RỐI LOẠN NHÂN CÁCH PHÂN LIỆT

Rối loạn nhân cách

Rối loạn nhân cách
... khái niệm rối loạn nhân cách So sánh rối loạn nhân cách với bệnh phổ biến nguyên tâm lý Nêu dịch tễ học rối loạn nhân cách cộng đồng Mô tả cách xử trí rối loạn nhân cách cộng đồng Nhân cách ? A.G ... lực giao lưu: Nhân cách ? Lý thuyết nhân cách Sigmund Freud (1856 - 1939 ) - Cấu tạo nhân cách - Sự phát triển nhân cách - Tính động lực nhân cách 10 Nhân cách ? Cấu tạo nhân cách gồm phần - ... hướng, khả năng, phong cách hành vi hệ thống, điều khiển nhân cách Nhân cách ? V.V.N Miaxisép - thái độ - qui định tính nhiều mặt phong phú nhân cách Sự thể động nhân cách qui định không đặc...
 • 68
 • 386
 • 6

Tài liệu RỐI LOẠN NHÂN CÁCH CHỐNG XÃ HỘI (Antisocial personality disorder) docx

Tài liệu RỐI LOẠN NHÂN CÁCH CHỐNG XÃ HỘI (Antisocial personality disorder) docx
... bị rối loạn nhân cách thường vi phạm qui tắc đạo đức hội, hoạt động tình dục Ở nữ giới thường thấy có nét kịch tính rối loạn phân ly Do đặc điểm nhân cách không bình thường này, người bị rối ... nhóm, biến chứng việc sử dụng rượu, ma tuý, tai nạn tự sát… Để hạn chế hình thành rối loạn nhân cách chống hội chủ yếu giáo dục hướng đảm bảo môi trường sống lành mạnh ... bình thường này, người bị rối loạn thường có hành vi phạm tội Do ngày có kinh nghiệm sống, giáo dục cách môi trường thích hợp rối loạn giảm sau nhiều năm Ngược lại, rối loạn tiến triển ngày nặng...
 • 2
 • 279
 • 1

NHÂN CÁCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH RỐI LOẠN NHÂN CÁCH

NHÂN CÁCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH RỐI LOẠN NHÂN CÁCH
... nói nhân cách mang tính cá nhân không giống ai? 14 Yếu tố bẩm sinh di truyền có ý nghĩa định đến phát triển nhân cách? Nêu yếu tố làm nên cấu trúc nhân cách? Các yếu tố nguy rối loạn nhân cách? ... Ưu tư: yếu II – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH Sự hình thành phát triển nhân cách chịu tác động nhiều yếu tố: thể lý, môi trường, giáo dục, hoạt động – giao lưu Yếu tố bẩm sinh ... Nhân cách chống đối xã hội • Nhân cách kỷ NHÓM C: lo âu • Nhân cách ám ảnh cưỡng chế • Nhân cách tránh né • Nhân cách lệ thuộc III-CÁC RỐI LOẠN NHÂN CÁCH 1 -Nhân cách hoang tưởng • 0,5-2,5% Nam...
 • 15
 • 490
 • 0

Rối loạn nhân cách chống xã hội doc

Rối loạn nhân cách chống xã hội doc
... bị rối loạn nhân cách thường vi phạm qui tắc đạo đức hội, hoạt động tình dục Ở nữ giới thường thấy có nét kịch tính rối loạn phân ly Do đặc điểm nhân cách không bình thường này, người bị rối ... nhóm, biến chứng việc sử dụng rượu, ma tuý, tai nạn tự sát… Để hạn chế hình thành rối loạn nhân cách chống hội chủ yếu giáo dục hướng đảm bảo môi trường sống lành mạnh ... bình thường này, người bị rối loạn thường có hành vi phạm tội Do ngày có kinh nghiệm sống, giáo dục cách môi trường thích hợp rối loạn giảm sau nhiều năm Ngược lại, rối loạn tiến triển ngày nặng...
 • 2
 • 130
 • 1

