ổn định điện áp dùng svc trong hệ thống điện

Ổn định điện áp dùng SVC trong hệ thống điện

Ổn định điện áp dùng SVC trong hệ thống điện
... sau:  Hệ thống ổn định điện áp điều kiện vận hành cho tất nút hệ thống biên độ điện áp nút tăng lên công suất phản kháng bơm vào nút tăng lên  Ngược lại, hệ thống ổn định điện áp có nút hệ thống ... dụng công nghệ FACT mà cụ thể thiết bị SVC để bù vào nút khảo sát ổn định hệ thống để cải thiện nâng cao ổn định điện áp hệ thống điện Vì lý nên chọn đề tài là:" N Đ NH ĐI N ÁP DÙNG SVC TRONG H TH ... chuẩn ổn định điện áp 21 6.1 Tiêu chuẩn ổn định điện áp dΔQ/dV 21 θ.2 Tiêu chuẩn đánh giá ổn định điện áp hệ thống lớn 24 Các điều khiển FACTS ứng dụng hệ thống điện ...
 • 84
 • 257
 • 0

Ổn định điện áp dùng SVC trong hệ thống điện

Ổn định điện áp dùng SVC trong hệ thống điện
... nghệ FACT mà cụ thể thiết bị SVC để bù vào nút khảo sát ổn định hệ thống để cải thiện nâng cao ổn định điện áp hệ thống điện Vì lý nên chọn đề tài là:" ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP DÙNG SVC TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN" ... định điện áp ngun nhân dẫn đến tượng sụp đổ điện áp Vì vậy, việc khảo sát, phân tích ổn định điện áp để xác định thơng tin giới hạn ổn định chế gây ổn định điện áp từ đưa dự báo, tìm biện pháp ... chuẩn ổn định điện áp 21 6.1 Tiêu chuẩn ổn định điện áp dΔQ/dV 21 6.2 Tiêu chuẩn đánh giá ổn định điện áp hệ thống lớn 24 Các điều khiển FACTS ứng dụng hệ thống điện ...
 • 22
 • 140
 • 0

GIỚI THIỆU TCVN ISO/IEC 17025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

GIỚI THIỆU TCVN ISO/IEC 17025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
... NI DUNG GII THIU ISO/IEC 17025 CHNG TRèNH QC/QA TRONG MONITORING QC/QA TRONG H THNG GIM ST QUN Lí MU QUAN TRC M BO CHT LNG GII THIU ISO/IEC 17025 Gii thiu ISO/IEC 17025 Phm vi ỏp dng Li ... tra cht lng Kim soỏt cht lng m bo cht lng ISO 9001:1994 ISO/IEC Guide 25 Qun lý cht lng ISO 9001:2000 ISO/IEC 17025 TQM TCVN ISO /IEC 17025: 2001 Tiờu chun ny bao gm cỏc yờu cu m cỏc phũng th ... chung vic thc hin TCVN 5958:1995 (Iso Guide 25) v EN 45001 -ISO/EIC 17025: 2001 thay th hai tiờu chun ny v hon ton tng ng vi ISO/EIC 17025: 1999 -Hin ó cú b tiờu chun ISO/EIC 17025: 2005 PHM VI...
 • 62
 • 357
 • 4

áp dụng logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa

áp dụng logistics trong hệ thống phân phối hàng hóa
... động Logistics hệ thống phân phối hàng hoa Việt Nam Lê Thị Thúy Dương 35 ĩ Lớp: AI8 - K43E- ĐHNT Áp dụng Logistics hệ thống phân phối hàng hoa Hệ thống phân phối hàng hoa Việt Nam 35 1.1 Hệ thống ... động Logistics hệ thống phân phối hàng hoa Việt Nam 45 3.3.1 Á p dụng logistics hệ thống phân phối hàng công ty cung cấp dịch vụ logistics 45 3.3.2 Á p dụng logỉstics hệ thống phân phối hàng ... trung gian phân phối: Hệ thống phân phối hàng hoa số nước Thế giói Lê Thị Thúy Dương ì Lớp: ÁI8 - K43E- ĐHNT 15 15 Áp dụng Logistics hệ thống phân phối hàng hoa 2.1 H ệ thống phân phối hàng hoa...
 • 87
 • 257
 • 0

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của việc ứng dụng thiết bị bù có điều khiển svc trong hệ thống điện của khu gang thép thái nguyên

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của việc ứng dụng thiết bị bù có điều khiển svc trong hệ thống điện của khu gang thép thái nguyên
... b bự ngang cú iu khin SVC 48 III.2.1: c tớnh iu chnh ca SVC III.2.2: c tớnh lm vic ca SVC 48 57 III.3: Mt s nh hng ph ca SVC 59 Chng IV: ỏnh giỏ hiu qu s dng SVC ti khu gang 61 thộp Thỏi Nguyờn ... th t nghch (õm) T ú ng dng SVC i vi ph ti khu gang thộp Thỏi Nguyờn gim thiu cỏc tỏc ng nờu trờn v nghiờn cu tớnh toỏn hiu qu kinh t ca SVC i vi h thng in khu gang thộp Thỏi Nguyờn S húa bi ... thin v cht lng in nng ca mng in i vi h thng cung 84 cp in gang thộp sau ny dó c lp thờm SVC IV.6: ỏnh giỏ hiu qu kinh t s dng SVC ti khu gang thộp Thỏi Nguyờn 86 Kt lun chung 95 Ti liu tham kho...
 • 101
 • 646
 • 3

ÁP DỤNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRONG XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

ÁP DỤNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRONG XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
... Phương pháp Phân tích hệ thống mơi trường QLNT cơng nghiệpKCN Nhơn Hội III.3 ÁP DỤNG PHÂN TÍCH SWOT TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƯỚC THẢI CƠNG NGHIỆP : • Sơ đồ hệ thống quản mơi trường: ... xử sở khơng tn thủ quy định xả thải Chương trình hành động tăng cường quản nước thải bảng 5.4: Bảng 5.4: Chương trình tăng cường quản nước thải Cơng việc Xây dựng hệ thống xử nước thải ... thể áp dụng cho khu cơng nghiệp IV.1.3 Ban Quản Khu cơng nghiệp Bình Thuận có 03 phòng: Phòng quản Doanh nghiệp, Phòng quản Đầu tư, Phòng quản Quy hoạch & Mơi trường Trong đó, chức quản...
 • 27
 • 330
 • 0

Xác định vị trí đặt TCSC trong hệ thống điện truyền tải nhằm giảm hiện tượng nghẽn mạch và có xét đến ổn định tĩnh

Xác định vị trí đặt TCSC trong hệ thống điện truyền tải nhằm giảm hiện tượng nghẽn mạch và có xét đến ổn định tĩnh
... dơy truyền tải lƠ 100MVA vƠ công suất tác dụng tải lƠ 100MW tải truyền tải đ ng dơy truyền tải đ đáp ng tải Nghẽn mạch th đ ợc giảm b t cách c t giảm phần tải nƠo Trong Hình 2.1b, tải đ ... v n hƠnh hệ thống n đ nh vƠ kinh tế 2.2.2.ăĐi uăđ ăt i: Trong hệ thống phi điều tiết, nghẽn mạch hệ thống truyền tải lƠ bƠi toán ch yếu vƠ th dẫn t i đột biến giá Nghẽn mạch truyền tải xuất ... đƣ đạt đ ợc, đề tƠi đề xuất tên Xác định vị trí tối u TCSC hệ thống điện xét đến ổn định tƿnh” nhằm xơy dựng giải thu t tìm kiếm v trí tối u c a thiết b TCSC (Thyristor Controller Series...
 • 87
 • 173
 • 0

chuong7: Quá điện áp nội bộ trong hệ thống điện

chuong7: Quá điện áp nội bộ trong hệ thống điện
... thỉïc lm viãûc ca âiãøm trung ca hãû thäúng âiãûn nh hỉåíng âãún trë säú ca quạ âiãûn ạp näüi bäü Trong lỉåïi cọ trung trỉûc tiãúp näúi âáút, chảm âáút pha l ngàõn mảch pha, dng ngàõn mảch låïn ... sỉû cäú khäng vỉåüt quạ 0,8m, âọ åí lỉåïi cọ trung cạch âáút trë säú âọ cọ thãø lãn âãún 1,15 m Trong lỉåïi cọ trung cạch âiãûn våïi âáút, chảm âáút pha pháưn låïn cạc trỉåìng håüp khäng phạ hoải ... Nhỉ váûy giạ trë tuût âäúi ca dng âiãûn chảm âáút bàòng: I d = I B cos 30 = 3U p ωC I d = 3U p ωC Trong hãû thäúng pha, quạ âiãûn ạp chảm âáút pha bàòng häư quang äøn âënh cọ dảng nhỉỵng xung cọ...
 • 15
 • 706
 • 3

Phân tích và đánh giá hiệu quả công nghệ truyền tải điện cao áp một chiều trong hệ thống điện Việt Nam

Phân tích và đánh giá hiệu quả công nghệ truyền tải điện cao áp một chiều trong hệ thống điện Việt Nam
... chiều hệ thống điện Việt Nam đánh giá phơng án truyền tải điện cao áp chiều chế độ xác lập độ hệ thống điện 2 Mô phân tích ổn định động hệ thống điện Việt Nam với phơng án truyền tải điện cao áp ... cứu đánh giá chi tiết Công nghệ truyền tải điện cao áp chiều cha đợc nghiên cứu cách đầy đủ Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu công nghệ truyền tải chiều hệ thống điện ... phân tích ổn định động hệ thống điện Việt Nam với phơng án truyền tải điện cao áp chiều Các phơng án truyền tải điện chiều hệ thống điện Việt Nam đợc nghiên cứu bao gồm: Truyền tải điện chiều...
 • 27
 • 315
 • 0

Quá điện áp tạm thời trong hệ thống điện Việt Nam pot

Quá điện áp tạm thời trong hệ thống điện Việt Nam pot
... trường hợp phóng điện ngược tượng điện áp sét HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM Hệ thống điện Việt Nam bao gồm ba miền: Bắc, Trung Nam Vào mùa mưa công suất truyền từ miền Bắc vào miền Trung miền Nam (với 1.920MW ... hành 4.3 Biện pháp hạn chế điện áp tạm thời Nhằm hạn chế biên độ thời gian điện áp tạm thời, thiết bị quan trọng MBA, kháng bù ngang, tụ bù dọc trang bị chống sét van Một phương pháp khác để hạn ... trung tính kháng bù ngang mô tả thành phần điện trở điện kháng mắc nối tiếp QUÁ ĐIỆN ÁP TẠM THỜI 4.1 Giới thiệu Các tượng xuất TOV nguy hiểm lưới 500kV Việt Nam thường nhảy máy cắt dẫn đến sa thải...
 • 6
 • 520
 • 7

Kỹ thuật cao áp : Nối đất trong hệ thống điện part 3 pot

Kỹ thuật cao áp : Nối đất trong hệ thống điện part 3 pot
... điện áp giáng phận nối đất gây nên phóng điện ngợc tới phần mang điện trạm Do việc thực nối đất chung (giữa nối đất chống sét nối đất an toàn) thờng đợc tiến hành trạm biến áp 110kV điện áp cao ... bớc Loại nối đất chống sét thờng gặp nối đất cột thu sét, cột điện nối đất hệ thống thu sét trạm biến áp nhà máy điện Do phận nối đất cột thu sét cột điện thờng bố trí độc lập ( liên hệ với phận ... với nối đất an toàn, song song với việc thực yêu cầu trị số điện trở nối đất cần phải sử dụng biện pháp cân điện áp tạo nên phân bố điện áp đặn mặt đất, làm giảm trị số điện áp bớc điện áp tiếp...
 • 6
 • 287
 • 2

Kỹ thuật cao áp : Nối đất trong hệ thống điện ppsx

Kỹ thuật cao áp : Nối đất trong hệ thống điện ppsx
... phóng điện đất ( E0 ) vùng đất chung quanh điện cực Trờng Đại học Kỹ Thuật công Nghiệp Thái Nguyên http://www.ebook.edu.vn Kỹ thuật cao áp Bộ môn: Năng lợng điện Khi đất khô ráo, trình phóng điện ... để gây nên phóng điện đất Trờng Đại học Kỹ Thuật công Nghiệp Thái Nguyên http://www.ebook.edu.vn Kỹ thuật cao áp Bộ môn: Năng lợng điện Đối với nối đất chống sét, mật độ dòng điện sét tản đẩt ... http://www.ebook.edu.vn Kỹ thuật cao áp Bộ môn: Năng lợng điện Trong năm điều kiện khí tợng thay đổi làm cho nhiệt độ đất, hàm lợng thành phần ẩm đất độ bão hoà chúng tầng đất khác thay đổi Do điện...
 • 6
 • 371
 • 2

nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế tối ưu hệ thống phòng chống lũ – áp dụng cho một hệ thống đê cụ thể khu vực hạ lưu sông hồng hoặc sông thái bình

nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế tối ưu hệ thống phòng chống lũ – áp dụng cho một hệ thống đê cụ thể khu vực hạ lưu sông hồng hoặc sông thái bình
... Mô tả hệ thống Liệt kê cố thảm họa xảy Xác đinh xác suất xảy cố định lượng hậu Tần suất mức độ thiệt hại Kết hợp XS thiệt hại Rủi ro đánh giá Tiêu chuẩn, tiêu chí Ra định điều chỉnh Cấp độ rủi ... i hc Cụng ngh Delft vi mc tiờu nghiờn cu cp nht cụng ngh tớnh toỏn, nghiờn cu phng phỏp mụ phng an ton cỏc h thng theo thuyt tin cy vi sai s rt nh v tin cy cao Kt qu d ỏn l cỏc tiờu tin ... theo tin cy gn õy ti M l d ỏn thit k, quy hoch h thng phũng chng l bo v vựng New Orleans vi tin cy cho phộp ca h thng []=4.2 Nga v Trung Quc: ó ng dng thuyt tin cy nh lng an ton cụng trỡnh...
 • 138
 • 391
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2thực trạng áp dụng marketing trong hệ thống siêu thị của việt nam trong bối cảnh hộithực trạng áp dụng marketing trong hệ thống siêu thị việt namchiến lược áp dụng memcached trong hệ thống dịch vụ thông tin địa điểmquy định đánh số thiết bị trong hệ thống điệnứng dụng matlab trong hệ thống điệnung dung tcsc trong he thong diennguyên cứu các quá trình quá độ điện từ và phương hạn chế quá điện áp đóng cắt trong hệ thống điệncông ty áp dụng đầy đủ hệ thống tài khoản hiện hành do bộ tài chính quy định theo quyết định 15 btc ngày 20 3 2006thuc tien ap dung thi diem he thong chi so gia tinh chi tieu tong san pham trong nuoc cua toan bo nen kinh te va cua tinh thanh pho theo gia so sanhhạn chế trong việc áp dụng logistics vào hệ thông phân phốimột số đánh giá chung về các thiết bị trong hệ thống điều khiển trạm biến áp hiện nay trong hệ thống điện việt namqúa điện áp nội bộ trong hệ thống không có thiết bị hạn chế điện áp vỏ cápgiải pháp thúc đẩy việc áp dụng marketing cho hệ thống siêu thị của việt nam trong bối cảnh hội nhậpcác giải pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng marketing vào hệ thống siêu thị của việt nam trong bối cảnh hội nhậpcho vay áp dụng đối với hệ thống quỹ tín dụngCác biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Dạy học lịch sử địa phương( tiết 51) lớp 10 qua chuyển đề khởi nghĩa bà triệu và quần thể di tích lễ hội đền bà triệuGiáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn dị sản văn hóa thế thành nhà hồ cho học sinh lớp 10a1 trường THPT quan sơn qua tiết học lịch sử địa phươngHÌNH THÀNH một số NĂNG lực CHO học SINH QUA bài học LỊCH sử ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGBài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ)Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chương IIIMột số kinh nghiệm trong việc giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua tiết học lịch sử địa phương lớp 10 tại trường THPT đinh chương dươngNâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn mục 1 quốc gia văn lang âu lạc (bài 14 lịch sử lớp 10) ở trường THPTskkn nâng cao chất lượng môn lịch sử bằng việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT phần lịch sử thế giới lớp 10skkn phương pháp sử dụng tư liệu hồ CHÍ MINH kết hợp tranh, ảnh, bản đồ lịch sử khi dạy bài 16 lịch sử lớp 10 ( CT chuẩn)skkn sử dụng và khai thác đồ dùng trực quan trong dạy bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x XV lịch sử lớp 10 chương trình chuẩnSử dụng di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại địa phương trong dạy học lich sử lớp 10 THPT dân tộc nội trú tỉnhLiên môn đạt giải cấp huyện dầu gội đầu với môi trường và sức khỏeSử dụng một số phương tiện,đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử góp phần tạo sự hứng thú cho học sinh ở trường THPT bá thước 3Sử dụng niên biểu hệ thống hoá kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1975 ở trường THPT lam kinhXây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua tiết 26 bài 17 nước việt nam dân chủ cộng hòa (từ sau ngsach GETTING TO YESI can speak english 1 WBNew round up 3 student s bookSCHRITTE 5 KURSBUCH UND ARBEITSBUCH