nghiên cứu phổ wavelet của các dạng xung quá điện áp không chu kỳ

Nghiên cứu phổ wavelet của các dạng xung quá điện áp không chu kỳ

Nghiên cứu phổ wavelet của các dạng xung quá điện áp không chu kỳ
... aăđ tài V iăđ tài Nghiên cứu phổ Wavelet dạng xung điện áp không chu kỳ sau hoàn thành s xây d ng d ng xung đi n áp chu n c a d ng xung quá đi n áp không chu kỳ, ăph ngăphápăbi năđ i Fourier ... Hình 4.5: Xung c t Nghiên c u phổ Wavelet c a dạng xung điện áp không chu kỳ đuôiăsóng 45 Hình 4.6: Xung sét c t đ u sóng 46 Hình 5.1: D ng sóng c a xung đi n áp chu n ... dạng xung điện áp không chu kỳ NGă4: CÁC D NG XUNG ĐI N ÁP CHU N TRONG THÍ NGHI M 41 4.1 Các d ng xung đi n áp chu n thí nghi m 41 4.2 Xácăđ nh mối quan h gi a thông số c a d ngăsóng quá đi...
 • 129
 • 183
 • 0

Nghiên cứu phổ wavelet của các dạng xung quá điện áp không chu kỳ

Nghiên cứu phổ wavelet của các dạng xung quá điện áp không chu kỳ
... không chu kỳ cao Đó lý để chọn đề tài Nghiên cứu phổ Wavelet dạng xung điện áp không chu kỳ 1.2 Mục đích giới hạn đề tài Với đề tài Nghiên cứu phổ Wavelet dạng xung điện áp không chu kỳ sau ... Nhật Chương Luận văn thạc sỹ Nghiên cứu phổ Wavelet dạng xung điện áp không chu kỳ CHƢƠNG 4: CÁC DẠNG XUNG ĐIỆN ÁP CHU N TRONG THÍ NGHIỆM 41 4.1 Các dạng xung điện áp chu n thí nghiệm 41 4.2 ... việc thử nghiệm điện áp xung, xung điện áp sử dụng thử nghiệm điện áp cao thƣờng có dạng không chu kỳ chu kỳ thay đổi theo thời gian, đặc biệt dạng không chu kỳ dạng điện áp có tính chất tăng...
 • 22
 • 30
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các anion đến quá trình xử lý phenol bằng bùn đỏ.

Nghiên cứu ảnh hưởng của các anion đến quá trình xử lý phenol bằng bùn đỏ.
... vực xử nước, đồ án chọn thực đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng anion đến trình xử phenol bùn đỏ” Đồ án thực với nội dung sau: - Nghiên cứu biến tính bùn đỏ để tìm vật liệu có khả hấp phụ phenol ... khả hấp phụ phenol loại bùn đỏ 45 3.6 Kết hấp phụ phenol với bùn đỏ .48 3.6.1 Khảo sát ảnh hưởng anion đến khả hấp phụ Phenol bùn đỏ .48 3.6.2 Khảo sát ảnh hưởng thời ... hấp phụ bùn đỏ phenol 30 2.4.5 Khảo sát ảnh hưởng thời gian tiếp xúc đến khả hấp phụ bùn đỏ pheno 30 2.4.6 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ phenol đến khả hấp phụ bùn đỏ phenol...
 • 70
 • 425
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện hoàn mỹ thành phố đà nẵng

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện hoàn mỹ thành phố đà nẵng
... lượng dịch vụ y tế hài lòng bệnh nhân bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, tác giả định chọn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến hài lòng bệnh nhân dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh viện Hoàn Mỹ thành ... Mối quan hệ hài lòng hình ảnh bệnh viện 1.5 TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG 1.5.1 Bệnh viện 1.5.2 Giới thiệu dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng Là sở khám chữa bệnh công lập ... Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khám chữa bệnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu bao gồm hoạt động dịch vụ y tế như: khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân Phƣơng pháp nghiên...
 • 26
 • 4,829
 • 41

nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố khí tượng khí tượng tới độ ẩm vật liệu cháy dưới tán rừng tại vườn thực nghiệm tây bắc – thành phố sơn la

nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố khí tượng khí tượng tới độ ẩm vật liệu cháy dưới tán rừng tại vườn thực nghiệm tây bắc – thành phố sơn la
... nguy cháy rừng Nghiên cứu quy luật biến đổi độ ẩm VLC tán rừng có ý nghĩa quan trong việc dự báo nguy cháy rừng a Độ ẩm vật liệu cháy tán rừng trồng Kết nghiên cứu biến đổi độ ẩm vật liệu cháy tán ... tất nhân tố khí tượng khác nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, tốc độ gió, lượng mưa làm ảnh hưởng đến độ ẩm vật cháy nên nghiên cứu lượng bốc nước cần thiết việc dự báo cháy rừng theo độ ẩm vật ... tượng nghiên cứu Các yếu tố khí tượng chủ yếu nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa, tốc độ gió, lượng bốc nước, độ ẩm đất, độ ẩm vật liệu cháy đặc điểm vật liệu cháy tán rừng tự nhiên rừng trồng...
 • 46
 • 774
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng xung, nhiệt đến độ bền của ống phóng composite cốt sợi sử dụng trong các tổ hợp phóng loạt

Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng xung, nhiệt đến độ bền của ống phóng composite cốt sợi sử dụng trong các tổ hợp phóng loạt
... ca ti xung, nhit n bn ng phúng c trin khai chng ca lun ỏn Chng KHảO SáT, ĐáNH GIá ảNH HƯởNG CủA TảI XUNG, NHIệT ĐếN Độ BềN THNH ốNG PHóNG COMPOSITE 5.1 Tiờu chun bn vt liu composite: 19 Trong ... khụng thun nht, d hng v chu ti xung, nhit ng thi Chng TRƯờNG NHIệT THNH ốNG PHóNG COMPOSITE CốT SợI TRONG CáC Tổ HợP PHóNG LOạT 2.1 Mụ hỡnh vt lý ng phúng chu ti nhit bn Trong phn ny, lun ỏn phõn ... DạNG THNH ốNG PHóNG COMPOSITE CHịU TảI XUNG NHIệT 3.1 Mụ hỡnh vt lý thnh ng phúng chu ti xung, nhit pt, T P, pt, T P, pt,T dt dn l Hỡnh 3.1: Mụ hỡnh vt lý ng phúng composite chu ti xung, nhit...
 • 26
 • 281
 • 0

luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phân bố một số loài cây ngập mặn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ, thành phố hồ chí minh

luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phân bố một số loài cây ngập mặn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ, thành phố hồ chí minh
... NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG ********* VŨ THỊ HIỀN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƢỜNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ MỘT SỐ LOÀI CÂY NGẬP MẶN KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ, THÀNH ... Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố môi trường đến phân bố số loài ngập mặn Khu Dự trữ Sinh Rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh ” Tác giả chân thành cảm ơn thầy, cô truyền ... đa dạng phân bố loài bị ảnh hưởng tổ hợp nhiều yếu tố môi trường luận văn mới ch ỉ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng ba yếu tố: địa hình, chế độ ngập thể khu vực nghiên cứu tới loài ngập mặn chiếm...
 • 83
 • 234
 • 0

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN LÊN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM DẦU GỘI TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN LÊN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM DẦU GỘI TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH HU NH NG C VI NGHIÊN C U TÁC TH NG C A CÁC THÀNH PH N GIÁ TR NG HI U T P OÀN LÊN GIÁ TR TH NGHIÊN C U TR T I TH ... d u g i t i thành ph H 1.2 M c tiêu nghiên c u Nghiên c u g m nh ng m c tiêu sau: - Tìm hi u thành ph n c a giá tr u giá tr ut p ug i - Ki nh tr - ng c a thành ph n giá tr ut lên giá u s n ph ... cho vi c nâng cao giá tr thành ph n giá tr D ut lý thuy t v giá tr c nhân t thu c giá tr u v i nghiên c ut s n ph m, bao g m : (1) s hi u bi hi u t ng c a thành ph ng thành ph H Chí Minh T u s...
 • 124
 • 170
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tác động của các hoạt động tài chính đối với sự phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tác động của các hoạt động tài chính đối với sự phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh
... tích c ho tài g th b t TP.HCM -2011 -2011 Các gi b b tài gi TP.HCM K Lu v ho tài phát tri : ng 1: Lý lu phát tri v ho b ho v tri ành, b tài -2011 s phát tri ho tài tài b phát -12- LÝ LU À CÁC HO ... v àc Tình hính nghiên c Tr uá trình hình thành phát tri th dài ã có r ên c s phát tri TP.HCM, d ên nhân t tài chính sách thu b nghiên c Tuy nhiên, r ên c tri t gb n Các gi tài ) Phát -11- gi ài ... ài s có ngu CÁC HO TÀI CHÍNH tài 1.4.1.1 Khái quát v ho phát tri H ài phát tri PHÁT À BÀI H phát tri sách tín d ò quan tr ài nhà ên v ài ài h à Công ty cho vay v Nh tr ph ã lãi su Chính v èm...
 • 90
 • 157
 • 2

THE EFFECTS OF MICROCHANNEL GEOMETRY ON HEAT TRANFER BEHAVIORS FOR TWO PHASE FLOW BY NUMERICAL SIMULATION NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của HÌNH DÁNG HÌNH học KÊNH MICRO đến các đặc TÍNH TRUYỀN NHIỆT CHO DÒNG CHẢY HAI PHA BẰNG PHƯƠNG PHÁP mô PHỎNG

THE EFFECTS OF MICROCHANNEL GEOMETRY ON HEAT TRANFER BEHAVIORS FOR TWO PHASE FLOW BY NUMERICAL SIMULATION  NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của HÌNH DÁNG HÌNH học KÊNH MICRO đến các đặc TÍNH TRUYỀN NHIỆT CHO DÒNG CHẢY HAI PHA BẰNG PHƯƠNG PHÁP mô PHỎNG
... effects of microchannel geometry on heat transfer behaviors for two phase flow, all numerical simulation conditions or the four microchannel heat exchangers were kept the same excepting changing the ... out the effects of microchannel geometry on heat transfer behaviors for two phase flow In the study, it indicates that the microchannel heat exchanger with the circle cross-section is the best choice ... DISCUSSION As described above, finding the best performanced cross-section of microchannels for two phase flow is the important task to determine the optimal design of two phase flow microchannel heat...
 • 6
 • 158
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các THÔNG số CÔNG NGHỆ đến KHẢ NĂNG BIẾN DẠNG vật LIỆU KIM LOẠI tấm TRONG GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP tạo HÌNH GIA TĂNG (SPIF) ở NHIỆT độ CAO

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của các THÔNG số CÔNG NGHỆ đến KHẢ NĂNG BIẾN DẠNG vật LIỆU KIM LOẠI tấm TRONG GIA CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP tạo HÌNH GIA TĂNG (SPIF) ở NHIỆT độ CAO
... nh hưởng c a thông số đến góc biến d ng 71 B ng 4-10 Bộ thông số công nghệ tối ưu 72 B ng 5-1 ng suất biến d ng vùng dẻo theo nhiệt độ c a SUS 304 .75 B ng 5-2 Ảiá trị bước thời gian ... năl c các thông s công ngh ,ă thi tăl pă gia công vƠăxửălíăsau gia công. Các thông s công ngh ăđ nh ngă nghiên c uă liênă quan .Các m uă s nă ph mă đ căk ăthừaătừă căt oă hình thƠnhă công ... ng pháp gia công áp l c t m Gia công ápăl căhay gia công bi năd ngălƠăm t trong nh ngăph ng pháp c ă b năđểăch ăt o các chiăti tămáyăvƠ các s năph m kim lo iăthayăth ăchoăph ng pháp đúcăhoặc gia công cắtăg...
 • 97
 • 229
 • 0

ỨNG DỤNG ĐỒ HOẠ CAO CẤP TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC SAI SỐ ĐẾN HÌNH DẠNG HÌNH HỌC TRONG GIA CÔNG RĂNG THÂN KHAI

ỨNG DỤNG ĐỒ HOẠ CAO CẤP TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC SAI SỐ ĐẾN HÌNH DẠNG HÌNH HỌC TRONG GIA CÔNG RĂNG THÂN KHAI
... Quy trình công nghệ gia công phôi trớc cắt bao gồm nguyên công sau : - Gia công thô lỗ - Gia công tinh lỗ - Gia công thô mặt - Gia công tinh mặt Trong trờng hợp cần thiết thêm nguyên công nh ... định làm việc ảnh hởng trực tiếp đến độ ồn làm việc tuổi thọ bánh Độ ổn định làm việc đợc đánh giá sai số chu kỳ(là giá tri trung bình sai số truyền động tỉ số sai lệch lớn số bánh răng) Độ ổn ... độ tơng ứng với góc + đĩa phân độ Các sai số thờng gặp: a Sai số phân độ: Đây sai số thờng gặp gia công phơng chơng 3: phơng pháp cắt theo nguyên lý bao hình dao phay lăn Nguyên lý gia công: Nguyên...
 • 11
 • 177
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ cơ bản khi lăn ép đến khả năng tạo hình tấm dày có biên dạng phức tạp ứng dụng trong công nghệ đóng tàu

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ cơ bản khi lăn ép đến khả năng tạo hình tấm dày có biên dạng phức tạp ứng dụng trong công nghệ đóng tàu
... sau Nghiên cứu ảnh hưởng thông số công nghệ lăn ép đến khả tạo hình dày biên dạng phức tạp ứng dụng công nghệ đóng tàu I Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài Nghiên ... vài hình ảnh biên dạng cong ứng dụng đóng vỏ tàu thủy 6 Hình 1.1 Tấm biên dạng cong phức tạp sử dụng sản xuất vỏ tàu Các chi tiết vỏ tàu chế tạo lắp ráp công trường, nên công nghệ chế tạo ... việc điều khi n thông số công nghệ trình cán không đối xứng phức tạp Để tạo hình dáng cong theo yêu cầu cần xác định thông số công nghệ cách xác 1.2.6 Công nghệ lăn ép Lăn ép công nghệ tạo hình chi...
 • 135
 • 106
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của các chất khử đối với quá trình khử các dạng selen thành selennuanghien cuu anh huong cua các che do chieu sang khác nhau len kha nang sinh truong cua 1 so cay nuoi cay monghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi protein và lysine khác nhau đến sức sản xuất của vịt cv super m nuôi thịt trong điều kiện chăn nuôiứng dụng mô hình hồi quy fe và gmm vào nghiên cứu nợ xấu của các ngân hàng thương mại việt namnghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đến quá trình lên men tĩnh chủng bacillus sử dụng để sản xuất chế phẩm xử lý môi trường nuôi tômnghiên cứu đặc tính của các chất bảo quản trong sản phẩm kem dưỡng danghiên cứu ảnh hưởng của các hợp chất chiết tách từ củ tỏi có khả năng kìm hãm sự phát triển của nấm tạo váng trong lên men rau quảđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ kết cấu của khuôn đến chất lượng sản phẩm chai nhựa pe 950 ccnghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố biến đổi khí hậu đến các công trình bảo vệ bờnghiên cứu đặc trưng của các chi tiết có vùng khuất daonghiên cứu ảnh hưởng của các ion có tính chất giống với ion f aposnghiên cứu ảnh hưởng của các ion photphat và sunphat đến hiệu quả xử lý các hợp chất nitơnghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng n p đến hiệu quả hấp thu và sinh trƣởng của dƣơng xỉnghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tổ môi trường lên khả năng sinh trưởng và tạo enzym của các chủng vi khuẩnnghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc đại học y athens hy lạp cho thấy cà phê nước này có thể là đầu mối hé mở thuật trường sinhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