 -1 422 0.4 6 920 526 4691 10839 024 ...
 • 20
 • 238
 • 0

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 2 Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh - Chương 4 pot

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 2 Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh - Chương 4 pot
... cứu Cao su Việt Nam BI -2 B 0 -2 BI-1 B 0-1 kg/ha H 0 -4 H 0-3 H 0 -2 H 0-1 Tái sinh kg/c kg/ha kg/c Nguyên sinh Hình 20 : Mẫu sơ đồ quản lý quy hoạch thiết kế miệng cạo, mặt cạo hàng năm 62 Quy trình kỹ thuật ... trước công ty việc quản lý thực kế hoạch khai thác tình trạng kỹ thuật vườn cao su kinh doanh Chỉ đạo thực tốt quy trình kỹ thuật khai thác, chăm sóc vườn kinh doanh, tổ chức kiểm tra đôn đốc thường ... cán kỹ thuật để có biện pháp phòng trò bệnh hiệu quả, kòp thời Quy trình kỹ thuật cao su - 20 04 57 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Quản lý sản lượng, chất lượng mủ...
 • 7
 • 548
 • 1

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 2 Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh - Chương 3 pot

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 2 Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh - Chương 3 pot
... quản lý Chương IV: QUẢN LÝ VƯỜN CAO SU KINH DOANH Mục I: PHÂN CẤP QUẢN LÝ Điều 126 : Trách nhiệm Tổng Công ty Cao su Việt Nam Ban hành quy trình kỹ thuật khai thác mủ cao su Ban hành quy chế kiểm ... mức Điều 127 : Trách nhiệm Giám đốc Công ty Chòu trách nhiệm trước Tổng Công ty Cao su Việt Nam việc thực quy trình kỹ thuật khai thác Chỉ đạo việc thực quy 56 Quy trình kỹ thuật cao su - 20 04 ... biện pháp xử lý Quy trình kỹ thuật cao su - 20 04 55 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Báo cáo tình hình gãy đổ Ban Quản lý Kỹ thuật, Tổng Công ty Cao su Việt Nam Xử...
 • 4
 • 343
 • 0

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 2 Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh - Chương 2 potx

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 2 Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh - Chương 2 potx
... Vườn nhóm I: - Năm cạo - : 1/2S d /2 6d/7 - Năm cạo - : 1/2S d /2 6d/7.ET 2, 5% Pa 2/ y - Năm cạo - 10 : 1/2S d /2 6d/7.ET 2, 5% Pa 3/y 34 : Quy trình kỹ thuật cao su - 20 04 Tổng Công ty Cao su Việt Nam ... Nghiên cứu Cao su Việt Nam Năm cạo - 10 400 - 500 Đất dốc 350 - 450 mật độ thưa 11 - 14 (*) (a) 25 0 - 300 (b) 350 - 400 15 - 17 18 - 20 25 0 - 350 20 0 - 300 20 0 -2 50 300 - 350 20 0 - 300 150 - 25 0 Bảng ... trình kỹ thuật cao su - 20 04 43 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Cạo chuẩn Vạt nêm Cây mở cạo xong Hình 14: Mở miệng cạo ngửa 44 Quy trình kỹ thuật cao su - 20 04 Tổng...
 • 20
 • 261
 • 2

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 2 Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh - Chương 1 pptx

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 2 Quy trình kỹ thuật khai thác mủ & chăm sóc cao su kinh doanh - Chương 1 pptx
... Nghiên cứu Cao su Việt Nam Năm cạo - 10 400 - 500 Đất dốc 350 - 450 mật độ thưa 11 - 14 (*) (a) 25 0 - 300 (b) 350 - 400 15 - 17 18 - 20 25 0 - 350 20 0 - 300 20 0 -2 50 300 - 350 20 0 - 300 15 0 - 25 0 Bảng ... dụ: GT1, RRIM 600, PR255, PR 26 1, PB 25 5, RRIC 12 1 , RRIV 2) Vườn nhóm I: - Năm cạo : 1/ 2S d/3 6d/7.ET 2. 5% Pa 2/ y - Năm cạo - : 1/ 2S d/3 6d/7.ET 2. 5% Pa 4/y - Năm cạo - 10 : 1/ 2S d/3 6d/7.ET 2, 5% ... 10 : 1/ 2S d /2 6d/7.ET 2, 5% Pa 3/y 34 : Quy trình kỹ thuật cao su - 20 04 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Vườn nhóm II: - Năm cạo 11 14 : (a )1/ 2S d /2 6d/7.ET 2, 5%...
 • 21
 • 246
 • 0

