BTL nguyenlihedieuhanh

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 49-BTL Công binh

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 49-BTL Công binh
... chung Công ty 6.2 Hoạt động tổ chức kế toán áp dụng Công ty: Tại Công ty sử dụng máy vi tính việc thu nhận, xử lý, lu trữ số liệu, kiểm tra giám sát tình hình sản xuất kinh doanh XNK Công ty. Vì ... phòng kế toán Kế toán toán ngoại tiến hành theo dõi toán công nợ với nhà cung cấp sổ chi tiết công nợ mở riêng cho nhà cung cấp ITOCHU, dựa chứng từ kế toán gốc, hàng ngày kế toán toán tiến hành vào ... chế độ hạch toán kế toán công nợ mua, công nợ bán công ty hạch toán tổng hợp vào NKCT só theo dõi cho tài khoản TK 331, TK 3388 Nên theo dõi tổng hợp công nợ bên giao uỷ thác kế toán vào sổ NKCT...
 • 85
 • 101
 • 0

BTL marketing TMx

BTL marketing TMx
... đặc trưng vai trò bán buôn 1.2 kết cấu thị trường mà marketing mix DNTM bán buôn 1.3 công nghệ bán buôn DNTM bán buôn 1.3.1 sơ đồ công nghệ marketing bán hàng 1.3.2 công nghệ bán buôn 1.3.3 yếu ... xúc tiến cổ động yểm trợ BH I 4: Mô hình marketing- mix doanh nghiệp thương mại bán buôn 9- nhóm 9-1202BMKT0511 Tóm lại, kinh tế thị trường hoạt động Marketing đóng vai trò quan trọng giúp cho ... công nghệ marketing bán buôn hàng hoá nắm bắt thông tin thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng để cung ứng hàng hoá đầy đủ, nhanh, kịp thời cho thị trường Bởi vậy, muốn điều hành hoạt động marketing...
 • 17
 • 288
 • 0

BTL quản trị tri thức

BTL quản trị tri thức
... Kiến thức Nonaka Takeuchi phân biệt tri thức tri thức ngầm Tri thức tri thức hệ thống hóa văn bản, tài liệu, báo cáo, chúng chuyển tải ngôn ngữ thức có hệ thống  Bảng phân biệt tri thức ẩn tri thức ... hiểu quản trị tri thức, số định nghĩa đưa ra: - Quản trị tri thức tạo tri thức, việc nối tiếp với việc thể kiến thức, - truyền bá sử dụng kiến thức, trì (lưu giữ, bảo tồn) cải biên kiến thức Quản ... biên kiến thức Quản trị tri thức trình việc quản lý cách cẩn trọng tri thức để đáp ứng nhu cầu hữu, để nhận khai thác tài sản tri thức có đạt - để phát tri n hội Quản trị tri thức hoạt động mà...
 • 6
 • 519
 • 13

BTL kint tế ngoại thg (đã sửa)

BTL kint tế ngoại thg (đã sửa)
... tế đất nước có nhũng thay đổi đáng kể Phá bao vây cấm vận, tạo bình đẳng thương mại quốc tế Hoạt động kinh tế đối ngoại, nòng cốt ngoại thương tiến rõ rệt Thị trường thông suốt với 149 kinh tế ... doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế vào hoạt động ngoại thương quản lý thống Nhà nước Coi trọng hiệu kinh tế - xã hội hoạt động ngoại thương Trong hoạt động ngoại thương: xuất việc bán hàng hóa ... triển kinh tế mặt trị, văn hóa xã hội…Có thể nói bí thành công chiến lược phát triển kinh tế nhiều nước nhận thức mối quan hệ hữu kinh tế nước mở rộng quan hệ kinh tế với bên a) Chức ngoại thương...
 • 22
 • 163
 • 3

mô hình dịch BTL

mô hình dịch BTL
... 1)\ BTL l~i dlfa tren ngil' li~u song ngii' BTL t~n d\lDg t6i da m6i lien ke't tU song ngii' d€ tlf khii' nh~p nh~ng Iftn nhau, nh~m Dang caD hi~u sua't gall nhan ngii' li~u hua'n luy~n Vi v~y BTL, ... lu~t chuy~n d6i cac moi chinn xac bon 34 ? " " ? '" 3.2 ca sa LY LU~N CUAMO IDNHDJCHBTL Mo hlnh dich may BTL dU9Cxay dlfng tIeD co sCJ thuyet cua nhi~u lien 1;' ng?mh Tu cac chuyen nganh cua ... \irER(p)/\(tr:;t:C[b(s')]) Repeat tit buck 64 3.4 SO sANH MO HI1\TfI D!CH BTL val cAc MO IDNH KHAc So voi cae ma hlnh dieh khae, ma hlnh BTL trlnh bay tren rung c6 mQt s6 di€m tuong d6ng va di bit%t uoi...
 • 37
 • 177
 • 0

BTL thủy văn

BTL thủy văn
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH – KHOA XÂY DỰNG & ĐIỆN BÀI TẬP ỨNG DỤNG XÁC SUẤT TRONG THỦY VĂN – ĐỀ Hãy tìm mực nước cao năm (Hmax-Cm) trạm Nhà Bè ứng với tần suất 1% (H max P=1%) Yêu ... đặc trưng thống kê đường tần suất: H max = 20 2569 ∑ H max.i = 20 = 128.5Cm 20 i =1 BÀI TẬP LỚN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH Trang 2/12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH – KHOA XÂY DỰNG & ĐIỆN Ki = - Hi n ... bảng ta CS = 0,64 từ CS tra bảng ta Φ50% = -0,103; Φ5% - Φ95% = 3,255 Theo công thức BÀI TẬP LỚN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH Trang 3/12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH – KHOA XÂY DỰNG & ĐIỆN σ= X P − X...
 • 4
 • 511
 • 27

BTL Đô họa máy tính

BTL Đô họa máy tính
... học Công nghiệp Hà Nội Bài tập lớn: Đồ họa máy tính MỤC LỤC 2 GVHD: Th.S Vũ Minh Yến SVTH: Nhóm 04 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Bài tập lớn: Đồ họa máy tính CHƯƠNG I: KHẢO SÁT 1.1 Mục đích ... Đại học Công nghiệp Hà Nội Bài tập lớn: Đồ họa máy tính 7 GVHD: Th.S Vũ Minh Yến SVTH: Nhóm 04 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Bài tập lớn: Đồ họa máy tính 2.1.4 Phép quay trục 2.1.4.1 Phép quay ... nghiệp Hà Nội Bài tập lớn: Đồ họa máy tính - Phép tịnh tiến 14 14 GVHD: Th.S Vũ Minh Yến SVTH: Nhóm 04 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Bài tập lớn: Đồ họa máy tính - Phép biến đổi tỷ lệ 15...
 • 23
 • 654
 • 2

BTL

BTL
...
 • 134
 • 194
 • 0

BTL sản xuất tích hợp máy tính :CHUONG TRINH DIEU KHIEN DO DIEN AP 4 KENH trên ISA

BTL sản xuất tích hợp máy tính :CHUONG TRINH DIEU KHIEN DO DIEN AP 4 KENH trên ISA
... điều khiển Dim dl(0 To 4) As Integer Dim A(0 To 4) As Integer Dim B(0 To 4) As Integer Dim I As Integer Private Sub Command1_Click() MsgBox "CHUONG TRINH DIEU KHIEN DO DIEN AP KENH" End Sub Private ... 1.1 Giới thiệu chuẩn giao tiếp ISA máy tính PC/XT rãnh cắm máy tính có loại với độ rộng bus bit tuân theo tiêu chuẩn ISA( Industry Standard Architecture).Từ máy tính AT trở việc bố trí chân rãnh ... IRQ5 IRQ4 Phía mạch in B01 B02 B03 B 04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B 14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B 24 Phía linh kiện A01 A02 A03 A 04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A 14 A15...
 • 19
 • 217
 • 2

BTL sản xuất tích hợp máy tính : Làm giao diện ADC qua cổng LPT

BTL sản xuất tích hợp máy tính : Làm giao diện ADC qua cổng LPT
... trỡnh: Chng trỡnh cú hp text box: Text box 1: name: hienthi1 o di in ỏp t 0, 4:1 V Text box 2: name: hienthi2 o di in ỏp t 0. 2: 0.5V Text box 3: name: hienthi3 o di in ỏp t 0. 1:0 .25V Text box 4: name: ... thut toỏn U vo 0. 4:1 0. 2:0 U 1:8 1:8 AB 11 10 K 1:0 25 0,0 5:0 .125 1:8 1:8 01 00 ng nht K = K2 ta cú h phng trỡnh: R2+R3+R4 = R1 (R3+R4)*2 = R1+R2 7R4 = R1+R2+R3 T ú ta tớnh c: R1 = 4R4 R2 = 2R4 ... số liệu Ghi cổng A Ghi cổng B Ghi cổng C Thanh ghi điều (với VXL) Cổng A -> D0 - D7 Cổng B -> D0- D7 Cổng C -> D0- D7 Không có giá trị D0 - D7 -> Cổng A D0 - D7 -> Cổng B D0 - D7 -> Cổng C D0 -...
 • 26
 • 273
 • 2

BTL sản xuất tích hợp máy tính : Ứng dụng VB6.0 điều khiển động cơ

BTL sản xuất tích hợp máy tính : Ứng dụng VB6.0 điều khiển động cơ
... 11 (BUSY ): Chân vào để báo cho máy tính biết máy in bận nhận tiếp liệu từ máy tính gởi Chân tác động mức cao + Chân 12 (PE ): Chân vào để báo cho máy tính biết máy in hết giấy Chân tác động mức ... Trong : 16 +Cổng LPT : Chức giao tiếp với máy tính +IC 74HC24 5: Chức tách liệu đến máy tính PC từ modul ghép nối DIR = : liệu từ B - A DIR = : liệu từ A - B + IC HC257 : Vi mạch chứa quét động. Chức ... tín hiệu báo cho máy in đọc liệu vào để in Xung tác động mức thấp + Chân - (DATA ): Các chân liệu máy tính + Chân 10 ( ACK ): Chân vào để báo cho máy tính biết liệu nhận yêu cầu máy tính gởi liệu...
 • 25
 • 287
 • 0

BTL DKS

BTL DKS
...
 • 16
 • 142
 • 0

btl dks RFS32 - 3030

btl dks RFS32 - 3030
... 2.3: Đặc tính tốc độ động DC servo RFS3 2- 3030 Hình 2.4: Đặc tính dòng phần ứng động DC servo RFS3 2- 3030 2.2 Xây dựng điều khiển vị trí đông Servo Harmonic RFS3 2- 3030 Hình 2.5: Cấu trúc điều khiển ... cơ: • k e = 2π k M Hằng số thời gian phần ứng: TA= Tham số chính: -Ra=0.4 Ω -La=0.84mH -Kt=26.6 Nm/A -Kb=2.74 V/rpm -Bf=7.3*10 ^-2 -J=104 Ta có: di  u A − eA = i A RA + LA A  dt   dω = ( M − ... Thiết kế xấp xỉ liên tục khâu điều chỉnh vị trí động DC SERVO Hanrmonic RFS3 2- 3030 Chương Tổng quan động DC Servo Harmonic RFS3 2- 3030 Điều khiển động DC (DC Motor) ứng dụng thuộc dạng điều khiển tự...
 • 18
 • 94
 • 0

Xem thêm