Giáo dục mầm non việt nam

lịch sử Giáo dục mầm non việt nam

lịch sử Giáo dục mầm non việt nam
... tộc, giáo dục mầm non giai đoạn bước vược qua bỡ ngỡ ban đầu, trưởng thành khó khăn, khẳng định tính đắn đường lối giá trị thực tiễn sản xuất, chiến đấu CHƯƠNG II: Giáo Dục Mầm Non Việt Nam Giai ... trình cải cách giáo dục lần thứ I, Bộ xác định: “Bậc học ấu trĩ đảm nhận việc giáo dục tổ chức hay kiểm soát” Từ đó, ngày 10 tháng hàng năm trở thành ngày kỷ niệm thành lập giáo dục mầm non ta Cùng ... gia giáo dục tổ chức hội nghị mẫu giáo toàn quốc lịch sử mầm non nước ta thôn Ngòi, xã Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang Hội nghị định rõ mục đích, phương châm, phương pháp giáo dục mẫu giáo, ...
 • 69
 • 262
 • 0

Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay
... trạng quản công tác hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định (31 trang, từ trang 36 đến trang 66) Chương 3: Biện pháp quản công tác hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định giai đoạn (26 ... hội hoá giáo dục mầm non, kinh nghiệm hội hoá giáo dục mầm non nước giới vấn đề luận mang tính định hướng việc vận dụng cho quản công tác hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định ... PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC XHH GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH 3.1.1 Căn vào quan...
 • 29
 • 1,818
 • 6

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ - Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định pptx

Tài liệu LUẬN VĂN THẠC SĨ - Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định pptx
... hội hoá giáo dục mầm non, kinh nghiệm hội hoá giáo dục mầm non nước giới vấn đề luận mang tính định hướng việc vận dụng cho quản công tác hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định ... Thực trạng quản công tác hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định (31 trang, từ trang 36 đến trang 66) Chương 3: Biện pháp quản công tác hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định giai đoạn ... TÁC XÃ HỘI HOÁ 12 GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH .12 2.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT- XH TỈNH NAM ĐỊNH 12 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH...
 • 33
 • 1,729
 • 10

Vai trò của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân việt nam

Vai trò của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân việt nam
... gương, GD nơi lúc, vừa CS – GD - ND bảo vệ trẻ  Tính XHH: Việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non nhiệm vụ chung trường, lớp mầm non, gia đình trẻ cộng đồng  Tính tự nguyện: không bắt buộc mà tuyên ... bạn, cô giáo giải thích với bé: "việc giật đồ chơi bạn không được, thích phải mượn bạn chứ" Cô giáo hỏi trẻ lần sau làm để mượn đồ chơi bạn Thông qua hoạt động học tập cô giáo bước giáo dục trẻ ... Các hoạt động giáo viên học sinh Phương pháp Giáo viên Phát vấn -  GDMN bậc học đầu tiên, bậc học tảng HTGD QDVN  Nhiệm vụ thu hút trẻ từ tháng đến tuổi, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ tạo...
 • 7
 • 8,608
 • 32

xây dựng hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non khu vực thành phố ở việt nam

xây dựng hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non khu vực thành phố ở việt nam
... nghiên cứu Xây dựng hệ thống tiêu chí quy trình đánh giá chất lượng sở GDMN KV TP Việt Nam Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng sở GDMN KV TP Việt Nam để ... tiêu chí đánh giá chất lượng sở GDMN KV TP Việt Nam lĩnh vực: đánh giá giáo viên mầm non đánh giá chất lượng phát triển trẻ thơ qua khả sẵn sàng vào lớp Chương Xây dựng quy trình đánh giá dựa hệ ... thống tiêu chí đánh giá chất lượng GDMN sở GDMN KV TP Việt Nam Chương Thí điểm khảo sát tính ứng dụng hệ tiêu chí quy trình đánh giá đề xuất CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC...
 • 25
 • 300
 • 0

Xây dựng hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non khu vực thành phố ở Việt Nam

Xây dựng hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non khu vực thành phố ở Việt Nam
... luận đánh giá chất lượng giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục mầm non Chương Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chất lượng sở giáo dục mầm non khu vực thành phố Việt Nam Chương Xây dựng quy trình đánh ... sâu vào hai lĩnh vực đánh giá đánh giá giáo viên đánh giá khả sẵn sàng vào lớp trẻ mẫu giáo lớn 32 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON KHU VỰC THÀNH PHỐ ... cao chất lượng giáo dục mầm non Đề tài đưa hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng cho thành phần hệ thống giáo dục mầm non 24 1.3 sở lý luận đánh giá chất lượng GDMN sở 1.3.1 Giáo dục mầm non...
 • 139
 • 519
 • 5

