Kich thuoc tinh toan chan cot

TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG 1 NHỊP, KÍCH THƯỚC l=33M, BƯỚC CỘT b = 6M, CHIỀU DÀI D=108M, CAO TRÌNH RAY Hr =8M, HAI CẦU TRỤC Q =30-5T, THÉP CT3.DOC

TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG 1 NHỊP, KÍCH THƯỚC l=33M, BƯỚC CỘT b = 6M, CHIỀU DÀI D=108M, CAO TRÌNH RAY Hr =8M, HAI CẦU TRỤC Q =30-5T, THÉP CT3.DOC
... A chon = × 28,27 = 56,54 [cm2] th neo h =1 0< /b> 24 h =1 0< /b> h =1 0< /b> 80 480 240 200 h =1 0< /b> h =1 0< /b> 10< /b> 0 80 24 24 16< /b> 16< /b> h =1 0< /b> 50 240 16< /b> 200 h =1 0< /b> h =1 0< /b> 16< /b> h =1 0< /b> 240 12< /b> h =1 0< /b> h =1 0< /b> h =1 0< /b> 200 200 h =1 0< /b> 480 240 16< /b> 24 Buläng ... C1 = Tra bng II. 6b ta cọ 1 < /b> = 1,< /b> 4 µ2 = 1 < /b> 1,4 = = 1,< /b> 184 C1 1,< /b> 182 l1x = 1< /b> Hd = 1,< /b> 4 × 7,6 = 10< /b> ,64 [m] l2x = µ2×Ht = 1,< /b> 184 × 4,4 = 5,20 [m] 2./Chiãưu di toạn ngoi màût phàóng khung < /b> : l1y = Hd = ... 2 10< /b> 1,< /b> 6 = 32 [cm2] Abg = 0,8 10< /b> = [cm2] ⇒ 2Abg = 16< /b> [cm2] Aq = 2×Abg + Abm = 16< /b> + 32 = 48 [cm2] Kiãøm tra ỉïng sút ca bn ghẹp : q = Nq Aq = 77,33 .10< /b> 3 = 16< /b> 11,< /b> 042 [kG/cm2] 48 q = 16< /b> 11,< /b> 042 [kG/cm2]...
 • 44
 • 219
 • 0

NGHIÊN cứu, TÍNH TOÁN xác ĐỊNH KÍCH THƯỚC hợp lý CHO cột CHỐNG của GIÁ KHUNG THỦY lực DI ĐỘNG DÙNG TRONG KHAI THÁC hầm lò VÙNG QUẢNG NINH

NGHIÊN cứu, TÍNH TOÁN xác ĐỊNH KÍCH THƯỚC hợp lý CHO cột CHỐNG của GIÁ KHUNG THỦY lực DI ĐỘNG DÙNG TRONG KHAI THÁC hầm lò VÙNG QUẢNG NINH
... CHO CỘT CHỐNG 3.1 Thuật toán để xác định kích thước hợp cho cột chống Cột chống chế tạo xylanh thủy lực Trong nghiên cứu việc tính toán thông số hợp cho cột chống thực việc kết hợp điều ... tạo cột chống - Trong điều kiện làm việc góc dốc từ 00 250 tải trọng tác dụng lên cột chống xác định từ 36 40 tấn, kích thước hợp cho cột chống cho bảng đây: Ptk Tấn Bảng Kích thước hợp cho ... pháp tính toán hợp thể sơ đồ thuật toán vét cạn để tìm kiếm giá trị kích thước hợp cho cột chống đây: Thay đổi Vật liệu [], tải trọng Ptk Thay đổi kích thước hình học rpt, r1 Xác định giá...
 • 8
 • 146
 • 0

Đồ án bê tông cốt thép, sơ đồ kết cấu như hình vẽ, kích thước tính từ giữa trục dầm và trục tường l1=2,5m; l2=6m; tường chịu lực có chiều dày 0,34m

