MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN

MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN

MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN
... Đại Từ Điển Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Dịch giả : Thích Minh Quang Bài giảng thứ I Khái thuật Kinh Bát Đại Nhân Giác Tôi hoan hỷ giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác, ... - tâm nguồn ác - thân rừng tội - Bất tịnh quán - Thân hình - sinh diệt biến đổi - giả dối không chủ - tâm nguồn ác - thân rừng tội Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC ... TINH Hòa Thượng THÍCH - Kết Luận: Tâm Đại thừa phổ độ chúng sinh - Điều VIII Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Dịch giả : Thích Minh Quang Bài giảng thứ II Thế gian...
 • 71
 • 856
 • 0

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Kinh Bát Đại Nhân Giác
... Vì lý đó, mà kinh Bát Đại Nhân Giác lục chủng chứng tín ngài A-nan kết tập BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC GIẢNG GIẢI CHÁNH VĂN : Vi Phật đệ tử, Thường trú dạ, Chí tâm tụng niệm, Bát Đại Nhân Giác DỊCH : Chúng ... chương trình học ba năm kinh Bát Đại Nhân Giác dạy đầu chương trình Tôi giảng kinh chữ Hán, ngài An Thế Cao trích dịch, quí vị học Phật dễ nhận yếu tu hành Bát La tám Đại nhân: Là người lớn Người ... Người nói thấy gian thường Tuy có giác, giác chút mê Giác độ vài mươi phút thôi, giác giác gián đoạn, giác phần Phật Bồ-tát giác, phút Ngài thấy biết Chúng ta lúc giác lúc mê; gặp cảnh trái ý nghịch...
 • 49
 • 116
 • 0

Tám Điều Giác Ngộ Ứng Dụng Kinh Bát Đại Nhân Giác Trong Cuộc Sống

Tám Điều Giác Ngộ Ứng Dụng Kinh Bát Đại Nhân Giác Trong Cuộc Sống
... lục: Kinh Tám Điều Giác Ngộ (bản dịch thơ) 195 THAY LỜI TỰA Kinh Bát Đại Nhân Giác hiểu nôm na Tám điều giác ngộ bậc Bồ tát” hay Tám điều giác ngộ bậc thượng nhân Khi phân tích ứng dụng kinh ... THÍCH NHẬT TỪ TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ ỨNG DỤNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC TRONG CUỘC SỐNG Hiệu chỉnh phiên tả: Giác Minh Duyên NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC MỤC LỤC Thay lời tựa ix Phần 1: Cuộc đời vô thường ... nhiều đến việc so sánh đối chiếu kinh với kinh khác Gọi Tám điều giác ngộ , thực điều lại chứa nhiều minh triết khác, học điều tám điều giúp trở thành bậc giác ngộ trải nghiệm trọn vẹn, thấu đáo,...
 • 214
 • 471
 • 0

Bài giảng kinh tế nguồn nhân lực

Bài giảng kinh tế nguồn nhân lực
... môn KTNNL Khái niệm b .Nhân lực nguồn nhân lực Nhân lực Nhân lực sức lực người, nằm người làm cho người hoạt động Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nguồn lực người, tổng hợp cá nhân người cụ thể tham ... NGUỒN NHÂN LỰC I Khái niệm phân loại NNL II Phương pháp dự báo nguồn nhân lực III Đào tạo phát triển nguồn nhân lực IV Nguồn nhân lực nước ta I Khái niệm phân loại NNL Khái niệm Nguồn nhân lực ... Khái niệm c Vốn nhân lực: Vốn nhân lực tập hợp kiến thức, khả năng, kỹ mà người tích lũy d Kinh tế nguồn nhân lực: KT NNL hiểu môn khoa học nghiên cứu quan điểm, học thuyết kinh tế, vận dụng để...
 • 79
 • 453
 • 1