TÌNH HÌNH đổi mới GIÁO dục mầm NON tại VIỆT NAM QUA các GIAI đoạn

TÌNH HÌNH đổi mới GIÁO dục mầm NON tại VIỆT NAM QUA các GIAI đoạn
... triển giáo dục nước nhà 21 Đổi giáo dục mầm non đổi chương trình giáo dục mầm non tất yếu xu hướng đổi giáo dục đào tạo nói chung Đây xu hướng tất yếu phù hợp với điều kiện đất nước trình độ giáo ... cho đổi cách đồng toàn chương trình, bước đệm quan trọng để chuyển sang chương trình Giáo dục mầm non Giai đoạn từ năm 2009 đến Chương trình Giáo dục mầm non [5] biên soạn sở quy định Luật Giáo ... mẫu giáo Giáo dục mầm non lâm vào tình bị động, chống đỡ Nhưng hai mươi năm đổi mới, từ 1987 đến nay, quan tâm Đảng, giáo dục mầm non bước vượt lên thử thách, thể lĩnh phi thường để tồn tại, ...
 • 22
 • 135
 • 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm 2009 - 2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm 2009 - 2010
... chuyển đổi sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; sở giáo dục mầm non bán công sang sở giáo dục mầm non dân lập; sở giáo dục mầm non, phổ thông ... kê để hướng dẫn từ đầu năm học III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn vào hướng dẫn trên, sở giáo dục đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể năm học giáo dục mầm non triển khai tới sở giáo dục mầm non địa ... mầm non để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, đảm bảo thực tốt chủ đề Năm học đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục Bộ tổ chức “Giao lưu CBQL mầm non giỏi toàn quốc” vào cuối năm học 2009 - 2010...
 • 11
 • 566
 • 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2009-2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2009-2010
... chuyển đổi sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; sở giáo dục mầm non bán công sang sở giáo dục mầm non dân lập; sở giáo dục mầm non, phổ thông ... kê để hướng dẫn từ đầu năm học III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn vào hướng dẫn trên, sở giáo dục đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể năm học giáo dục mầm non triển khai tới sở giáo dục mầm non địa ... bồi dưỡng cho giáo viên mầm non, đảm bảo năm học tới 100% giáo viên mầm non bồi dưỡng nội dung giáo dục bảo vệ môi trường Các sở tăng cường kiểm tra thực việc lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ...
 • 13
 • 346
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2010 – 2011 doc

Tài liệu HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2010 – 2011 doc
... kết nối Internet cho trường mầm non Phấn đấu đến hết năm học 2010 - 2011 có 60% giáo viên mầm non có khả ứng dụng CNTT dạy học, góp phần đổi phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ; 100% trường trang ... nội dung giáo dục ATGT, giáo dục bảo vệ môi trường giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Trên sở thực chương trình GDMN, hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung giáo dục an toàn giao thông hướng ... phối hợp với Giáo dục Tiểu học thực việc chuyển giao trẻ khuyết tật mầm non vào tiểu học, đảm bảo trình giáo dục trẻ liên tục có tiếp nối hai cấp học Sử dụng hiệu quả, sáng tạo tài liệu cấp phát,...
 • 9
 • 244
 • 0

Một số giải pháp tăng cường thực hiện xã hội hoá giáo dục trong lĩnh vực giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố vinh từ nay đến năm 2010

Một số giải pháp tăng cường thực hiện xã hội hoá giáo dục trong lĩnh vực giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố vinh từ nay đến năm 2010
... Vinh, ngày 29 tháng 11 năm 2006 Ký hiệu viết tắt KT-XH Kinh tế- hội CNH-HĐH Công nghiệp hoá đại hoá XHH hội hoá XHHGD hội hoá giáo dục XHHGDMN hội hoá giáo dục mầm non GDMN Giáo dục ... lợng hội tham gia hội hoá giáo dục II Về nội dung hội hoá công tác giáo dục ( Nhận thức hội hoá giáo dục) Câu 1: Đ/c quan niệm vấn đề hội hoá công tác giáo dục nh nào? Cộng đồng hoá ... chức - hội hoá giáo dục nhiệm vụ ngành giáo dục Câu 7: Trong số việc sau, đ/c làm đợc để thực việc hội hoá công tác giáo dục trờng Mầm non Thành phố Vinh: - Tuyên truyền cho việc hội hoá...
 • 135
 • 353
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên doc

Tài liệu Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên doc
... mùng 05 tết) 1.16 Tổng thời gian nghỉ hè giáo viên tháng (bao gồm thời gian nghỉ bố trí xen kẽ năm học đặc điểm cụ thể kế hoạch thời gian năm học) Các ngày nghỉ lễ khác thực theo quy định Luật ... cho Phòng Giáo dục Đào tạo (tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện (thị xã, thành phố) định cho học sinh nghỉ học đồng thời có phương án bố trí học bù để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2.3 Các ... xây dựng, bố trí thời gian cho ngày nghỉ kỳ, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học cho hoạt động lên lớp theo chủ điểm, hoạt động giáo dục tập thể nhà trường đơn vị xây dựng kế hoạch thực nhằm phát động...
 • 4
 • 333
 • 0

