Luận văn tóm tắt nghiên cứu đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xây dựng sở dữ liệu địa chính huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang
... tác giả nghiên cứu thực đề tài “ Nghiên cứu đánh giá hiệu xây dựng sở liệu địa huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu việc xây dựng sở liệu địa huyện Hiệp Hòa, từ đề ... Chƣơng 1: Tổng quan sở liệu địa Chƣơng 2: Xây dựng quản lý sở liệu địa Chƣơng 3: Đánh giá hiệu xây dựng sở liệu địa huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang CHƢƠNG TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH 1.1 Khái ... trạng quản lý đất đai địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang + Đánh giá hiệu xây dựng sở liệu địa huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang + Đề xuất phương án hoàn thiện hệ thống Phƣơng pháp nghiên cứu -...
 • 111
 • 201
 • 1

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ xây DỰNG sở dữ LIỆU địa CHÍNH HUYỆN HIỆP hòa, TỈNH bắc GIANG

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ xây DỰNG cơ sở dữ LIỆU địa CHÍNH HUYỆN HIỆP hòa, TỈNH bắc GIANG
... tác giả nghiên cứu thực đề tài “ Nghiên cứu đánh giá hiệu xây dựng sở liệu địa huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu việc xây dựng sở liệu địa huyện Hiệp Hòa, từ đề ... Chương 1: Tổng quan sở liệu địa Chương 2: Xây dựng quản lý sở liệu địa Chương 3: Đánh giá hiệu xây dựng sở liệu địa huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang CHƯƠNG TỔNG QUAN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH 1.1 Khái ... trạng quản lý đất đai địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang + Đánh giá hiệu xây dựng sở liệu địa huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang + Đề xuất phương án hoàn thiện hệ thống Phương pháp nghiên cứu -...
 • 115
 • 182
 • 8

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội
... lý t hin i Chính sách đất đai - Phản ánh trạng để xây dựng sách - Đánh giá thực sách Hồ sơ sở thẩm tra (nguồn gốc, sở pháp lý sử dụng đất ) Thanh tra, giải tranh chấp, khiếu nại địa Chỉnh lý ... định hồ sơ - Kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất Giao đất, cho thuê đất sở tổng hợp số liệu: - Định kỳ - Chuyên đề - sở xác định hạng đất - Thông tin tài sản gắn liền với đất - Nghĩa vụ tài ... Ni 13 UBND huyn Ba Vỡ, Bỏo cỏo tỡnh hỡnh qun lý t ca huyn Ba Vỡ nm 2008, 2009, 2010 14 ng Hựng Vừ, Nguyn c Kh (2007), C s a chớnh, NXB i hc Quc Gia H Ni 15 ng Hựng Vừ (2008), Bai ging H thng...
 • 13
 • 750
 • 5

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng sở liệu địa chính huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dũ liệu địa chính huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
... ca cng ng Chính sách đất đai - Phản ánh trạng để xây dựng sách - Đánh giá thực sách Hồ sơ sở thẩm tra (nguồn gốc, sở pháp lý sử dụng đất ) Thanh tra, giải tranh chấp, khiếu nại địa Chỉnh lý ... kế hoạch sử dụng đất sở tổng hợp số liệu: - Định kỳ - Chuyên đề Thông tin biến động sử dụng đất - Lập hồ sơ - Thẩm định hồ sơ - Kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất - sở xác định hạng đất ... hạn sử dụng 10 Các quyền nghĩa vụ Xã hội, pháp lý Các giấy tờ pháp lý có liên quan 11 Các rng buộc, hạn chế sử dụng đất 12 Biến động sử dụng đất 13 sở pháp lý Hỡnh 1.1 Yờu cu thụng tin t qun...
 • 93
 • 414
 • 2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội
... hoạch Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hồ sơ địa sở thẩm tra (nguồn gốc, sở pháp lý sử dụng đất ) sở tổng hợp số liệu: - Định kỳ - Chuyên đề Thông tin biến động sử dụng đất - Lập hồ sơ - Thẩm ... ng Chính sách đất đai - Phản ánh trạng để xây dựng sách - Đánh giá thực sách Chỉnh lý hồ sơ - Đánh giá trạng sử dụng đất - Phản ánh kết thực kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hồ sơ địa ... hạn sử dụng 10 Các quyền nghĩa vụ Xã hội, pháp lý Các giấy tờ pháp lý có liên quan 11 Các rng buộc, hạn chế sử dụng đất 12 Biến động sử dụng đất 13 sở pháp lý Hỡnh 1.1 Yờu cu thụng tin t qun...
 • 94
 • 157
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện ba vì, thành phố hà nội
... ca cng ng Chính sách đất đai - Phản ánh trạng để xây dựng sách - Đánh giá thực sách Hồ sơ sở thẩm tra (nguồn gốc, sở pháp lý sử dụng đất ) Thanh tra, giải tranh chấp, khiếu nại địa Chỉnh lý ... kế hoạch sử dụng đất sở tổng hợp số liệu: - Định kỳ - Chuyên đề Thông tin biến động sử dụng đất - Lập hồ sơ - Thẩm định hồ sơ - Kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất - sở xác định hạng đất ... hạn sử dụng 10 Các quyền nghĩa vụ Xã hội, pháp lý Các giấy tờ pháp lý có liên quan 11 Các rng buộc, hạn chế sử dụng đất 12 Biến động sử dụng đất 13 sở pháp lý Hỡnh 1.1 Yờu cu thụng tin t qun...
 • 92
 • 144
 • 0

