KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH MÔI TRƯỜNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH MÔI TRƯỜNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH MÔI TRƯỜNG
... Công nghiệp 41,1% LVS Nhuệ - Đáy Hình 1.2: C c u t ng l ng n ́c từ n ́c th i theo lo i hình x th i c a LVS Nhụ - Đ́y (Báo cáo môi trường Quốc gia, 2012) Theo thông tin từ S T̀i nguyên v̀ Môi ... n thi t y u c a cu c s ng v̀ môi tr ̀ng, quy t đ̣nh ṣ tồn t i, ph́t trỉn b n vững c a đ t n ́c, m t kh́c, n ́c ć th̉ gây tai họa cho ng ̀i v̀ môi tr ̀ng Ô nhiễm môi tr ̀ng n ́c đư v̀ tr th̀nh ... c̀ng l̀m x u nguồn n ́c m t ćch th i l ng ch t th i ng̀y c̀ng tăng v̀o môi tr ̀ng (trong đ́ ć môi tr ̀ng n ́c) nh h ng t́i môi tr ̀ng v̀ ng ̀i Hòng Tây l̀ m t xư thu c huỵn Kim B ng, nằm vùng...
 • 89
 • 180
 • 1

luận văn tốt nghiệp ngành môi trường : Đánh giá hiệu quả phân compost từ rác hữu cơ có bổ sung trùn quế (perionyx excavatus) trên cây mồng tơi

luận văn tốt nghiệp ngành môi trường : Đánh giá hiệu quả phân compost từ rác hữu cơ có bổ sung trùn quế (perionyx excavatus) trên cây mồng tơi
... từ rác thải hữu bổ sung trùn quế trồng nhóm thực đề tài: Đánh giá hiệu phân compost từ rác hữu bổ sung trùn quế (Perionyx excavatus) mồng tơi nhằm tìm hướng giải lượng lớn rác thải hữu ... Tạo phân compost từ rác thải hữu bổ sung trùn quế Đánh giá sinh trưởng mồng tơi trồng đất bón phân compost từ rác thải hữu bổ sung trùn quế Những công việc cần thực đề tài - Tạo môi trường ... a: Mồng tơi trồng phân trùn Hình b: Mồng tơi trồng phân lân Hình c: Mồng tơi trồng mẫu đất Hình 3.2 Mồng tơi sau tuần Hình a: Mồng tơi trồng phân trùn Hình b: Mồng tơi trồng phân lân Hình c: Mồng...
 • 46
 • 324
 • 0

khóa luận tốt nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam thực trạng và phương hướng phát triển

khóa luận tốt nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam thực trạng và phương hướng phát triển
... nƣớc Nhà nƣớc có định hƣớng phát triển công nghiệp hỗ trợ Định hƣớng Nhà nƣớc định bƣớc tƣơng lai ngành công nghiệp hỗ trợ Khi ngành công nghiệp hỗ trợ chƣa phát triển, vai trò sách Chính phủ ... vốn ngành CNHT cần phải đạt mức phát triển bản, có tảng tốt Một doanh nghiệp nƣớc định đầu tƣ vào Việt Nam xem xét tình hình công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, để đầu tƣ, họ cần phát triển phù hợp ngành ... mong đợi Ngành Công Nghiệp Hỗ Trợ dệt may Công nghiệp dệt may ngành công nghiệp chủ lực Việt Nam, kim ngạch xuất hàng năm đứng thứ (sau dầu khí), đó, việc tập trung phát triển ngành công nghiệp...
 • 92
 • 525
 • 0

khóa luận tốt nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam thực trạng và phương hướng phát triển