phần 2 quy trình kỹ thuật khai thác mũ và chăm sóc cao su kinh doanh

phần 2 quy trình kỹ thuật khai thác mũ và chăm sóc cao su kinh doanh
... Công ty Cao su Việt Nam việc thực quy trình kỹ thuật khai thác Chỉ đạo việc thực quy 56 Quy trình kỹ thuật cao su - 20 04 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam trình kỹ thuật, ... VƯỜN CAO SU KINH DOANH Mục I: PHÂN CẤP QUẢN LÝ Điều 126 : Trách nhiệm Tổng Công ty Cao su Việt Nam Ban hành quy trình kỹ thuật khai thác mủ cao su Ban hành quy chế kiểm tra kỹ thuật khai thác ... 34 : Quy trình kỹ thuật cao su - 20 04 Tổng Công ty Cao su Việt Nam Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Vườn nhóm II: - Năm cạo 11 – 14 : (a)1/2S d /2 6d/7.ET 2, 5% Pa 4/y + 1/4S d /2 6d/7 7m/ 12. ET 2, 5%...
 • 31
 • 510
 • 0

Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác của dự án đầu tư xây dựng

Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác của dự án đầu tư xây dựng
... đem lại giai đoạn thi công giai đoạn khai thác gói thầu số 9, chũng thực đề tài “ Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công giai đoạn khai thác dự án đầu xây dựng quốc lộ 14C – đoạn từ ... có tác động tiêu cực dự án đến môi trường mà báo cáo đánh giá tác động môi trường cụ thể hóa cho gói thầu dự báo đầy đủ tác động sảy dự án khởi công xây dựng Để hiểu rõ tác động môi trường dự án ... việc đánh giá tác động môi trường dự án 1.1.2 Khái niệm đánh giá tác động môi trường 1.1.3 Mục đích đánh giá tác động môi trường 1.1.4 Ý nghĩa đánh giá tác động môi trường...
 • 76
 • 833
 • 2

đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác của dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 14c – đoạn từ km 397 + 500 đến cửa khẩu buprăng tỉnh đăknông

đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác của dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 14c – đoạn từ km 397 + 500 đến cửa khẩu buprăng tỉnh đăknông
... chũng thực đề tài “ Đánh giá tác động môi trường giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác dự án đầu xây dựng quốc lộ 14C đoạn từ km 397 + 500 đến cửa Buprăng tỉnh Đăknông SVTH: Trần Thị ... luận thực tiễn đánh giá tác động môi trường - Đánh giá trạng môi trường tìm hiểu đặc điểm môi trường kinh tế xã hội khu vực dự án xây dựng dự án - Đánh giá tác động đến môi trường xung quanh ... việc đánh giá tác động môi trường dự án 1.1.2 Khái niệm đánh giá tác động môi trường 1.1.3 Mục đích đánh giá tác động môi trường 1.1.4 Ý nghĩa đánh giá tác động môi trường...
 • 76
 • 305
 • 0

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-ĐỀ TÀI:" Các giỉ pháp công nghệ xử lý giếng nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu ở giai đoạn khai thác cuối cùng của mỏ bạch hổ" potx