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội
... Ví dụ hồi tuyến tính qui bội Phát triển mô hình để giải thích giá nhà theo diện tích tuổi nó, lấy từ mẫu 319 nhà vừa bán gần Ví dụ hồi qui tuyến tính bội tiếp Ví dụ hồi qui qui tuyến tính bội tiếp ... liên hệ tuyến tính Xj Y  Sử dụng thống kê Student với n-k bậc tự  Các giả thuyết:  H0: bi = (Không có mối liên hệ tuyến tính)  H1: bi  (có mối liên hệ tuyến tính Xj Y) 17 Ví dụ hồi qui bội tiếp ... phân phối chuẩn đa biến 20 Tuyến tính  Vẽ biểu đồ phần (partial plots)  Để đánh giá đặc trưng tuyến tính biến Xj so với Y, hồi qui Y toàn biến độc lập trừ Xj, hồi qui Xj biến độc lập khác ...
 • 83
 • 425
 • 0

bài giảng kinh tế lượng chương 3 hồi quy tuyến tính bội

bài giảng kinh tế lượng chương 3 hồi quy tuyến tính bội
... x2i E3 ¦ yi x3i I MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN I MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Hệ số xác định mơ hình Ví dụ : Tính hệ số xác định mơ hình hồi quy theo số ... x2i ¦ x3i ¦ x2i x3i ¬ V Eˆ Với ˆ V RSS n I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN Phương sai hệ số hồi quy V Eˆ Phương sai hệ số hồi quy I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH BiẾN I MƠ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH ... 1 638 400 19200 1 536 00 204800 139 0 116 170 134 56 28900 1 932 100 19720 161240 236 300 33 1200 1440 120 230 14400 52900 20 736 00 27600 172800 1590 140 220 19600 48400 2528100 30 800 222600 34 9800 138 0...
 • 14
 • 562
 • 1

Bài giảng Tin học Đại cương Chương 1 - PGS.TS. Lê Văn Năm

Bài giảng Tin học Đại cương Chương 1 - PGS.TS. Lê Văn Năm
... cứu: - Các hệ đếm số 8, 16 - Chi tiết lĩnh vực nghiên cứu tin học - Chi tiết HTTT Chương1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. 1 TIN HỌC VÀ CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA (30 ph) TIN HỌC 1. 1 .1 Khái niệm tin học Tin ... Chương1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC Nội dung chương I: 1. 1 - Tin học lĩnh vực nghiên cứu tin học 1. 2 - Dữ liệu, Thông tin vai trò thông tin 1. 3 - Hệ thống thông tin (khái niệm, ... truyền thông tin 1. 1.2 Các lĩnh vực nghiên cứu tin học Trước tìm hiểu lĩnh vực nghiên cứu tin học, xem xét khái niệm tin học hóa Tin học hóa (computing) hiểu hoạt động có mục đích cần đến máy tính,...
 • 106
 • 1,139
 • 0

Bài giảng Tin học Đại cương Chương 3 - PGS.TS. Lê Văn Năm

Bài giảng Tin học Đại cương Chương 3 - PGS.TS. Lê Văn Năm
... tệp tin, hệ điều hành phải có vai trò sau: - Tạo xóa tệp tin - Tạo xóa thư mục - Hỗ trợ thao tác tệp tin thư mục - Ánh xạ tệp tin lên hệ thống lưu trữ phụ - Sao chép dự phòng khôi phục lại tệp tin ... điều hành phải có vai trò sau: - Tạo hủy chương trình thực người sử dụng hệ thống - Ngừng thực tiếp chương trình - Đồng chương trình thực - Thông tin chương trình thực - Kiểm soát tài nguyên có hệ ... LÝ TỆP TIN, THƯ MỤC TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH 3. 2.1.Tệp tin Tệp tin tập hợp thông tin xếp theo cấu trúc lưu trữ thiết bị nhớ với tên xác định mà máy tính truy cập  b Thuộc tính tệp tin Một tệp tin có...
 • 153
 • 443
 • 0

