138 159 PHAN 2 CHUONG 03 MO HINH HOA TREN MIDAS

138 159 PHAN 2 CHUONG 03 MO HINH HOA TREN MIDAS

138 159 PHAN 2 CHUONG 03 MO HINH HOA TREN MIDAS
... 0 24 00 -24 00 24 00 1600 -1600 1600 -1600 20 00 -20 00 20 00 -20 00 20 00 -20 00 20 00 -20 00 24 00 -24 00 24 00 -24 00 24 00 -24 00 1600 -1600 1600 -1600 20 00 -20 00 20 00 -20 00 20 00 -20 00 20 00 -20 00 24 00 -24 00 ... -1600 1600 -1600 1600 -20 00 20 00 -20 00 20 00 -20 00 20 00 -20 00 20 00 -24 00 24 00 -24 00 24 00 -24 00 24 00 -1600 1600 -1600 1600 -20 00 20 00 -20 00 20 00 -20 00 20 00 -20 00 20 00 -24 00 24 00 -24 00 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 BT_P2K10 BT_P2K2 BT_P2K2 BT_P2K3 BT_P2K3 BT_P2K4 BT_P2K4 BT_P2K5 BT_P2K5 BT_P2K6 BT_P2K6 BT_P2K8 BT_P2K8 BT_P2K9 BT_P2K9 BT_P3K1 BT_P3K1 BT_P3K10 BT_P3K10 BT_P3K2 BT_P3K2 BT_P3K3 BT_P3K3...
 • 24
 • 160
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 4 hình hóa hệ thống

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 4  mô hình hóa hệ thống
... http://www.thayphet.net hình hóa liệu 2 hình hóa chức hình hóa luồng thông tin http://www.thayphet.net MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU(Data modeling) http://www.thayphet.net  hình hoá liệu CNPM trình tạo hình ... http://www.thayphet.net http://www.thayphet.net MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU(Data modeling) Quá trình hình hoá liệu http://www.thayphet.net MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG http://www.thayphet.net  hình chức biểu diễn có cấu ... dụng tả liệu sử dụng kỹ thuật hình hình hoá liệu xác định phân tích yêu cầu liệu cần thiết cho trình nghiệp vụ tổ chức  Các yêu cầu liệu biểu diễn hình liệu khái niệm cài đặt hình...
 • 14
 • 207
 • 0

Hướng dẫn sử dụng solidwork 2004 - Phần 2 xây dựng hình mặt (surface) - Chương 6 doc

Hướng dẫn sử dụng solidwork 2004 - Phần 2 xây dựng mô hình mặt (surface) - Chương 6 doc
... SurFace Xuất hộp thoại (hình 6. 2a) Tuy nhiên có thêm trøng hợp xuất trình tạo Fillet Surface Hình 6. 2a http://www.ebook.edu.vn 144 Ví dụ: Bo cung cạnh mặt Surface Hình 6. 2b Trong bảng Fillet Option ... hai mặt phẳng tương ứng vừa chọn ♦ Curvature continous : tạo độ cong cách liên tục hai bề mặt kề (hình 6. 2d) ♦ Trim and attach : Xóa phần cung bo (hình 6. 2e) ♦ Don’t Trim or attach: Giữ lại phần ... • chọn phần giới hạn mặt cắt ( chọn tất mặt phẳng có Chọn Trim tool vùng đồ hoạ) • Chọn Pieces to Keep http://www.ebook.edu.vn chọn phần mặt cắt cần giữ lại 150 Phần giữ lại Hình 6. 5b 6. 6 Lệnh...
 • 15
 • 311
 • 0

Hướng dẫn sử dụng solidwork 2004 - Phần 2 xây dựng hình mặt (surface) - Chương 5 ppt

Hướng dẫn sử dụng solidwork 2004 - Phần 2 xây dựng mô hình mặt (surface) - Chương 5 ppt
... hở. (hình 5. 4e) • Với đường dẫn ta dùng nhiều Profile khác nhau, nhiên Profile không giao (hình 5. 4f) Hình 5. 4e Hình 5. 4f 5. 5 Lệnh Lofted Surface Khi chuột vào biểu tượng Lofted Surface bên hình ... hộp thoại (hình 5. 2a) Các điều kiện để xây dựng bề mặt Surface Hình 5. 2a Vùng xác đònh diện tích profile giao Cách thực lệnh Tương tự lệnh Extrude Base/Boss (chương3 ) Ví dụ : Tạo bề mặt vật thể ... Direction : Dựng bề mặt tròn xoay theo hướng ♦ Two Direction: Dựng bề mặt tròn xoay theo hai hướng ♦ Mid Plane: Dựng bề mặt tròn xoay hai hướng ♦ Chọn Reverse Direction ♦ Chọn Angle đổi hướng quay...
 • 10
 • 244
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks - Phần 2 xây dựng hình mặt (surface) - Chương 6 docx

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks - Phần 2 xây dựng mô hình mặt (surface) - Chương 6 docx
... Hình 6. 2a Ví dụ: Bo cung cạnh mặt Surface Hình 6. 2b Trong bảng Fillet Option chọn ♦ Hold Line: chọn hai cạnh hai mặt phẳng tương ứng vừa chọn SVTH: BÙI MINH TÂM 144 Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm ... hợp Surface Hình 6. 3b Sau thực lệnh Hình 6. 3c Trường hợp sử chọn mặt Surface tạo từ lệnh Radiate Surface Xuất hộp thoại (hình 6. 3d) SVTH: BÙI MINH TÂM 1 46 Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks ... MINH TÂM 1 42 Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks Up to Surface Hình 6. 1b Trong bảng Extension type chọn ♦ Linear : Bề mặt kéo tiếp tuyến với mặt cong ban đầu ♦ Same Surface: Bề mặt kéo có...
 • 16
 • 290
 • 2

Tài liệu GIẢI TÍCH MẠNG - CHƯƠNG 3: HÌNH HÓA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN doc

Tài liệu GIẢI TÍCH MẠNG - CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN doc
... KẾT LUẬN: Trong chương ta xem xét phần tử hệ thống điện đường dây truyền tải, biến áp, phụ tải hình hóa chúng hệ thống điện với trạng thái ổn định đủ để nghiên cứu trạng thái hệ thống: Ngắn ... Vp - (3.37) VqY1 a )Y a V p Y1 (3.38) a Y1 I’pq Y2 Y3 q + Vq - p Y1/a Ipq + Vp - Y1 (1 − a) a2 (a) Y1 I’pq (a − 1) a2 q + Vq - (b) Ipq p + Vp 0- aY’1 (1-a)Y’1 a(a-1)Y’1 I’pq q + Vq - (c) Hình ... (MBA) hình 3.8 Các tham số quy phía sơ cấp (phía 1) I1 R1 X1 ⎛ N1 ⎜ ⎜N ⎝ ⎛N ⎞ ⎟ R2 ⎜ ⎜N ⎟ ⎠ ⎝ 2 I2 + + V1 - ⎞ ⎟ X2 ⎟ ⎠ Rm Xm V2 - Hình 3.8 : Sơ đồ tương đương máy biến áp Trang 34 GIẢI TÍCH MẠNG Trong...
 • 12
 • 314
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML - Chượng 5: hình hóa nghiệp vụ doc

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML - Chượng 5: Mô hình hóa nghiệp vụ doc
... c hình hóa nghi p v t m t b c tranh t ng quát v t ch c, t ó xác nh qui trình (process), vai trò (role), trách nhi m c a t ch c hình use-case nghi p v (business use-case model) hình ... vào ph m vi hình hóa nghi p i vi c hình hóa 46 Phân tích thi t k h th ng h ng it Ví d : th hi n thông tin h th ng siêu th nh sau: B ng t tóm t t Tên Ng lý i it it ng b ng UML ng liên ... 72 Phân tích thi t k h th ng h ng it ng b ng UML Bài t p hình hoá vi c hi n th c hoá use case nghi p v lý thuê v n phòng cao c” b ng cách: - c t n i dung use case dùng hình ho t - Xác -...
 • 31
 • 278
 • 0

MẠNG MÁY TÍNH - Chương 03 hình OSI và TCP/IP doc

MẠNG MÁY TÍNH - Chương 03 Mô hình OSI và TCP/IP doc
... Minh 14 Nội dung Giới thiệu hình OSI hình TCP/IP Đóng gói liệu Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 15 hình TCP/IP - TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet ... tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh DECNET Nội dung Giới thiệu hình OSI hình TCP/IP Đóng gói liệu Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh OSI Model - ... thiệu hình OSI hình TCP/IP Đóng gói liệu Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Giới thiệu - Chào, Tôi tên A Hi, My name’s B Khoa Công nghệ thông tin - Đại...
 • 25
 • 259
 • 0

bài giảng phân tích & thiết kế hệ thống thông tin- chương 3: hình hóa sử lý - cđ cntt hữu nghị việt hàn

bài giảng phân tích & thiết kế hệ thống thông tin- chương 3: mô hình hóa sử lý - cđ cntt hữu nghị việt hàn
... khái niệm - hình ? - hình hóa chức với biểu đồ luồng liệu Hệ thống làm ? - hình hóa liệu với biểu đồ quan hệ thực thể Hệ thống có liệu ? - hình hóa đối tượng với ngôn ngữ hình hợp ... 3.2 hình hóa chức 3.2.1 hình logic * Phân biệt hình logic hình vật HỆ THỐNG HỆ THỐNG Là ? Là ? Làm ? Làm ? Cách thức cài đặt ? MÔ HÌNH LOGIC MÔ HÌNH VẬT LÝ Minh họa yêu cầu nghiệp ... Minh họa thiết kế kỹ thuật 3.2 hình hóa chức 3.2.1 hình logic * Tại phải hình hóa hệ thống mức logic ? - Loại bỏ tư tưởng chủ quan, thiên lệch - Giảm khả bỏ sót yêu cầu nghiệp vụ - Ngôn...
 • 43
 • 416
 • 0

slide bài giảng môn kinh tế vi 2 - chương 1: hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa

slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 1: Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa
... Víưdụ hình tối đa hóa lợiưnhuận Đặc điểm hình kinh tế Giả thiết ceterisưparibus Giả định tối u hóa Phân biệt rõ vấn đề thực chứng chuẩn tắc 2 Tối u hóa 2. 1 Cấu trúc toán tối u hóa Các ... buộc Ví dụ: Tối ư hóa 1ưbiến u TR = 45Q 0,5Q2 TC = Q3 8Q2 + 57Q + Tìm Q tối đa hóa lợi nhuận Tối ư hóa nhiềuưbiến u = 80X 2X2 XY 3Y2 + 100Y Tối ư hóa bịưràngưbuộc u Tối đa hóa lợi nhuận ... 1 hình kinh tế hình trừu tợng hóa thực tế, giữ lại yếu tố bản, loại bỏ yếu tố không Xây dựng hình kinh tế Khái niệm giả định Phân tích lý thuyết Dự đoán Kiểm định thực tế Thực tế xác...
 • 12
 • 1,958
 • 1

bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin- chương 4 hình hóa dữ liệu - cđ cntt hữu nghị việt hàn

bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin- chương 4 mô hình hóa dữ liệu - cđ cntt hữu nghị việt hàn
... 4. 1 Khái niệm - hình hoá liệu (mô hình hoá CSDL, hình hoá thông tin) kỹ thuật tổ chức tư liệu hoá liệu hệ thống hình + Xác định yêu cầu nghiệp vụ CSDL - Biểu đồ thực thể quan hệ (Entity ... 28 4. 3 hình liệu quan hệ 4. 3.2 Chuẩn hóa: * Ví dụ 1: - Đơn hàng bán (Số hiệu đơn hàng, Mã số khách hàng, Ngày đặt hàng) - Khách hàng (Mã số khách hàng, Tên khách hàng, Địa khách hàng) - Dòng ... 17 -Mã phòng -Tên phòng 4. 2 Biểu đồ thực thể quan hệ 4. 2.2 Xây dựng biểu đồ thực thể quan hệ * Các bước hình hóa liệu logic • • • • hình liệu ngữ cảnh – Thiết lập phạm vi dự án hình liệu...
 • 49
 • 261
 • 0

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin chương 5 hình hóa xử lý

Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin  chương 5 mô hình hóa xử lý
... (7) (9) (5) D1 T2 D2 (8) (4) 24 Nội dung chi tiết     Giới thiệu hình dòng liệu Các phương pháp phân tích xử Đặc tả xử 25 Phương pháp phân tích xử  Mục tiêu phân tích xử  Xây ... 0.2 Xử bán NGK Xử đặt mua NCU Thông tin nhập NGK Thông tin bán hàng Thông tin nhập NGK Nhà cung ứng 0.3 Xử kế toán 40 Ví dụ (tt)  Ví dụ Quản cửa hàng NGK Bước – Phân rã ô xử Thông ... kết  Các khái niệm lược đồ kết phải kế thừa kết nối luận định nghĩa hình ban đầu  27 Luật (tt) STT Luật T1 Xử phân rã với dòng liệu T2 Xử phân rã với kho liệu T3 Xử phân rã kết...
 • 67
 • 276
 • 0

