nghiên cứu và phát triển xe lăn đa chức năng phục vụ cho người già và tàn tật

Nghiên cứu phát triển xe lăn đa chức năng phục vụ cho người già tàn tật

Nghiên cứu và phát triển xe lăn đa chức năng phục vụ cho người già và tàn tật
... kiểu xe lăn Hình 1.2 Sự phát triển xe lăn hỗ trợ bệnh nhân Hình 1.3 Xe lăn Permovel Hình 1.4 Sự phát triển thiết bị nâng hỗ trợ bệnh nhân Hình 1.5 Chiếc xe lăn PET ... chuyển cho xe lăn đa chức 18 Hình 2.9 Mô hình xe lăn sử dụng cấu nâng xi lanh thủy lực 19 Hình 2.10.Mô hình xe lăn sử dụng cấu nâng tời kéo cáp 19 Hình 2.11 Mô hình xe lăn sử dụng cấu ... Xe lĕnăvƠăRobot di chuyển bánh xe 16 Hình 2.6 Các loại bánh xe sử dụng cho mobile robot 17 Hình 2.7 Các cách bố trí bánh xe cho mobile robot 17 Hình 2.8 Cơ cấu di chuyển cho xe...
 • 71
 • 188
 • 0

Nghiên cứu phát triển xe lăn đa chức năng phục vụ cho người già người tàn tật

Nghiên cứu và phát triển xe lăn đa chức năng phục vụ cho người già và người tàn tật
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN MINH QUÂN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN XE LĂN ĐA CHỨC NĂNG PHỤC VỤ CHO NGƯỜI GIÀ VÀ TÀN TẬT NGÀNH: ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN MINH QUÂN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN XE LĂN ĐA CHỨC NĂNG PHỤC VỤ CHO NGƯỜI GIÀ VÀ TÀN TẬT NGÀNH: ... việc di chuyển ngƣời già tàn tật (a) (b) (c) Hình 1.6 Các sản phẩm xe lăn công ty Kiến Tƣờng [8] (a) Xe lăn vƣợt địa hình (b) Xe lăn điện (c) Xe lăn bàn đa Nếu nhƣ thiết kế xe lăn điện trƣớc đơn...
 • 22
 • 287
 • 3

Nghiên cứu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... bc theo hỡnh 1.3 Lựa chọn phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai Điều tra, tổng hợp, xây dựng đồ đơn tính Xây dựng đồ đơn vị đất đai Mô tả đồ đơn vị đất đai Hỡnh 1.3: Cỏc bc xõy dng bn n v t ... tích nông hoá, HTSD đất Các đồ đơn tính Bản đồ đơn vị đất đai Bản đồ tổng hợp Hỡnh 3.8: Qui trỡnh chng ghộp bn Các đơn vị đồ đất đai đ-ợc xác định theo ph-ơng pháp chồng ghép nhiều loại đồ thể ... phố Thái Nguyên - Phía Đông giáp tỉnh Bắc Giang - Phía tây giáp huyện Phú L-ơng, thành phố Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ có vị trí thuận lợi, nằm sát trung tâm thành phố Thái Nguyên khu công nghiệp...
 • 92
 • 647
 • 6

Nghiên cứu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên
... bc theo hỡnh 1.3 Lựa chọn phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai Điều tra, tổng hợp, xây dựng đồ đơn tính Xây dựng đồ đơn vị đất đai Mô tả đồ đơn vị đất đai Hỡnh 1.3: Cỏc bc xõy dng bn n v t ... tích nông hoá, HTSD đất Các đồ đơn tính Bản đồ đơn vị đất đai Bản đồ tổng hợp Hỡnh 3.8: Qui trỡnh chng ghộp bn Các đơn vị đồ đất đai đợc xác định theo phơng pháp chồng ghép nhiều loại đồ thể ... phố Thái Nguyên - Phía Đông giáp tỉnh Bắc Giang - Phía tây giáp huyện Phú Lơng, thành phố Thái Nguyên Huyện Đồng Hỷ vị trí thuận lợi, nằm sát trung tâm thành phố Thái Nguyên khu công nghiệp...
 • 91
 • 46
 • 0

nghiên cứu các loại hình cơ quan NCTK phát triển công nghệ của việt nam phục vụ cho việc chuyển đổi tổ chức các cơ quan NCTK nhà nước

nghiên cứu các loại hình cơ quan NCTK và phát triển công nghệ của việt nam phục vụ cho việc chuyển đổi tổ chức các cơ quan NCTK nhà nước
... nc kinh t th trng v khu vc v Vit Nam vic hon thin h thngc quan NC-TK; NC loại hình quan NC-TK v phát triển công nghệ Việt Nam phục vụ cho việc chuyển đổi tổ chức quan NC-TK nh nớc Viện NC Chiến ... c quan NC-TK B thnh lp v 20 NC loại hình quan NC-TK v phát triển công nghệ Việt Nam phục vụ cho việc chuyển đổi tổ chức quan NC-TK nh nớc Viện NC Chiến lợc v Chính sách KH&CN qun lý, cỏc c quan ... NC loại hình quan NC-TK v phát triển công nghệ Việt Nam phục vụ cho việc chuyển đổi tổ chức quan NC-TK nh nớc Viện NC Chiến lợc v Chính sách KH&CN II.3 PHN TCH CC PHNG N I MI H THNG CC C QUAN NCTK...
 • 93
 • 110
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng vi sinh vật đối kháng phân giải hữu cơ để sản xuất phân bón đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn

Nghiên cứu khả năng ứng dụng vi sinh vật đối kháng và phân giải hữu cơ để sản xuất phân bón đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn
... xu t rau an toàn Vi c ñưa vi sinh v t ñ i kháng vào n n phân bón h u vi sinh s góp ph n gi m giá thành, nhân nhanh vi sinh v t, t ñó thúc ñ y vi c ng d ng ch ph m ñ h n ch ngu n b nh lây lan qua ... 1.2.2.2 Tình hình ng d ng vi sinh v t ch c vi sinh v t ñ i kháng - Vi sinh v t ch c năng: Hi u qu c a vi sinh v t vi c làm tăng kh sinh trư ng phát tri n tr ng, ti t ki m phân bón hoá h c tăng su t, ... trình nghiên c u c a nhi u nư c th gi i Các s n ph m vi sinh phân bón vi sinh v t c ñ nh nitơ, phân gi i photphat khó tan, ch ph m vi sinh v t kích thích sinh trư ng th c v t, ch ph m vi sinh...
 • 105
 • 321
 • 0

Nghiên cứu xây dựng triển khai mô phỏng PARLAY GATEWAY phục vụ phát triển các dịch vụ viễn thông

Nghiên cứu xây dựng triển khai mô phỏng PARLAY GATEWAY phục vụ phát triển các dịch vụ viễn thông
... cấp dịch vụ triển khai dịch vụ tin nhắn đa dạng đến khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông 1- Đặt vấn đề: Hiện thị trường viễn thông phát triển với nhiều thay đổi mang tính cách mạng, nhu cầu dịch ... cứu sau công nghệ Parlay/ OSA, Parlay X, đề xuất xây dựng hình Parlay SMS Gateway triển khai thử nghiệm Parlay SMS Gateway đáp ứng yêu cầu cung cấp giao diện phát triển dịch vụ tin nhắn SMS ... nhắn tin, dịch vụ vị trí, dịch vụ trạng thái diện dịch vụ điều khiển gọi thông qua dịch vụ web tiêu chuẩn Cùng với phát triển thuê bao mạnh mẽ nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động, dịch vụ gia...
 • 11
 • 196
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các vi sinh vật đối kháng phân giải hữu cơ để sản xuất phân hữu cơ đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn docx

Nghiên cứu ứng dụng các vi sinh vật đối kháng và phân giải hữu cơ để sản xuất phân hữu cơ đa chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn docx
... nông sản tiến hành nghiên cứu đề tài: ghiên cứu khả ứng dụng VSV để sản xuất phân hữu vi sinh đa chức phục vụ sản xuất rau an toàn II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠN G PHÁP N GHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Chế ... Nghiên cứu công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật đa chủng, phân bón chức phục vụ chăm sóc trồng cho số vùng sinh thái Trần Thị Thuần, 1997 Nghiên cứu nấm đối kháng trichoderma ứng dụng phòng trừ ... m phân giải xác rau ăn rau ăn thời gian nhanh Sản phN m phân bón tạo đảm bảo TCVN 71852002 tiêu dinh dưỡng, vi sinh vật gây bệnh phân bón hữu Kết nghiên cứu khả sử dụng chế ph m Trichoderma để...
 • 12
 • 345
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị khử mực phục vụ cho công tác giảng dạy nghề công nghệ sản xuất bột giấy giấy

