hệ thống tích hợp bảo vệ và điều khiển trạm điện chuẩn iec 61850

Hệ thống tích hợp bảo vệ điều khiển trạm điện chuẩn IEC 61850

Hệ thống tích hợp bảo vệ và điều khiển trạm điện chuẩn IEC 61850
... truyềnă thống đóă làă chuẩn IEC 61850 Đềătàiăt pătrungănghiênăcứu chuẩn IEC 61850 vềăvi căthiếtăkế xâyădựngătr mă tựăđộngăhóaăcóătênăgọi: Hệ thống tích hợp bảo vệ điều khiển trạm điện chuẩn IEC ... đắn thựcătếăcủaă lýăthuyếtătiêu chuẩn IEC 61850 bộcălộănhữngă uăđiểmăv ợtă b că màă tr mă biếnă ápă truyềnă thống khôngă cóă đ ợc.ă IEC 61850 vềă chuẩn tr mă tích hợp, ătựăđộng điều khiển đưătrởăthànhămộtătiêu chuẩn quốcătếăvềăxâyădựngătr ... ợcăthiếtăkế xâyădựngătheoătiêu chuẩn tr m tích hợp, ătựăđộng điều khiển chuẩn IEC 61850. ăCụă thểălàătr măbiếnăápă220/110/22kVăThu năAnăđưăđ ợcăEVNăđầuăt ăxâyădựng hi nă nayăđiăvàoăho tăđộng.ăTrongăquáătrìnhălàmăvi...
 • 145
 • 251
 • 1

Hệ thống tích hợp bảo vệ điều khiển trạm điện chuẩn IEC 61850

Hệ thống tích hợp bảo vệ và điều khiển trạm điện chuẩn IEC 61850
... điểm trạm truyền thống chuẩn IEC 61850 Đề tài tập trung nghiên cứu chuẩn IEC 61850 việc thiết kế xây dựng trạm tự động hóa có tên gọi: Hệ thống tích hợp bảo vệ điều khiển trạm điện chuẩn IEC 61850 ... bảo vệ, điều khiển, thiết bị bảo vệ dòng, áp, đo lường, báo cố, điều khiển tự động hệ thống phân phối, thông tin đưa vào hệ thống lưu trữ liệu, sau xử lý, điều khiển thống trạm Sự tích hợp trạm ... hệ thống trạm biến áp tự động điều khiển trạm thông qua thiết bị với chức bảo vệ, đo lường điều khiển Tích hợp hệ thống điện liên quan đến việc giao tiếp liệu thiết bị điện tử thông minh hệ thống...
 • 22
 • 82
 • 1

hệ thống thu thập dữ liệu điều khiển ,giao diện điều khiển được viết bằng visual basic

hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển ,giao diện điều khiển được viết bằng visual basic
... analog Điện áp cung cấp tới V DD phải điều chỉnh tốt nhiễu DAC7611 sử dụng nhiều lónh vực : _ Điều khiển trình _ Các hệ thống thu thập liệu _ Điều khiển hệ thống tùy động vòng kín 2/ MÔ TẢ CHÂN ... tham gia vào ứng dụng chuyển nhận liệu qua cổng nối tiếp Như việc sử dụng tệp DLL, Visual Basic có sẵn hộp điều khiển khác, MSComm hộp điều khiển Bản thân Visual Basic có nhiều hộp điều khiển mà ... Visual Basic ta thấy số thành phần quan thu c công cụ (toolbar) Nhưng Visual Basic cho phép nhiều thành phần bổ sung thêm vào Hộp công cụ Microsoft Comm Visual Basic nhiều công cụ bổ sung vào...
 • 104
 • 360
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MÔ HÌNH KHÁI NIỆM CHO HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU ĐIỀU KHIỂN PHÂN BỐ" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thông báo lại cho Client thông qua IAdviseSink Phương pháp truyền liệu gọi Subscription Như mổi Component hệ thống thu thập liệu hoàn hão khối gồm có thành phần tả hình Hình Component hệ thống ... thống DAQ&C MÔ HÌNH HÀNH VI VÀ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC COMPONENT TRONG HỆ THỐNG Bây xem xét trình tương tác Component Client Component Server hệ thống thu thập liệu phân bố Giả sử, ban đầu, hệ thống phía ... sở hình xây dựng lên Component phần mềm HMI, SCADA Driver cho thiết bị thu thập liệu điều khiển Tức từ cấp thấp cấp cao hệ thống điều khiển đa cấp đại Mỗi Component phải chứa Dispatcher điều...
 • 7
 • 390
 • 1

Báo cáo khoa học: "THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY CNC QUẤN DÂY TRÊN CƠ SỞ VI ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHỆ PSoC" ppt

Báo cáo khoa học:
... THỐNG GIÁM SÁT ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY CNC QUẤN DÂY 3.1 Giới thiệu chung hệ thống giám sát, đo lường điều khiển Hệ thống giám sát, đo lường điều khiển phần quan trọng thiếu hệ thống sản xuất ... Nhà máy Que hàn Vi t Đức), máy quấn dây máy điện quay, máy quấn dây máy biến áp CT Hình Máy CNC quấn dây máy điện [3] Hình Máy CNC quấn dây AM3175 [3] ● Cấu tạo máy CNC quấn dây: Một máy CNC quấn ... Trong báo giới thiệu kết nghiên cứu thiết kế, chế tạo Card giám sát, đo lường điều khiển sở chip công nghệ PSoC; phần quan trọng hệ thống điều khiển nói chung hệ thống điều khiển máy CNC quấn dây...
 • 8
 • 406
 • 2

Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu điều khiển hiển thị tại chỗ theo nhóm cảm biến đưa về trung tâm điều khiển

Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển hiển thị tại chỗ theo nhóm cảm biến và đưa về trung tâm điều khiển
... trung tâm điều khiển Đối với hệ thống sản xuất thiết bị điều khiển đóng vai trò não trình, thiết bị điều khiển đưa tác động có xác hay không phụ thu c nhiều vào liệu thu thập đưa điều khiển Dữ liệu ... sát hiển thị chỗ theo nhóm cảm biến hiển thị trung tâm điều khiển nhà máy có mặt hình cần (S1,S2,S3,) (S4,S5,S5,S6) (S1,S4,S7) (S7,S8) điều khiển trung tâm điều khiển cần ghép nối với cảm biến ... theo yêu cầu hệ thống công nghiệp hiển thị, điều khiển, cảnh báo…ngoài làm liệu cho ứng dụng cao kết nối với máy tính Hệ thu thập liệu điều khiển liệu thu thập từ sensor, xử lý đưa đến điều khiển...
 • 93
 • 355
 • 0

ứng dụng hệ thống tích hợp chẩn đoán khuyến cáo(dris) trong đánh giá tình trạng cung cấp npk cho cây mía trên đất phù sa ở cù lao dung – sóc trăng

ứng dụng hệ thống tích hợp chẩn đoán và khuyến cáo(dris) trong đánh giá tình trạng cung cấp npk cho cây mía trên đất phù sa ở cù lao dung – sóc trăng
... ngành Khoa Học Đất với đề tài: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG TÍCH HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO (DRIS) TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CUNG CẤP NPK CHO CÂY MÍA TRÊN ĐẤT PHÙ SA LAO DUNG SÓC TRĂNG Do sinh viên ... Khoa Học Đất với đề tài: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG TÍCH HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO (DRIS) TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CUNG CẤP NPK CHO CÂY MÍA TRÊN ĐẤT CÙ PHÙ SA LAO DUNG SÓC TRĂNG Do sinh viên Lâm Hải ... Học Đất với đề tài: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG TÍCH HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO (DRIS) TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CUNG CẤP NPK CHO CÂY MÍA TRÊN ĐẤT PHÙ SA LAO DUNG SÓC TRĂNG Do sinh viên Lâm Hải Nghi...
 • 66
 • 112
 • 0

ứng dụng hệ thống tích hợp chẩn đoán khuyến cáo (dris) trong chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng trung, vi lượng cho cây mía ở cù lao dung – sóc trăng

ứng dụng hệ thống tích hợp chẩn đoán và khuyến cáo (dris) trong chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng trung, vi lượng cho cây mía ở cù lao dung – sóc trăng
... đất với đề tài: ỨNG DỤNG “HỆ THỐNG TÍCH HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO” (DRIS) TRONG CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRUNG, VI LƯỢNG CHO CÂY MÍA LAO DUNG SÓC TRĂNG Do sinh vi n Mai Thị Quỳnh ... đất với đề tài: ỨNG DỤNG “HỆ THỐNG TÍCH HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO” (DRIS) TRONG CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRUNG, VI LƯỢNG CHO CÂY MÍA LAO DUNG SÓC TRĂNG Do sinh vi n Mai Thị Quỳnh ... đất với đề tài: ỨNG DỤNG “HỆ THỐNG TÍCH HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO” (DRIS) TRONG CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRUNG, VI LƯỢNG CHO CÂY MÍA LAO DUNG SÓC TRĂNG Do sinh vi n Mai Thị Quỳnh...
 • 100
 • 506
 • 0

Đồ án tốt nghiệp về hệ thống truyền lực, chuyển động điều khiển trên xe toyota venza

Đồ án tốt nghiệp về hệ thống truyền lực, chuyển động và điều khiển trên xe toyota venza
... theo điều khiển người lái Hình 2.4: Hộp số xe Toyota Venza 2.3.1.3 Hệ thống dẫn động kiểm soát lực kéo chủ động: a /Hệ thống dẫn động cầu trước FWD: Hình 2.5: Hệ thống dẫn động cầu trước ĐỒ ÁN TỐT ... thống dẫn động bánh  Toyota Venza trang bị hệ thống dẫn động AWD giúp cho xe chuyển động ổn định linh hoạt so với hệ thống FWD điều kiện đường tốt lẫn xấu c/ Hệ thống kiếm soát lực kéo chủ động ... 3.2.1.Tổng quan hệ thống 61 3.2.2.Hoạt động tổng quan hệ thống: 61 Chƣơng HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN 72 4.1 Hệ Thống Treo: .72 4.1.1 .Hệ thống treo trước:...
 • 22
 • 1,104
 • 2

BÀI TẬP LỚN Môn học : HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU ĐIỀU KHIỂN “Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu điều khiển” potx

BÀI TẬP LỚN Môn học : HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN “Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển” potx
... Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển Sinh Viên :Trần Văn Kiển 34 Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển Sinh Viên :Trần Văn Kiển 35 Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển ... khối lượng : dải đo – 30000kg Chương I: Thiết kế hệ thống thu thập liệu điều khiển 1.1 Phương án thiết kế hệ thống Sinh Viên :Trần Văn Kiển Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển Để ... Bài Tập Lớn : Hệ Thống Thu Thập Dữ Liệu Điều Khiển TRƯỜNG ĐHCNQN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÀI TẬP LỚN Môn học : HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ĐIỀU...
 • 67
 • 1,643
 • 1

Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, dịch vụ điều khiển cơ sở định vị GPS mạng không dây GSM/GPRS ppt

Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, dịch vụ và điều khiển cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS ppt
... Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, dịch vụ điều khiển sở định vị GPS mạng không dây GSM/GPRS Researching and developing the monitoring, services and control system based on GPS positioning ... Sự phát triển mạnh mẽ sở hạ tầng hệ thống mạng internet số lượng chất lượng tiền đề cho phát triển hệ thống ứng dụng sở mạng truyền thông Bên cạnh đó, với bùng nổ công nghệ truyền thông không dây ... thông phát triển mạng băng thông rộng không dây tốc độ cao, kỹ thuật hiệu đảm bảo cho dịch vụ tiện ích liên quan đến vị trí thực thời gian thực Hiện vấn đề nghiên cứu phát triển thành hệ thống...
 • 14
 • 265
 • 2

Hệ thống thu thập dữ liệu điều khiển

Hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển
... cung cấp tới V DD phải điều chỉnh tốt nhiễu 17 Sinh viên: Nguyễn Hoàng Huy DAC7611 sử dụng nhiều lónh vực : _ Điều khiển trình _ Các hệ thống thu thập liệu _ Điều khiển hệ thống tùy động vòng kín ... có tập tin MSCOMM16.OCX MSCOMM32.OCX Có hai khả đễ điều khiển việc trao đổi liệu điều khiển kiện hỏi vòng • Điều khiển kiện : Phương pháp điều khiển kiện phương pháp tốt sử giải phóng máy tính ... Analog trình quan trọng việc điều khiển hệ thống điều khiển tự động Ta không sử dụng IC DAC0808 quen thu c số nhược điểm độ xác không cao (chuyển đổi bit), giao tiếp liệu dạng song song tốn nhiều...
 • 103
 • 135
 • 0

xây dựng mô hình hệ thống thu thập dữ liệu điều khiển

xây dựng mô hình hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển
... 12 Xây dựng hình hệ thống TTDL điều khiển GVHD: TS Ngô Văn Thuyên hình hệ thống thu thập liệu điều khiển 5.1 Phần cứng hình hệ thống thu thập liệu điều khiển gồm phần sau: ▪ Nguồn cung ... TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 Xây dựng hình hệ thống TTDL điều khiển GVHD: TS Ngô Văn Thuyên TÓM TẮT ĐỀ TÀI Mục tiêu đề tài thiết kế chế tạo hình thu thập liệu điều khiển có khả thu thập ... IEEE-488 1.2.1 Vào/ tập trung (Hình 1.2) Xây dựng hình hệ thống TTDL điều khiển GVHD: TS Ngô Văn Thuyên Hình 1.2 Cấu hình vào/ra tập trung ▪ Các mạch vào/ra tập trung cắm trực tiếp vào máy tính...
 • 30
 • 209
 • 1

một số vấn đề về điều chế fsk, psk, qam dùng dds hệ thống tích hợp công nghệ dds (kỹ thuật tổng hợp tần số trực tiếp)

một số vấn đề về điều chế fsk, psk, qam dùng dds và hệ thống tích hợp công nghệ dds (kỹ thuật tổng hợp tần số trực tiếp)
... Vì tiến công nghệ mạch tích hợp, DDS trở thành lựa chọn khác bên cạnh công nghệ vòng khóa pha để tạo tần số đầu nhanh ứng dụng dùng tổng hợp tần số Vì xây dựng phương pháp xử lý số nên DDS cho ... chuyển tần số từ tần số tới tần số khác http://www.ebook.edu.vn CHƯƠNG 1: NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT DDS Tổng hợp tần số kỹ thuật sử dụng khối xử lý tín hiệu số để tạo tín hiệu đầu điều chỉnh tần ... chuyển pha tần số DDS Tính toán từ điều chỉnh tần số Tần số đầu thiết bị DDS xác định theo công thức: Fout = (M (REFCLK))/ 2N Ở đây: Fout tần số DDS M từ điều chỉnh nhị phân REFCLK tần số xung tham...
 • 66
 • 421
 • 0

Tổng quan về các giao thức báo hiệu điều khiển trong mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN)

Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong mạng viễn thông thế hệ mới – Next Generation Network (NGN)
... cho giao thức báo hiệu điều khiển vai trò quan trọng việc phối hợp hoạt thiết bị mạng hệ thiết bị mạng hệ cũ với thiết bị mạng hệ Đây lý em lựa chọn đề tài TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ... .68 4.3 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG BICC 70 Chương 72 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN CHỦ TỚ 72 5.1 GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN MGCP ... VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN, nội dung đề tài gồm phần sau: Chương Tổng quan mạng hệ sau NGN Chương Tổng quan hệ thống báo hiệu số Chương Truyền tải báo hiệu số qua mạng IP SIGTRAN Chương Các...
 • 99
 • 919
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiểnhệ thống thu thập dữ liệu và điều khiểnthiết kế hệ thống tích hợp hiển thị thông tin quản lý thiết bị mạng và dịch vụ mạng module cài đặt và theo dõi các dịch vụ mạngcảm biến kích nổ báo về bộ điều khiển và được bộ điều khiển nhận biết kích nổ thông qua tín hiệu này dưới dạngtổng quan vế hệ thống thương mại thế giới và điểu chỉnh chính sách thương mại hàng dệt maythiết kế xây dựng hệ thống tích hợp dns và enum trong các ứng dụng hội tụ mạng viễn thông và internetthử chức năng báo động và điều khiển từ xa của các thiết bị và các hệ thốnghệ thống tích hợphệ thống tích hợp mớihệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ emhệ thống pháp luật bảo vệ trẻ emhệ thống pháp luật bảo vệ môi trườnghệ thống cơ quan bảo vệ môi trườnggiáo dục tích hợp bảo vệ môi trườngcông ty tnhh hệ thống tích hợp vina với mô hình domainChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Luận án tiến sĩ)Vở bài tập Toán lớp 4- Tập 2Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (tt)Bài 16. Phương trình hoá họcGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔIĐiểm đông đặc: Freezing pointTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨATìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticYêu cầu về mặt kĩ thuậtSản xuất nhiên liệu sạchCấu hình DHCP trên windowsVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003