Bài giảng Tin học Đại cương Chương 5 - PGS.TS. Lê Văn Năm

Bài giảng Tin học Đại cương Chương 5 - PGS.TS. Lê Văn Năm
... dùng giắc cắm RJ 45, tốc độ 100Mb/s, truyền tải tín hiệu xa 100m, CAT6 truyền liệu lên đến 300 Mb/s - Cáp quang bị nhiễu, tốc độ cao, cáp quang loại cáp viễn thông làm thủy tinh nhựa, sử dụng ... chủ (hay máy phục vụ - Server) Thứ hai, máy tính đơn lẻ phải kết nối với thông qua phương tiện truyền thông (hay, đường truyền - Transmission Medium), vô tuyến (Wireless - không dây) hữu tuyến ... hiểu để gửi nhận thông tin 5 1.2 Phân loại mạng Có nhiều cách để phân loại mạng máy tính, tùy theo tiêu chí khác Nguời ta phân loại theo cách thức truyền thông (Protocol - giao thức), phổ biến...
 • 152
 • 430
 • 0

Bài giảng Kinh tế học vi mô Chương 1 - GV. Mai Văn Hùng

Bài giảng Kinh tế học vi mô Chương 1 - GV. Mai Văn Hùng
... đủ Mai Văn Hùng, 2 014 Chấp nhận giá 14 Chương I: Kinh tế học Vi mơ vấn đề kinh tế doanh nghiệp I.Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu mơn kinh tế học vi Kinh tế học Vi 1. 1 Kinh tế học ... ? Mai Văn Hùng, 2 014 KINH TẾ HỌC VI MÔ & KINH TẾ HỌC VĨ MÔ VI MÔ Nghiên cứu chủ thể kinh tế VĨ MÔ Nghiên cứu tổng thể kinh tế Nghiên cứu cầu & Nghiên cứu tổng cung thò cầu & tổng cung trường Mai ... Smith 17 -1 8 trọng 18 58 17 76 nông David Ricardo T.R Mathus Trường phái tân cổ 18 17 17 98 điển CNXH JS Mill Liên Xô – Đông Âu Mashall-Fisher 18 80 -1 9 10 JM Keynes 19 36 Trường phái đại 19 48 KMAX .19 87 VI...
 • 29
 • 444
 • 0

Bài giảng Kinh tế học vi mô Chương 2 - GV. Mai Văn Hùng

Bài giảng Kinh tế học vi mô Chương 2 - GV. Mai Văn Hùng
... P A1 Pa A A2 Pa2 D Qa1 Qa Qa2 Q Movement along demand curve D2 D D1 Shift of demand curve Mai Văn Hùng, 20 14 21 Q BIỂU CẦU 2. 1 P QD (ngàn đồng/kg) (tấn) 18 20 24 30 40 60 BIỂU CẦU 2. 2 P QD (ngàn ... phải sang trái (Hb) Mai Văn Hùng, 20 14 41 Movement along supply curve P S A1 S1 A Pa Pa2 S2 P S Pa1 Shift of supply curve A2 Qa2 Qa Qa1 Q Q H×nh a Mai Văn Hùng, 20 14 H×nh b 42 ĐƯỜNG CUNG DỊCH CHUYỂN ... Ho ặc: : Q = 20 P -= 100 + bPs Qs -a Thí dụ s BIỂU CUNG (g ạo) P QS (ngàn đồng) (tấn) 42 40 36 30 20 BIỂU CUNG P QS (ngàn đồng) 3,5 (tấn) 3,0 7,5 2, 5 2, 0 4,5 1,5 1,0 1,5 Mai Văn Hùng, 20 14 34 CÁCH...
 • 59
 • 506
 • 0

