Chính sách nổi bật có hiệu lực đầu tháng 11/2016

Những chính sách nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 5/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2016
... nguồn vốn đầu tư Nhà nước tham gia thực dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Lĩnh vực ưu tiên khác theo định Thủ tướng Chính phủ Nghị định 16/2016/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 02 /5/2016 thay ... tính toán Thêm trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành Theo Nghị định 17/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 02 /5/2016) việc tạm giữ người theo thủ tục hành áp dụng trường hợp sau: - Khi cần ngăn ... định 38/2013/NĐ-CP Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Nghị định 12/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01 /5/2016) quy định mức phí khai thác khoáng sản sau: - Mức phí bảo vệ môi trường dầu thô:...
 • 3
 • 23
 • 0

Tổng hợp Chính sách nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 11/2015

Tổng hợp Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2015
... TGPL Nghị định 80/2015/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 10 /11/2015 Chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng Theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP chế, sách bảo vệ phát triển rừng, gắn với sách giảm nghèo nhanh, bền ... lợi từ rừng thực trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy định pháp luật hành Nghị định 75/2015/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 02 /11/2015 Tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân Ngày 09/9/2015, Chính ... pháp định Nghị định 76/2015/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 01 /11/2015 thay Nghị định 153/2007/NĐ-CP Công bố báo cáo thực trạng quản trị cấu tổ chức DNNN Từ ngày 05 /11/2015, Nghị định 81/2015/NĐ-CP...
 • 9
 • 101
 • 0

Chính sách nổi bật hiệu lực từ cuối tháng 3/2016

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 3/2016
... hại Đồng thời, từ cuối tháng này, nhiều sách khác bắt đầu hiệu lực, là: Quyết định 05/2016/QĐ-TTg quản lý sử dụng phí cho vay lại phần trích phí bảo lãnh Bộ Tài giai đoạn 2016-2020 hiệu ... Bộ Tài giai đoạn 2016-2020 hiệu lực từ ngày 25 /3/2016 Quyết định 920/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu bột nhập vào Việt Nam hiệu lực từ ngày 25 /3/2016 Quyết định 862/QĐ-BCT áp dụng ... 862/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời mặt hàng phôi thép thép dài nhập vào Việt Nam hiệu lực từ ngày 22 /3/2016 ...
 • 2
 • 21
 • 0

Những chính sách nổi bật hiệu lực từ cuối tháng 5/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2016
... Đình học tập thời hạn sinh viên vi phạm Đây nội dung đề cập Quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ quy kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT hiệu lực từ ngày 23 /5/2016 Theo ... sinh thứ ba hai đẻ hai bị dị tật mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo người DTTS sinh sách dân số Thông tư liên tịch thực từ ngày 15/6/2016 ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Bản chứng thực chụp kèm theo để đối chiếu giấy tờ sau: o Giấy đăng ký kết hôn đối tượng hưởng sách người dân tộc Kinh chồng người DTTS o Kết luận Hội đồng...
 • 3
 • 76
 • 0

Những chính sách nổi bật hiệu lực từ cuối tháng 9/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 9/2016
... thuốc cổ truyền sở y tế bắt đầu hiệu lực từ ngày 26 /9/2016 Theo đó, quy định tư cách hợp lệ nhà thầu sau: - giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc quan thẩm quyền cấp với phạm vi ... 15/2016/TT-BCT tra chuyên ngành Công thương bắt đầu hiệu lực từ ngày 25 /9/2016 quy định tiêu chuẩn người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành sau: - đủ tiêu chuẩn theo quy định Điều 12 Nghị định ... lý Từ ngày 22 /9/2016, Quyết định 32/2016/QĐ-TTg sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tham gia tố tụng cho người nghèo, đồng bào thiểu số khu vực đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 thức hiệu lực...
 • 4
 • 152
 • 0

Những Chính sách nổi bật hiệu lực từ giữa tháng 10/2016

Những Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 10/2016
... quan ngang Bộ hiệu lực từ ngày 15 /10/2016 Theo đó, nguyên tắc tổ chức hoạt động Bộ quy định sau: - Tổ chức máy Bộ thực theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thành ... Từ ngày 15 /10/2016, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực quy định tiền lương, thù lao Công ty cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước bắt đầu hiệu lực Theo đó, hệ số ... dịch vụ lợi nhuận từ 100 tỷ đến 300 tỷ đồng; + Công ty thuộc lĩnh vực lại lợi nhuận từ 100 tỷ đến 200 tỷ đồng - Hệ số tối đa 1,5 đối với: + Công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn...
 • 4
 • 139
 • 0

Những Chính sách nổi bật hiệu lực từ cuối tháng 10/2016

Những Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 10/2016
... trợ cấp 1.743.000 đồng /tháng người từ đủ 18 năm đến 19 năm; - Mức trợ cấp 1.812.000 đồng /tháng người từ đủ 19 năm đến 20 năm Việc tăng mức trợ cấp tháng điều chỉnh kể từ ngày 01/01/2016 Trợ ... nghiện bắt buộc hiệu lực Theo đó, đối tượng áp dụng biện pháp nêu bao gồm: - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, nơi cư trú ổn định - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, nơi cư ... kiểm tra, tra Nhà máy In tiền Quốc gia hiệu lực từ ngày 24 /10/2016 Theo đó, tiến hành giám sát Nhà máy In tiền Quốc gia theo nội dung sau: - Giám sát tài chính, gồm: Giám sát việc quản lý, sử...
 • 3
 • 163
 • 0

8 Thông tư nổi bật hiệu lực từ tháng 02/2016

8 Thông tư nổi bật có hiệu lực từ tháng 02/2016
... sinh Thông 57/2015/TT-BYT hiệu lực từ ngày 15 /02/2016 6 Khách say ruợu, trí: DN vận tải đường sắt quyền từ chối vận chuyển Đó quy định Thông 77/2015/TT-BGTVT hiệu lực từ 01 /02/2016 ... mạng Nội dung đề cập Thông 20/2015/TT-BTP hiệu lực từ 15 /02/2016 Không bày bán thịt i sống khu vực lễ hội Đó quy định Thông 15/2015/TT-BVHTTDL hiệu lực từ ngày 05 /02/2016 Theo đó, ... Theo Thông 212/2015/TT-BTC hiệu lực từ 14 /02/2016, doanh nghiệp đầu 11 loại dự án bảo vệ môi trường sau hưởng ưu đãi thuế TNDN: - Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất...
 • 5
 • 43
 • 0

Những Chính sách mới nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 9/2016

Những Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2016
... nguyên - môi trường (TNMT) hiệu lực từ ngày 01 /9/2016 Theo đó, viên chức chuyên ngành TNMT miễn thi môn ngoại ngữ 01 điều kiện sau: - Từ đủ 55 tuổi trở lên nam từ đủ 50 tuổi trở lên nữ tính ... hình - Bồi thường theo quy định pháp luật gây thiệt hại Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT hiệu lực từ ngày 09 /9/2016 Quy định kỳ thi thăng hạng viên chức TNMT Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV ... nội dung bật đề cập Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi kiểm tra hoạt động đấu thầu Theo đó, đơn vị kiểm tra sai sót vi phạm hoạt động đấu thầu, cần thời...
 • 3
 • 195
 • 0

4 Thông tư nổi bật hiệu lực từ đầu tháng 6/2016

4 Thông tư nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2016
... Theo Thông 47 /2016/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 01 /6/2016) , đối ng tinh giản biên chế nam từ đủ 50 đến đủ 53 tuổi, từ đủ 45 đến đủ 48 tuổi nữ, thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, ... cấp 03 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi quy định Trường hợp số tháng lẻ không đủ năm tính sau: + Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng trợ cấp 01 tháng tiền ... Trên 06 tháng đến 12 tháng trợ cấp 02 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh - Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân thực lĩnh cho 20 năm đầu công tác đóng đủ BHXH - Được trợ cấp 1/2 tháng...
 • 2
 • 100
 • 0