Đồ án bê tông cốt thép, sơ đồ kết cấu như hình vẽ, kích thước tính từ giữa trục dầm và trục tường l1=2,5m; l2=6m; tường chịu lực có chiều dày 0,34m
... 300 Bố trí cốt thép chịu lực tiết diện dầm a .Tính cốt đai cốt xiên p Bên phải gối A, dầm lực cắt QA = 112,8 kN t Bên trái gối B, dầm lực cắt QB = 185,6 kN p Bên phải gối B, dầm lực cắt ... BTCT I III .Tính dầm phụ 1 .Sơ đồ tính Dầm phụ dầm bốn nhịp liên tục đối xứng Xét nửa bên trái dầm (hình vẽ) Dầm gối lên tờng đoạn không nhỏ 220mm Trong tính toán lâySd=220mm, thực tế nên kê dầm phụ ... BTCT I III .Tính dầm 1 .Sơ đồ tính Dầm dầm năm nhịp liên tục đối xứng Xét nửa bên trái dầm (hình vẽ) Tiết diện dầm hdc=750mm ,bdc=300mm, bề rộng cột bc=400mm, đoạn kê lên tờng chiều dày tờng bt=340mm...
 • 42
 • 596
 • 5

mô hình hóa tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn và tài liệu địa vật lý giếng khoan trong trầm tích mioxen, mỏ bạch hổ (bồn trũng cửu long)

mô hình hóa tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn và tài liệu địa vật lý giếng khoan trong trầm tích mioxen, mỏ bạch hổ (bồn trũng cửu long)
... tượng chứa dầu khí trầm tích Mioxen hạ nhà nghiên cứu tập trung đánh giá lại Luận án hình hóa tầng chứa dầu khí sở phân tích thuộc tính địa chấn tài liệu địa vật giếng khoan trầm tích Mioxen, ... phương pháp phân tích địa chấn đại, kiểm chứng cách tiếp cận phân tích tổng hợp tài liệu địa vật giếng khoan nhằm xây dựng hình tầng chứa dầu khí điều kiện địa chất mỏ Bạch Hổ, bể Cửu Long ... phân tích thống kê, mạng nơ-ron, địa thống kê, phân tích tài liệu địa chất -địa vật lý, nghiên cứu thuộc tính địa chấn phân tích tổng hợp tài liệu ĐVLGK để xây dựng xác hóa hình tầng chứa dầu...
 • 27
 • 386
 • 0

ĐẶC ĐIỂM NỨT NẺ TRONG ĐÁ MÓNG GRANITOID MỎ HẢI SƯ ĐEN TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN VÀ THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN

ĐẶC ĐIỂM NỨT NẺ TRONG ĐÁ MÓNG GRANITOID MỎ HẢI SƯ ĐEN TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN VÀ THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN
... CHƯƠNG - ĐẶC ĐIỂM NỨT NẺ TRONG ĐÁ MÓNG GRANITOID MỎ HẢI SƯ ĐEN THEO TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ 3.1 Đặc điểm nứt nẻ theo tài liệu Địa Vật Giếng Khoan 75 3.2 Đặc điểm nứt nẻ theo tài liệu Địa chấn ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN ANH ĐỨC ĐẶC ĐIỂM NỨT NẺ TRONG ĐÁ MÓNG GRANITOID MỎ HẢI SƯ ĐEN TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN VÀ THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN ... đổi nứt nẻ móng mỏ Hải Đen Phân tích, minh giải tài liệu địa vật giếng khoan mẫu lõi để xác định độ rỗng nứt nẻ đá móng giếng khoan khu vực mỏ Hải Đen xxi  Minh giải tài liệu địa chấn...
 • 162
 • 287
 • 0