Luận văn Thạc sĩ khoa học Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng sở dữ liệu địa chính huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

Luận văn Thạc sĩ khoa học Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HOÀNG TRUNG THÔNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC ... bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa huyện Tam Dương CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 1.1 Khái quát sở liệu địa 1.1.1 sở liệu ... định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng sở liệu địa huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung: Sử dụng hệ thống hồ sơ địa dạng số phục...
 • 95
 • 211
 • 1

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình vườn đồi ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình vườn đồi ở huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang
... cảm ơn Huyện ủy, UBND huyện Hiệp Hoà, Phòng Nông nghiệp PTNT, Phòng Tài nguyên Môi trờng, Phòng Thống kê, Trạm Khuyến nông, Hội nông dân huyện, Hội làm vờn huyện Hiệp Hòa, phòng ban chức huyện, ... thân, hoàn thành chơng trình cao học luận văn này, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Tôi xin cảm ơn giúp đỡ hớng dẫn tận tình quý thầy, cô môn Kinh tế tài nguyên, Khoa kinh tế PTNT, với thầy giáo ... lý kinh t t m v mụ, theo th i gian, theo ph m vi v lónh th m ng i ta chia mụ hỡnh lm thnh cỏc lo i nh: mụ hỡnh kinh t th tr ng t do, mụ hỡnh kinh t ch huy, mụ hỡnh kinh t h n h p, mụ hỡnh kinh...
 • 134
 • 507
 • 1

Khảo sát và đánh giá công nghệ xây dựng sở dữ liệu địa chính tại uông bí – quảng ninh

Khảo sát và đánh giá công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại uông bí – quảng ninh
... VÀ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM ELIS TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH 3.1 Giới thiệu chung khu vực nghiên cứu 3.1.1 Vị Trí địa Xây dựng sở liệu địa phường Thanh Sơn T.p Uông Tỉnh Quảng Ninh ... cứu xây dựng sở liệu địa giá phần mềm ELIS Nội dung nghiên cứu: - Công tác xây dựng sở liệu địa Việt Nam - Phần mềm ELIS xây dựng sở liệu địa Phương pháp nghiên cứu: - Thực nghiệm xây dựng sở liệu ... - sở liệu quy hoạch sử dụng đất; - sở liệu giá đất; - sở liệu thống kê, kiểm kê đất đai Trong sở liệu địa thành phần sở liệu đất đai, làm sở để xây dựng định vị không gian sở liệu thành...
 • 79
 • 128
 • 0

Đề tài khảo sát và đánh giá công nghệ xây dựng sở dữ liệu địa chính tại uông bí – quảng ninh

Đề tài khảo sát và đánh giá công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại uông bí – quảng ninh
... giá phần mềm ELIS công tác xây dựng sở liệu địa Chương I: sở liệu địa Việt Nam Giới thiệu chuẩn liệu địa - Dữ liệu sở liệu - Dữ liệu sở liệu địa Các yêu cầu kỹ thuật để xây dựng sở liệu địa ... sở liệu địa Đánh giá phần mềm ELIS công tác xây dựng sở liệu địa Nội dung Chương l Chương Chương sở liệu địa Việt Nam Giới thiệu phần mềm ELIS công tác xây dựng sở liệu địa Thực nghiệm đánh ... nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Đánh giá phần mềm ELIS công tác xây dựng sở liệu địa - Nâng cao nhận thức sở liệu địa - Đề tài sâu vào ngiên cứu xây dựng sở liệu địa giá phần mềm ELIS - Từ thực...
 • 40
 • 254
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng sở dữ liệu địa chính huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc
... chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng sở liệu địa huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Mục tiêu nghiên cứu ghiên cứu thực trạng công tác xây dựng sở liệu địa huyện Tam Dương ... bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa huyện Tam Dương CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 1.1 Khái quát sở liệu địa 1.1.1 sở liệu ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - HOÀNG TRUNG THÔNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103...
 • 95
 • 269
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh
... dụng đất nông nghiệp địa b n huyện Lơng T i, tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp v xác định yếu tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện ... Đánh giá khả đáp ứng quỹ đất nông nghiệp phát triển kinh tế, x hội v nhu cầu lơng thực huyện 3.2.4 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp ... Tổng quan t i liệu 2.1 Vấn đề hiệu v đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 2.3 Tình hình nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 23 Nội dung v phơng pháp...
 • 115
 • 722
 • 2

Đánh giá thực trạng dữ liệu địa chính và đề xuất giải pháp xây dựng sở dữ liệu địa chính huyện phú xuyên, thành phố hà nội

Đánh giá thực trạng dữ liệu địa chính và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện phú xuyên, thành phố hà nội
... quan sở liệu địa Chƣơng Đánh giá thực trạng liệu địa huyện Phú Xuyên, thành phố Nội Chƣơng Đề xuất giải pháp xây dựng sở liệu địa huyện Phú Xuyên, thành phố Nội CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ ... ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Các đề xuất giải pháp xây dựng sở liệu địa Để đề xuất giải pháp xây dựng CSDL địa cho huyện Phú Xuyên, ... xây dựng sở liệu địa địa bàn nghiên cứu 46 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .48 3.1 Các đề xuất giải pháp xây dựng sở liệu địa...
 • 72
 • 168
 • 0

Đánh giá thực trạng dữ liệu địa chính và đề xuất giải pháp xây dựng sở dữ liệu địa chính huyện phú xuyên, thành phố hà nội

Đánh giá thực trạng dữ liệu địa chính và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện phú xuyên, thành phố hà nội
... quan sở liệu địa Chương Đánh giá thực trạng liệu địa huyện Phú Xuyên, thành phố Nội Chương Đề xuất giải pháp xây dựng sở liệu địa huyện Phú Xuyên, thành phố Nội 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ ... XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Các đề xuất giải pháp xây dựng sở liệu địa Để đề xuất giải pháp xây dựng CSDL địa cho huyện Phú Xuyên, mặt ... lý liệu địa .46 2.6 Nhu cầu xây dựng sở liệu địa địa bàn nghiên cứu 47 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .49 3.1 Các đề xuất...
 • 74
 • 204
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG dữ LIỆU địa CHÍNH và đề XUẤT GIẢI PHÁP xây DỰNG sở dữ LIỆU địa CHÍNH HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ hà nội

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG dữ LIỆU địa CHÍNH và đề XUẤT GIẢI PHÁP xây DỰNG cơ sở dữ LIỆU địa CHÍNH HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ hà nội
... quan sở liệu địa Chƣơng Đánh giá thực trạng liệu địa huyện Phú Xuyên, thành phố Nội Chƣơng Đề xuất giải pháp xây dựng sở liệu địa huyện Phú Xuyên, thành phố Nội CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ ... đai; - Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng liệu địa huyện Phú Xuyên, thành phố Nội; - Đề xuất giải pháp xây dựng sở liệu địa huyện; - Thử nghiệm xây dựng sở liệu địa địa bàn nghiên cứu điểm ... NHIÊN *** LÊ VĂN KHÁ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ...
 • 16
 • 337
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện thuận thành tỉnh bắc ninhđánh giá kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu cơ s lt ý dữ liệu bản đồ và bảngthực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóaluan van ung dung vilis xay dung co so du lieu dia chinhnghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai tại thành phố thái nguyênđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện phù ninh tỉnh phú thọđơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chínhđánh giá hiệu quả kinh tế của cây chè trên địa bàn huyện đoan hùng tỉnh phú thọluận vănđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đông sơn tỉnh thanh hoáđánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn huyện mỹ đức thành phố hà nộidanh gia hieu qua su dung dat nong nghiep tren dia ban huyen phu vangluận văn tóm tắt nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại eximbank chi nhánh đà nẵngnghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tran xuan hinhnghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nitơ trong nước thải thủy sảnLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBáo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009173-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (254).pdf200-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (279).pdfNghị quyết của hội đồng quản trị ngày 17 11 2009215-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (292).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU229-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (304).pdf234-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (309).pdf239-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (313).pdf242-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (316).pdf262-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (334).pdf271-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (342).pdf272-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (343).pdf2014 THONG BAO DHCD BAT THUONGBài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôiCông dụng cây cỏ máu tuệ lâm tăng cân đẹp daLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU332-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (398).pdf336-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (400).pdf