Bài giảng Kinh tế học vi mô Chương 3 - GV. Mai Văn Hùng

Bài giảng Kinh tế học vi mô Chương 3 - GV. Mai Văn Hùng
... tiêu dùng hàng hóa Y Mai Văn Hùng, 2014 33 I/Py: Ý nghóa kinh tế gì? ĐƯỜNG NGÂN SÁCH THAY ĐỔI Y Y I /PY I /PY I /PX X X I /PX Thu nhập thay MaiiVăn Hùng, 2014Giá thay đổi đổ 34 ĐÚNG HAY SAI? • ... tiêu dùng đạt Hùng, 2014 g lớn Mai Văn càn 28 MỘT SỐ DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA ĐƯỜNG ĐẲNG DỤNG Y Y X Mai Văn Hùng, 2014 X 29 MỘT SỐ DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA ĐƯỜNG ĐẲNG DỤNG Y X Mai Văn Hùng, 2014 30 ĐƯỜNG NGÂN ... với giá Mai Văn Hùng, 2014 I PHÂN TÍCH LỰA CHỌN TỐI ƯU THUYẾT HỮU DỤNG THUYẾT HÌNH HỌC Mai Văn Hùng, 2014 HAI KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT HỮU DỤNG Tổng hữu dụng Hữu dụng biên Mai Văn Hùng, ...
 • 73
 • 1,269
 • 0

Bài giảng Kinh tế học vi mô Chương 4 - GV. Mai Văn Hùng

Bài giảng Kinh tế học vi mô Chương 4 - GV. Mai Văn Hùng
... đến lợi nhuận * Khái niệm -Lợi nhuận kinh tế = TR - TC ktế - Lợi nhuận kế tốn = TR - TC ktốn * Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận LN = TR – TC = P Q – ATC Q = Q ( P - ATC ) Tối đa hố lợi nhuận: ... đầu vào lao động APPL = Q/L K L Q MPPL APPL 0 0 1 10 10 10 21 11 10,5 31 10 10,33 39 9,75 42 8 ,4 42 7 40 -2 5,71 Với K khơng đổi số lao động tăng lên (L tăng) =>cho số cơng nhân máy giảm tăng lên ... thị trường doanh nghiệp phải đóng cửa ngắn hạn để tối thiểu hóa lỗ III Chí phí kinh tế chi phí kế tốn Chi phí kinh tế = CP tường minh + CP ẩn * Chi phí tường (explicit): * Chi phí ẩn (implicit):...
 • 55
 • 297
 • 0

Bài giảng Kinh tế học vi mô Chương 6 - GV. Mai Văn Hùng

Bài giảng Kinh tế học vi mô Chương 6 - GV. Mai Văn Hùng
... Nêu những nhược điểm của tiêu thức hiệu quả Kaldor – Hicks? Mai Văn Hùng, 2014 10 Mai Văn Hùng, 2014 11 Mai Văn Hùng, 2014 12 Sự trục trặc thị trường Nhãm A (giÇu) C A B Nhãm B(nghÌo) Mai Văn Hùng, 2014 13 P,C P*d P*c P’ d ... chung phải hy sinh phần hiệu Mai Văn Hùng, 2014 Mai Văn Hùng, 2014 Mai Văn Hùng, 2014 Mai Văn Hùng, 2014 Mai Văn Hùng, 2014 Cân kinh tế coi hiệu Pareto nếu: • a Máy móc sử dụng tốt • b Không làm cho ... Mai Văn Hùng, 2014 Công g a n iữ bằ i g ng đổ ô h -C án Đ u iệ H Hiệu Hình 6. 1: Đánh đổi công bằng và hiệu quả Muốn có nhiều công nói chung phải hy sinh phần hiệu Mai Văn Hùng, 2014 Mai Văn Hùng, ...
 • 35
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số bài học kinh nghiệm về tự do hoá thương mại của singaporebài giảng kinh tế học đại cươngbài giảng kinh tế vi mô đại học ngoại thươngbài giảng kinh doanh quốc tế đại cươngbài giảng kinh tế vi mô đại học kinh tếbài giảng kinh tế vi mô đại học mởbài giảng kinh tế vĩ mô đại học kinh tếbài giảng kinh tế vi mô đại học kinh tế tphcmbài giảng kinh tế vi mô đại học kinh tế quốc dânbài giảng kinh tế vĩ mô đại học kinh tế tphcmbài giảng kinh tế đất đaibài giảng liên hệ phép nhan và phép khai phương đại số 9bài giảng kinh tế vi môbài giảng thuỷ lực đại cươngbài giảng pháp luật đại cươngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