nghiên cứu nâng cao tuổi thọ của mặt lốp ô tô

Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ của mặt lốp ô

Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ của mặt lốp ô tô
... nhiên mặt lốp sau đắp có tuổi th không cao Đề tài tiến hành nghiên c uă nơngă cao tu iă th ă c aă m tă l pă ô ă nhằm cải thiện chất l ng mặt lốp ô để khắc ph c khuyết điểm c a mặt lốp, ... hông lốp ô c a Th c sĩ Nguyễn Th Huệ Trang đư nghiên c u xây dựng công th c h n h p cao su làm hông lốp ô nhằm h n chế khuyết điểm c a hông lốp nh : hay b n t, phồng r p nóng mềm  Công ... liệu có gần hai kỷ cao su giữ đ c m nh c a Các sản phẩm đ d ng có lốp ô nhiên chất l c chế t o từ cao su đa ng c a lốp ô ch a đáp ng đ c yêu cầu lý, đặc biệt phần mặt lốp ô nhanh b mài mòn,...
 • 87
 • 110
 • 0

Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ của mặt lốp ô

Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ của mặt lốp ô tô
... tốt; Hỗn hợp cao su mặt lốp bị hỏng đắp lại nhiên mặt lốp sau đắp có tuổi thọ không cao Đề tài tiến hành nghiên cứu nâng cao tuổi thọ mặt lốp ô nhằm cải thiện chất lượng mặt lốp ô để khắc ... cứu nâng cao tuổi thọ mặt lốp ô vấn đề cần thiết 1.2 Các nghiên cứu nƣớc: 1.2.1 Các nghiên cứu nƣớc  Nghiên cứu thiết lập công thức hỗn hợp cao su cải thiện chất lượng hông lốp ô Thạc ... Do lốp ô có nhiều thành phần cấu tạo khác nên người nghiên cứu tập trung nghiên cứu thực nghiệm lớp mặt lốp ô dùng cho xe tải Cụ thể nghiên cứu tiêu lý ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ mặt lốp...
 • 22
 • 224
 • 0

Báo cáo khoa học: "Nâng cao tuổi thọ của động cơ ô đời mới khai thác trong điều kiện Việt Nam" doc

Báo cáo khoa học:
... nghiệp non trẻ Việt Nam Thông thờng áp dụng chạy rà bệ thí nghiệm với chế độ hợp lý (trong nhà máy chế tạo động cơ) xí nghiệp liên doanh lắp ráp ô - nhằm nâng cao tuổi thọ động khai thác ... chạy r động lắp ráp v khai thác Việt nam Động ô lắp ráp xong (chế tạo mới) sau đại tu thiết phải chạy rà, không động nhanh h hỏng Điều đặc biệt quan trọng nớc ta đà hội nhập đổi mới, với công ... pháp công nghệ tiên tiến để nâng cao độ bền tất chi tiết quan trọng, cấu hệ thống động ô Nâng cao tuổi thọ động cách cải tiến hệ thống làm mát Đa số động lắp ráp Việt Nam đợc làm mát nớc động...
 • 5
 • 228
 • 2

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tuổi thọ của cửa van trong công trình thuỷ lợi vùng nước mặn

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tuổi thọ của cửa van trong công trình thuỷ lợi vùng nước mặn
... Nghiên cứu giải pháp nâng cao tuổi thọ cửa van vùng mặn thực với nhiệm vụ cụ thể sau: Nghiên cứu giải pháp kết cấu nâng cao tuổi thọ cửa van thép với nhiệm vụ cụ thể như: Nghiên cứu giải pháp ... hẹp - Nghiên cứu cửa van kết cấu ứng suất trước - Nghiên cứu dạng kết cấu cửa van - Nghiên cứu áp dụng kết cấu vào cửa van vùng triều Nghiên cứu giải pháp nâng cao tuổi thọ cửa van thép vùng mặn ... đọng nước; nghiên cứu dạng kết cấu khe hẹp; nghiên cứu cửa van kết cấu ứng suất trước; nghiên cứu ứng dụng dạng kết cấu cửa van Nghiên cứu giải pháp nâng cao tuổi thọ cửa van thép vùng mặn sở...
 • 249
 • 505
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc
... mặt chi tiết nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến độ bóng, độ xác bề mặt để tối ƣu hóa số yếu tố kỹ thuật trình phay tinh nhằm nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết, tăng hiệu kinh tế chi tiết ... đánh giá chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công Dựa vào mối quan hệ hình học dao phay đầu cầu chi tiết gia công trình phay tinh máy công cụ CNC: Giả sử gia công tinh mặt cong có phƣơng trình xác ... để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết phay tinh máy công cụ CNC Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm Khảo sát bề mặt chi tiết...
 • 88
 • 508
 • 3

