BT ôn thi cuối kỳ Nguyên lý kế toán Học viện CN Bưu chính viễn thông

Nguyên Kế toán - Học viện Tài Chính

Nguyên lý Kế toán - Học viện Tài Chính
... VỀ MÔN HỌC Tên môn học: Nguyên kế toán Vị trí: Môn học sở ngành kế toán Thời lượng chuẩn: 75 tiết Giáo trình nguyên kế toán 2009 Tài liệu tham khảo: - Giáo trình nguyên kế toán thuyết ... - Tổng quan kế toán 1.1.4 Các loại kế toán 1.1.4.3 Kế toán đơn, kế toán kép 1.1.4.4 Kế toán doanh nghiệp, kế toán công 43 Chương - Tổng quan kế toán 1.2 Các khái niệm nguyên tắc khoa học kế toán ... tin kế toán - Đặc điểm thông tin kế toán - Tính pháp kế toán - Báo cáo kế toán 40 Chương - Tổng quan kế toán 1.1.4 Các loại kế toán 1.1.4.1 Kế toán tổng hợp kế toán chi tiết  Căn vào mức độ...
 • 66
 • 1,677
 • 7

Ôn thi cuối kỳ tâm học đại cương

Ôn thi cuối kỳ tâm lý học đại cương
... - Thuộc tính tâm nét đặc trưng tâm ï người hình thành từ trình tâm trạng thái tâm Thuộc tính tâm gồm tình cảm, xu hướng, tính cách tạo nên mặt đức tài Các tượng tâm chi phối ... phối ý thức Ý thức tượng tâm cao cấp ảnh hưởng nhiều đến tượng tâm II CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ THUỘC QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC Cảm giác 1.1.Khái niệm - Cảm giác trình tâm phản ánh cách riêng lẻ ... nhiều công cụ để tiếp tục nhận thức cải tạo giới tốt - Tư người quan hệ mật thi t với ngôn ngữ Có nhiều quan điểm quan hệ tư ngôn ngữ Theo quan điểm vật biện chứng tư ngôn ngữ quan hệ mật thi t...
 • 15
 • 3,955
 • 33

Đề thi tổng hợp nguyên kế toán pdf

Đề thi tổng hợp nguyên lý kế toán pdf
... tháng? HẾT ĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TOÁN Thời gian làm : 90 phút Câu 1: Hãy trình bày nguyên tắc kế toán GIÁ GỐC – cho ví dụ Câu : Tại doanh nghiệp tính thuế GTTT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng ... Nhập sau – Xuất trước ĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TOÁN (90 phút) Tại doanh nghiệp tính thuế GTTT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Kế toán có tài liệu sau: ... Giám thò coi thi không giải thích thêm ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (90 phút) Câu : Trình bày khái niệm tài khoản bảng cân đối kế toán? Mối quan hệ phương pháp? Câu : Tính chất pháp chứng từ?...
 • 12
 • 2,103
 • 17

đề thi trắc nghiệm nguyên kế toán đáp án

đề thi trắc nghiệm nguyên lý kế toán có đáp án
... Tất tài khoản tài sản số dư bên Nợ B Mỗi đơn vị kế toán hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm C Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài sản doanh nghiệp theo mặt kết cấu tài sản nguồn ... tin kế toán quản trị bao gồm: A Các nhà quản trị doanh nghiệp C Các nhà đầu tư, quan quản chức B Chủ nợ D Cả a b Câu 57 Tài khoản là: A Chứng từ kế toán C Sổ kế toán tổng hợp B Báo cáo kế toán ... liệu thi u kiểm kê triệu chưa xác định nguyên nhân, kế toán phản ánh nào? Câu Việc báo cáo tài tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình kết họat động kinh doanh kỳ kế toán doanh...
 • 3
 • 2,017
 • 96

đề thi trắc nghiệm nguyên kế toán có đáp án

đề thi trắc nghiệm nguyên lý kế toán có đáp án
... thủ theo quy tắc chung kế toán mang tính pháp lệnh B Thông tin kế toán chia làm loại: kế toán quản trị kế toán tài C Sổ chi tiết hình thức kế toán chi tiết số liệu phản ánh tài khoản cấp 1, cấp ... Câu 24 Các phương pháp kế toán để ghi nhận kiểm soát đối tượng kế toán là: A Lập chứng từ kế toán, Tính giá, Kiểm kê, Ghi sổ kép, Tổng hợp cân đối B Lập chứng từ kế toán, Tính giá, Tài khoản, ... kho Câu 57 Kế toán tài ? A Ghi nhận khứ C Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư B Tuân thủ nguyên tắc kế toán D Bao gồm nội dung Câu 58 Chọn câu sai câu sau: A Thông tin cung cấp cho kế toán quản trị...
 • 3
 • 1,028
 • 46

tuyển tập đề thi trắc nghiệm nguyên kế toán

tuyển tập đề thi trắc nghiệm nguyên lý kế toán
... cái, theo giá FIFO, cho kết : Để kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, kế toán lập : Loại tài khoản sau không xuất bảng cân đối kế toán a Quản cửa hàng Đáp án chọn ... ? Nhóm sau sử dụng thông tin kế toán việc dự kiến khả sinh lời khả toán công nợ doanh nghiệp ? Để kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, kế toán lập : Nhóm tài khoản dùng ... cân đối kế toán Ví dụ sau thuộc khái niệm dồn tích ? Hãy cho biết phát biểu sau ? Người sau người sử dụng thông tin kế toán quản trò Bảng cân đối kế toán : 10 11 12 13 Nội dung trắc nghiệm Khi...
 • 19
 • 1,010
 • 29

Đề thi Trắc nghiệm nguyên kế toán (Có lời giải)

Đề thi Trắc nghiệm nguyên lý kế toán (Có lời giải)
... nhận, kế toán phân thành loại: A Kế toán tài kế toán quản trị C Kế toán doanh nghiệp kế toán công B Kế toán dựa sở tiền kế toán dồn tích D Kế toán tổng hợp kế toán chi tiết Câu 21 Sổ kế toán tổng ... 40 X X Trắc nghiệm nguyên kế toán - Photo Ngân Sơn A B C D 42 4 X X 50 51 52 55 X X X X X X X X 56 57 X X X 53 59 X X X X 58 X X X 60 Trắc nghiệm nguyên kế toán - Photo Ngân Sơn ĐỀ C01 ... kho kho B Phiếu chi C Phiếu thu D Lệnh xuất Trắc nghiệm nguyên kế toán - Photo Ngân Sơn Câu 57 Kế toán tài ? A Ghi nhận khứ B Tuân thủ nguyên tắc kế toán Câu 58 Chọn câu sai câu sau: C Cung cấp...
 • 18
 • 436
 • 0

Đề thi Nguyênkế toán Học viện ngân hàng 5/10/2009

Đề thi Nguyên lí kế toán Học viện ngân hàng 5/10/2009
... Mua lô hàng hóa nhập kho, giá mua chưa thuế GTGT 10% 90.000 toán tiền mặt (hàng nhập kho đầy đủ) Chi phí vận chuyển số hàng hóa kho (Ng/vụ 2) toán tiền mặt 2.200 (cả thuế GTGT 10%) Xuất kho hàng ... nghiệp 6.000 DN giảm giá cho khách hàng (ng/vụ 4) 20% tổng giá bán chưa thuế số hàng bị lỗi, trừ vào số nợ khách hàng Cuối kỳ kết chuyển chi phí doanh thu để xác định kết kinh doanh Yêu cầu: Định khoản ... trực tiếp cho khách hàng, trị giá xuất kho 110.000, trị giá bán chưa thuế 160.000, thuế GTGT 10% giá bán, khách hàng chưa trả tiền Tính tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng 4.000, cho nhân...
 • 2
 • 2,684
 • 5

ÔN TẬP MÔN NGUYÊN KẾ TOÁN KỲ THI LIÊN THÔNG NĂM 2011 ppt

ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KỲ THI LIÊN THÔNG NĂM 2011 ppt
... lý: 2.3 Phân loại theo công dụng: Những yếu tố chứng từ kế toán Lập chứng từ kế toán Trình tự luân chuyển kiểm tra chứng từ kế toán II SỔ KẾ TOÁN Khái niệm ý nghĩa sổ kế toán Các loại sổ kế toán ... trùng khớp 101 Kế toán không phép sửa chữa số liệu sổ kế toán 102 Đơn vị kế toán mua hoá đơn cửa hàng bán báo biểu kế toán, thống kê 103 Trừ hoá đơn, tất chứng từ kế toán lại đơn vị kế toán tự in ... cuối kỳ (1 điểm) ĐÚNG/SAI ? Hạch toán kế toán sử dụng thước đo giá trị (tiền tệ) Kế toán tài phục vụ đối tượng sử dụng thông tin bên doanh nghiệp Kế toán tài phải tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán, ...
 • 24
 • 243
 • 0

tóm tắt tài liệu đầy đủ cụ thể nguyên chủ nghĩa mác lenin 2 ôn thi cuối kỳ

tóm tắt tài liệu đầy đủ cụ thể nguyên lý chủ nghĩa mác lenin 2 ôn thi cuối kỳ
... hội Thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc toàn mặt đời sống xã hội Tính tất yếu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội do: Một là, chủ nghĩa chủ nghĩa xã ... hướng xã hội chủ nghĩa Trang - 16 - Những nguyên chủ nghĩa Mác –Lênin( phần ) - Đặc điểm nội dung trị thời kỳ qua độ lên chủ nghĩa xã hội: Do kết cấu kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội ... DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Quan niệm dân chủ dân chủ Dân chủ thực dân chủ nhu cầu khách quan người Ngay trong công xã thị...
 • 20
 • 249
 • 1

Tài liệu ÔN THI MÔN NGUYÊN KẾ TOÁN ppt

Tài liệu ÔN THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ppt
... Bài làm Câu 1: Nhập kho nguyên vật liệu: Nợ 152 29.500.000 (5000x5900) (nguyên vật liệu) Nợ 133 2.950.000 (10%x29.500.000)(VAT Phải trả cho Nbán) Có ... 1.200.000 (phải nộp thuế GTGT) Câu 9: Kết chuyển chi phí để tính giá thành: Nợ 154 99.700.000 Có 621 48.000.000 (chi phí nguyên vật liệu) Có 622 23.800.000 (chi phí nhân công trực tiếp) Có 627 27.900.000 ... phải nộp) • • Kết chuyển chi phí kinh doanh để tính lãi lỗ: Kết chuyển chi phí: Nợ 911 141.300.000 (xác định kết kinh doanh) Có 632 88.000.000 Có 641 30.640.000 Có 642 22.660.000 Kết chuyển doanh...
 • 4
 • 1,732
 • 51

DE CUONG ON THI MON NGUYEN LY KE TOAN pot

DE CUONG ON THI MON NGUYEN LY KE TOAN pot
... tài liệu ngày 01/01/NN Công ty X sau: (ĐVT: 1000đ) Trái phiếu ngắn hạn…………………………… 500.000 Máy móc thi t bị……………………………… 2.125.000 Nguồn vốn kinh doanh……………………… 4.455.000 Góp vốn liên doanh (dài hạn)……………………920.000 ... (chưa có thuế GTGT) 829.200.000đ, thuế GTGT 10% Giá cước vận chuyển lô hàng nhập kho 7.812.000đ (trong thuế GTGT 372.000) Mua ô tô vận tải, giá mua chưa có thuế 260.000.000đ, thuế GTGT 10% Lệ phí ... pháp trực tiếp) Bài 5: Công ty A tiến hành mua vật liệu X số lượng 600kg để phục vụ cho sản xuất Trong kỳ có tài liệu liên quan đến việc mua vật liệu X sau: (ĐVT: đồng) - Giá toán 132.000.000 + Giá...
 • 5
 • 755
 • 6

Đề 1 - Bài tập ôn thi nguyên kế toán ppt

Đề 1 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán ppt
... bán Nguyên tắc B Quá khứ Yêu cầu C Đếm Phương pháp kế toán D Tính giá Nguồn vốn E Tiền Kế toán tài F Trung thực Kế toán quản trị G Chuẩn mực Kiểm kê H Xem xét, cân nhắc Hệ thống pháp luật kế toán ... toán I Tương lai 10 Thận trọng J Thận trọng BÀI TẬP Hãy phân loại đối tượng thành tài sản Phân loại đối tượng kế toán nguồn vốn, sau cộng kiểm tra tính cân theo tài liệu (đvt: 10 .000đ) Đối tượng ... Số tiền 10 .000 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 Phải thu khách hàng 250.000 Phải trả cho người bán 10 0.000 Phải thu khác 50.000 Nguyên vật liệu tồn kho 15 0.000 Công cụ, dụng cụ kho 10 .000 Thuế...
 • 6
 • 571
 • 7

Đề 2 - Bài tập ôn thi nguyên kế toán ppsx

Đề 2 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán ppsx
... - 52) 18 Li cổ phiếu (*) M số Đơn vị tính: Thuyết Năm Năm minh trước 01 02 10 VI .25 11 20 VI .27 21 22 23 24 25 30 VI .26 VI .28 31 32 40 50 51 52 60 VI.30 VI.30 70 Lập, ngày tháng năm BÀI TẬP ... Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22 ) - (24 + 25 )} 11 Thu nhập khc 12 Chi phí khc 13 Lợi nhuận khc (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí ... kinh doanh không năm 20 05, tình hình cửa hàng sau: 20 06 Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp Chi phí bán hàng quản Lãi 20 05 325 .000 22 5.000 100.000 75.000 25 .000 350.000 22 5.000 125 .000 50.000...
 • 8
 • 505
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi nguyên lý kế toán học viện tài chínhđề thi nguyên lý kế toán học viện ngân hàngnguyên lý kế toán học viện ngân hàngnguyên lý kế toán học viện tài chínhgiáo trình nguyên lý kế toán học viện ngân hàngbài tập nguyên lý kế toán học viện ngân hàngslide nguyên lý kế toán học viện ngân hàngslide nguyên lý kế toán học viện tài chínhđề cương nguyên lý kế toán học viện tài chínhgiáo trình nguyên lý kế toán học viện tài chínhbài tập nguyên lý kế toán học viện tài chínhsách nguyên lý kế toán học viện tài chínhngân hàng đề thi trắc nghiệm nguyên lý kế toánđề thi trắc nghiệm nguyên lý kế toánđề thi tự luận nguyên lý kế toánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học