Chương 8: hình hóa nâng cao

Chương 8: Mô hình hóa nâng cao
... Tạo chi tiết bu lông Hình 8-11 Chơng hình hoá nâng cao Chi tiết bu lông (Ch08_BT02) 90 Bm Máy & Robot-HVKTQS Hớng dẫn sử dụng Pro/Engineer 2000i Chơng hình hoá nâng cao 84 8.1 ... Chơng hình hoá nâng cao 88 Bm Máy & Robot-HVKTQS 8.4 Hớng dẫn sử dụng Pro/Engineer 2000i Luyện tập 8.4.1 Thực hành Tạo hình chi tiết ống nối có tiết diện thay đổi (dạng Swept Blend) nh hình ... menu hình hoá nâng cao Chọn phơng pháp xác định biên dạng: Sketch Sec - phác thảo biên dạng hay Select Sec - chọn biên dạng từ hình có Chọn tuỳ chọn phát triển biên dạng theo đờng tạo hình...
 • 8
 • 164
 • 0

Chương V: HÌNH HOÁ CÁC HỆ THỐNG VẬT LÝ

Chương V: MÔ HÌNH HOÁ CÁC HỆ THỐNG VẬT LÝ
... Trong hệ thống SI, đơn vị M kg, g m/s2; lực Newton(N) Chương V Hình Hóa Các Hệ Thống Vật Trang V.4 Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn y(t) f(t) M Hình H.5_3: Hệ thống lực- khối lượng HìnhH 5_3 ... đơn vị góc dời, hệ thống biểu diễn hình H.5_8 phương trình: T(t)=Kθ(t) (5.18) Chương V Hình Hóa Các Hệ Thống Vật Trang V.7 Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn K T(t) H.5_8: Hệ thống moment- lò ... trình trạng thái Đồ hình trạng thái hệ vẽ hình H.5_27, cách dùng phương trình (5.70) Hàm chuyển độ dời điện suy từ đồ hình trạng thái Chương V Hình Hóa Các Hệ Thống Vật Trang V.19 Cơ Sở...
 • 20
 • 322
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phần 2 ứng dụng mô hình đất ngập nước nhân tạophần 2 chế tạo mô hình hệ thống cung cấp điện trên sa bànphần 2 chế tạo mô hình hệ thống khởi độngphần 2 các loại mô hình trong 3dsmaxphân tích hệ thống mô hình hóa lĩnh vực ứng dụngđạo mộ bút ký phần 2 chương 7đạo mộ bút ký phần 2 chương 8đạo mộ bút ký phần 2 chương 54 2 ber với các lược đồ phân tập và hai mô hình kênhphần 2 mô hình hóa bài toán lọc dầu2 một số mô hình và phần mềm tối ưu ứng dụng trong nông nghiệpphân tích đánh giá mô hình hồi quy bậc 22 phân tích và mô hình hóa quy trình dòng chảy công việc tại hội chữ thập đỏ xã tràng anphần 2 phân tích lựa chọn mô hình hệ thống chương 3 mô hình giải quyết bài toán đối sánh ontology dựa trên phương pháp phân lớpKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsMạ đồng và bạc hóa họcVận động tại quảng trịnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIATìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG10 chiến lược facebook marketingBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTDGRAMMAR câu điều kiện và đảo ngữGRAMMAR một số câu trúc dùng như 3 câu điều kiệnNGỮ PHÁP CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THI TOEIC (GRAMMAR PHRASAL VERBS )GRAMMAR + BÀI TẬP THỨC GIẢ ĐỊNH (câu điều KIỆN WISH )BÀI TẬP NGỮ PHÁP TOO ENOUGH SO SUCHNGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VI CẦU IBUPROFEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO LIÊN KẾT CHÉOTHIẾT kế và tối ưu HOÁ CÔNG THỨC VIÊN nén rã NHANH DIMENHYDRINAT