khóa luận tốt nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam thực trạng và phương hướng phát triển
... nƣớc Nhà nƣớc có định hƣớng phát triển công nghiệp hỗ trợ Định hƣớng Nhà nƣớc định bƣớc tƣơng lai ngành công nghiệp hỗ trợ Khi ngành công nghiệp hỗ trợ chƣa phát triển, vai trò sách Chính phủ ... vốn ngành CNHT cần phải đạt mức phát triển bản, có tảng tốt Một doanh nghiệp nƣớc định đầu tƣ vào Việt Nam xem xét tình hình công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, để đầu tƣ, họ cần phát triển phù hợp ngành ... mong đợi Ngành Công Nghiệp Hỗ Trợ dệt may Công nghiệp dệt may ngành công nghiệp chủ lực Việt Nam, kim ngạch xuất hàng năm đứng thứ (sau dầu khí), đó, việc tập trung phát triển ngành công nghiệp...
 • 92
 • 445
 • 0

tài liệu hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

tài liệu hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh
... thi tốt nghiệp hai môn sở ngành ngành việc viết khoá luận tốt nghiệp Khoá luận tốt nghiệp học phần tốt nghiệp 15 đơn vị học trình Để hoàn thành học phần này, sinh viên phải đến thực tập doanh nghiệp ... lượng ; Quản trị công nghệ phát triển sản phẩm ; Quản trị khoa học công nghệ doanh nghiệp ; Quản trị chuyển giao công nghệ… Các chủ đề khác : Hệ thống thông tin quản doanh nghiệp ; Kinh doanh ... giá có cố gắng việc thu thập tài liệu, số liệu, phân tích số liệu viết khóa luận đáp ứng yêu cầu GV hướng dẫn Điểm chất lượng khóa luận Hình thức trình bày theo hướng dẫn quy định, lỗi tả văn bản,...
 • 13
 • 774
 • 1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VẬT LÝ " PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN ĐỘNG LỰC VĨ MÔ " pptx

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VẬT LÝ
... nghĩa vật hình toán học Điện động lực học nói riêng vật lý thuyết nói chung mà chọn đề tài: Phân loại phương pháp giải tập Điện động lực học II Đối tượng nghiên cứu Hệ thống tập Điện ... phải dùng phương pháp toán học Vật lý thuyết kết hợp phương pháp thực nghiệm toán học Như vậy, vật lý thuyết có nội dung vật phương pháp toán học Điện động lực học môn học vật lý thuyết, ... vững kiến thức người học luận phân loại tập vật Có nhiều kiểu phân loại tập vật lý: phân loại theo mục đích, phân loại theo nội dung, phân loại theo cách giải, phân loại theo mức độ nhận thức…Tùy...
 • 78
 • 532
 • 0

khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán đề tài kế toán tài sản cố định

khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán đề tài kế toán tài sản cố định
... hạch toán TSCĐ, doanh nghiệp đặc biêt trọng Vì lý trên, em chọn đề tài : Kế toán tài sản cố định vần đề quản lý, nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp Ngoài lời nói đầu kết luận, ... lũy kế 1.3 Phương pháp kế toán TSCĐ 1.3.1 Kế toán tăng, giảm TSCĐ 1.3.1. 1Tài khoản sử dụng TSCĐ phân loại theo chất loại tài sản hệ thống tài khoản sử dụng tài khoản cấp 1, cấp sau: - TK 211: Tài ... Ngọc Lớp: 11TLKT3A Khóa luận tốt nghiệp Trang GVHD: ThS Phạm Thị Nhung 25 * Định kỳ, vào thời gian sử dụng hữu ích tài sản cố định mà sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, kế toán phân bổ doanh...
 • 134
 • 2,189
 • 12

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TIẾNG ANH A CONSIDERATION OF HAND GESTURE IN DIFFERENT CULTURES

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TIẾNG ANH A CONSIDERATION OF HAND GESTURE IN DIFFERENT CULTURES
... You may think of this as a simple gesture, but he committed a major error Instead of his palm facing outwards, it faced inwards The meaning of this hand gesture in Australia meant he was asking ... meanings of hand gestures in different cultures may be translated into different things Imagine a person doing a presentation without the hand gesture, he/she just stands there and talk, imagine ... travelers are sometimes caught off guard by these differences In 36 Saudi Arabia, a middle-aged man may want to hold hands with a partner after closing a business deal In Egypt, men walk hand in...
 • 62
 • 2,773
 • 9

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TIẾNG ANH A STUDY ON COMMON PRONUNCIATION MISTAKES FACED BY FIRST YEAR ENGLISH MOJORS AT HAIPHONG PRIVATE UNIVERSITY

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TIẾNG ANH A STUDY ON COMMON PRONUNCIATION MISTAKES FACED BY FIRST YEAR ENGLISH MOJORS AT HAIPHONG PRIVATE UNIVERSITY
... HAIPHONG PRIVATE UNIVESITY FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT - A STUDY ON COMMON PRONUNCIATION MISTAKES FACED BY FIRST YEAR ENGLISH MOJORS AT HAIPHONG PRIVATE UNIVERSITY By : ... this study, survey questionnaire are conducted to collect student’s opinions and information about common pronunciation mistakes that first year English majors at Haiphong Private University have ... research entitled: A study on common pronunciation mistakes faced by first year English majors at Haiphong Private University Hopefully, this study will help students understand deeply about...
 • 62
 • 2,746
 • 16

hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilit khóa luận tốt nghiệp ngành

hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần đá spilit khóa luận tốt nghiệp ngành
... thiện công tác kế toán tài sản cố định cổng ty cổ phần đá Spilit để nghiên cứu cà làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Nội dung khóa luận tốt nghiệp gồm chƣơng: Chƣơng 1: Lý luận kế toán TSCĐ doanh nghiệp ... Thực trạng công tác kế toán TSCĐ Công ty cổ phần đá Spilit Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ Công ty cổ phần đá Spilit CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG ... có cố gắng tinh thần trách nhiệm cao Sơ đồ 2.2 Bộ máy kế toán Công ty CP Đá Spilit Kế toán trƣởng Kế toán tổng hợp Kế toán TSCĐ Kế toán TLBHXH Kế toán thuế Kế toán vật tƣ Kế toán công nợ Kế toán...
 • 100
 • 207
 • 0

khoá luận tốt nghiệp Đổi mới hoạt động của công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

khoá luận tốt nghiệp Đổi mới hoạt động của công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế
... nh vậy, công đoàn có điều kiện thuận lợi hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích ngời lao động đa sách pháp luật vào đời sống, giúp cho đại phận ngời lao động ngời sử dụng lao động thực tốt sách ... tt nghip -7- CHNG MT S VN C BN V CễNG ON VIT Nam 1.1 V TR, VAI TRề CA CễNG ON VIT Nam 1.1.1 V trớ ca cụng on Vit Nam T i (28/7/1929), cụng on Vit Nam ó gi mt v trớ quan trng phong tro u tranh ... thnh lp, Cụng on Vit Nam ó t hot ng ca mỡnh di s lónh o ca ng iu l cụng on Vit Nam nm 2003 ó ghi rừ: Di s lónh o ca ng cng sn Vit Nam, k t ngy thnh lp n nay, cụng on Vit Nam ó t chc, ng cụng...
 • 60
 • 306
 • 0

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch tìm hiểu về việc nắm bắt tâm lý du khách qua diện mạo và giao tiếp của hdv trong công tác hướng dẫn

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch tìm hiểu về việc nắm bắt tâm lý du khách qua diện mạo và giao tiếp của hdv trong công tác hướng dẫn
... công trình nghiên cứu Tìm hiểu việc nắm bắt tâm du khách qua diện mạo giao tiếp HDV công tác hướng dẫn nhằm tìm hiểu, đánh giá việc nắm bắt tâm du khách thông qua diện mạo giao tiếp hướng ... du khách qua diện mạo giao tiếp công tác hướng dẫn - Tìm hiểu mức độ nhận biết hướng dẫn viên tâm du khách qua diện mạo giao tiếp, phân tích tìm nguyên nhân, khác biệt kỹ nắm bắt tâm du khách ... thành công chuyến thành công công tác hướng dẫn hướng dẫn viên Như việc nắm bắt tâm du khách qua diện mạo giao tiếp vô quan trong, yếu tố thiếu kỹ nghề nghiệp người hướng dẫn viên du lịch Trên...
 • 12
 • 556
 • 0

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch đánh giá của du khách đối với di tích lăng minh mạng - huế

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch đánh giá của du khách đối với di tích lăng minh mạng - huế
... Minh Mạng - Trình bày tổng quát lăng Minh Mạng Huế - Phân tích ý kiến đánh giá du khách lăng Minh Mạng Huế Chương III: Một số giải pháp nhằm thu hút du khách di tích lăng Minh Mạng Huế Nguyễn ... loại hình du lịch văn hóa -lịch sử ngày phát triển thu hút du khách Đề tài Đánh giá du khách di tích lăng Minh Mạng- Huế chọn nhằm tìm hiểu, nghiên cứu cảm nhận du khách miền đất nước du khách quốc ... cầu khách nhằm thu hút thêm lượng lớn du khách tham quan lăng Minh Mạng Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: + Là khách du lịch nội địa quốc tế đến tham quan di tích lăng Minh...
 • 7
 • 602
 • 3

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch đánh giá của khách nội địa về chất lượng dịch vụ bổ sung của khách sạn duy tân - huế

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch đánh giá của khách nội địa về chất lượng dịch vụ bổ sung của khách sạn duy tân - huế
... bổ sung, chất lượng dịch vụ bổ sung khách sạn - Đánh giá chất lượng dịch vụ bổ sung khách sạn Duy Tân - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch bổ sung khách sạn Duy Tân Đối tượng ... nghiên cứu dịch vụ bổ sung, chất lượng dịch vụ bổ sung khách sạn Duy Tân, khách nội địa có sử dụng dịch vụ bổ sung khách sạn 3.2 Phạm vị nghiên cứu - Về không gian: Khách sạn Duy Tân, đặc biệt ... thời gian thực tập khách sạn Duy Tân, nhận thức vai trò dịch vụ bổ sung kinh doanh khách sạn, em chọn đề tài Đánh giá khách nội địa chất lượng dịch vụ bổ sung khách sạn Duy Tân Huế làm đề tài...
 • 8
 • 486
 • 3

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch đánh giá hiệu quả công tác truyền thông quảng bá của trung tâm xúc tiến du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tt.huế

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch đánh giá hiệu quả công tác truyền thông quảng bá của trung tâm xúc tiến du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tt.huế
... U QU CÔNG TÁCTRUY N THÔNG QU NG BÁ C A TRUNG TÂM XÚC TI N DU L CH – S THAO DU L CH T NH TT.HU 13867 3.1 Phân tích mô hình SWOT v công tác truy n thông qu ng Trung tâm Xúc ti n Du l ch Hu ... ng u qu kênhcông tác truy n thông qu ng c a Trung tâm Xxúc ti n du l ch – S - thao Du l ch t nh TT Hu t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác truy n thông qu ng c a Trung tâm Xxúc ... 7437 CH U QU CÔNG TÁC TRUY N THÔNG QU NG BÁ C A TRUNG TÂM XÚC TI N DU L CH – S TH THAO DU L CH T NH TH A THIÊN HU 7639 2.1 Gi i thi u v Trung tâm xúc ti n Du l ch – S thao Du l ch t nh...
 • 29
 • 462
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành môi trườngđề cương luận văn tốt nghiệp ngành môi trườngđề tài luận văn tốt nghiệp ngành môi trườngluận văn tốt nghiệp ngành môi trườngkhóa luận tốt nghiệp ngành bảo tàngkhoá luận tốt nghiệp ngành kinh tếkhóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế chính trịkhóa luận tốt nghiệp ngành luật kinh tếcác đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tếkhóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế nông nghiệpđề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tếkhóa luận tốt nghiệp ngành kinh tếđề cương thực tập tốt nghiệp ngành môi trườngđề tài khóa luận tốt nghiệp ngành tài chính doanh nghiệpkhóa luận tốt nghiệp ngành kế toánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảm