router

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router
... Mạng cho router B D Router B,D ngưng định tuyến gói liệu Mạng nên định tuyến gói liệu đến Mạng qua router B Đến thời điểm cập nhật định kỳ router C, thông tin cập nhật router C gửi cho router ... tới Mạng qua router C Sau router D lấy bảng định tuyến vừa cập nhật xong gửi cho router A Tương tự, router A cập nhật lại đường đến Mạng lúc qua 146 router D gửi cho router Bvà E Quá trình tương ... nhận cho router gửi thông tin Phần sau phân tích cho bạn thấy cố xảy nào: Router A gửi thông tin cập nhật cho router B D thông báo Mạng bị ngắt Tuy nhiên router C gửi cập nhật cho router B router...
 • 6
 • 1,254
 • 13

Chạy các lệnh từ xa trên router của Cisco từ máy tính

Chạy các lệnh từ xa trên router của Cisco từ máy tính
... chép tập tin lệnh rcp Windows từ máy tính đến router từ router tới máy tính mà không cần sử dụng TFTP hay FTP (Bạn kích hoạt lệnh rcp với lệnh ip rcmd rcp-enable.) Kết luận Các lệnh remote shell ... thực bên tập lệnh khởi đầu máy chủ Windows Chẳng hạn, bạn sử dụng lệnh copy running-configuration tftp:/1.1.1.1 Có thể thực khác với lệnh từ xa? Nếu xem tài liệu IOS Cisco lệnh từ xa bạn nhận ... chọn sử dụng với lệnh từ xa Một đặc tính gần IOS Cisco bạn có khả xác nhận lệnh định rsh rcp việc dùng danh sách điều khiển truy nhập IOS Cisco Một biến đổi thú vị sử dụng chép từ xa (rcp) Vì thế,...
 • 4
 • 514
 • 2

Cấu hình Cisco Router

Cấu hình Cisco Router
... 2501 Cisco 2520 Cisco 2505 Cisco 2524 Cisco 8xx Cisco2 502 Cisco 2521 Cisco 2506 Cisco 2525 Trang 3/94 Hướng dẫn cấu hình chức Cisco router Cisco2 503 Cisco 2522 Cisco 2507 Cisco 160x Cisco 2512 Cisco ... Cisco 2523 Cisco2 508 Cisco 17xx AS5xxx Cisco 2513 Cisco 2516 Cisco 26xx Cisco5 00-CS Cisco 2514 Cisco 2518 Cisco 36xx Cisco 2511 Cisco 100x Cisco 2515 Cisco 4xxx Cisco 7xxx Bảng 1.1 Các loại Router ... dẫn cấu hình phương pháp CLI – phương pháp dùng dòng lệnh Trang 13/94 Hướng dẫn cấu hình chức Cisco router 2.1 Cấu trúc router Cấu trúc router vấn đề cần biết trước cấu hình router Cấu trúc router...
 • 94
 • 603
 • 6

BÁO CÁO ĐỀ TÀI ROUTER VÀ ACCESS-LIST

BÁO CÁO ĐỀ TÀI ROUTER VÀ ACCESS-LIST
... ip address | outgoing interface} ) Page BÁO CÁO ĐỀ TÀI ROUTER ACCESS-LIST Router# show running-config Router# show ip route Page BÁO CÁO ĐỀ TÀI ROUTER ACCESS-LIST B DYNAMIC ROUTING Routing ... ID> Page 14 BÁO CÁO ĐỀ TÀI ROUTER ACCESS-LIST : show ip route, show ip ospf, show ip ospf database, show ip ospf interface, show ip ospf neighbor Page 15 BÁO CÁO ĐỀ TÀI ROUTER ACCESS-LIST ... topology Page 13 BÁO CÁO ĐỀ TÀI ROUTER ACCESS-LIST d OSPF -state (backbone (equal- cost) /CIDR , topology database 110 Cấu hình Router( config) #router ospf Router( config -router) #network...
 • 35
 • 818
 • 9

ROUTER & ACL

ROUTER & ACL
... lệnh ACLs: Router( config)#show access-list [ # ] Hiển thị tất ip ACLs: Router# show ip access-list Hiển thị ip ACL 100: Router# show ip access-list 100 Xóa đếm (to clear the counters use): router( config)#show ... Quản lý ACLs Hiển thị tất ACLs sử dụng Router( config)#show running-config Xem ACLs hoạt động interface Router( config)#show interface [ # ] Xem việc đặt hướng ip ACLs: Router( config)#show ip interfaces ... Router  Các router trao đổi thông tin mạng truy cập trạng thái mạng  Các router trao đổi thông tin với router có giao thức  Khi có thay đổi cấu trúc mạng, thông tin lan truyền toàn mạng, router...
 • 26
 • 481
 • 5

Hướng dẫn về Router

Hướng dẫn về Router
... access router, ISDN router, Serial router, router/ hub… - Dựa theo cấu trúc router: router cấu hình cố định ( fixed configuration router) , modular router Tuy nhiên phân loại rõ ràng router: hãng sản ... Metrics ) hướng định nghĩa next-hop router (Địa next hop địa cỗng router hop điểm ) Ví dụ, ta nói “Mạng đích A cách hop có theo hướng next-hop router X” Mỗi router học tuyến đường từ cách nhìn router ... Mỗi router gửi gói thông tin tới tất router lại Các gói mang thông tin mạng kết nối vào router Mỗi router thu thập thông tin từ tất router khác để xây dựng đồ cấu trúc đầy đủ hệ thống mạng.Từ router...
 • 16
 • 373
 • 2

Quản trị mạng LAB 1 - Basic config router

Quản trị mạng LAB 1 - Basic config router
... Save the configuration to NVRAM Router # copy running -config startup -config +Copy file startup -config from router to TFTP server at 19 2 .16 8 .1. 253 Router# copy startup -config tftp Example: 10 -Perform ... telnet Router (config- line)#password cisco +Allow login Router (config- line)#login 4- Configure password for accessing enable mode : 12 3456 This password must be encrypted with md5 Router (config) #enable ... command Router #show version 8- Base on the above show command , identify the name of IOS on the router 9- Copy file startup -config from router to TFTP sever at 19 2 .16 8 .1. 253 (instructor may indicate...
 • 4
 • 277
 • 3

Tài liệu mở rộng quản trị mạng IP Routing Route Selection in Cisco Routers

Tài liệu mở rộng quản trị mạng IP Routing Route Selection in Cisco Routers
... Cisco Route Selection in Cisco Routers Table of Contents Route Selection in Cisco Routers .1 Introduction Processes Involved Building the Routing ... installing routes into the routing table Cisco Route Selection in Cisco Routers Tools Information For additional resources, refer to Cisco TAC Tools for Routing Protocol Technologies Related Information ... Tools Information Related Information .6 i Route Selection in Cisco Routers Introduction Processes Involved Building the Routing Table Backup Routes Adjusting the...
 • 8
 • 333
 • 1

Tài liệu mở rộng quản trị mạng Router Boot Process

Tài liệu mở rộng quản trị mạng Router Boot Process
... the netboot successful? No No Did all of the boot system commands specify netbooting? Yes The router tries the next boot system command The router boots the boot image in boot ROM or boot flash ... terminal Router (config)# boot bootldr slot0:rsp -boot- m Router (config)# end Router# copy system:running-config nvram:startup-config [ok] Router# show bootvar BOOT variable = slot0:rsp -boot- m CONFIG_FILE ... The router boots the boot image in boot ROM or boot flash S6750 The router boots the image in Flash memory No Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide FC-228 Rebooting Rebooting...
 • 16
 • 266
 • 0

Tài liệu mở rộng quản trị mạng Router show interfaces command

Tài liệu mở rộng quản trị mạng Router show interfaces command
... Number of times that the transmitter has been running faster that the router can handle This may never be reported on some interfaces Sum of all errors that prevented the final transmission of ... slightly too long Th is frame error counter is incremented just for informational purposes; the router accepts the frame Total number of messages transmitted by the system Total number of bytes,...
 • 3
 • 251
 • 0

Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP trong Router của CISCO

Tìm hiểu về giao thức định tuyến EIGRP trong Router của CISCO
... Protocol giao thức định tuyến độc quyền Cisco phát triển từ giao thức định tuyến IGRP Giao thức EIGRP gọi giao thức ghép lai (hybrids) kết hợp ưu điểm giao thức định tuyến theo vectơ khoảng cách giao ... chậm Giao thức thông tin định tuyến (RIP) giao thức lâu đời giao thức định tuyến RIP giao thức không rõ ràng, có nhiều giao thức định tuyến giống RIP phát triển, vài số sử dụng tên RIP vô số giao ... việc định tuyến Định tuyến động chia làm hai loại sau : • Giao thức định tuyến cổng nội (IGP) • Giao thức định tuyến cổng ngoại (EGP)  Giao thức định tuyến cổng nội : Được sử dụng để định tuyến...
 • 71
 • 3,484
 • 55

ROUTER VÀ KẾT NỐI MẠNG

ROUTER VÀ KẾT NỐI MẠNG
... switch hub Ethernet kết nối với router để mở rộng mạng LAN Tuỳ thuộc vào khả (nhiều cổng) router, switch hub, mà kết nối router, switche/hub cần tới cáp nối thẳng nối vòng Một số router chí có cổng ... Interfaces kết nối Router với môi trường bên Có kiểu kết nối : - LAN: thường nhiều kiểu kết nối khác mạng Ethernet hay Token Ring Những cổng giao tiếp có chip điều khiển cung cấp kết nối logic Router ... tính chức Thường thường gọi Router chia sẻ kết nối băng tần rộng router chia sẻ kết nối internet, router cho phép bạn chia sẻ kết nối internet nhiều máy tính với Các router ICS băng tần rộng xem...
 • 25
 • 229
 • 0

Triển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, cài hệ điều hành, cấu hình router Và IP các máy

Triển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, cài hệ điều hành, cấu hình router Và IP các máy
... trình cài đặt * Nhưng em cài em áp dụng cài Windows 2003 trực tiếp từ đĩa CD cho máy công ty III/ TRiển Khai 1 /TRiển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, cài hệ điều hành, cấu hình router IP máy: ... 1 /Cấu hình máy tính .Trang15 2/Mô hình mạng công ty Trang15 3/ Các thức cài đặt hệ điều hành Trang15 III/ Triển Khai Trang16 1 /Triển khai lắp đặt máy, đầu nối dây, ... mềm ứng dụng: 3.1/ Các thức cài đặt hệ điều hành: Có nhiều cách Cài đặt hệ điều hành cho mạng em nêu số cách chính: 3.1.a/ Cài đặt hệ điều hành khác : Nếu máy tính bạn có hệ điều hành bạn muốn...
 • 34
 • 265
 • 0

Xem thêm