đo lường ứng suất bề mặt trụ của thép cán dùng nhiễu xạ tia x

Đo lường ứng suất bề mặt trụ của thép cán dùng nhiễu xạ tia x

Đo lường ứng suất bề mặt trụ của thép cán dùng nhiễu xạ tia x
... trùng với mặt phẳng ch a tia X tới tia nhiễu x , đ a máy vị trí chuẩn bị đo (tia X tới tia X nhiễu x gần sát t c góc  gần 0o) sau lần l t cho hai tia X tới tia X nhiễu x ch y hai phía nh hình ... iădungănghiênăc u: Nghiên c u sở đo l ng ng suất dùng tia X Phơn tích tính toán ng suất bề mặt trụ c a thép cán Kiểm ch ng thực tế ng suất bề mặt trụ c a thép cán ăNhi măv ănghiênăc uăvàăgi iăh ... máy đo nhiễu x d ng tinh thể sau cho mặt phẳng đo ng suất trùng với mặt phẳng ch a tia X tới tia X nhiễu x Sau ta cố định tia X tới góc o cho tia X nhiễu x quay phía nh hình 3.4, phơn tố có...
 • 92
 • 172
 • 0

Đo lường ứng suất bề mặt trụ của thép cán dùng nhiễu xạ tia X

Đo lường ứng suất bề mặt trụ của thép cán dùng nhiễu xạ tia X
... Đo lường ứng suất bề mặt trụ thép cán dùng nhiễu x tia X. ” Trang LUẬN VĂN THẠC SĨ Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu sở đo lƣờng ứng suất dùng tia X Phân tích tính toán ứng suất bề mặt trụ thép ... tới X  : góc phân giác tia tới tia nhiễu x X o : góc tạo phƣơng pháp tuyến họ mặt phẳng nhiễu x tia tới X  : góc tạo tia tới X phƣơng ngang  : góc tạo tia nhiễu x phƣơng ngang  : góc ... hấp thu tia X Tính toán ứng suất tia X vật liệu thép cán Đo ứng suất thép cán máy đo dùng tia X 1.5 Điểm luận văn: Đề tài không dừng lại việc tính toán cách túy lý thuyết, đề tài đƣa kết đo máy...
 • 22
 • 203
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến nhám bề mặt khi mài thép không gỉ trên máy mài tròn ngoài

nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến nhám bề mặt khi mài thép không gỉ trên máy mài tròn ngoài
... ph-ơng pháp t-ới chế độ công nghệ sửa đá - Dụng cụ sửa đá - Vận tốc đá Vsđ - B-ớc tiến dọc Ssđ - Chiều sâu sửa đá tsđ chế độ cắt - Chiều sâu cắt - Tốc độ cắt Vđ đá mài - Hình dáng - Độ cứng đá - ... kích th-ớc - Độ xác hình dáng HH - Nhám bề mặt - Tính chất lý - Tính chất lý lớp bề mặt: Độ cứng, ứng suất d-, cấu trúc tế vi lớp bề mặt Đại l-ợng RA 41 chế độ trơn nguội - Thành phần dung dịch ... Tốc độ chi tiết nct nct nhiệt cắt lực cắt Sn Sd rung động trạng thái mòn đá nđ đại l-ợng xuất trình mài kinh tế - Năng suất - Giá thành chất l-ợng - Độ xác kích th-ớc - Độ xác hình dáng HH - Nhám...
 • 88
 • 452
 • 4

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của CHẾ độ cắt đến NHÁM bề mặt KHI mài THÉP KHÔNG gỉ TRÊN máy mài TRÒN NGOÀI

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của CHẾ độ cắt đến NHÁM bề mặt KHI mài THÉP KHÔNG gỉ TRÊN máy mài TRÒN NGOÀI
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ****** BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN NHÁM BỀ MẶT KHI MÀI THÉP KHÔNG GỈ TRÊN MÁY MÀI TRÒN NGOÀI Học Viên: ... trình nghiên cứu mài chưa nhiều, đặc biệt với mài thép không gỉ chậm gỉ có công trình nghiên cứu Từ phân tích thấy đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt đến nhám bề mặt mài thép không gỉ máy mài ... lượng bề mặt chế độ cắt, đặc tính đá, chế độ sửa đá mài cần thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn Vì đưa định hướng nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt đến nhám bề mặt mài thép không gỉ máy...
 • 24
 • 209
 • 0

đánh giá ứng suất tồn dư trong kim loại đồng bằng phân tích đỉnh nhiễu xạ tia x

đánh giá ứng suất tồn dư trong kim loại đồng bằng phân tích đỉnh nhiễu xạ tia x
... thể kim loại, ta sử dụng tia x xuyên vào bên kim loại Dựa hình ảnh nhiễu x thu nhận được, ta khảo sát thuộc tính kim loại đó, đánh giá khuyết tật kim loại, ứng suất tồn sai hỏng mỏi kim loại ... Chương THIẾT BỊ NHIỄU X TIA X, CHUẨN BỊ MẪU, ĐO ĐẠC MẪU VÀ PHÂN TÍCH PHỔ NHIỄU X 4.1 Thiết bị nhiễu x tia X X’Pert Pro Hệ máy nhiễu x tia X X’Pert Pro hãng Panalytical – Hà Lan sản xuất năm 2005 ... 3.5.3 X c định ứng suất mô hình ứng suất phẳng, phương pháp sin2(ψ) 35 Chương THIẾT BỊ NHIỄU X TIA X, CHUẨN BỊ MẪU, ĐO ĐẠC MẪU VÀ PHÂN TÍCH PHỔ NHIỄU X 41 4.1.Thiết bị nhiễu x tia X...
 • 86
 • 195
 • 0

Nghiên cứu và xác định đo độ cứng của thép cacbon nhiệt luyện bằng phương pháp nhiễu xạ tia x

Nghiên cứu và xác định đo độ cứng của thép cacbon nhiệt luyện bằng phương pháp nhiễu xạ tia x
... AB xn  x0 (2.4) Cư ng độ phông ybi t i xi tính từ biểu thứcμ ybi  y0  xi  x0 x x x x ( yn  y0 )  n i y0  i yn xn  x0 xn  x0 xn  x0 (2.5) 1.2.4 X c định s cho gi n đồ nhi u x : X c ... nhi u x tia X ng pháp đo nhi u x tia X: [9] ng pháp đo kiểu  c định : Hình B3.1μ Phương pháp đo kiểu  c định  Trong phương pháp đo kiểu  c định  gá mẫu thử lên mâm gá máy đo nhiễu x d ng ... phẳng chứa tia X tới tia X nhiễu x vuông góc với hướng cần đo độ cứng, sau điều chỉnh máy để hai tia X tới tia X nhiễu x sát l i gần ( đỉnh mẫu đo) , cho hai tia X tới tia X nhiễu x quay hai phía,...
 • 110
 • 166
 • 0

Nghiên cứu và xác định độ cứng của thép Cacbon nhiệt luyện bằng phương pháp nhiễu xạ tia X

Nghiên cứu và xác định độ cứng của thép Cacbon nhiệt luyện bằng phương pháp nhiễu xạ tia X
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯƠNG CÔNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ X C ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA THÉP CACBON NHIỆT LUYỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU X TIA X ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯƠNG CÔNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ X C ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA THÉP CACBON NHIỆT LUYỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU X TIA X ... phương pháp tuyến mẫu đo tia tới X  : góc phân giác tia tới tia nhiễu x X o : góc tạo phương pháp tuyến họ mặt phẳng nhiễu x tia tới X  : góc tạo tia tới X phương ngang  : góc tạo tia nhiễu...
 • 22
 • 213
 • 0

Một số khái niệm, đặc trưng cơ bản của vật rắn tinh thể và phương pháp phân tích cấu trúc bằng nhiễu xạ tia x

Một số khái niệm, đặc trưng cơ bản của vật rắn tinh thể và phương pháp phân tích cấu trúc bằng nhiễu xạ tia x
... vào trình dẫn.[2] 36 chơng iii phân tích cấu trúc tinh thể phơng pháp nhiễu x tia X Kĩ thuật nhiễu x tia X 1.1 Nguyên lý cấu tạo thiết bị phân tích cấu trúc phơng pháp nhiễu x tia X Phân tích ... Phân tích cấu trúc đơn tinh thể .43 2.1 Phơng pháp quay đơn tinh thể 44 2.2 Phân tích đơn tinh thể nhiễu x kế .46 11 Phân tích cấu trúc đa tinh thể .47 3.1 X c đinh cấu trúc ... [5] 3.1 X c định cấu trúc mạng tinh thể chất pha Một phơng pháp thông dụng phân tích cấu trúc tia X xác định cấu trúc mạng tinh thể (kiểu mạng số mạng) chất đa tinh thể Muốn x c định cấu trúc mạng...
 • 58
 • 1,359
 • 13

NHIỄU XẠ TIA X CỦA Mo

NHIỄU XẠ TIA X CỦA Mo
... tia X hướng Tuy nhiên cường độ tia nhiễu x khác Để x c định cường độ nhiễu x thường tiến hành theo cách sau: - Nhiễu x tia X điện tử tự - Nhiễu x tia X nguyên tử - Nhiễu x ô mạng a Nhiễu x ... 1.3 Nhiễu x tia X 1.3.1 Hiện tƣợng nhiễu x tia X Nhiễu x tia X tượng chùm tia X nhiễu x mặt tinh thể chất rắn tính tuần hoàn cấu trúc tinh thể tạo nên cực đại cực tiểu nhiễu x Kỹ thuật nhiễu ... nhiễu x tia X (thường viết gọn nhiễu x tia X) sử dụng để phân tích cấu trúc chất rắn, vật liệu X t chất vật lý, nhiễu x tia X gần giống với nhiễu x electron, khác tính chất phổ nhiễu x khác...
 • 40
 • 347
 • 0

khóa luận tốt nghiệp nhiễu xạ tia x của mo

khóa luận tốt nghiệp nhiễu xạ tia x của mo
... tia X hướng Tuy nhiên cường độ tia nhiễu x khác Để x c định cường độ nhiễu x thường tiến hành theo cách sau: - Nhiễu x tia X điện tử tự - Nhiễu x tia X nguyên tử - Nhiễu x ô mạng a Nhiễu x ... 1.3 Nhiễu x tia X 1.3.1 Hiện tƣợng nhiễu x tia X Nhiễu x tia X tượng chùm tia X nhiễu x mặt tinh thể chất rắn tính tuần hoàn cấu trúc tinh thể tạo nên cực đại cực tiểu nhiễu x Kỹ thuật nhiễu ... nhiễu x tia X (thường viết gọn nhiễu x tia X) sử dụng để phân tích cấu trúc chất rắn, vật liệu X t chất vật lý, nhiễu x tia X gần giống với nhiễu x electron, khác tính chất phổ nhiễu x khác...
 • 43
 • 335
 • 2

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9189:2012 ĐỊNH LƯỢNG CÁC KHOÁNG CƠ BẢN TRONG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA X THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN TRONG
... phân tích nhiễu x tia X, sau nghiền trộn mẫu, tiến hành tạo mẫu phân tích 4.3 Chuẩn bị mẫu hỗn hợp: Cân khoảng 1,7 gam clanhke xi măng poóc lăng 0,3 gam chất chuẩn CaF2 gia công (4.1), x c đến ... vòng tròn trung tâm nhiễu x Goniometer Chế độ đo: theo chế độ đo loại máy nhiễu x tia X; riêng với nhiễu x sử dụng ống phát tia đồng (CuKα) U = 40 Kv; I = 40 mA; khe chiếu tia X rộng 0,2 mm Detector ... chất chuẩn CaF2; Tỷ số (1/k) khoáng x c định: C 3S = 7,23; C2S = 28,08; C3A = 3,79; C4AF = 5,24; Tỷ số (Inc / ICaF2) đo giản đồ nhiễu x tia X mẫu phân tích trên; Hàm lượng CaF2 ( CCaF2 ) cố định...
 • 3
 • 117
 • 0

phân tích giãn đồ nhiễu xạ tia x

phân tích giãn đồ nhiễu xạ tia x
... vạch nhiễu x đặc trưng • So sánh vạch nhiễu x mẫu với vạch nhiễu x chất chuẩn giúp định danh pha có mẫu • Mẫu định danh có mũi có cường độ cao trùng với mẫu chuẩn • Vị trí vạch thường x c định ... 15 0.22 Q Bài tập x c định pha X c định thành phần pha tinh thể có giá trị vạch nhiễu x sau (1 pha) Bài tập x c định pha X c định thành phần pha tinh thể có giá trị vạch nhiễu x sau Computer ... d1=2.82 chất nhóm có d3=1.63 ứng với NaCl Ví dụ: pha Giản đồ nhiễu x tia X kim loại dùng tia X có bước sóng 1.542Å có vạch sau: Hãy x c định kim loại biết kim loại số kim loại: Al, Cr, Co, Cu,...
 • 73
 • 241
 • 1

nghiên cứu trạng thái của fe trong zeolite mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x và huỳnh quang tia x

nghiên cứu trạng thái của fe trong zeolite mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x và huỳnh quang tia x
... huỳnh quang tia X nhiễu x tia X Huỳnh quang tia X để phân tích hàm lượng nguyên tố có mẫu phân tích từ x c định hàm lượng Fe trao đổi ion vào mordenite, nhiễu x tia X để x c định cấu trúc mordenite ... Việt XRF X- Ray fluorescence Huỳnh quang tia X XRD X- Ray Diffraction Nhiễu x tia X WDXRF Wavelength Dispersive X- Ray Fluorescence Huỳnh quang tia X phân tán bước sóng EDXRF Energy dispersive X- ray ... trúc mordenite sau trao đổi ion với Fe Chương 1: TIA X VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẰNG TIA X 1.1 Tia X tính chất tia X: 1.1.1 Tia X nguyên lý phát tia X: Tia X x điện từ nhà vật lý học người Đức...
 • 58
 • 335
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của sắt (fe) đến tính chất của mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x

Nghiên cứu ảnh hưởng của sắt (fe) đến tính chất của mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x
... 2.2.2.3 Ph xi  x0 x x x x ( yn  y0 )  n i y0  i yn xn  x0 xn  x0 xn  x0 (2.11) Phép phơn tích ph nhi u x tia X ng pháp nhi u x b t Debye ậ Scherrer đ ợc sử dụng r ng rƣi đ x c đ nh cấu ... ng pháp nhi u x tia X. ” ng c a 1.1 Lý ch n đ tƠi Nghiên c u kh hấp thụ c a sắt( Fe) vƠo khung m ng tinh th c a Mordenite c s lý thuy t c a nhi u x tia X vƠ ph ng pháp huỳnh quang tia X 1.2 Tính ... 4.11.Ph nhi u x tia X c a m u M2 .67 Hình 4.12.Ph nhi u x tia X c a m u M3 .68 Hình 4.13.Ph nhi u x tia X c a m u M4 .69 xiii Hình 4.14.Ph nhi u x tia X c a sắt oxalate ...
 • 89
 • 85
 • 0

Xác định các tham số ảnh hưởng đến sự hình thành tinh thể và kinh thước của ZEOLITE bằng phương pháp nhiễu xạ tia x

Xác định các tham số ảnh hưởng đến sự hình thành tinh thể và kinh thước của ZEOLITE bằng phương pháp nhiễu xạ tia x
... (2.17) c Hình 2.14 Hình nh nhi u x tia X c a tinh th CuSO phim b Ghi ph nhi u x b ng ng đ m tia X Ghi ph nhi u x tia X b ng ph ng pháp ion hóa cho phép đo c ng đ tia X v i đ x c cao Tia X qua m ... ybi t i xi b t kǶ đ ybi  y0  (2.12) c tính từ bi u th cμ xi  x0 x x x x ( yn  y0 )  n i y0  i yn xn  x0 xn  x0 xn  x0 27 (2.13) 2.2.2.3 Các ph ng pháp ghi ph nhi u x tia X a Ghi ph ... sóng x c đ nh c Phép phân tích ph nhi u x tia X X c đ nh cấu trúc m ng tinh th Ph ng pháp nhi u x b t Debye ậ Scherrer đ c sử d ng r ng rƣi đ x c đ nh c u trúc tinh th Ta dùng chùm tia X song...
 • 94
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng suất kéo cho phép của thép c45ứng suất nén cho phép của thépứng suất tiếp cho phép của thépứng suất kéo cho phép của thépứng suất cắt cho phép của thépứng suất nén cho phép của thép ct3ứng suất chịu kéo nén của thép đai rsw 1750 kgf cm2nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác hình học bề mặt trụ khi gia công trên các máy cắt dây tia lửa điệnnghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây đến độ chính xác bề mặt trụ khi gia công trên máy cắt dây cw322sai số của phép đo hệ số căng bề mặtanh huong cua che do cat den nham be matban cơ bản môn vật lí 10bafi đo hệ số căng bề mặt của chất lỏngsách giả bài đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng vật lí 10 ban cơ bảnsách giả bài đo hệ số căng bề mặt của chất lỏngsách giả bài đo hệ số căng bề mặt của chất lỏng vật lí 10Hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy tin học ở trường phổ thôngHướng dẫn học sinh lớp 11 trường THPT bá thước 3 phân biệt tham biến, tham trị trong NNLT pascalKinh nghiệm dạy học phần tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản tin học 10 nhằm thúc đẩy khả năng tìm tòi sáng tạo của học sinhKinh nghiệm ứng dụng ADOBE PRESENTER 9 0 trong thiết kế bài giảng e LEARNING ở trường THPT lê lợiBáo cáo phương hướng Công đoàn năm học 2016 2017Một số biện pháp khắc phục lỗi cơ bản của học sinh khi làm các bài tập liên quan đến kiểu dữ liệu tệp trong chương trình tin học 11 ở trMột số giải pháp nâng cao hứng thú học môn tin học 11 tại trường THPT đinh chương dươngMột số kinh nghiệm đề nâng cao chất lượng học tin học cho học sinh yếu kém lớp 11 khi học chương IV kiểu dữ liệu có cấu trúcMột số kinh nghiệm khắc phục khó khăn của học sinh khi học lập trình pascal – môn tin học 11SO SÁNH CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 3 HỢP NHẤT KINH DOANH VÀ CHUẨN MỰC VIỆT NAM SỐ 11 – HỢP NHẤT KINH DOANHMột số phương pháp để nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tin học lớp 10 ở trường THPT lê lợiMột số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học tin học 10 ở trường THPT nguyễn xuân nguyênRèn luyện kĩ năng cho học sinh khi viết chương trình con bằng ngôn ngữ lập trình pascalsử dụng phần mềm kiểm tra trắc nghiệm NT test trong mạng lan giúp cho giáo viên tổ chức một tiết kiểm tra hoặc ôn tập nhanh chóng và học sinh ôn tập hiệu quả hơnBài 5. Cơ quan tiêu hoáỨng dụng phần mềm autoscreenrecorder 3 1 pro và netopschool 6 0 để nâng cao hiệu quả dạy học trong giờ thực hành tin họcVận dụng kỹ năng tạo lập nhóm trong mô hình trường học mới VNEN vào dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong bộ môn tin học ở trường THPTskkn sử dụng bài giảng e learning nhằm tăng tính tương tác ở bài 2 tin học 10 “thông tin và dữ liệu” tại trường THPT tô hiến thànhSử dụng một số trò chơi nhằm tạo hứng thú và rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính trong dạy thực hành tin lớp 10 ở trường THPT bắc sơnSử dụng phần mềm crocodile ICT 605 và kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn để nâng cao chất lượng dạy học bài cấu trúc lặp tiết 1 (chương trình tin học 11) tại trường THPT thường xuân 2