“một số biện pháp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi ở trường mầm non

“một số biện pháp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi ở trường mầm non
... tiến đạt quan văn hóa năm 2011 - Đã có hệ thống văn pháp quy Nghị Quốc hội , Đảng, nhà nớc công tác phổ cập trẻ em tuổi Đó sở pháp lý để nhà tr ờng thực tốt công tác phổ cập - Đảng uỷ, HĐND, UBND, ... v công tác chm sóc giáo dc tr ng thi tng cng công tác kim ta vic s dng bo qun trang thit b, dựng, chi tài liu phc v chng trình GDMN theo thông t ca B Giáo dc Đào to ban hành Tng cng công tác ... chổ ở, tách hộ thờng xuyên qua hàng năm nên có phần trở ngại cho việc kiểm tra, điều chỉnh vào phiếu điều tra phổ cập - Một số gia đình vùng kinh tế mới, số gia đình gặp nhiều khó khăn kinh tế...
 • 19
 • 8,897
 • 37

Thủ tục chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi (trong năm học trẻ đạt 05 tuổi theo năm khai sinh) ở các cơ sở giáo dục mầm non doc

Thủ tục chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi (trong năm học trẻ đạt 05 tuổi theo năm khai sinh) ở các cơ sở giáo dục mầm non doc
... trẻ em tuổi hỗ trợ tiền ăn trưa (Dùng cho nhà trường) (Phụ lục 2) 3 Tổng hợp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em tuổi (Dùng cho Phòng Giáo dục Đào tạo) (Phụ lục 3) Tổng hợp kinh phí hỗ trợ ... ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA (Dùng cho cha mẹ người giám hộ trẻ em học sở giáo dục mầm non) Kính gửi: (Tên sở giáo dục mầm non) Họ tên (1): Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) em (2): ... người nhận nuôi trẻ trẻ em mồ côi bị bỏ rơi chưa có người giám hộ) trẻ em học sở giáo dục mầm non (2) Ghi tên trẻ em năm tuổi học mẫu giáo (3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em đánh dấu vào...
 • 9
 • 565
 • 3

ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015

ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015
... to xõy dng ỏn Ph cp GDMN cho tr em nm tui giai on 2010-2015 nhm nõng cao cht lng GDMN núi chung v tr em nm tui núi riờng, chun b cho tr em mi vựng min, c bit l tr em vựng dõn tc, vựng sõu, ... giỏo dc mm non cho tr em nm tui y mnh cụng tỏc tuyờn truyn ch trng ph cp GDMN cho tr em nm tui cỏc cp, cỏc ngnh, ton xó hi v cỏc bc cha m, lm cho mi ngi nhn thc rừ ph cp GDMN cho tr em nm tui ... cp giỏo dc mm non cho tr em nm tui, to iu kin cho cỏc t chc, t chc xó hi - ngh nghip, cỏc bc cha m v ton xó hi tham gia ph cp giỏo dc mm non cho tr em nm tui Tng cng huy ng tr em nm tui n lp...
 • 49
 • 838
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng giáo dục mầm non việt namgiáo dục mầm non việt nammục tiêu giáo dục mầm non đến năm 2020báo cáo tình hình giáo dục mầm non đầu nămchương trình giáo dục mầm non mới năm 2009mục tiêu phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020công ty thiết bị giáo dục mầm non việt seedtài liệu luận văn thạc sĩ biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh nam định pptxskkn biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh nam định trong giai đoạn hiện naythực trạng giáo dục mầm non ở việt namtheo cac em van hoc thieu nhi viet nam co gia tri nhu the nao doi voi nen giao duc mam nonso sánh giáo dục mầm non nhật bản việt nam3 giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân việt namkế hoạch phổ cập giáo dục mầm non năm 2012báo cáo tổng kết năm học giáo dục mầm nonQuyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Suối Vực, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú YênQuyết định 3225 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 08 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái BìnhQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà VinhQuyết định 2168 QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ theo quy định Luật Đầu tư năm 2014 do tỉnh Phú Yên ban hànhQuyết định 2951 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng NinhQuyết định 2708 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp do tỉnh Khánh Hòa ban hànhQuyết định 4988 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc trên địa bàn thành phố Hà NộiQuyết định 2148 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Quản lý chất thải rắn tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Quyết định 2552 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tiền GiangQuyết định 28 2016 QĐ-UBND bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà NẵngQuyết định 3587 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh HóaQuyết định 1478 QĐ-UBND năm 2016 Quy định thực hiện chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuyết định 3584 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 2047 QĐ-UBND năm 2016 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Lâm ĐồngQuyết định 1490 QĐ-BCĐ năm 2016 phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Bắc KạnQuyết định 20 2016 QĐ-UBND Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cao BằngQuyết định 2510 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn do tỉnh Thái Bình ban hànhQuyết định 3589 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3585 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Thung Bằng, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa