áp dụng phương pháp dạy học định hướng hoạt động (action learning) cho môn thực hành bệnh viện chuyên ngành gây mê hồi sức tại đại học y dược thành phố hồ chí minh

Áp dụng phương pháp dạy học định hướng hoạt động ( action learning) cho môn thực hành bệnh viện chuyên ngành gây hồi sức tại đại học y dược thành phố hồ chí minh

Áp dụng phương pháp dạy học định hướng hoạt động ( action learning) cho môn thực hành bệnh viện chuyên ngành gây mê hồi sức tại đại học y dược thành phố hồ chí minh
... dụng phương pháp d y học định hướng hoạt động (action learning) cho môn Thực hành bệnh viện Chuyên ngành G y hồi sức Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh nhằm để nâng cao ch t l ợng d y học môn ... nghiên cứu chọn đ tài Áp dụng phương pháp d y học định hướng hoạt động (action learning) cho môn Thực hành bệnh viện Chuyên ngành G y hồi sức Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh T ng quan nghiên ... ơng pháp d y học định h ớng hoạt động môn THBV chuyên ngành GMHS h trung c p GMHS Đại học Y D ợc thành phố Hồ Chí Minh 5.2 Khách th : - Hoạt động d y học giáo viên môn THBV chuyên ngành GMHS - Hoạt...
 • 131
 • 251
 • 0

luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành gây hồi sức

luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành gây mê hồi sức
... việc không đơn giản Từ trớc tới nay, tiến hành phẫu thuật vùng phải g y nội khí quản Tuy nhiên, g y nội khí quản có mặt hạn chế Đó là: dùng thuốc g y ảnh hởng nhiều đến chức sinh lý ... Lidocain vào máu kỹ thuật g y tê ĐRTK cổ sâu thực qua điểm g y tê ba điểm g y tê, đa kết luận: lợng thuốc tê ngấm vào máu kỹ thuật g y tê vào điểm so với ba điểm g y tê, là kỹ thuật an toàn, ... biến kỹ thuật g y tê x y - Tiến hành xoa vùng ĐRTKC sau g y tê 2.2.6 Phơng pháp đánh giá 2.2.6.1 Đo độ sâu kim g y tê Sau mũi kim g y tê chạm mỏn ngang C3, vị trí mép da gặp thân kim g y tê đợc đánh...
 • 91
 • 528
 • 1

Áp dụng phương pháp học tập dựa trên vấn đề (problem based learning) cho môn gây gây tê cơ bản 1 tại đại học y dược thành phố hồ chí minh

Áp dụng phương pháp học tập dựa trên vấn đề (problem based learning) cho môn gây mê gây tê cơ bản 1 tại đại học y dược thành phố hồ chí minh
... học tập dựa vấn đề cho môn G y G y Bản 3 .1. 2 Thiết kế môn học G y G y Bản theo hướng sử dụng phương pháp học tập dựa vấn đề 3 .1. 2 .1 Mục tiêu d y học môn học G y G y Bản ... sử dụng phương pháp học tập dựa vấn đề 3 .1. 2.2 Nội dung môn học G y G y Bản theo hướng sử dụng phương pháp học tập dựa vấn đề 3 .1. 2.3 Tiến hành áp dụng phương pháp học tập dựa vấn đề cho ... TỊNH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN VẤN ĐỀ (PROBLEM BASED LEARNING) CHO MÔN G Y MÊ G Y TÊ CƠ BẢN TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 6 014 01 Hướng dẫn khoa học: ...
 • 22
 • 137
 • 0

Dạy học theo định hướng hoạt động cho môn thực hành chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa trong đào tạo cử nhân điều dưỡng tại đại học y dược thành phố hồ chí minh

Dạy học theo định hướng hoạt động cho môn thực hành chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa trong đào tạo cử nhân điều dưỡng tại đại học y dược thành phố hồ chí minh
... THEO H C T P HO T Đ NG CHO MÔN TH C HÀNH CSKK NG ĐI U D I L N B NH NGO I KHOA CHO SINH VIÊN C NG T I Đ I H C Y D NHÂN C THÀNH PH H CHÍ MINH 66 3.1 C s c a vi c x y d ng quy trình d y h c theo ... ng cho môn Th c hƠnh Chăm sóc s c kh e ng i l n b nh ngo i khoa 66 3.2 X y d ng quy trình d y h c theo h c t p ho t đ ng 67 3.2.1 M c tiêu môn TH CSSK NL b nh ngo i khoa d y h c theo ... ng cho môn Th c hƠnh chăm sóc s c kh e ng khoa đƠo t o C nhơn Đi u d ng t i Đ i h c Y D i l n b nh ngo i c Thành ph H Chí Minh ăđ làm nghiên c u M CăTIểUăNGHIểNăC U Tổ ch c d y h c th c hành theo...
 • 144
 • 127
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học dân số kế họach hóa gia đình cho sinh viênhọc sinh ngành hộ sinh tại trường đại học y dược thành phố hồ chí minh

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học dân số  kế họach hóa gia đình cho sinh viên và học sinh ngành hộ sinh tại trường đại học y dược thành phố hồ chí minh
... mătra khách quan h nă cho SV, HS nênă đƣă m nhă d nă ch nă đ ă tƠi:ă X y dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho sinh viên học sinh ngành Hộ sinh Tr ờng Đại ... 3.3 Thiết kế dàn trắc nghiệm: 36 3.4 Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: 37 3.5 L y ý kiến tham khảo câu hỏi trắc nghiệm: 37 3.6 Thử nghiệm phân tích câu hỏi trắc nghiệm: ... ỡng chuyên ngành Hộ sinh, trình độ đại học (Cử nhân Hộ sinh) : 44 2.2 Khung ch ơng trình đào tạo Hộ sinh trung học: .45 3.ăĐ ăc ngăchiăti t môn h căDơnăs ă- K ăho ch hóa gia đình: ...
 • 231
 • 416
 • 0

KHẢO sát PHÌ đại THẤT TRÁI TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp (tại BỆNH VIỆN đại học y dược THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH)

KHẢO sát PHÌ đại THẤT TRÁI TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp (tại BỆNH VIỆN đại học y dược THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH)
... THÔN BảN NGƯờI DÂN TộC THIểU Số TạI HUYệN ĐồNG VĂN- Hà GIANG TRONG NĂM 2010 2012 Nguyễn Thị Thanh Hương Sở Y tế Hà Giang Nguyễn Quang Mạnh ĐHYD Thái Nguyên TểM TT H Giang l tnh biờn gii phớa ... thớch iu ny s khỏc v tui, thi gian bit THA v THA, BMI cú nh hng n cỏc kiu hỡnh thỏi hc ny Mi tng quan gia PTT v cỏc yu t Tui tng thỡ t l PTT cng tng (r = 0,26, p = 0,01) iu ny phự hp vi y th gii ... Tỏc gi Nguyn Vit Hu cng ghi nhn tng t vi p = 0,005[8] Kt qu ny phự hp vi y th gii v mc nh hng ca tr s huyt ỏp lờn PTT[4] Khụng ghi nhn mi tng quan gia PTT v BMI Vỡ PTT b nh hng bi nhiu yu t ch...
 • 4
 • 77
 • 0

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC môn CHĂM sóc bà mẹ TRONG kỳ THAI NGHÉN tại KHOA điều DƯỠNG kỹ THUẬT y học, đại học y dược THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC môn CHĂM sóc bà mẹ TRONG kỳ THAI NGHÉN tại KHOA điều DƯỠNG kỹ THUẬT y học, đại học y dược THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... III: X Y DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN CHĂM SÓC BÀ MẸ TRONG KỲ THAI NGHÉN 61 I X Y DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN CHĂM SÓC BÀ MẸ TRONG KỲ THAI ... d y môn Chăm sóc mẹ kỳ thai nghén Giả thuyết nghiên cứu Việc x y dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kiến thức cho môn học Chăm sóc mẹ kỳ thai nghén theo quy trình khoa học góp ... tiêu nội dung môn học Chăm sóc mẹ kỳ thai nghén chƣơng trình đào tạo cử nhân Hộ sinh - X y dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kiến thức môn học Chăm sóc mẹ kỳ thai nghén ii Luận...
 • 175
 • 345
 • 0

Một số giải pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
... công tác quản hoạt động tự học sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM - Đề xuất số giải pháp quản hoạt động tự học sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên ... cứu Một số giải pháp quản hoạt động tự học sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM 3.3 Phạm vi nghiên cứu Công tác quản hoạt động tự học sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM giai đoạn Số liệu khảo sát ... xuất số giải pháp quản hoạt động tự học sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM 5 Trong nghiên cứu nhỏ n y, muốn Đại học Y Dược TP.HCM có chương trình, kế hoạch cụ thể chi tiết để quản hoạt động tự...
 • 127
 • 94
 • 0

Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
... V O TO TRNG I HC VINH NGUYN HU THI MộT Số GIảI PHáP QUảN CÔNG TáC GIáO DụC CHíNH TRị, TƯ TƯởNG CHO SINH VIÊN ĐạI HọC Y DƯợC THàNH PHố Hồ CHí MINH Chuyờn ngnh: Qun giỏo dc Mó s: 60.14.01.14 ... Qun nghiờn cu khoa hc, Phũng Qun sinh viờn, v Trm Y t Ngoi ra, quyt nh ny B thnh lp cỏc b mụn ging dy cho khoa ú: 42 Khoa Y cú 12 b mụn ging dy chung cho khoa v 18 b mụn ging dy chung cho ... sụng, ục lõp cho tụ quục, t cho dõn tục T long y u nc chung ta x y dng õt nc mụt giau ep hn Giao duc cho hoc sinh - sinh viờn vờ nhng truyờn thụng dõn tục ma ngoai truyờn thụng y u nc y cõn phai...
 • 120
 • 226
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh
... D C VÀ OT O I H C KINH T TP H CHÍ MINH Nguy n Li Na CÁC Y U T NH H NG N S HÀI LÒNG TRONG CÔNG VI C C A NHÂN VIÊN I U D NG T I B NH VI N IH CYD C TP H CHÍ MINH Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã ... ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60310105 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C TS Tr n TP H Chí Minh – N m 2015 ng Khoa ...
 • 103
 • 177
 • 1

Một so giải pháp quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên đại học y dược thành phổ hồ chỉ minh”

Một so giải pháp quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên đại học y dược thành phổ hồ chỉ minh”
... sở luận quản công tác giáo dục trị tưởng cho sinh viên Đánh giá thực trạng công tác quản giáo dục trị, tưởng sinh viên Đại học Y Dược Tp- Hồ Chí Minh Đe xuất giải pháp quản ... trị, tưởng cho sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 4 3.2 Đổi ng nghiên cứu Giải pháp quản công tác giáo dục trị, tưởng cho sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh ... VÈ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC DANH3.MỤC CÁC TẮT TRONG Chương MỘT SÓCHỮ GIẢIVIÉT PHÁP QUẢN LÝ LUÂN CÔNGVĂN TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO SINH...
 • 100
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đại học y dược thành phố hồ chí minh 2014đại học y dược thành phố hồ chí minhkhoa dược đại học y dược thành phố hồ chí minhsau đại học y dược thành phố hồ chí minhhọc phí đại học y dược thành phố hồ chí minhlogo đại học y dược thành phố hồ chí minhbệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minhtrường đại học y dược thành phố hồ chí minhphương pháp dạy theo quan điểm định hướng giải quyết vấn đề và định hướng hoạt độngđịnh hướng hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánhđịnh hướng hoạt động và sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùngmột số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở trường thpt phù lưu tỉnh tuyên quangnhững khó khăn khi áp dụng dhda vào dạy học vật lý trong trường phổ thông1 9 khái niệm dạy học định hướng hoạt độngđịnh nghĩa dạy học định hướng hoạt động 8GRAMMAR + BÀI TẬP THỨC GIẢ ĐỊNH (câu điều KIỆN WISH )THIẾT kế và tối ưu HOÁ CÔNG THỨC VIÊN nén rã NHANH DIMENHYDRINATKE HOACH THI HAI HOA DAN CHU NH15 16 (kế hoạch tham khảo)Cải tiến công thức viên nén Clorpromazin hydroclorid 25 mg dùng cho dập thẳngChương I. §13. Ước và bộiBài 27. Loài vật sống ở đâu?Bài 7. Ăn, uống đầy đủChương I. §12. Chia đa thức một biến đã sắp xếpĐặc điểm địa chất núi Châu Viên Vũng TàuGiáo án sinh 10 bài 30ĐỀ và đáp án môn CÔNG NGHỆ 10Đề thi công nghệ kì 2Đề kiểm tra sinh 10 ( 15 phút )Bào chế thuốc mỡ Đào tạo dược sĩTác động của vốn luân chuyển và việc nắm giữ tiền mặt đến khả năng sinh lợi của công ty – bằng chứng thực nghiệm tại việt namCác kiểu dàn lạnh trong hệ thống VRV IV bạn cần biếtCách khắc phục các lỗi điều hòa thường gặp ở daikinCHÍNH SÁCH QUẢN lý NHÀ nước đối với THỊ TRƯỜNG sữa NHẬP KHẨU tại VIỆT NAMBài 11. Chân, Tay, Tai, Mắt, MiệngXây dựng hệ thống giám sát mạng dựa trên Observium