nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn anh văn chuyên ngành kinh tế tại trường cao đẳng nghề an giang

Nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn anh văn chuyên ngành kinh tế tại trường cao đẳng nghề an giang

Nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn anh văn chuyên ngành kinh tế tại trường cao đẳng nghề an giang
... ngƠnh Kinh tê .40 2.4 Th c tṛng ḍy ḥc môn Anh văn chuyên ngƠnh Kinh t ṭi tr ng Cao đẳ ng Nghê An Giang 41 2.4.1 Th c trang hoa ̣t đô ̣ng ho ̣c môn Anh văn chuyên nganh Kinh ... IăTHIểUăVểăTR ̣ Tr NG CAO Đ NGăNGH AN GIANG ̉ NG CAO ĐĔNGăNGHể AN GIANG ng cao đ̉ng ngh An Giang tr c thu c UBND T̉nh An Giang, đ ợc thƠnh lập c s śp nhập vƠ nơng c p Tr Tr ng ḍy ngh An Giang theo quy ... ḥc môn Anh văn chuyên ngƠnh Kinh t ṭi tr ng Cao đ̉ng ngh An Giang - Kh o śt b ng h i đ i v i ćc chuyên gia v ph ng ph́p gi ng ḍy ngọi ng̃ vƠ ćc gío viên ḍy môn Anh văn chuyên ngành Kinh...
 • 131
 • 169
 • 0

thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn, lịch sử lớp 8,9 trường thcs tại tỉnh khánh hòa

thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn, lịch sử lớp 8,9 trường thcs tại tỉnh khánh hòa
... mdi, nang cao chit lugng day hgc mdn ngir van va lich su Idp 8,9 tai cac truong THCS tinh Khanh Hda - De xuat mot sd giai phap nang cao chat lugng day hgc mdn ngir van va lich sii lop 8,9 ndi rieng, ... phap nang cao chat lugng day hgc mon Ngir van va Lich sii lop 8,9 cac truong THCS tren dia ban tinh Khanh Hoa thi chua co de tai nao thuc hien De tai "Thuc trgng va gidi phdp doi mai, ndng cao chdt ... cao chat lugng day hoc mon Ngir van, Lich sii lop 8,9 tai cac truong THCS, tinh Khanh Hoa 2.2 Khach the nghien ciiu 2.2.7 Khdch the nghien cuu chinh - GV day mon Ngu van va mon Lich sii lop 8,9...
 • 167
 • 500
 • 0

Nâng cao chất lượng dạy học môn tin học quản lý theo hướng tích cực hóa người học tại trường đại học tây đô

Nâng cao chất lượng dạy học môn tin học quản lý theo hướng tích cực hóa người học tại trường đại học tây đô
... tƠi:ăắ Nâng cao chất l ợng dạy học môn Tin học quản theo h ớng tích cực hoá ng ời học, Tr ờng Đại học Tây Đô ” 2 M c tiêu, nhi m v nghiên c u c aăđ tài M c tiêu nghiên cứu: D y h c theo h ng tích ... ngă1:ăC ăs lu n v nâng cao ch tăl theo h ng tích c căhoáăng i h c Ch ngă 2:ă Kh o sát th c tr ng ch tă l Tr ngăĐ i h căTơy Đô ng d y h c môn Tin h c qu n ng d y h c môn Tin h c qu n t i ... phân tích tài li uăliênăquanăđ n môn Tin h c qu n ( giáo trình môn Tin h c qu n lý, giáo trình tham kh o b iăd d c, tài li uăs ăph m (lý lu n d y h c,ăph s lu n c a v năđ nghiên cứu,ăcóăđ theo h...
 • 150
 • 84
 • 0

giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn thủ công mỹ nghệ tại trường thpt nguyễn văn linh quận 8

giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn thủ công mỹ nghệ tại trường thpt nguyễn văn linh quận 8
... THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH QuẬN MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn Thủ công mỹ nghệ trường THPT Nguyễn Văn Linh ... cần thiết Chương GiẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA NGƯỜI HỌC MÔN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH Q .8 Phân tích chương trình môn Nghề TCMN Tìm hiểu ... NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA NGƯỜI HỌC TRONG GIẢNG DẠY … Lịch sử vấn đề nghiên cứu Một số khái niệm Tổng quan PPDH tích cực Các PPDH theo hướng tích cực hóa người học KẾT...
 • 27
 • 84
 • 0

giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn thủ công mỹ nghệ tại trường thpt nguyễn văn linh quận 8

giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn thủ công mỹ nghệ tại trường thpt nguyễn văn linh quận 8
... vậy, người nghiên cứu chọn đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn Thủ công mỹ nghệ trường THPT Nguyễn Văn Linh Quận 8, TPHCM” làm luận văn tốt ... trạng việc giảng dạy môn Thủ công mỹ nghệ trường THPT Nguyễn Văn Linh quận số trường địa bàn Thành phố, từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học 3    2.2 ... nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn Thủ công mỹ nghệ trường THPT Nguyễn Văn Linh quận  Tổ chức thực nghiệm sư phạm trường THPT Nguyễn Văn Linh quận để lấy kết chứng...
 • 34
 • 393
 • 0

giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn thủ công mỹ nghệ tại trường thpt nguyễn văn linh quận 8 (bản full)

giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn thủ công mỹ nghệ tại trường thpt nguyễn văn linh quận 8 (bản full)
... phần nâng cao chất lượng học tập Vì vậy, người nghiên cứu chọn đề tài: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn Thủ công mỹ nghệ trường THPT Nguyễn Văn Linh ... phương pháp giảng dạy môn Thủ công mỹ nghệ lớp 11 số trường THPT địa bàn TP.HCM  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn Thủ công mỹ nghệ trường ... nhu cầu đó, người nghiên cứu tiến hành thực đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn Thủ công mỹ nghệ trường THPT Nguyễn Văn Linh Quận. 8 Nội dung đề...
 • 137
 • 311
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: CHẤM VÀ TRẢ BÀI LÀM VĂN THEO QUY TRÌNH KHOA HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂNTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sáng kiến kinh nghiệm: CHẤM VÀ TRẢ BÀI LÀM VĂN THEO QUY TRÌNH KHOA HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... học trình bày nhà trường, để nâng cao chất lượng dạy- học môn Ngữ Văn, bên cạnh giải pháp khác cần vận dụng quy trình chấm - trả làm văn cách thống nhất, đồng đội ngũ giáo viên dạy Văn Tổ trưởng ... trọng, thiếu quy trình dạy Ngữ Văn nói chung, dạy Làm Văn nói riêng Chưa hòan tất công việc chấm - trả chưa hòan thành trình dạy học Làm Văn Chấm kỹ lưỡng khoa học sở để có tiết trả hiệu Thế ... học trả làm văn ,cũng cho học sinh thấy tầm quan trọng nó.Với kinh nghiệm giảng dạy “mỏng”,tôi xin mạnh dạn đưa số biện pháp việc Chấm trả Làm văn theo quy trình khoa học để nâng cao chất lượng...
 • 12
 • 318
 • 1

skkn Chấm và trả bài Làm văn theo quy trình khoa học để nâng cao chất lượng day - học môn Ngữ Văn ở trườngTHPT

skkn Chấm và trả bài Làm văn theo quy trình khoa học để nâng cao chất lượng day - học môn Ngữ Văn ở trườngTHPT
... chấm - trả theo quy trình cụ thể, khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu dạy học môn Ngữ Văn Cao Thị Xuyến – THPT Sông Ray Chấm trả Làm văn theo quy trình khoa học để nâng cao chất lượng day - ... túc công đoạn quy trình dạy - học môn Ngữ Văn trường THPT Cao Thị Xuyến – THPT Sông Ray 11 Chấm trả Làm văn theo quy trình khoa học để nâng cao chất lượng day - học môn Ngữ Văn trườngTHPT V TÀI ... Chấm trả Làm văn theo quy trình khoa học để nâng cao chất lượng day - học môn Ngữ Văn trườngTHPT III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Qua năm học kiên trì áp dụng nghiêm túc quy trình chấm - trả làm văn đây,...
 • 12
 • 43
 • 0

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn tại các trường trung học cơ sở, quận thanh xuân, thành phố hà nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn tại các trường trung học cơ sở, quận thanh xuân, thành phố hà nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... bàn quận Thanh Xuân, thành phố Nội - Chương 3: Một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng HĐDH môn Ngữ văn trường THCS địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố nội Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN ... Một số biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn Ngữ văn trường THCS quận Thanh Xuân, thành phố Nội Mục đích nghiên cứu Đề xuất số BPQL nhằm nâng cao CL HĐDH môn Ngữ văn, ... HĐDH môn Ngữ văn hiệu trưởng trường THCS quận Thanh Xuân, thành phố Nội - Đề xuất số BPQL nhằm nâng cao chất lượng HĐDH môn Ngữ văn hiệu trưởng trường THCS quận Thanh Xuân, thành phố Nội...
 • 105
 • 503
 • 2

một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn, lịch sử ở trường thpt như thanh

một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn, lịch sử ở trường thpt như thanh
... xuụi, HS trng THPT Nh Thanh cng la chn cỏc mụn KHTN l ch yu Vi nhng trờn tụi chn ó chn nghiờn cu: Mt s gii phỏp qun nhm nõng cao cht lng dy hc mụn Ng vn, Lch s trng THPT Nh Thanh Lch s ... Lch s ca ti: trng THPT Nh Thanh cha cú ti nghiờn cu v Mt s gii phỏp qun nm nõng cao cht lng dy hc mụn Ng vn, Lch s Mc ớch nghiờn cu xut mt s gii phỏp qun nhm nõng cao cht lng dy hc mụn ... vn, Lch s trng THPT; - Kho sỏt thc trng cht lng dy hc mụn Ng vn, Lch s v vic qun hot ng dy hc cỏc b mụn núi trờn trng THPT Nh Thanh; - xut mt s gii phỏp qun nhm nõng cao cht lng dy hc...
 • 21
 • 491
 • 1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn
... nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn Vậy làm để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn? Sau xin trình bày vài kinh nghiệm nho nhỏ, hi vọng giúp nâng cao chất lượng học tập môn II Giải pháp ... dạy học, qua việc tìm hiểu thực tế dạy học môn Ngữ Văn trường sở tại, mạnh dạn đề số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ Văn B Nội dung I Thực trạng Các thầy cô giáo giảng dạy môn ... học tập rèn luyện môn Ngữ Văn Tuy nhiên theo đặc thù môn, theo xu xã hội, môn Ngữ văn bị dần vị Học sinh mặn mà với môn Văn coi môn văn môn học bắt buộc để thi vào lớp 10 Sách tham khảo cho môn...
 • 9
 • 760
 • 4

NCKHSPƯD Đổi mới phương pháp dạy học các tiết ôn tập và dạy bài mới bằng cách sử dụng BĐTD nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn THCS

NCKHSPƯD Đổi mới phương pháp dạy học các tiết ôn tập và dạy bài mới bằng cách sử dụng BĐTD nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn THCS
... nhân vào trình học, tạo cho em tự chủ phát huy tính sáng tạo tiềm em Vấn đề nghiên cứu: Việc đổi phương pháp dạy học BĐTD cho tiết ôn tập học môn Ngữ Văn nâng cao kết học tập học sinh không? ... không? Giả thiết nghiên cứu: Đổi phương pháp dạy học BĐTD cho tiết ôn tập học môn Ngữ Văn nâng cao kết học tập học sinh khối trường THCS Thị trấn Cát Hải III PHƯƠNG PHÁP: Khách thể nghiên cứu ... Trường THCS thị trấn Cát Hải trường khác quan tâm tới đổi phương pháp dạy học, đặc biệt phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm Đối với Ngữ văn nói riêng ca môn học khác nói chung dạy...
 • 16
 • 723
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạyhọc môn Ngữ Văn ở THPT

sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy – học môn Ngữ Văn ở THPT
... thực nghiệm) - Qua thực nghiệm nhận thấy việc thực số kinh nghiệm nâng cao chất lượng học phần văn mơn Ngữ Văn cho học sinh có kết tốt 19 - Đặc biệt khơng có học sinh "ngại" học văn, khơng học ... cho tiết giảng văn chưa mức, Xuất phát từ lí mà tơi chọn đề tài Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học mơn Ngữ Văn THPT (phần văn bản) Để thực đề tài này, tơi với tổ trưởng, nhóm mơn ... Bí giỏi văn NXB Giáo dục Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ mơn Ngữ văn 10, 11, 12 NXB Đại học sư phạm Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học mơn Ngữ Văn THPT 24 Phân tích, bình giảng thơ văn nhà...
 • 25
 • 285
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN QUEN VĂN HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO VÙNG DTTS

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN QUEN VĂN HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO VÙNG DTTS
... kiện cho giáo viên tham gia lớp tập huấn , dự môn làm quen văn học, đạo cho tổ cốt cán xây dựng tiết dạy mẫu để thống biện pháp dạy học phù hợp - Chuyên môn lên kế hoạch giảng dạy môn làm quen văn ... trọng tâm dạy Hai là, Không ngừng đổi phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học, phối hợp, lồng ghép phù hợp phương pháp dạy học đặc trưng môn học dạy học LQVH cho trẻ; tìm tòi ... trường tìm biện pháp để triển khai thực đưa chất lượng môn làm quen văn học ngày tốt hơn: IV BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Trẻ mầm non chưa biết chữ Tác phẩm văn học đến với trẻ qua lời đọc kể cô Cô giáo người...
 • 13
 • 846
 • 0

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văntrường THPT Mường Lát

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT Mường Lát
... nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học tập môn Ngữ văn Qua đó, tìm hướng cho dạy học Ngữ văn trường THPT nói chung trường THPT Mường Lát nói riêng Trên số kinh nghiệm áp dụng để nhằm nâng cao chất ... nhân, biện pháp khắc phục học sinh giỏi bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kĩ học để tạo hứng thú việc học tập môn Hướng dẫn học sinh cách học Trong chương trình THPT, môn Ngữ văn bao gồm ba phân môn: ... làm văn Một số em giữ thói quen không lập dàn ý viết văn, nghĩ viết Một số học sinh chưa tích cực, chủ động học bài, làm lớp nhà C KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng giáo dục nói chung môn Ngữ văn...
 • 18
 • 840
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ vănmột số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn lịch sử ở trường thpt như thanhmột số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ vănhọc anh văn chuyên ngành kinh tếnâng cao chất lượng dạy học môn toánnâng cao chất lượng dạy học môn vật lýnâng cao chất lượng dạy học tiếng anhgiải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng anhđề tài nâng cao chất lượng dạy học tiếng anhđề án nâng cao chất lượng dạy học tiếng anhnâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anhnâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp 5nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sửnâng cao chất lượng dạy học môn toán ở tiểu họcnang cao chat luong day hoc mon tieng anhLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang39 TNH kinh phap an thich nhat hanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM5. Phieu lay bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Phieu dong gop y kien 201420090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 200810 BB DHCD thuong nien nam 2013