Luận văn phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose

Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose
... ăn chăn nuôi…), thực đề tài: Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lignocellulose Lignocellulose thành phần cấu ... Các chủng nấm mốc phân lập .Error: Reference source not found Bảng 3.2 Hoạt tính xylanse 40 chủng phân nấm mốc phân lập Error: Reference source not found Bảng 3.3 Hoạt tính cellulase 40 chủng nấm ... vào trình sinh tổng hợp phân giải glycogen thể [18] Glycoside hydrolase phân thành nhóm EC 3.2.1 enzyme xúc tác thủy phân O- S-glycoside Glycoside hydrolase phân loại, theo cấu trúc hóa học lập...
 • 79
 • 109
 • 0

Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose
... ăn chăn nuôi…), thực đề tài: Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lignocellulose Lignocellulose thành phần cấu ... acid chủng nấm mốc phân lập 52 Bảng 3.7 Phân loại chủng nấm mốc dựa vào hình thái khuẩn lạc tế bào 56 Bảng 3.8: Kí hiệu chủng finger printing 57 Bảng 3.9 Kết phân nhóm 19 chủng nấm mốc ... Thành phần lignocellulose rác thải phế phụ liệu nông nghiệp phổ biến .3 Bảng 3.1 Các chủng nấm mốc phân lập 40 Bảng 3.2 Hoạt tính xylanse 40 chủng phân nấm mốc phân lập 41...
 • 81
 • 193
 • 0

Phân lập tuyển chọn chủng nấm men sinh tổng hợp beta carotene

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm men sinh tổng hợp beta  carotene
... tài: Phân lập tuyển chọn nấm men sinh tổng hợp p - Carotene với mục tiêu: • Phân lập nấm men sinh Carotenoid • Khảo sát ảnh hưởng nguồn dinh dưỡng tới sinh tổng hợp Carotenoid • Thiết lập quy ... họp hai chất từ chủng nấm 32 PHẦN KÉT LUẬN VÀ ĐÊ XUẤT 3.1 Kết luận: Phân lập 154 chủng nấm men từ 25 mẫu Tuyển chọn chủng có khả tổng hợp carotenoid chủng có khả tổng hợp p - Carotene Khảo sát ... năng) ^ Sinh tổng hợp p -carotene |3 -carotene tổng hợp từ nhiều nguồn khác như: Thực vật, tảo, vi khuẩn, nấm mốc, nấm men nguồn sinh tổng họp Ị3 -carotene nghiên cứu nhiều từ nấm mốc nấm men Bởi...
 • 40
 • 315
 • 0

Phân lập tuyển chọn chủng nấm men có hoạt lực cao trong sản xuất rượu đặc sản từ bánh men lá ở một số vùng miền núi phía Bắc

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm men có hoạt lực cao trong sản xuất rượu đặc sản từ bánh men lá ở một số vùng miền núi phía Bắc
...  Phân lập chủng nấm men bánh men Tuyển chọn chủng nấm men hoạt lực cao để sản xuất rượu đặc sản Sơ định danh chủng hoạt lực cao sản xuất rượu đặc sản Tối ưu hóa điều kiện sinh trưởng ... loại rượu truyền thống nước giới 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Phân lập chủng nấm men từ bánh men số vùng núi phía Bắc Tuyển chọn chủng nấm men hoạt lức cao sản xuất rượu đặc sản từ chủng phân lập ... lên men chất lượng rượu thu Do thực đề tài để Phân lập tuyển chọn chủng nấm men hoạt lực cao sản xuất rượu đặc sản từ bánh men số vùng miền núi phía Bắc Từ sở tạo loại rượu truỳên thống...
 • 55
 • 707
 • 4

Phân lập tuyển chọn chủng nấm sợi có hoạt lực Protease cao trong sản xuất xì dầu an toàn về chất 3MCPD Aflatoxin

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm sợi có hoạt lực Protease cao trong sản xuất xì dầu an toàn về chất 3MCPD và Aflatoxin
... cứu Phân lập tuyển chọn lấy chủng hoạt lực Protease cao để thuỷ phân Protein đậu tương trình lên men sản xuất dầu Tối ưu điều kiện ảnh hưởng môi trường nuôi cấy đến trình sinh sản nấm sợi ... chế Cao Thấp Cao Bộ phận ELISA Hạn chế Thấp Thấp RIA Hạn chế Thấp Cao Chưa biết Chưa biết 50 PHẦN III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC CÓ HOẠT LỰC THỦY PHÂN CAO ... khác 1.2.2 Sợi nấm hệ sợi nấm [8] Bộ máy sinh dưỡng nấm mốc cấu tạo sợi nấm không ngăn vách ngắn vách (có vách ngang) Sợi nấm thường ống hình trụ dài không phân nhánh phân nhánh, kích thước...
 • 89
 • 464
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm mốc tạo enzyme endo glucanase nhằm ứng dụng trong sản xuất ethanol thế hệ 2

Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm mốc tạo enzyme endo glucanase nhằm ứng dụng trong sản xuất ethanol thế hệ 2
... học hệ 2, đề tài chọn Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm mốc tạo enzyme Endo- glucanase nhằm ứng dụng sản xuất ethanol hệ 2 Nội dung nghiên cứu: o Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc tạo enzyme endo- glucanase ... lập 80 chủng Bảng 3.1 :Số chủng phân lập Chủng phân lập tốt Mẫu Số chủng R 22 21 chủng R17 34 chủng R20 15 chủng 14 .20 , 15 .20 RR17 chủng 1.RR17, 2. RR17,3.RR17,4.RR17 AR15 chủng C20R 22 Số chủng ... 8.17 32. 17 18.17 12. 17 20 .22 1.17 Đường kính D(mm) 17 15 12 13 16 15 15 13 20 17 Tỷ lệ D/d 2. 125 1.875 1.5 1. 625 1.875 1.875 1. 625 2. 5 2. 125 Hình 3.3 : Biểu đồ kết đo vòng thủy phân 3 .2. 2 Kết tuyển...
 • 32
 • 493
 • 2

Tài liệu Đề tài: Phân lập tuyển chọn chủng thuần khiết, khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ, pH nguồn cacbon đối với chủng Pseudozyma aphidis ppt

Tài liệu Đề tài: Phân lập và tuyển chọn chủng thuần khiết, khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ, pH và nguồn cacbon đối với chủng Pseudozyma aphidis ppt
... thủy ph n tinh bột sắn Hình ảnh vòng thủy ph n tinh bột sắn chủng nấm men P aphidis L35 3.3 Nghiên cứu khả ph n hủy nguồn cacbua hydro chủng nấm men Pseudozyma aphidis L35 Khả ph n hủy nguồn ... 0.941 0.912 pH= 7 0.871 0.863 0.851 3.3 Khả thủy ph n nguồn cácbon khác chủng nấm men Pseudozyma aphidis 3.2.1 Khả thủy ph n xellulose Hình ảnh vòng thủy ph n CMC chủng nấm men P aphidis L35 3.2.2 ... 3.1 Ph n lập, chọn khuẩn lạc tiêu biểu Hình ảnh khuẩn lạc nấm men P aphidis quan sát ngày Hình ảnh khuẩn lạc nấm men P aphidis quan sát ngày thứ 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ nuôi cấy pH ban...
 • 20
 • 291
 • 0

phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin từ nước dưa lên men truyền thống nhằm bảo quản thực phẩm

phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin từ nước dưa lên men truyền thống nhằm bảo quản thực phẩm
... tránh dùng thực phẩm bảo quản chất hóa học Chính vậy, vi c thực đề tài: Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin từ nước dưa lên men truyền thống nhằm bảo quản thực phẩm cấp ... tài 2.3 Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic từ mẫu nƣớc dƣa lên men truyền thống có khả sinh bacteriocin 2.3.1 Phân lập vi khuẩn a) Phân lập vi khuẩn lactic từ mẫu nƣớc dƣa Mẫu nước dưa pha ... Một vài loại vi khuẩn lên men dị hình, phân lập từ sản phẩm thực phẩm, trình trao đổi chất chúng tạo CO2, axit acetic axit lactic Do chủ yếu vi khuẩn lên men lactic thực phẩm vi khuẩn lên men lactic...
 • 65
 • 1,543
 • 16

Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn azotobacter có hoạt tính nitrogenase từ đất trồng lúa tại huyện ninh hòa

Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn azotobacter có hoạt tính nitrogenase từ đất trồng lúa tại huyện ninh hòa
... chọn đề tài: Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn Azotobacter hoạt tính nitrogenase từ đất trồng lúa huyện Ninh Hòa- tỉnh Khánh Hòa Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn Azotobacter hoạt tính ... triển chủng vi khuẩn phân lập nên số lượng chủng vi khuẩn phân lập mẫu đất lấy từ Phước Lâm -Ninh Xn -Ninh Hòa- Khánh Hòa nhiều hẳn so với mẫu đất khác Từ chủng vi khuẩn phân lập chúng tơi tiếp tục tuyển ... pháp phân lập vi khuẩn Azotobacter từ mẫu đất Mục tiêu thí nghiệm tuyển chọn chủng vi khuẩn Azotobacter hoạt tính nitrogenase mạnh Thí nghiệm thực theo bước sau: Xử lý mẫu Mẫu đất sau lấy từ...
 • 61
 • 728
 • 0

Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh tổng hợp protease tham gia quá trình phân hủy xác động vật

Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh tổng hợp protease tham gia quá trình phân hủy xác động vật
... VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật tổng hợp protease 4.1.1 Kết phân lập chủng vi sinh vật từ hầm phân hủy xác động vật Để phân lập chủng vi sinh vật có khả sinh tổng hợp protease ... động vật Phân vi n Thú Y miền Trung 3.3 Nội dung nghiên cứu - Phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật từ hầm chôn xác động vật có khả sinh tổng hợp protease tham gia vào trình phân hủy xác động vật ... xác động vật - Xác định đặc tính vi sinh vật học chủng vi sinh vật phân lập - Xác định điều kiện tối ưu ảnh hưởng đến trình sinh tổng hợp protease chủng vi sinh vật phân lập - Xác định đặc tính...
 • 52
 • 558
 • 0

Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn phân giải canxi oxalat nguyên nhân chính gây sỏi thận

Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn phân giải canxi oxalat nguyên nhân chính gây sỏi thận
... n tài: Phân l p n ch n vi khu n có kh n ng phân gi i canxi oxalat- nguyên nhân gây s i th n” M c tiêu Phân l p n ch n nhóm vi khu n có kh n ng phân gi i mu i canxi oxalat- nguyên nhân gây s i ... b nh nhân có s i canxi oxalat th n có t ng canxi ni u mà không t ng canxi máu Có th có m t s nguyên nhân gây t ng canxi ni u (Tr n V n Hinh, 2013) T ng canxi ni u h p th : s t ng h p thu canxi ... t s ch ng vi khu n t m u ng B c phân l p t c ng có kh n ng phân gi i canxi oxalat Chúng ti n hành kh o sát n ng phân h y canxi oxalat K t qu SVTH: LÊ TH Y N NHI i th vi th c a ch ng vi khu n có...
 • 99
 • 260
 • 0

phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng thủy phân keratin từ lông vũ gia cầm thiết kế vector tái tổ hợp biểu hiện keratinase trong tế bào vi khuẩn e.coli

phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng thủy phân keratin từ lông vũ gia cầm và thiết kế vector tái tổ hợp biểu hiện keratinase trong tế bào vi khuẩn e.coli
... PHẠM NGUYỄN THỊ MINH PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG THỦY PHÂN KERATIN TỪ LÔNG VŨ GIA CẦM VÀ THIẾT KẾ VECTOR TÁI TỔ HỢP BIỂU HIỆN KERATINASE TRONG TẾ BÀO VI KHUẨN ESCHERICHIA ... cho vi c nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật đất lông khả phân huỷ lông vũ, tiến hành nghiên cứu đề tài: Tên đề tài Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật khả thủy phân keratin từ lông gia ... gia cầm thiết kế vector tái tổ hợp biểu keratinase tế bào vi khuẩn E.Coli ”  Mục tiêu đề tài: - Tuyển chọn chủng vi sinh vật đất thuộc nhóm vi sinh vật Bacillus, Chryseobacterium Vibrio hoạt...
 • 86
 • 341
 • 1

luận văn công nghệ sinh học Sàng lọc tuyển chọn chủng nấm Le85, 8514, L43 có khả năng diệt rệp đào hại cải cao

luận văn công nghệ sinh học Sàng lọc và tuyển chọn chủng nấm Le85, 8514, L43 có khả năng diệt rệp đào hại cải cao
... 37 Khóa luận tốt nghiệp Thuận Đã sàng lọc tuyển chọn đợ chủng nấm Le85,8 5 Nguyễn Đức , L43 khả dệt rệp đào hại cải cao 20- 27 o C độ ẩm 80-85 % Chủng nấm 851d iệt rệp h u định tên dựa vào trình ... QẢ VÀ THẢO LUẬN Sàng lọc chng nấm L ecanicillium spp diệt rệp đào T chủng nấm Le 85, 8514, L43, 1039 85K, 103,114 ượ khảo sát khả diệt rệp Ở 20~22 o C độ ẩm ~ 85 %, sau ngày phun bà tử, i chủng ... năndiệt rệp đào chủng nấm khác biệt rõ rệt Đặc biệt chủng Le85, 8514 L43 khả nănit rệp hiệu 96 đến 100%ở khoảng nhiệt độ rộng 20~27 o C , với điều kiện độ ẩm Khả diệt rệp đào, rệp bng...
 • 54
 • 176
 • 0

Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh protein g ứng dụng trong tách chiết igg làm nguyên liệu chế tạo sinh phẩm chẩn đoán miễn dịch học bệnh cho vật nuôi

Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh protein g ứng dụng trong tách chiết igg làm nguyên liệu chế tạo sinh phẩm chẩn đoán miễn dịch học bệnh cho vật nuôi
... chủng vi sinh vật khả sinh protein G ứng dụng tách chiết IgG làm nguyên liệu chế tạo sinh phẩm chẩn đoán miễn dịch học bệnh cho vật nuôi II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Phân lập tuyển chọn chủng ... phần tất sinh phẩm sử dụng IgG Vi t Nam, IgG sử dụng hệ thống chẩn đoán miễn dịch học thiết lập để xác định bệnh người HIV, vi n gan B, ung thư, Trên động vật, IgG sử dụng phản ứng ELISA giám ... với vùng Fc IgG nhiều loài động vật vú vùng Fab IgG, sử dụng protein G tinh IgG đem lại hiệu tốt so với dùng protein A tinh IgG Mặc dù sử dụng làm vật liệu tinh IgG protein G protein A khác...
 • 57
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin từ nước dưa lên men truyền thống nhằm bảo quản thực phẩmnghiên cứu phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn cho lên men malolactic rượu vang đỏphân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lacticsàng lọc và tuyển chọn chủng nấm le85 8514 l43 có khả năng diệt rệp đào hại cải caophân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn và vi nấm có khả năng khử aflatoxin nhiễm trên ngô lạc ở mức độ caođặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào từ chủng nấm men phân lập và tuyển chọn từ quả táo mèođặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào từ chủng nấm men phân lập và tuyển chọn từ bánh men láphân lập và tuyển chọn nấm men lên men rượu vang ca caophân lập và tuyển chọn vi khuẩn lacticphân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có khả năng sinh chất kháng khuẩnphân lập và tuyển chọn vi tảo chlorella pyrenoidosanghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi sinh vật phân giải phosphate khó tan trên đất bazan nâu đỏ ở đak lakphân lập và tuyển chọn vi sinh vật sinh enzyme thủy phân glucozitphân lập và tuyển chọn nấm men saccharomyces sp trong cơm mẻ để làm men bánh mìphân lập và tuyển chọn vi khuẩn bacilus sutilicVăn bản-Pháp luật - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒAVăn bản-Pháp luật - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA quy dinh pln2. Cau hoi Phan thi Tinh huong (Co dap an)Cau hoi thi tim hieu bo luat dan su 2015Ke hoach thi tim hieu bo luat dan su 2015chi tra co tuc dot 1 nam 20102.MPT 2017.10.17 9919f45 BCTC quy III.2017Phu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay tin chap1.SJC 2017.10.17 42a01ae BB co dong bat thuong2.SJC 2017.10.17 42d8451 Nghi quyet bat thuong1.TIG 2017.10.17 06a510a thongbaothaydoiDKKD2.TIG 2017.10.17 6a76542 DKKD TIG lan thu 2201.Chuong trinh du kien DHCD TLH 2015To_trinh_04_HDQT_Phat hanh co phieu tra co tuc_OKThong bao ngay to chuc Dai hoi dong co dong 2015 lan 02 cua TLHBao cao thuong nien tong hop nam 2014_Tien Len GroupTo trinh cham dut hoat dong chi nhanh co khi che tao mayTo trinh khong chi tra va tam ung co tucVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 10 BB bau BTV