TÍNH TOÁN VAI cột trong bê tông cốt thép 2 đại hoc kiến trúc

TÍNH TOÁN VAI cột trong bê tông cốt thép 2 đại hoc kiến trúc
... cốt thép gián tiếp cần đợc tính toán theo dẫn điều 6 .2. 2.11 6 .2. 2.19 Tiết diện đa vào tính toán phần tiết diện tông Aef , giới hạn trục cốt thép lới thép trục cốt thép đai dạng xoắn (Hình 7) ... tích tông nằm vùng giới hạn lới thép dùng làm cốt thép gián tiếp phải thoả mãn điều kiện Aloc1 < Aef Aloc 6 .2. 2.13 Cấu kiện có tiết diện đặc làm từ tông nặng, tông hạt nhỏ đặt cốt thép ... suốt chiều cao vai cột cốt xiên d Khi h3.5a cần đặt cốt đai ngang, không cần bố trí cốt xiên Tính toán cốt thép vai cột chịu mômen uốn Cốt thép chịu mômen uốn đợc tính toán tiết diện mép gối...
 • 7
 • 2,134
 • 17

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT ĐẶC ĐIỂM NỨT NẺ TRONG ĐÁ MÓNG GRANITOID MỎ HẢI SƯ ĐEN TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN VÀ THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT ĐẶC ĐIỂM NỨT NẺ TRONG ĐÁ MÓNG GRANITOID MỎ HẢI SƯ ĐEN TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN VÀ THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN
... - ĐẶC ĐIỂM NỨT NẺ TRONG ĐÁ MÓNG GRANITOID MỎ HẢI SƯ ĐEN THEO TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ 3.1 Đặc điểm nứt nẻ theo tài liệu Địa vật giếng khoan "Tầng chứa móng granitoid nứt nẻ" khu vực mỏ Hải Đen ... đổi nứt nẻ móng mỏ Hải Đen Phân tích, minh giải tài liệu địa vật giếng khoan mẫu lõi để xác định độ rỗng nứt nẻ đá móng giếng khoan khu vực mỏ Hải Đen Minh giải tài liệu địa chấn 3D phân ... trọng thuộc tính địa chấn tài liệu địa vật giếng khoan nghiên cứu hệ thống nứt nẻ móng granitoid mỏ Hải Đen khu vực khác có đặc điểm địa chất dầu khí tương tự 10 Bố cục luận án Nội dung luận...
 • 27
 • 212
 • 1

Một số vấn đề kỹ thuật trong thiết kế và tính toán chặn dòng khi đắp đê, đập bằng đất, cát ở vùng ven biển và sông Triều PGS.TS. Hồ Sĩ Minh

Một số vấn đề kỹ thuật trong thiết kế và tính toán chặn dòng khi đắp đê, đập bằng đất, cát ở vùng ven biển và sông Triều PGS.TS. Hồ Sĩ Minh
... [1], 3.3 Trôi khỏi đập Dòng chảy có vùng: dòng chính, giáp đầu đắp dòng rối, phía hạ lưu đầu đập dòng xoáy Từ trục đập tới chân đập lưu tốc tăng xấp xỉ 10% Chiều rộng phát sinh dòng rối chiếm khoảng ... miền Nam, sau đắp đập, đập bị lún xuống với chiều cao  5% chiều cao thiết kế đập [1] 3.2 Do lún Sử dụng toán tính lún theo phương pháp tính tổng độ lún lớp theo quy phạm sử dụng kết nghiên cứu ... hẹp thông số quan trọng, định khối lượng cát tổn thất trình đắp đập chặn dòng, định chọn phương pháp trình tự thi công CÁT TRÔI TRONG QUÁ TRÌNH CHẶN DÒNG Cát trôi nhiều diện tích mặt cắt ngang...
 • 4
 • 181
 • 0

Nghiên cứu tính toán lớp cốt địa kỹ thuật kết hợp cọc chống sử dụng trong nền đắp trên đất yếu