RỐI LOẠN NHÂN CÁCH (TROUBLE DE LA PERSONNALITE) pps

RỐI LOẠN NHÂN CÁCH (TROUBLE DE LA PERSONNALITE) pps
... Rối loạn hoang tưởng : ý nghĩ hoang tưởng có tổ chức  Nhân cách chống xã hội, giáp ranh (borderline), sân khấu (histrionique) 4/ NHỮNG PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ CHÍNH CỦA CÁC RỐI LOẠN NHÂN CÁCH NHÂN ... paranoide) : ảo giác (hallucinations) rối loạn dòng tư tưởng  Nhân cách chống xã hội (personalité antisociale), nhân cách giáp ranh (borderline), nhân cách phân lập (schizoid personality) 4/ ... thần phân liệt Nhân cách phân lập không có, trường hợp nhân cách phân lập điển hình, rối loạn nội dung tư duy, đặc biệt niềm tin không bình thường hành vi lạ kỳ Khác với nhân cách phân lập điển...
 • 14
 • 110
 • 2

Rối loạn nhân cách Paranoiaque pps

Rối loạn nhân cách Paranoiaque pps
... bệnh nhân cho gây hại, tồn thương uy tín - Nghi ngờ vô lý thường xuyên chung thủy người phối ngẩu b Không xuất giai đoạn tiến triển tâm thần phân liệt, rối loạn khí sắc có loạn thần loại loạn ... gây tác động tâm lý 5.Chẩn đoán phân biệt: - Rối loạn hoang tưởng: hoang tưởng rỏ nét, định, có tổ chức - Tâm thần phân liệt hoang tưởng: ảo giác, rối loạn tư 6.Tiên lương điều trị - Tiên lượng ... Trường hợp xấu : trầm cảm, lo âu, rối loạn hoang tưởng, loạn thần - Điều trị chủ yếu tâm lý liệu pháp nâng đỡ, cần trọng mối quan hệ bền vững thầy thuốc-bệnh nhân để tạo tin cậy - Đồng thời nhấn...
 • 4
 • 199
 • 0

Rối loạn nhân cách chống đối xã hội potx

Rối loạn nhân cách chống đối xã hội potx
... rãi để tất loại rối loạn nhân cách Chính DSM II sau DSM III biệt định rối loạn nhân cách nhóm từ Nhân cách chống đối hội Scluloinger, Hutching Mednick nghiên cứu rối loạn bình diện gia đình ... Họ cho có phổ di truyền nhân cách với nhân cách hystérie, nghiện rượu ma túy 2.Dịch tễ học Tỷ lệ 3% nam, 1% nữ Tần suất cao gia đình có RL nhân cách chống đối hội, rối loạn thể hóa, nghiện rượu ... đình rối loạn nhân cách nhận làm nuôi cho thấy có yếu tố di truyền rõ Tần suất cao nhóm dân số kinh tế – hội thấp Đặc biệt cảnh báo trẻ từ bé bị rối loạn tăng động / khiếm khuyết ý rối loạn...
 • 5
 • 147
 • 5

Bài Giảng Rối Loạn Nhân Cách

Bài Giảng Rối Loạn Nhân Cách
... ranh giới  Nhân cách hysterie  Nhân cách kỷ NHÓM C: lo âu Nhân cách tránh né  Nhân cách ám ảnh cưỡng chế  Nhân cách phụ thuộc  III-CÁC RỐI LOẠN NHÂN CÁCH 1 -Nhân cách hoang tưởng   0,5-2,5% ... Nhân cách hoang tưởng  Nhân cách phân liệt  Nhân cách dạng phân liệt  NHÓM B: Không ổn định Bi kịch hoá, thiên cảm xúc vô tổ chức  Nhân cách chống đối xã hội  Nhân cách ranh giới  Nhân cách ... CƯƠNG Nhân cách Nhân cách bình thường thể tuân thủ chuẩn mực đạo đức, thể chế xã hội hành Sự bình thường thể tính đáp ứng đa dạng với đòi hỏi hoàn cảnh xung quanh Rối loạn nhân cách Rối loạn nhân...
 • 35
 • 2,796
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhận thức ở bệnh nhân tai biến mạch máu não

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhận thức ở bệnh nhân tai biến mạch máu não
... ảnh hưởng đến rối loạn nhận thức BN Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu trước rối loạn nhận thức. Thời gian mức độ ý thức TBMMN giai đoạn cấp tính có ảnh hưởng đến mức độ suy giảm nhận thức sau ... nặng, rối loạn ngôn ngữ nặng (mất nói, rối loạn ngôn ngữ toàn phần) rối loạn ý thức có liên quan đến rối loạn nhận thức bệnh nhân sau TBMMN với p < 0,001  Tóm tắt Nghiên cứu 122 bệnh nhân TBMMN ... trạng rối loạn ý thức bị TBMMN Tình trạng rối loạn ý thức n % 87 71,3 Glasgow 11-14 điểm 22,1 27 Glasgow 6-10 điểm 5,7 Glasgow 4-5 điểm 0,8 122 100 Không có rối loạn ý thức rối loạn ý thức...
 • 7
 • 491
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhận thức ở bệnh nhân tai biến mạch máu não .pdf