Chính sách thuế, phí, tiền lương hiệu lực đầu tháng 9/2016

Chính sách thuế, phí, tiền lương có hiệu lực đầu tháng 9/2016
... 23/2016/TT-BLĐTBXH hiệu lực từ ngày 01 /9/2016 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH trợ cấp tháng đối tượng người mức lương hưu, trợ cấp triệu đồng /tháng điều chỉnh sau: - Đối với người mức lương ... 1,75 triệu đồng /tháng trở xuống: Mức lương hưu sau điều chỉnh = Mức lương hưu trước điều chỉnh + 0,25 triệu đồng /tháng - Đối với người mức lương hưu 1,75 triệu đồng /tháng: Mức lương hưu sau ... 01/5/2016 - Giáo viên mầm non mức lương hưu thấp mức lương sở Ngoài ra, từ ngày 01 - 10 /9/2016 số Thông tư Bộ Tài quy định việc thu quản lý phí sử dụng đường bắt đầu hiệu lực: Thông tư 121/2016/TT-BTC...
 • 3
 • 174
 • 0

Chính sách đầu tư, thương mại hiệu lực đầu tháng 10/2016

Chính sách đầu tư, thương mại có hiệu lực đầu tháng 10/2016
... quy định xây dựng, khai thác sử dụng sở liệu tài nguyên, môi trường biển hải đảo bắt đầu hiệu lực từ ngày 10 /10/2016 Theo đó, tổ chức, cá nhân quyền khai thác sử dụng sở liệu tài nguyên, môi ... định tiêu chuẩn ngạch tra viên quốc phòng hiệu lực từ ngày 10 /10/2016 Theo đó, quy định tiêu chuẩn ngạch tra viên Quốc phòng bao gồm tra viên, tra viên chính, tra viên cao cấp ... khiếu nại hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định Quyết định Quyết định 35/2016/QĐ-TTg hiệu lực từ ngày 10 /10/2016 Quyền cung cấp liệu tài nguyên, môi trường biển, đảo Thông tư 20/2016/TT-BTNMT...
 • 4
 • 238
 • 0

Những Thông tư nổi bật hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Những Thông tư nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016
... Tên, địa chỉ, biểu ng (nếu có) sở sản xuất - Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc Thông 06/2016/TT-BYT thay Thông 04/2008/TT-BYT Giới thiệu biểu mẫu thực ... 1084/2015/UBTVQH13 Thông 12/2016/TT-BTC 19 nội dung phải Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Đây quy định đề cập Thông 06/2016/TT-BYT việc ghi nhãn thuốc, theo đó, nội dung phải Tờ hướng dẫn ... công trình (từ 4% lên 7%), đá, sỏi, đá nung vôi sản xuất xi măng (từ 7% lên 10%), đá hoa trắng (từ 9% lên 15%), cát (từ 11% lên 15%), cát làm thủy tinh (từ 13% lên 15%), kim cương (từ 22% lên...
 • 4
 • 24
 • 0

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên hiệu lực từ tháng 9/2013

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên có hiệu lực từ tháng 9/2013
... giáo viên hưởng phụ cấp thu hút Những sách ban hành năm học 2013-2014 góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, giáo viên hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa, nhằm tăng cường hội tiếp cận giáo ... gia đình chuyển theo trợ cấp chuyển vùng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ (thay cho mức trợ cấp 6,5 triệu đồng quy định hành) Điểm sách quy định giáo viên hết thời hạn công tác vùng ... tượng hưởng sách Một sách khác Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai năm bổ sung sách nhà giáo công tác vùng đặc biệt khó khăn Theo đó, nhà giáo, cán quản lý giáo dục đến công tác vùng điều kiện...
 • 2
 • 89
 • 0

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên hiệu lực từ tháng 9

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên có hiệu lực từ tháng 9
... giáo viên hưởng phụ cấp thu hút Những sách ban hành năm học 2013-2014 góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, giáo viên hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa, nhằm tăng cường hội tiếp cận giáo ... gia đình chuyển theo trợ cấp chuyển vùng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ (thay cho mức trợ cấp 6,5 triệu đồng quy định hành) Điểm sách quy định giáo viên hết thời hạn công tác vùng ... tượng hưởng sách Một sách khác Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai năm bổ sung sách nhà giáo công tác vùng đặc biệt khó khăn Theo đó, nhà giáo, cán quản lý giáo dục đến công tác vùng điều kiện...
 • 2
 • 174
 • 0

Xem thêm