Nghiên cứu tính toán lớp cốt địa kỹ thuật kết hợp cọc chống sử dụng trong nền đắp trên đất yếu
... lc kộo ct KT (hỡnh 1.11) 21 s Vật liệu đắp H Lớp đệm h4 L4 L3 L2 h3 h2 h1 Hv h L1 = s-d s-d s-d s-d = Khoảng cách hai mũ cọc s-d s-d = Khoảng cách hai mũ cọc Hỡnh 11 S tớnh lp ct KT theo phng ... cho mt cụng trỡnh thc t Kt lun v kin ngh CHNG TNG QUAN Vấ PHNG PHP S DNG COC KT HP VI CT A K THUT TRONG XY DNG NấN P TRấN T YU 1.1 t yu v cỏc gii phỏp x lý nn t yu 1.1.1 Tng quan v t yu 1.1.1.1 ... ca cỏc loi t cú tớnh axớt (pH 2) Vi KT khụng dt Vi KT dt Hỡnh 1.3 Vi a k thut Vi KT cng cao 12 Trong ba loi vi trờn thỡ vi khụng dt ó c s dng t lõu lm tng lc ngc, cũn hai loi vi dt v vi cng...
 • 140
 • 231
 • 0

Thiết kế nền và móng công trình theo sơ đồ công trình có nội lực do tải trọng tính toán thuộc tổ hợp cơ bản cặp nội lực nguy hiểm nhất gây ra tại chân cột đỉnh móng

Thiết kế nền và móng công trình theo sơ đồ công trình có nội lực do tải trọng tính toán thuộc tổ hợp cơ bản cặp nội lực nguy hiểm nhất gây ra tại chân cột  đỉnh móng
... Sgh /L = 0,002 1.3 Tải trọng công trình tác dụng lên móng Tải trọng công trình tác dụng lên móng cho trước theo tổ hợp tải trọng tính toán: + Đối với móng D4: + Đối với móng C4: Ntt0 = 1050 ... MÓNG D4 THEO PHƯƠNG ÁN 2.1 Xác định tải trọng tác dụng xuống móng Tải trọng tính toán chân cột đỉnh móng: Ntt0 = 1050 KN.m Mtt0= 210 KN Qtt= 126KN Tải trọng tiêu chuẩn chân cột đỉnh móng: tc ... ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA XÂY DỰNG ****** ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG GVHD : Th.S PHÙNG VĂN KIÊN Khi tính toán độ bền ta phải dùng tổ hợp tải trọng bất lợi Áp lực tính toán đáy móng: tt tt Pmax = N...
 • 48
 • 356
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dựa vào bảng tổ hợp nội lực tính toán chân cộtkích thước tính toán của bồn lắng như sau lxbxh 33x2x2 5mcột giữa có kích thước và khối lượng lớn hơn cột biên nên chỉ cần tính toán cho một cột giữa cột còn lại lấy kết quả tính toán của cột trênhệ số chiều dài tính toán  của cột có tiết diện không đổi đứng độc lập phụ thuộc vào cách liên kết ở hai đầu cột và dạng tải trọnghình thái và kích thước tinh thểcường độ tính toán của cốt thépcường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán của cốt thépkích thước dầm bê tông cốt thépthuộc tính địa chấntính toán vai cột trong btcttinh toan chon cot chong setđặc trưng tiêu chuẩn và đặc trưng tính toán của cốt théptính toán chân đỡ tháptính toán chân đỡ thiết bị gia nhiệt đáy thápchiều dài tính toán của cột nhà một tầngbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnTổng hợp trắc nghiệm số phứcbài tập tuần logic và cách học tốt logiccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữugián án xác suất thống kêTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoli thuyet va bai tap tuong tac genQuang hợp ở thực vậtBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦBÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂNHUONG DAN TINH HUONG TRONG DAU THAUPhân tích chính sách sản phẩm dòng xe máy của công ty honda việt nam51089021 hợp ĐỒNG DỊCH vụ bảo TRI hệ THỐNG MAY TINH