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhận thức ở bệnh nhân tai biến mạch máu não .pdf
... ảnh hưởng đến rối loạn nhận thức BN Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu trước rối loạn nhận thức. Thời gian mức độ ý thức TBMMN giai đoạn cấp tính có ảnh hưởng đến mức độ suy giảm nhận thức sau ... nặng, rối loạn ngôn ngữ nặng (mất nói, rối loạn ngôn ngữ toàn phần) rối loạn ý thức có liên quan đến rối loạn nhận thức bệnh nhân sau TBMMN với p < 0,001  Tóm tắt Nghiên cứu 122 bệnh nhân TBMMN ... trạng rối loạn ý thức bị TBMMN Tình trạng rối loạn ý thức n % 87 71,3 Glasgow 11-14 điểm 22,1 27 Glasgow 6-10 điểm 5,7 Glasgow 4-5 điểm 0,8 122 100 Không có rối loạn ý thức rối loạn ý thức...
 • 7
 • 652
 • 11

RỐI LOẠN TÍNH CÁCH TĂNG NGUY CƠ VIÊM LOÉT DẠ DÀY docx

RỐI LOẠN TÍNH CÁCH TĂNG NGUY CƠ VIÊM LOÉT DẠ DÀY docx
... phương Có ý kiến cho loại tính cách khác người có tính cách phụ thuộc liên quan với hành vi ảnh hưởng tới sức khỏe hút thuốc, ngủ ăn uống thất thường Một quan điểm khác tính cách kích thích đáp ứng ... tuan.nt1@phumyquocte.com - Website: http://nhathuocgiatruyen.vn http://nhathuocgiatruyen.vn -2- Th.S – Lương y Nguy n Thanh Tuấn ...
 • 2
 • 177
 • 0

Trẻ em và chứng rối loạn ăn uống - Phần cuối ppsx

Trẻ em và chứng rối loạn ăn uống - Phần cuối ppsx
... tử vong Nguyên nhân chứng rối loạn ăn uống? Sự thật nguyên nhân chứng rối loạn ăn uống Hầu hết trẻ em mắc chứng biếng ăn thường có biểu bước vào độ tuổi từ 11 đến 17 (thậm chí ... tình trạng rối loạn ăn uống trẻ Những phụ huynh hay phàn nàn cân nặng họ thường xuyên đề cập đến hình thức nguyên nhân khiến bọn trẻ bị rối loạn ăn uống Làm để điều trị chứng rối loạn ăn uống? Nếu ... nặng “rùng mình” với tất thức ăn bạn nên lưu ý, nhiều khả họ bị rối loạn ăn uống (cụ thể biếng ăn) Đối với người háu ăn, bạn nhận thấy họ mua nhiều thức ăn tỏ ăn uống thật nhiệt tình sau lại lút...
 • 6
 • 127
 • 0

Rối loạn ăn uống - Phần 2 doc

Rối loạn ăn uống - Phần 2 doc
... kèm với rối loạn ăn uống, thuốc chống trầm cảm có hiệu tình trạng Tự chăm sóc Những bước sau giúp bạn giữ sức khỏe bạn bị chứng biếng ăn cuồng ăn - Tuân thủ giấc ăn uống điều độ - Ngừng ăn đủ, ... Bác sỹ chẩn đoán rối loạn ăn uống dựa triệu chứng hiểu biết thói quen ăn uống bạn Ngoài ghi lại cân nặng bạn, khám thực thể giúp xác định bạn có bị tác dụng phụ rối loạn ăn uống không Những biến ... giảm thèm ăn, nôn ám ảnh thức ăn điều trị trầm cảm lo âu có liên quan với rối loạn ăn uống - Giáo dục dinh dưỡng Bác sỹ chuyên gia dinh dưỡng thảo luận với bạn để xác định lịch ăn uống tầm quan...
 • 9
 • 117
 • 1

Rối loạn ăn uống - Phần 1 doc

Rối loạn ăn uống - Phần 1 doc
... bị rối loạn ăn uống Di truyền Rối loạn ăn uống hay gặp người có người thân gia đình bị rối loạn ăn uống Rối loạn tình cảm Người bị trầm cảm, lo âu rối loạn ám ảnh cưỡng dễ bị rối loạn ăn uống ... chứng biếng ăn Các yếu tố nguy Những yếu tố sau làm tăng nguy rối loạn ăn uống: Giới tính Các thiếu nữ dễ bị rối loạn ăn uống nam, rối loạn ăn uống xảy nam Tuổi Mặc dù rối loạn ăn uống xảy tuổi ... cuồng ăn là: - Các đợt ăn uống vô độ tái diễn - Cảm giác kiểm soát hành vi ăn uống - Ăn nhiều thức ăn bữa ăn thịnh soạn bữa ăn bình thường ăn vặt - Tiếp theo bữa ăn thịnh soạn cố gắng để chống tăng...
 • 8
 • 105
 • 1

RỐI LOẠN HẤP THU – PHẦN 2 potx

RỐI LOẠN HẤP THU – PHẦN 2 potx
... dĩ * Bài thu c thích hợp cho việc điều trị rối loạn hấp thu loạn khuẩn đường ruột, bệnh Whipple * Nếu rối loạn hấp thu sau cắt bỏ dày giảm bề mặt hấp thu (do cắt bỏ ruột) nên giảm bỏ thu c gây ... Đảng sâm, Bạch truật lên 20 g * Nếu bệnh nhân bị rối loạn hấp thu thiếu men Lactase sucro isomaltase nên tăng liều Hoài sơn, Ý dĩ lên 30g * Nếu bệnh nhân bị rối loạn hấp thu bệnh Crohn, nhiễm xạ, ... truật tán gia giảm gồm Đảng sâm 12g, Bạch truật 12g, Bạch linh 8g, Cam thảo 6g, Trần bì 8g, Sa nhân 6g, Hoài sơn 12g, Ý dĩ 12g * Nếu bệnh nhân bị rối loạn hấp thu nguyên nhân làm giảm vận tính...
 • 11
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: rối loạn tâm thần phân liệt bệnh parkinsonrối loạn nhân cáchbệnh rối loạn tâm thần phân liệtcần phân biệt rối loạn hành vi của những bệnh và rối loạn tâm thần như bệnh tâm thần phân liệt f20 trạng thái hưng cảm f30 trạng thái trầm cảm f31 rối loạn tăng động f40 nhân cách bệnh f60đặc điểm nhân cách và bệnh lý nhân cách trong rối loạn phân lyrối loạn phân liệtrối loạn đa nhân cáchnguyên nhân rối loạn phân lyhội chứng rối loạn đa nhân cáchrối loạn tâm thần đa nhân cáchđiều trị rối loạn đa nhân cáchrối loạn thần kinh đa nhân cáchtriệu chứng rối loạn đa nhân cáchrối loạn đa nhân cách và cách chữa trịrối loạn đa nhân cách là gìQuyết định 2073 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020Bảng giá đất tỉnh Gia LaiQuyết định 4827 QĐ-STC về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ Tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụng trên TP Hà NộiQuyết định 2730 QĐ-NHNN Hàng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la MỹQuyết định 2728 QĐ-BTC về Quy chế xử lý sự cố trong các trường hợp khẩn cấp, cháy nổ tại trung tâm dữ liệu, phòng máyQuyết định 4596 QĐ-STC về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụng tại Hà NộiQuyết định số 1559 QĐ-BHXH về giao dịch điện tử thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpQuyết định 2645 QĐ-NHNN về lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với khoản cho vay hỗ trợ nhà ởQuyết định 2765 QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a NQ-CP về Chính phủ điện tửBảng giá đất tỉnh Phú Thọ áp dụng từ năm 2015 đến 2019Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Long áp dụng từ năm 2015 đến 2019Quyết định 693 QĐ-TCTS-NTTS về việc công nhận các sản phẩm thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hànhQuyết định 1134 QĐ-BXD về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựngQuyết định 1288 QĐ-BHXH về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội VNBảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019Bảng giá đất tỉnh Yên bái thực hiện trong 05 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng áp dụng từ năm 2015 đến năm 2019Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk áp dụng từ 2015Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An GiangBảng giá đất tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2015-2019