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-ĐỀ TÀI:
... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thăm dò, Khai thác Các giải pháp công nghệ xử giếng nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu giai đoạn khai thác cuối mỏ Bạch Hổ Việc tăng sản lượng giếng khai thác dầu, nâng cao ... bị công nghệ xử giếng nhũ tương axit IV HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÍ GIẾNG TỪ 1988 - 2008 Bảng Kết phương pháp xử giếng mỏ Bạch Hổ Rồng Nghiên cứu số liệu thực tế mỏ ... nghiên cứu ứng dụng giải pháp công nghệ - kỹ thu t nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Sau phân tích nguyên nhân gây nhiễm bẩn thành hệ & giải pháp công nghệ - kỹ thu t...
 • 12
 • 333
 • 4

nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý dự án công trình thủy lợi cửa đạt thanh hóa trong giai đoạn khai thác vận hành

nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý dự án công trình thủy lợi cửa đạt thanh hóa trong giai đoạn khai thác vận hành
... CAM KẾT Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản dự án công trình thủy lợi Cửa Đạt Thanh Hóa giai đoạn khai thác vận hành riêng Các thông tin, tài liệu trích ... nước Xuất phát từ vấn đề tầm quan trọng công trình Cửa Đạt vừa nêu trên, tác giả luận văn chọn đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản dự án công trình thủy lợi Cửa Đạt Thanh Hóa giai đoạn khai ... khai thác vận hành Mục tiêu: Nghiên cứu đề xuất mô hình, phương án tổ chức quản công trình Cửa Đạt sở bảo đảm an toàn nâng cao hiệu đầu tư trình vận hành khai thác Phương pháp nghiên cứu: + Nghiên...
 • 129
 • 262
 • 0

ĐỒ án thiết kế khối chân đế công trình biển trọng lực trong giai đoạn khai thác

ĐỒ án thiết kế khối chân đế công trình biển trọng lực trong giai đoạn khai thác
... điểm bật công trình biển trọng lực toàn (hoặc phần lớn) kết cấu công trình đợc chế tạo ven bờ, sau lai dắt công trình vị trí xây dựng đánh chìm, giảm thiểu thời gian thi công khơi tránh đợc rủi ... thi công dài ngày khơi Để tận dụng đợc u điểm đây, công trình phải đợc thiết kế cho tự ổn định trình lai dắt từ vị trí thi công ven bờ đến nơi xây dựng công trình Để tăng ổn định cho công trình, ... chiều dài đoạn chiều dài trụ Phần đế móng đợc coi nh có độ cứng EJ2 với J2 momen quán tính tiết diện đế móng , chiều dài đoạn chiều cao đế móng Toàn khối lợng khối chân đế , thợng tầng khối lợng...
 • 142
 • 252
 • 0

ĐỒ án tính toán thiết kế kết cấu chân đế công trình biển cố định bằng thép ( CTBCĐBT ) trong giai đoạn khai thác

ĐỒ án tính toán thiết kế kết cấu chân đế công trình biển cố định bằng thép ( CTBCĐBT ) trong giai đoạn khai thác
... (theo trục x) phơng thẳng đứng (theo trục z) phần tử chất lỏng có tọa độ (x,z) đợc xác định từ công thức sau: vx = ch(kz ) Gn sh(nkd ) k cos(n(kx-t )) sh( nkz ) G n sh(nkd ) k vz = sin(n(kx-t )) ... Loại kết cấu Kết cấu dầm, nhà tờng đặc 0.5 Sàn công tác - 1,5 Kết cấu trụ tròn Cs 1.0 Tớnh toỏn ti trng giú: Vận tốc gió quy đổi 1h : N 44,7 (m/s) 160,92 (km/h) NE 58,1 (m/s) 209,16 (km/h) -Phần ... trình biển cố định thép kết cấu kiểu Jacket công trình tổ hợp phần tử có kích thớc nhỏ (xét tỉ số D / L < 0. 2), tải trọng sóng dòng chảy tác động lên công trình mà cụ thể đợc tính toán theo công thức...
 • 60
 • 367
 • 0

Xem thêm