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị khử mực phục vụ cho công tác giảng dạy nghề công nghệ sản xuất bột giấy và giấy
... độ tới 600C độ trắng bột không tăng mà có xu hớng giảm đi, điều phù hợp với lý thuyết tăng nhiệt độ tuyển độ nhớt bột giảm 48 khả tạo bọt giảm mực tách bị hạn chế Độ bền bột nhìn chung có xu ... 600C hai loại giấy độ trắng bột sau tuyển, hiu suất thu hoạch bột độ bền bột sau tuyển thay đổi Khi tăng nhiệt độ tuyển từ 300C tới 400C độ trắng bột tăng điều chứng tỏ lợng mực đợc tách nhiều hơn, ... ti trình tuyển hai loại giấy ta nhận thấy tăng thời gian tuyển từ 30 phút đến 60 phút có ảnh hởng tới độ trắng bột sau tuyển, hiệu suất thu hoạch bột sau tuyển độ bền bột Khi tăng thời gian tuyển...
 • 81
 • 683
 • 10

Báo cáo “Phân tích thực trạng xu hướng phát triển của hệ thống thanh toán phục vụ cho phát triển TMĐT ở VN" pps

Báo cáo “Phân tích thực trạng và xu hướng phát triển của hệ thống thanh toán phục vụ cho phát triển TMĐT ở VN
... “Phân tích thực trạng xu hướng phát triển hệ thống toán phục vụ cho phát triển thương mại điện tử Việt Nam” BÀI TẬP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ I SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG THANH TOÁN 1.1 Thanh toán thẻ - Thanh ... III XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN Thống kê NHNN VN cho thấy khối lượng giao dịch toán tiền mặt chiếm tỷ lệ cao tổng phương tiện toán, xu hướng giảm dần Trong đó, phương tiện toán không dùng tiền mặt có xu ... (tăng 107%) Bình quân ngày hệ thống thực từ 35.000 - 45.000 lệnh toán, thời gian thực lệnh 10 giây BÀI TẬP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Để thúc đẩy hoạt động toán Việt Nam, Hệ thống toán điện tử liên NH nâng...
 • 28
 • 285
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp phục vụ cho đại học đà nẵng

Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp phục vụ cho đại học đà nẵng
... nghiên cứu: Nghiên cứu phạm vi hệ thống điều hành tác nghiệp phục vụ cho Đại học Đà Nẵng Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận: - Tìm hiểu quy trình điều hành công việc toàn hệ thống ... lý loại danh mục khác phục vụ cho việc quản lý đối tượng tham gia vào hệ thống CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP CHO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Chương trình bày công nghệ liên quan trình 2.1.2 ... quản trị hệ thống 1.2 CÁC MODULE CỦA HỆ THỐNG 1.2.1 Trang thông tin tử điển phục vụ điều hành tác nghiệp Module trang thông tin điện tử phục vụ điều hành tác nghiệp hướng tới hỗ trợ nghiệp vụ sau:...
 • 13
 • 166
 • 0

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 1

Nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọng 1
... Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot thông minh phục vụ cho ứng dụng quan trọng triển khai nhiệm vụ sau đây: Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu tạo nhóm sản phẩm Robot RP đợc nâng cấp thông minh hóa Nhiệm vụ ... kiến ứng dụng ỏ sở Từ 1/ 04 đến 10 /04 Trung tâm NCKT tự động hoá, ĐHBK HNvà Khoa Cơ khí, ĐHBK - Tp HCM Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot RE thông minh Nghiên cứu thiết kế chế tạo loại "đồ gá thông ... nghệ I Thông tin chung đề tài Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo robot thông minh phục vụ cho ứng dụng quan trọng Mã số: KC.03.08 Thời gian thực Cấp quản lý (Từ tháng 10 /20 01 đến tháng 10 /2004)...
 • 194
 • 756
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọngnghiên cứu cải tiến máy phay điều khiển bằng plc phục vụ cho công tác đào tạo tại trường cao đẳng công nghiệp việt đứcngoài ta công ty còn nhận gia công một số loại thực phẩm chức năng phục vụ cho các nhà thuốc nhỏ lẻ và doanh nghiệp đối tácnghiên cứu sự phát triển hình thái thể lực và kỹ thuật của vận động viên bóng đá u17 khatoco khánh hòa sau 1 năm tập luyệnnghiên cứu sự phát triển sinh biến dị hình thái sinh trưởng và phát triển ở m2 của 6 giống lúa nếp khi xử lí tia gamma co60 lên hạt nảy mầmnghiên cứu sự phát triển thể chất và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy thực hành các môn thể thao cho sinh viên khoa tdtt trường đại học hải phòngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học