160 218 PHAN 2 CHUONG 04 GIAI DOAN DUC HANG

160 218 PHAN 2 CHUONG 04 GIAI DOAN DUC HANG

160 218 PHAN 2 CHUONG 04 GIAI DOAN DUC HANG
... K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 S0 24 40. 824 43. 924 46. 924 49. 924 53 .22 456. 624 59. 924 63 .22 466. 524 69. 824 73.1 S1 22 04. 022 06. 822 09. 522 12. 322 15.4 22 18. 522 21. 622 24. 722 27. 722 30. 822 33.9 S2 0.0 20 61. 120 63. 620 66 .22 069. 120 72. 120 75. 020 78. 020 80. 920 83. 820 86.7 ... K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 S0 24 45. 724 53. 424 61 .22 469. 424 77. 924 86. 324 94. 725 03. 125 11. 325 19. 525 27.7 S1 22 08. 422 15. 522 22. 522 30. 122 38. 022 45. 922 53. 722 61. 422 69. 122 76. 722 84 .2 S2 0.0 20 65. 520 71. 820 78. 920 86. 520 93. 921 01. 321 08. 721 16. 021 23 .22 130.4 ... 24 50. 424 52. 624 54. 824 57. 024 59. 424 61. 924 64. 324 66. 724 69. 124 71. 624 74.0 S13 21 56. 021 58.1 21 60. 22 1 62. 321 64. 721 67. 121 69. 521 71. 921 74. 321 76. 621 79.0 S14 0.0 20 16. 120 18. 120 20. 020 22. 320 24. 620 26. 920 29. 120 31. 420 33. 620 35.9 S15 0.0...
 • 61
 • 150
 • 0

219 237 PHAN 2 CHUONG 05 GIAI DOAN HOP LONG BIEN

219 237 PHAN 2 CHUONG 05 GIAI DOAN HOP LONG BIEN
... 123 3087 020 429 945 1 324 S21 328 0.8 6671634 4034 824 9317 25 691770 128 5 S 22 7698.5 6586 427 3795 4560783 25 6 328 24 126 5 S23 9737.8 6586 427 3795 25 5876 02 126 5 S24 25 475149 126 5 S25 115 82. 2 6586 427 3795 25 5307 12 ... A1-10 A2-10 A2-1 A2 - A2 -2 A2-3 A2-4 A2-5 A2-6 A2-7 A2-8 A2-9 A2-10 A2-1 A2-DP Hìn h 5.4 : Sơ đồ bố trí cáp C -D P 24 0 150 20 120 140 90 120 90 140 120 10 50 27 50 27 50 160 20 150 120 120 A2-9 A2-8 ... 25 5307 12 126 2 S26 1 123 2 .2 6586 427 3795 8687.8 6586 427 3795 20 8 527 39 125 9 S27 3948.8 6586 427 3795 160681 62 125 6 S28 0.0 6586 427 3795 107 924 68 125 6 S29 yt0 (mm) 25 26 20 48 1 825 1 626 1449 128 7 1154...
 • 19
 • 152
 • 0

238 257 PHAN 2 CHUONG 06 GIAI DOAN HOP LONG KE BIEN

238 257 PHAN 2 CHUONG 06 GIAI DOAN HOP LONG KE BIEN
... S 22 - 1067 4.9 671 1060 4096 727 17 12 25 75 5885 126 6 S23 -87 82. 9 6 621 161 3849 4501056 25 71 1565 124 7 24 40 S0 -1 821 21.7 127 928 86 49451 57 629 224 22 03 S1 -130740.811533 627 34507 5778 724 8 20 60 S2 -10 922 6.110766168 ... 8145097 26 02 764 620 3 23 55 723 224 0 21 59 6 920 526 20 14 671 1060 1 920 6 621 161 1 628 127 928 86 4875 11533 627 424 5 10766168 3867 1 0064 553 3 521 9 428 7 82 320 8 8771977 28 85 8187475 26 07 76 925 93 23 73 7304650 21 84 ... 11895 24 76 420 8 S18 -3 520 9.9 8145097 9 427 21 323 2 32 6644055 15 62 S19 -26 423 .3 764 620 3 722 2 17863440 66 328 92 1455 S20 -194 52. 0 723 224 0 5691 14368704 13148338 1370 S21 -1 422 0.4 6 920 526 4691 10839 024 ...
 • 20
 • 241
 • 0