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc
... đánh giá chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công Dựa vào mối quan hệ hình học dao phay đầu cầu chi tiết gia công trình phay tinh máy công cụ CNC: Giả sử gia công tinh mặt cong có phƣơng trình xác ... chạy dao, thông số gá đặt, vận tốc cắt tối ƣu Vì nghiên cứu có ứng dụng để nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết phay tinh máy công cụ CNC Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết ... chế độ cắt đến chất lƣợng bề mặt chi tiết. [16]  Nghiên cứu gia công máy công cụ CNC chi tiết bề mặt hình học phức tạp [13] Qua nhận thấy trình phay tinh dao phay đầu cầu bề mặt có biên dạng...
 • 88
 • 531
 • 0

nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tĩnh trên máy công cụ cnc

nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tĩnh trên máy công cụ cnc
... không đồng bề mặt chi tiết nghiên cứu đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến độ bóng, độ xác bề mặt để tối ƣu hóa số yếu tố kỹ thuật trình phay tinh nhằm nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết, tăng hiệu ... nhƣ: mặt phẳng, mặt tròn xoay, mặt nón, bề mặt có hình dáng hình học phức tạp Để chất lƣợng bề mặt chi tiết đạt yêu cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật trình gia công chi tiết Khi gia công mặt ... phay 28 1.2 Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau gia công 29 1.3 Kết luận 33 CHƢƠNG 2: CƠ CHẾ TẠO HÌNH BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG 36 2.1 Mô hình hình học bề mặt chi tiết gia công 36 Số hóa Trung tâm...
 • 96
 • 178
 • 0

nghiên cứu nâng cao hiệu suất của pin mặt trời dùng một số sắc tố quang hợp

nghiên cứu nâng cao hiệu suất của pin mặt trời dùng một số sắc tố quang hợp
... toàn sắc tố quang hợp chưa thể đem lại hiệu suất cao độ bền cần thiết để sử dụng đời sống Sắc tố quang hợp sử dụng cần phải thay đổi để phù hợp với loại pin mặt trời cấu trúc hoạt động sắc tố quang ... hiệu suất FRET 1.2.2 Sắc tố quang hợp: Sắc tố quang hợp có cây, tảo vi khuẩn lam, có nhiệm vụ thu nhận lượng ánh sáng cần thiết cho trình quang hợp sắc tố quang hợp hấp thụ số bước sóng định ... phycobilisome gồm phycoerythrin, phycocyanin allophycocyanin 1.2.3 Pin mặt trời sử dụng sắc tố quang hợp Pin mặt trời dung sắc tố quang hợp gồm pheophorbide a (hoặc chlorophyllide) gắn TiO2 phycocyanin...
 • 26
 • 489
 • 0

nghiên cứu nâng cao hiệu suất của pin mặt trời dùng một số sắc tố quang hợp

nghiên cứu nâng cao hiệu suất của pin mặt trời dùng một số sắc tố quang hợp
... toàn sắc tố quang hợp chưa thể đem lại hiệu suất cao độ bền cần thiết để sử dụng đời sống Sắc tố quang hợp sử dụng cần phải thay đổi để phù hợp với loại pin mặt trời cấu trúc hoạt động sắc tố quang ... hiệu suất FRET 1.2.2 Sắc tố quang hợp: Sắc tố quang hợp có cây, tảo vi khuẩn lam, có nhiệm vụ thu nhận lượng ánh sáng cần thiết cho trình quang hợp sắc tố quang hợp hấp thụ số bước sóng định ... phycobilisome gồm phycoerythrin, phycocyanin allophycocyanin 1.2.3 Pin mặt trời sử dụng sắc tố quang hợp Pin mặt trời dung sắc tố quang hợp gồm pheophorbide a (hoặc chlorophyllide) gắn TiO2 phycocyanin...
 • 26
 • 125
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng pin mặt trời

Nghiên cứu nâng cao chất lượng pin mặt trời
... dựa lớp hấp thụ CuIn 1GaxSe2 (CIGS) đạt hiệu cao tất màng mỏng tế bào x lượng mặt trời Hiệu suất chuyển đổi lượng pin mặt trời kỷ lục 19,9 % Pin mặt trời ngày Công nghiệp quang điện trở thành sản ... CIGS chiếm 10 % thị phần hàng hóa pin quang điện Toàn sản phẩm điện từ mặt trời không đáng kể so với lượng lượng mà giới yêu cầu Vì vậy, hướng nghiên cứu pin mặt trời hệ loại màng mỏng cấp thiết ... số phản xạ mặt trước Như tìm hiểu tính chất lớp chương 1, pin mặt trời hệ dựa lớp hấp thụ CIGS, hệ số phản xạ mặt trước nhỏ khả hấp thụ lượng mặt trời lớn nên hiệu suất chuyển đổi lượng lớn Tuy...
 • 55
 • 241
 • 0

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh
... c a máy Thông thư ng, chi u sâu c t phay thô không – mm Khi phay thô b ng dao phay m t ñ u h p kim c ng nh ng máy có công su t l n, chi u sâu c t có th ñ t t i 20 – 25 mm l n Khi phay tinh chi ... ch t lư ng b m t chi ti t máy phay nh hư ng ñ n ch t lư ng b m t chi ti t máy tinh nh m tìm y u t t ñó ñưa bi n pháp ñ nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t máy phay tinh M c tiêu - Phân tích y ... ñ n ch t lư ng b m t phay tinh - Đưa bi n pháp ñ nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t 5.2 Hư ng phát tri n c a ñ tài - Nghiên c u nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t gia công tinh b ng bi n pháp...
 • 26
 • 379
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc
... c a máy Thông thư ng, chi u sâu c t phay thô không – mm Khi phay thô b ng dao phay m t ñ u h p kim c ng nh ng máy có công su t l n, chi u sâu c t có th ñ t t i 20 – 25 mm l n Khi phay tinh chi ... ch t lư ng b m t chi ti t máy phay nh hư ng ñ n ch t lư ng b m t chi ti t máy tinh nh m tìm y u t t ñó ñưa bi n pháp ñ nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t máy phay tinh M c tiêu - Phân tích y ... ñ n ch t lư ng b m t phay tinh - Đưa bi n pháp ñ nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t 5.2 Hư ng phát tri n c a ñ tài - Nghiên c u nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t gia công tinh b ng bi n pháp...
 • 26
 • 233
 • 1

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ PHÌ CỦA ĐẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG BẠCH ĐÀN CÁC LUÂN KỲ SAU pdf

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ PHÌ CỦA ĐẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG BẠCH ĐÀN Ở CÁC LUÂN KỲ SAU pdf
... bình; đất thịt pha cát Kết qủa so sánh phân tích đất vào cuối chu kỳ rừng Sinh trưởng rừng trước sau tỉa thưa Bảng 12: Sinh trưởng rừng trước sau tỉa thưa 24 tháng Sinh trưởng D1.3 (cm) Sinh trưởng ... QỦA NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Nghiên cứu quản lý vật liệu hữu sau khai thác Đặc điểm rừng trồng luân kỳ (trước khai thác để thí nghiệm Đại Lải) - Tỷ lệ sống: 90,34% (1505 cây/ha so mật độ trồng ... lại Nghiên cứu tỉa thưa rừng: Tính chất đất đặc điểm rừng nơi thí nghiệm tỉa thưa rừng Tính chất đất tán rừng trồng tuổi Tam Thanh – Phú thọ thể qua bảng đây: Bảng 11: Kết qủa phân tích đất trước...
 • 10
 • 203
 • 0

ứng dụng công nghệ mạ composite nhằm nâng cao tuổi thọ của chày dập thuốc viên

ứng dụng công nghệ mạ composite nhằm nâng cao tuổi thọ của chày dập thuốc viên
... KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MẠ COMPOSITE NHẰM NÂNG CAO TUỔI THỌ CỦA CHÀY DẬP THUỐC VIÊN Ngành Mã số Học viên Ngƣời ... thành thuốc viên Những biện pháp công nghệ bề mặt nâng cao tuổi thọ chày cối dập thuốc viên bao gồm phủ bay PVD, CVD, thấm ion, mạ composite v.v là mạ composite là biện pháp công nghệ khả ... là biện pháp công nghệ khả thi trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đề tài : Ứng dụng mạ composite nhằm nâng cao tuổi thọ chày dập thuốc viên là cần thiết và cấp bách Số hóa Trung tâm Học...
 • 87
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu nâng cao trị số octan của xăng bằng các phụ gia không chì và ứng dụng dưới dạng thương phẩmnghiên cứu nâng cao chất lượng làm việc của thiết bị phun phủ iióa chất báo quảnnghiên cứu nâng cao độ bền chịu mài mòn của xupap động cơ diesel bằng công nghệ hàn đắp plasma với bột hợp kim nền cobaltnghiên cứu nâng cao khả năng xử lý ô nhiễm as trong đất của hai loài dương xỉ chọn lọcchiêu độc nâng cao tuổi thọ máy tínhnâng cao tuổi thọbài thuốc gia truyền nâng cao tuổi thọtoa thuốc gia truyền nâng cao tuổi thọcách nâng cao tuổi thọ pin iphonenâng cao tuổi thọ pin laptopnghiên cứu người cao tuổinghiên cứu nâng cao hiệu quả và hiện đại hoá dạng bào chế một số thuốc y học cổ truyềnnghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất thương mại trái sơ ri gò côngnâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng lụa tơ tằm việt namnghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây