Bệnh đau đỏ đầu chi

Thẩm định dự án đầuBệnh viện Chợ Rẫy - Tây Đô tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Cần Thơ (2).doc

Thẩm định dự án đầu tư Bệnh viện Chợ Rẫy - Tây Đô tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Cần Thơ (2).doc
... XUÂN THẢO Thẩm định dự án Bệnh viện Chợ Rẫy - Tây Đô CHƯƠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN BỆNH VIỆN CHỢ RẪY - TÂY ĐÔ 4.1 THẨM ĐỊNH CƠ SỞ PHÁP LÝ Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Bệnh viện Chợ Rẫy - Tây Đô 4.1.1 ... kinh tế Bệnh viện 3.2.4 Mô tả khái quát dự án - Tên dự án : Dự án đầu Bệnh viện Chợ Rẫy - Tây Đô - Địa điểm xây dựng: Bệnh viện Chợ Rẫy - Tây Đô xây dựng phường Hưng Phú Thành Phố Cần Thơ GVHD:Ths ... - ĐƠN VỊ CHO VAY VÀ MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển...
 • 65
 • 1,950
 • 13

Bệnh đau đỏ đầu chi

Bệnh đau đỏ đầu chi
... áp vào chi nhấc cao chi bị đau đỏ Dùng aspirin để giảm đau GHI CHÚ: với tên gọi hội chứng Ekbom chi dị cảm bứt rứt ban đêm (tiếng Anh: “restless leg” = chân không để yên), người ta mô tả bệnh có ... yên), người ta mô tả bệnh có khả thuộc nguồn gốc mạch máu, với đặc điểm đối tượng phải lay động chi lúc nằm lại bình thường ...
 • 2
 • 574
 • 0

Nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virus gây bệnh héo đỏ đầu

Nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virus gây bệnh héo đỏ đầu lá
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug ... có giống bệnh đảm bảo chất lượng để cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Nghiên cứu tạo dứa Cayenne in vitro virus gây bệnh héo đỏ đầu hi vọng góp phần tạo nguồn dứa Cayenne bệnh 1.2 ... tượng dứa Cayenne in vitro thuộc giống Trung Quốc, Thái Lan Lâm Đồng bắt nguồn từ chồi ban đầu nhiễm virus gây bệnh héo đỏ đầu (PMWaV) Tiến hành tạo chồi dứa Cayenne in vitro PMWaV từ chồi in vitro...
 • 86
 • 328
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa cayenne bằng phương pháp rapd

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa cayenne bằng phương pháp rapd
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ XÁC ĐỊNH MARKER LIÊN KẾT TÍNH KHÁNG BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE (Ananas ... tích đa dạng di truyền giống dứa Cayenne Trung Quốc, Thái Lan, Lâm Đồng Tp Hồ Chí Minh Xác đinh marker RAPD liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu dứa Cayenne 1.2.2 Nội dung Đánh giá đa dạng di truyền ... có tính kháng bệnh Vì vậy, đề tài Nghiên cứu đa dạng di truyền xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu dứa Cayenne (Ananas comosus) phƣơng pháp RAPD ” đƣợc thực với hy vọng sở để...
 • 71
 • 555
 • 2

Nghiên cứu tạo cây dứa Cayenne in Vitro sạch Virus gây bệnh héo đỏ đầu

Nghiên cứu tạo cây dứa Cayenne in Vitro sạch Virus gây bệnh héo đỏ đầu lá
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug ... có giống bệnh đảm bảo chất lượng để cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Nghiên cứu tạo dứa Cayenne in vitro virus gây bệnh héo đỏ đầu hi vọng góp phần tạo nguồn dứa Cayenne bệnh 1.2 ... tượng dứa Cayenne in vitro thuộc giống Trung Quốc, Thái Lan Lâm Đồng bắt nguồn từ chồi ban đầu nhiễm virus gây bệnh héo đỏ đầu (PMWaV) Tiến hành tạo chồi dứa Cayenne in vitro PMWaV từ chồi in vitro...
 • 86
 • 383
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus PMWaV-1 gây bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa Cayenne

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát hiện virus PMWaV-1 gây bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa Cayenne
... NGHỆ SINH HỌC  ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT-PCR PHÁT HIỆN VIRUS PMWaV-1 (Pineapple mealybug wilt associated virus- 1) GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE LUẬN VĂN KỸ SƢ CHUYÊN NGÀNH CÔNG ... dứa Cayenne ngày mở rộng chuyên canh giống phải kiểm tra để đảm bảo chất lượng bệnh trước cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát virus PMWaV-1 gây bệnh héo đỏ ... BIỆN THỊ LAN THANH – Lớp DH02SH, Đại học Nông Lâm Tp HCM Đề tài Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR phát virus PMWaV-1 gây bệnh héo đỏ đầu dứa Cayenne hướng dẫn TS Trần Thị Dung CN Lưu Phúc Lợi thực Bộ môn...
 • 59
 • 345
 • 1

Xác định Gene liên quan đến tính kháng Virus PMWaV gây bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa Cayenne bằng phương pháp PCR thoái hóa

Xác định Gene liên quan đến tính kháng Virus PMWaV gây bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa Cayenne bằng phương pháp PCR thoái hóa
... 9/2007 “XÁC ĐỊNH GENE LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG VIRUS PMWaV Pineapple mealybug wilt associated virus - GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE BẰNG PHƢƠNG PHÁP PCR THOÁI HOÁ (degenerated PCR) ” ... *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH GENE LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG VIRUS PMWaV - Pineapple mealybug wilt associated virus - GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE BẰNG PHƢƠNG PHÁP PCR THOÁI ... đầu xây dựng phƣơng pháp PCR thoái hoá dứa Cayenne làm sở cho việc xác định gene liên quan đến tính kháng virus PMWaV gây bệnh héo đỏ đầu Nghiên cứu đa dạng di truyền gene kháng giống dứa Cayenne...
 • 82
 • 331
 • 0

Xác định gene liên quan đến tính kháng virus PMWaV – gây bệnh héo đỏ đầu lá trên giống dứa Cayenne bằng phương pháp PCR thoái hoá

Xác định gene liên quan đến tính kháng virus PMWaV – gây bệnh héo đỏ đầu lá trên giống dứa Cayenne bằng phương pháp PCR thoái hoá
... đầu xây dựng phƣơng pháp PCR thoái hoá dứa Cayenne làm sở cho việc xác định gene liên quan đến tính kháng virus PMWaV gây bệnh héo đỏ đầu Nghiên cứu đa dạng di truyền gene kháng giống dứa Cayenne ... 9/2007 “XÁC ĐỊNH GENE LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG VIRUS PMWaV Pineapple mealybug wilt associated virus - GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE BẰNG PHƢƠNG PHÁP PCR THOÁI HOÁ (degenerated PCR) ” ... NGHIỆP XÁC ĐỊNH GENE LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG VIRUS PMWaV - Pineapple mealybug wilt associated virus - GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE BẰNG PHƢƠNG PHÁP PCR THOÁI HOÁ (degenerated PCR) ...
 • 82
 • 286
 • 1

NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus)

NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus)
... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated ... lan bệnh hại nguồn chồi giống ban đầu không mầm bệnh, đặc biệt virus gây bệnh đỏ đầu PMWaV (Pineapple mealybug wilt associated virus) Giống dứa Cayenne nhập nội mẫn cảm với bệnh đỏ đầu dứa ... có giống bệnh đảm bảo chất lượng để cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Nghiên cứu tạo dứa Cayenne in vitro virus gây bệnh héo đỏ đầu hi vọng góp phần tạo nguồn dứa Cayenne bệnh 1.2...
 • 86
 • 274
 • 3

nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virut gây bệnh héo đỏ đầu

nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virut gây bệnh héo đỏ đầu lá
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGHIÊN CỨU TẠO CÂY DỨA CAYENNE IN VITRO SẠCH VIRUS GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ (PMWaV- Pineapple mealybug ... có giống bệnh đảm bảo chất lượng để cung cấp cho khu vực trồng dứa Với đề tài Nghiên cứu tạo dứa Cayenne in vitro virus gây bệnh héo đỏ đầu hi vọng góp phần tạo nguồn dứa Cayenne bệnh 1.2 ... tượng dứa Cayenne in vitro thuộc giống Trung Quốc, Thái Lan Lâm Đồng bắt nguồn từ chồi ban đầu nhiễm virus gây bệnh héo đỏ đầu (PMWaV) Tiến hành tạo chồi dứa Cayenne in vitro PMWaV từ chồi in vitro...
 • 86
 • 226
 • 0

XÁC ĐỊNH GENE LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG VIRUS PMWaV - Pineapple mealybug wilt associated virus - GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE BẰNG PHƢƠNG PHÁP PCR THOÁI HOÁ (degenerated PCR)

XÁC ĐỊNH GENE LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG VIRUS PMWaV - Pineapple mealybug wilt associated virus - GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE BẰNG PHƢƠNG PHÁP PCR THOÁI HOÁ (degenerated PCR)
... NGHIỆP XÁC ĐỊNH GENE LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG VIRUS PMWaV - Pineapple mealybug wilt associated virus - GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE BẰNG PHƢƠNG PHÁP PCR THOÁI HOÁ (degenerated PCR) ... 9/2007 “XÁC ĐỊNH GENE LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG VIRUS PMWaV Pineapple mealybug wilt associated virus - GÂY BỆNH HÉO ĐỎ ĐẦU LÁ TRÊN CÂY DỨA CAYENNE BẰNG PHƢƠNG PHÁP PCR THOÁI HOÁ (degenerated PCR) ” ... đầu xây dựng phƣơng pháp PCR thoái hoá dứa Cayenne làm sở cho việc xác định gene liên quan đến tính kháng virus PMWaV gây bệnh héo đỏ đầu Nghiên cứu đa dạng di truyền gene kháng giống dứa Cayenne...
 • 82
 • 224
 • 0

Cách phòng chống bệnh đau mắt đỏ

Cách phòng chống bệnh đau mắt đỏ
... Bệnh đau mắt đỏ không nguy hiểm phát điều trị đúng, sau tuần bệnh khỏi Tuy nhiên, chủ quan, điều trị không cách điều trị sau 7-10 ngày bệnh không khỏi dễ gây biến ... giác mạc Khi bị bệnh cần đến sở y tế để điều trị Không điều trị thuốc kháng sinh hiệu Để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ, phải ý giữ vệ sinh cá nhân, tuyệt đối tránh tiếp xúc với người bệnh Đặc biệt ... dùng chung khăn, chậu rửa mặt, tránh dụi mắt, giữ gìn vệ sinh cá nhân nơi sinh hoạt, thường xuyên rửa tay xà phòng Nếu mắc bệnh cần nghỉ - 10 ngày để cách ly điều trị dứt điểm, tránh lây sang...
 • 2
 • 1,421
 • 3

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tạiTổng Công Ty CP Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Đô Thị chi nhánh số 7

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tạiTổng Công Ty CP Xây Dựng Đầu Tư Phát Triển Đô Thị chi nhánh số 7
... 2.468.491. 870 1.394.586. 478 1.394.586. 478 1.826. 279 . 678 2.286.613.264 2.130.152 .76 7 17. 325.000 5 .71 3. 070 11.611.930 2.298.225.194 130.152 .76 7 574 .556.300 532.538.192 1 .72 3.668.891 1.5 97. 614. 575 52 60 70 ... trờn c phiu 01 VI.25 CDKT 12C TH 36 .79 8.256 .76 7 31.194.403.960 02 10 36 .79 8.256 .76 7 31.149.403.960 11 20 VI. 27 21 VI.26 22 23 24 25 30 VI.28 27. 908 .70 7.101 25 .79 8.385.028 8.889.549.666 31 32 40 ... 150,000,000 98,943,000 44,000 98,9 87, 000 990,604,560 990,604,560 17, 000,000 1 ,70 0,000 18 ,70 0,000 4,581,820 458,182 140, 379 ,6 27, 700 5,040,002 140, 379 ,6 27, 700 Ngy 31 thỏng 12 nm 2011 Giỏm c K...
 • 100
 • 156
 • 0

Tài liệu To đầu chibệnh gì? ppt

Tài liệu To đầu chi là bệnh gì? ppt
... thận gây bệnh to đầu chi Các u tiết nhiều GH tiết chất kích thích giải phóng nhiều GH (GH-RH) To đầu chi có biểu hiển nào? Dấu hiệu phổ biến bệnh nhân to đầu chi ngón chân tay to lên Người bệnh thấy ... họ phát có bệnh so sánh với ảnh cũ thấy thay đổi nhiều Xác định bệnh to đầu chi cách nào? Chẩn đoán sớm bệnh nhân to đầu chi sở để bệnh nhân điều trị có hiệu Ngay nghi ngờ bị bệnh bệnh nhân nên ... Bệnh to đầu chi điều trị phương pháp nào? Mục tiêu điều trị bệnh to đầu chi nhằm hạ thấp nồng độ GH loại bỏ hậu u tuyến yên gây Có nhiều phương pháp điều trị khác nhau, tùy trường hợp mà bệnh...
 • 6
 • 248
 • 0

Tài liệu Uống rượu điều độ phòng bệnh đau tim pdf

Tài liệu Uống rượu điều độ phòng bệnh đau tim pdf
... ly rượu ngày nhóm 2252 người có 34 người uống ly ngày Qua phân tích nguy bị đau tim thấp nhóm uống ly rượu ngày, nhóm cao người không uống rượu Qua nghiên cứu muốn khẳng định uống rượu điều độ ... Một điều tra khoảng 1986-2002 có 106 người bị đau tim thấy người số 1282 người uống ly rượu ngày so với 28 người số 1889 người không uống rượu Trong nhóm 714 người có người bị đau tim người uống ... tìm uống rượu vừa phải giảm nguy bị bệnh đau tim so với người không uống rượu Tác dụng bảo vệ rượu làm tăng lượng cholesterol “tốt hơn” máu Tuy nhiên bác sĩ không khuyến khích người uống nhiều rượu...
 • 3
 • 143
 • 0

Xem thêm