275 306 PHAN 2 CHUONG 08 GIAI DOAN KHAI THAC

275 306 PHAN 2 CHUONG 08 GIAI DOAN KHAI THAC
... S0 126 627 421 2966066 48 724 50434 50434 24 73 25 29 25 29 23 46 -5.83 -8 .29 S1 1140348311706807 33999 35030 35030 22 34 22 82 228 2 1819 -5.05 -7.46 S2 1064 628 110 922 030 26 6 52 27384 27 384 20 87 21 28 21 28 ... 53956 -27 199 4 523 5 -9146 536 62 7 327 27 53 5 46461 21 888 25 215 OK OK OK OK OK OK OK 1071 628 2 1464 15915889 1370 20 9686 52 129 9 25 764 822 125 0 25 916807 122 9 26 125 4 52 122 8 26 253070 122 8 21 609189 123 2 167664 62 ... 0.0 21 .61 22 . 12 22. 73 23 .63 24 .73 26 .17 38.90 24 .49 22 .35 22 .69 23 .01 23 .41 23 .83 24 .26 24 .61 25 .23 26 .04 27 .04 39. 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 .0 25 .0 25 .0 25 .0...
 • 32
 • 181
 • 0

Đồ án tính toán giai đoạn đúc hẫng.DOC

Đồ án tính toán giai đoạn đúc hẫng.DOC
... Momen quán tính trọng tâm dầm: I c = I + Ag ( yt − yt ) + n ps Aps ( yt − y ps ) 2 Ta tính trường hợp điển hình đặc trưng hình học mặt cắt (0-0) lúc căng cáp đốt K1 (chưa tính cáp K1 tính cáp ... -0.7649 -0.8504 -0.9283 -1.1980 -0.7390 -6.376 Tổng Theo kết tính toán nội lực chương III ta có momen tónh tải, tải trọng lớp phủ giai đoạn khai thác là: M DW = −1 × 1010 MPa M DC = −4.6 × 10 MPa ... NAM ĐATN: CHUYÊN NGÀNH CẦU GVHD : Th.S NGUYỄN SỸ NGUN Còn trường hợp lại tính toán tương tự lập bảng Lực căng cáp giai đoạn truyền lực: Mặt cắt Pi (103 N) Của cáp đốt K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8...
 • 24
 • 265
 • 0

đồ án kỹ thuật luyện kim XÁC ĐỊNH SƠ BỘ SỐ CÁP DỰ ỨNG LỰC CHO GIAI ĐOẠN ĐÚC HẪNG

đồ án kỹ thuật luyện kim XÁC ĐỊNH SƠ BỘ SỐ CÁP DỰ ỨNG LỰC CHO GIAI ĐOẠN ĐÚC HẪNG
... môđun đàn hồi cáp, Ep =197000 MPa L chiều dài bó cáp Do cáp uốn xiên nên chiều dài bó cáp tính tổng chiều dài đoạn cáp sau : đoạn cáp thẳng trước neo, đoạn cáp uốn cong, đoạn cáp thẳng đoạn cong ... so sánh), không lớn ứng suất cho phép kéo kết tính toán dương Ta quy đònh ứng suất kéo mang dấu dương, ứng suất nén mang dấu âm Tính toán ứng suất mặt cắt S0 giai đoạn thi công Pbi : tổng lực ... Trang : ĐATN : TK Cầu Đúc Hẫng GVHD : Th.S Võ Vónh Bảo 7.3 TÍNH ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA TIẾT DIỆN KHI CÓ CÁP: Do thi công đúc hẫng trải qua nhiều giai đoạn, ứng với lần căng cáp đặc trưng hình học...
 • 17
 • 206
 • 0

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 20032009

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 20032009
... PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2003-2009 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần ... gồm chương: Chương 1: Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại hệ thống tiêu thống phản ánh hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Vận dụng số phương pháp thống phân tích tình hình ... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp số phương pháp thống phân tích tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 2003-2009” để làm chuyên...
 • 78
 • 145
 • 0

Phân tích một số kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty TNHH MTV dược phẩm trung ương 2 TP vinh giai đoạn 2008 2012

Phân tích một số kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty TNHH MTV dược phẩm trung ương 2  TP vinh giai đoạn 2008  2012
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN HỮU TOÀN PHÂN TÍCH MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM TƯ TP. VINH GIAI ĐOẠN 20 08 -20 12 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN ... TNHH MTV Dược phẩm T 2 TP. Vinh giai đoạn 20 08 -20 12 Với mục tiêu sau: * Đánh giá sơ hoạt động kinh doanh Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dược phẩm T 2 giai đoạn năm năm đầu thành lập thông qua số tiêu ... - Sơ phân tích thị trường Dược phẩm TBYT nói chung, vài nét đặc điểm Công ty TNHH MTV Dược phẩm chi nhánh Công ty TNHH MTV Dược phẩm T 2 TP. Vinh - Phân tích hoạt động kinh doanh dựa số tiêu...
 • 63
 • 147
 • 0

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chương 4 giai đoạn khảo sát hệ thống thông tin

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chương 4  giai đoạn khảo sát hệ thống thông tin
... Tổng quan Hệ Thống Thông Tin Mô hình Các phương pháp mô hình hóa Khởi tạo lập kế hoạch hệ thống Khảo sát hệ thống Mô hình quan niệm liệu Thiết kế liệu mức logic Mô hình quan niệm xử Mô hình ... CẦU 4. 4 Phân tích tài liệu (tt) „ Các thơng tin mang lại từ phân tích tài liệu ‹ Các vấn đề tồn hệ thống − ‹ Thiếu thơng tin, bước dư thừa Các hội để hệ thống đáp ứng nhu cầu − Ví dụ: phân tích ... 125 125 Y7 32 40 40 Y8 7 28 35 Y9 5 15 25 Y10 3 12 Y11 2 50 Ràng buộc 1 74 213 245 R1 20 100 100 20 R2 10 50 40 20 R3 40 24 16 R4 35 35 14 R5 5 25 25 20 Tổng 50 250 2 24 90 100 42 4 43 7 335 ...
 • 41
 • 160
 • 0

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chương 6 giai đoạn thiết kế dữ liệu mức logic

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý chương 6  giai đoạn thiết kế dữ liệu mức logic
... Tổng quan Hệ Thống Thông Tin Mô hình Các phương pháp mô hình hóa Khởi tạo lập kế hoạch hệ thống Khảo sát hệ thống Mô hình quan niệm liệu Thiết kế liệu mức logic Mô hình quan niệm xử Mô hình ... hình liệu mức quan niệm sang mơ hình liệu mức logic, thể thơng quan mơ hình quan hệ codd phương tiện quản liệu dựa thuyết tập hợp đại số quan hệ Mơ hình quan hệ „ „ „ „ „ „ „ Quan hệ (Relation) ... tổ chức xử Thành phần thiết kế mức logic Nội dung Mục đích Mơ hình quan hệ Codd Chuyển từ mơ hình thực thể kết hợp sang mơ hình quan hệ Sưu liệu cho mơ hình liệu logic Mục đích „ Chương chuyển...
 • 51
 • 192
 • 0

Khảo sát tình hình cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn con giai đoạn sơ sinh đến 28 ngày tuổi tại một số xã thuộc huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh và so sánh hiệu quả điều trị của 2 loại thuốc doxy tialin và mycofloxacin

Khảo sát tình hình cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn con giai đoạn sơ sinh đến 28 ngày tuổi tại một số xã thuộc huyện kỳ anh  tỉnh hà tĩnh và so sánh hiệu quả điều trị của 2 loại thuốc doxy  tialin và mycofloxacin
... đề Khảo sát tình hình cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn giai đoạn sinh đến 28 ngày tuổi số thuộc huyện Kỳ Anh - tỉnh Tĩnh so sánh hiệu điều trị loại thuốc Doxy Tialin Mycofloxacin 2. 1 .2 ... y huyện Kỳ Anh - tỉnh Tĩnh, tiến hành chuyên đề Khảo sát tình hình cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn giai đoạn sinh đến 28 ngày tuổi số thuộc huyện Kỳ Anh - tỉnh Tĩnh so sánh hiệu điều ... Phần2 CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Khảo sát tình hình cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn giai đoạn sinh đến 28 ngày tuổi số thuộc huyện Kỳ Anh - tỉnh Tĩnh so sánh hiệu điều trị...
 • 65
 • 209
 • 0

Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần CNG việt nam giai đoạn quý 2 quý 3 năm 2015

Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần CNG việt nam giai đoạn quý 2 quý 3 năm 2015
... trả 20 9.154 .36 0. 421 % 32 , 60 QUÝ III Số tiền % Số tiền % 26 5.5 83. 7 52. 34 6 40,77 22 9. 9 23 . 721 . 02 35 ,99 28 ,38 13, 65 I.Nợ ngắn hạn 184 .28 4.5 73. 426 28 , 73 22 4 .22 2. 933 .5 92 34 , 42 181 .3 12. 244.60 1,Phải trả ... 32 , 577,198,744 8, 820 , 537 ,34 4 5 ,22 3 ,21 5 , 23 8 28 ,979,876, 638 Quý số tiền 24 5,410, 037 ,944 24 5,410, 037 ,944 178,0 12, 8 02, 0 83 67 ,39 7 , 23 5,861 2, 5 72, 729 ,34 5 1,119,485,759 1,068,9 62, 36 3 5,860 ,24 8,554 21 ,27 7,040,059 ... -54,008,195 ,25 0 -41,941,766, 420 79 ,29 0, 738 , 835 -21 ,7 62, 30 6, 930 -94,508,170,500 -36 ,979, 738 ,595 1 02, 920 ,708, 034 -5 ,37 1,147, 820 24 9,841,848,415 28 8, 734 ,8 92, 821 1 ,38 7, 631 -18, 622 ,6 43 3 52, 7 63, 944,080 28 3, 345, 122 ,35 8...
 • 81
 • 42
 • 0

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005.doc.DOC

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005.doc.DOC
... quát công ty cổ phần may Thăng long - Tên công ty: Công ty cổ phần may Thăng Long - Tên giao dịch quốc tế: Thang Long Garment Company (Thaloga) - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần - Cơ ... nhập thành phần kinh tế khác 10 Chơng Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần may Thăng Long I Các đặc điểm Công ty có Liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh Đặc ... ty hoạt động sản xuất có hiệu lớn hơn; doanh thu lợi nhuận cao II Phân tích sô tiêu đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh công ty may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005: 21 Tình hình chung sản xuất...
 • 72
 • 1,064
 • 8

Tình hình xuất khẩu gỗ tại công ty Cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk giai đoạn 2008 – 2010.doc

Tình hình xuất khẩu gỗ tại công ty Cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk giai đoạn 2008 – 2010.doc
... tranh công ty Hoàng Anh ĐăkLăk hạn chế đường hội nhập toàn diện CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GỖ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH ĐĂKLĂK GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 I Tình hình xuất gỗ công ty Cổ phần ... (Nguồn: Báo cáo tình hình xuất công ty Cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk giai đoạn 2008 2010) Tổng kim ngạch xuất công ty có nhiều thay đổi giai đoạn 2008 2010 Năm 2008 tổng kim ngạch xuất không cao ... Dựng, Công ty Hoàng Anh ĐăkLăk chuyển thành Công ty Cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk trực thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai II Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức, nhân Chức Công ty cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk...
 • 20
 • 487
 • 9

Xem thêm