Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của tôm tít (harpiosquilla harpax de haan, 1884) trong điều kiện nuôi

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao numida meleagris (linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao numida meleagris (linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
... trình nuôi Sao t i huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam M C ĐÍCH NGHIÊN C U - Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh thái c a loài Sao ñi u ki n nuôi th vư n t i huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam, góp ... thi n quy trình nuôi Sao th vư n t i huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam N I DUNG NGHIÊN C U - Đ c ñi m hình thái c a Sao - Nghiên c u m t s ñ c ñi m sinh thái c a Sao + Nghiên c u môi trư ... hình nuôi Sao sinh s n [2], nghiên c u nâng cao su t ba dòng Sao qua ba th h [8], nghiên c u t p tính sinh h c, kh thích nghi, sinh trư ng, phát d c sinh s n c a Sao sinh s n dòng l n nuôi...
 • 27
 • 1,282
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố nền đáy và mực nước đến quá trình tăng trưởng, sinh sản của ba ba trơn (pelodiscus sinensis wiegmann, 1835) trong điều kiện nuôi tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố nền đáy và mực nước đến quá trình tăng trưởng, sinh sản của ba ba trơn (pelodiscus sinensis wiegmann, 1835) trong điều kiện nuôi tại thành phố tam kỳ  tỉnh quảng nam
... 1.1.2 Tình hình nuôi ba ba 1.1.2.1 Tình hình nuôi ba ba th gi i 1.1.2.2 Tình hình nuôi ba ba Vi t Nam 1.1.3 M t s ñ c ñi m c a ba ba trơn * Đ c ñi m hình thái: Ba ba trơn g i ba ba hoa, th ph da ... nghiên c u Nghiên c u nh hư ng c a nhân t n n ñáy m c nư c ñ n: S bi n ñ ng y u t môi trư ng nư c b nuôi ba ba trơn; s tăng trư ng c a ba ba trơn ñi u ki n nuôi; ñ c ñi m sinh s n c a ba ba trơn ... sinensis Wiegmann, 1835) ñi u ki n nuôi t i thành ph Tam Kỳ - t nh Qu ng Nam M c tiêu nghiên c u - Nghiên c u nh hư ng c a nhân t n n ñáy m c nư c ñ n trình tăng trư ng, sinh s n c a ba ba trơn...
 • 13
 • 96
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh sản và một số biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của trâu ở huyện Mê Linh – Vĩnh Phúc

Nghiên cứu đặc điểm sinh sản và một số biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của trâu ở huyện Mê Linh – Vĩnh Phúc
... Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản trâu Qua điều tra đàn trâu huyện Linh, tỉnh Vĩnh Phúc tỷ lệ trâu độ tuổi sinh sản cao 63,68% ngời dân bớc đầu có ý thức đầu t nuôi trâu theo hớng sản ... hớng sản xuất sản phẩm hàng hoá, song hiệu đạt cha cao suất sinh sản đàn trâu thấp Để khắc phục tình trạng trên, tiến hành nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả sinh sản trâu - Phát ... Tất số liệu đợc xử lý theo phơng pháp thống kê sinh học chơng trình Microsoft Excel Kết thảo luận 3.1 Khả sinh sản đàn trâu Với đặc điểm tự nhiên Linh Vĩnh Phúc, xã phía bắc đông bắc huyện...
 • 7
 • 417
 • 1

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản và biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn bò cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản và biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn bò cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn
... PHƯƠNG PHÁP VÀ Đ A ĐI M NGHIÊN C U 3.1 Đ i tư ng đ a m nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u c a đ tài đàn n i (bò vàng L ng Sơn) nuôi t i h gia đình t i hai xã Tô Hi u Tân Văn thu c huy n Bình Gia, ... nuôi t i đ a phương Nh ng tác đ ng làm h n ch kh sinh s n c a đàn L ng Sơn? Có th đ y nhanh đư c t c đ sinh s n c a đàn đ phát tri n quy mô đàn nâng cao ch t lư ng đàn L ng Sơn không? ... t s ch tiêu sinh s n c a đàn 4.1.1 Tu i đ l a đ u Chúng ti n hành kh o sát đàn c a xã Tô Hi u Tân Văn, huy n Bình Gia, t nh L ng Sơn nh m xác đ nh tu i đ l a đ u c a đàn vàng t i đ a...
 • 80
 • 473
 • 0

Tài liệu Một số kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh sản và công nghệ sản xuất giống tôm rảo doc

Tài liệu Một số kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh sản và công nghệ sản xuất giống tôm rảo doc
... vậy, nghiên cứu công nghệ sản xuất giống tôm rảo giúp giải vấn đề thiếu giống nuôi Tôm rảo phân bố vùng biển Cát Bà - Long Châu có kích thước lớn, sinh sản tập trung từ tháng đến tháng 10 Tôm rảo ... Lớn b Sức sinh sản tôm rảo Bảng 2: Sức sinh sản tôm rảo qua đợt nghiên cứu Ðợt Số Tổng số Tổng khối lượng trứng thu ấu thí nghiệm lượng tôm Tổng mẹ tôm mẹ (g) trùng nauplius (con) số thu 28 420 ... Năm 2000, số lượng tôm rảo giống sản xuất trạm Cát Bà 30 triệu nuôi rộng rãi nhiều đầm nuôi Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình Nam Ðịnh Bảng Kết thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo tôm rảo Cát Bà...
 • 8
 • 535
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh sản hữu tính ở một số dòng, giống cây thuộc họ cam quýt

Nghiên cứu đặc điểm sinh sản hữu tính ở một số dòng, giống cây thuộc họ cam quýt
... gc Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Quýt Quýt Quýt Quýt Ging c sn a phng Ging c sn a phng Ging c sn a phng Ging c ... Một số đặc điểm sinh học h cam quýt .9 1.2.3 Tỡnh hỡnh sn xut v tiờu th cam quýt 11 1.2.3.1 Tỡnh hỡnh sn xut v tiờu th cam quýt trờn th gii 11 1.2.3.2 Tỡnh hỡnh sn xut v tiờu th cam ... cỏc ging cam quýt cú ht a phụi Cỏc loi cam quýt, chanh u a phụi cũn bi chua l n phụi [27] Chi cam quýt (Citrus) cú ht a phụi nhng ch cú mt phụi phỏt trin thnh cõy Cam snh (quýt king), loi quýt lai...
 • 86
 • 212
 • 1

Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Sản Hữu Tính Ở Một Số Dòng, Giống Cây Thuộc Họ Cam Quýt

Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Sản Hữu Tính Ở Một Số Dòng, Giống Cây Thuộc Họ Cam Quýt
... gc Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Cam Quýt Quýt Quýt Quýt Ging c sn a phng Ging c sn a phng Ging c sn a phng Ging c ... Một số đặc điểm sinh học h cam quýt .9 1.2.3 Tỡnh hỡnh sn xut v tiờu th cam quýt 11 1.2.3.1 Tỡnh hỡnh sn xut v tiờu th cam quýt trờn th gii 11 1.2.3.2 Tỡnh hỡnh sn xut v tiờu th cam ... cỏc ging cam quýt cú ht a phụi Cỏc loi cam quýt, chanh u a phụi cũn bi chua l n phụi [27] Chi cam quýt (Citrus) cú ht a phụi nhng ch cú mt phụi phỏt trin thnh cõy Cam snh (quýt king), loi quýt lai...
 • 86
 • 160
 • 0

Góp phần nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và sinh thái của rắn sọc dưa elaphe radiata (schlegel 1837) trong điều kiện nuôi tại thành phố vinh nghệ an

Góp phần nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và sinh thái của rắn sọc dưa elaphe radiata (schlegel 1837) trong điều kiện nuôi tại thành phố vinh  nghệ an
... chúng điều kiện nuôi, từ góp phần bảo vệ nguồn lợi động vật Trên yêu cầu mặt lý luận thực tiễn đặt chọn đề tài: Góp phần nghiên cứu số đặc điểm hình thái sinh thái rắn Sọc Da Elaphe radiata điều kiện ... [16] nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái rắn hổ mang, cạp nong, cạp nia đồng miền Bắc Việt Nam Ngô Đắc Chứng (1991) [3] nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái nhông cát Leiolepis belliana ... Trung (2001) [8] nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái nhông cát Leiolepis reevesii điều kiện tự nhiên Nghệ An Hà Tĩnh Nh song song với việc nghiên cứu khu hệ, việc nghiên cứu sinh thái học quần...
 • 69
 • 383
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của một số loài tre phổ biến tại thái nguyên làm cơ sở lựa chọn loài phù hợp cho trồng rừng nguyên liệu

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của một số loài tre phổ biến tại thái nguyên làm cơ sở lựa chọn loài phù hợp cho trồng rừng nguyên liệu
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HOÀNG ĐẠO TÚ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI TRE PHỔ BIẾN TẠI THÁI NGUYÊN LÀM CƠ SỞ LỰA CHỌN LOÀI PHÙ HỢP CHO TRỒNG RỪNG NGUYÊN ... tích đặc điểm sinh trưởng tiềm loài Tre vực nghiên cứu, làm sở lựa chọn số loài Tre phù hợp cho mục đích trồng rừng nguyên liệu cho khu vực 2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng nghiên ... Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển số loài Tre số điều kiện lập địa khác tỉnh Thái Nguyên - Kết luận chung đặc điểm sinh trưởng tre khu vực nghiên cứu - Đề xuất lựa chọn số loài tre phù...
 • 81
 • 280
 • 0

Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng Của Một Số Loài Tre Phổ Biến Tại Thái Nguyên Làm Cơ Sở Lựa Chọn Loài Phù Hợp Cho Trồng Rừng Nguyên Liệu

Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Trưởng Của Một Số Loài Tre Phổ Biến Tại Thái Nguyên Làm Cơ Sở Lựa Chọn Loài Phù Hợp Cho Trồng Rừng Nguyên Liệu
... - HOÀNG ĐẠO TÚ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI TRE PHỔ BIẾN TẠI THÁI NGUYÊN LÀM CƠ SỞ LỰA CHỌN LOÀI PHÙ HỢP CHO TRỒNG RỪNG NGUYÊN LIỆU CHUYÊN NGÀNH LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.60 LUẬN ... Thái Nguyên, tiến hành đề tài cấp Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng số loài Tre phổ biến Thái Nguyên làm sở lựa chọn loài phù hợp cho trồng rừng nguyên liệu Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ... tích đặc điểm sinh trưởng tiềm loài Tre vực nghiên cứu, làm sở lựa chọn số loài Tre phù hợp cho mục đích trồng rừng nguyên liệu cho khu vực 2.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng nghiên...
 • 78
 • 249
 • 0

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn lợn rừng trong điều kiện nuôi nhốt trên địa bàn thành phố hà nội

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn lợn rừng trong điều kiện nuôi nhốt trên địa bàn thành phố hà nội
... ……………………… 28 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 K T QU NGHIÊN C U XÁC ð NH M T S CH TIÊU SINH S N C A ðÀN L N R NG NUÔI T I THÀNH PH HÀ N I 4.1.1 Tu i thành th c v tính M t cá th ñư c coi thành th c v ... M C TIÊU NGHIÊN C U C A ð TÀI - Xác ñ nh m t s ch tiêu sinh s n c a l n R ng ñi u ki n nuôi nh t t i ñ a bàn thành ph N i - Xác ñ nh ñư c m t s b nh thư ng g p c a l n R ng ñi u ki n nuôi ... 28 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 29 4.1 K T QU NGHIÊN C U XÁC ð NH M T S CH TIÊU SINH S N C A ðÀN L N R NG NUÔI T I THÀNH PH HÀ N I .29 4.1.1 Tu i thành th c v tính ...
 • 83
 • 244
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm sinh sản của tôm súđặc điểm sinh sản của tôm càng xanhđặc điểm sinh sản của tôm thẻ chân trắngphần 2 ứng dụng kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản để triển khai thí nghiệm sản xuất gióng cua xanh ở thể tích lớnnghiên cứu đặc điểm sinh học của cá phèn hai sọcnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và nhân giống loài cây bình vôi stephania rotunda lour bằng phương pháp giâm homnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học và đề xuất giải pháp phát triển loài cá dầy cyprinus centralus nguyen et mai 1994 ở thừa thiên huếnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái học của bọ xít xanh vai đỏ piezodorus hybneri gmelin và ong ký sinh trứng telenomus subitus le trên cây đậu tương tại gia lâm hà nộinghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngnghiên cứu đặc điểm sinh học loài kiêu hùng alcimandra cathcartii dandy tại vườn quốc gia hoàng liên huyện sa pa tỉnh lào cainghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả maruca vitrata fabr hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại gia lâm hà nộiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học