Luận văn khảo sát ảnh hưởng của chirp tần số và sự tán sắc đối với xung dạng secant hyperbole trong hoạt động của laser màu buồng cộng hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung

Ảnh hưởng của chirp tần số sự tán sắc đối với xung dạng super gauss trong hoạt động của laser màu buồng cộng hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung

Ảnh hưởng của chirp tần số và sự tán sắc đối với xung dạng super gauss trong hoạt động của laser màu buồng cộng hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung
... Thành Nhơn ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ VÀ SỰ TÁN SẮC ĐỐI VỚI XUNG DẠNG SUPER GAUSS TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA LASER MÀU BUỒNG CỘNG HƯỞNG VÒNG KHÓA MODE BẰNG VA CHẠM XUNG Chuyên ngành: Quang học Mã số: 60 ... xung cực ngắn, có ảnh hưởng chirp dạng xung buồng cộng hưởng laser CPM Luận văn chủ yếu tập trung vào nghiên cứu : “ Ảnh hưởng chirp tần số tán sắc xung dạng Super Gauss hoạt động laser màu buồng ... laser CPM 36 CHƯƠNG - ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ VÀ SỰ TÁN SẮC ĐỐI VỚI XUNG DẠNG SUPER GAUSS TRONG BUỒNG CỘNG HƯỞNG LASER MÀU CPM 3.1 Xung Super Gauss Vì độ rộng dải phổ xung fs rộng nên bỏ qua...
 • 107
 • 75
 • 0

Ảnh hưởng của chirp phi tuyến đối với xung dạng secant hyperbole trong buồng cộng hưởng laser CPM

Ảnh hưởng của chirp phi tuyến đối với xung dạng secant  hyperbole trong buồng cộng hưởng laser CPM
... tạo chirp Quá trình bù trừ chirp Cấu trúc buồng cộng hưởng Đồng mode bị động laser màu CPM Trong chương III khảo sát ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP ĐỐI VỚI XUNG DẠNG SECANT- HYPERBOLE TRONG BUỒNG CỘNG HƯỞNG ... xung secant – hyperbol không chirp Đối với dạng xung secant hyperbole chirp tuyến tính phi tuyến, ảnh hưởng chirp, xung vào xung xuất thêm nhiều xung phụ hai bên xung chính, cường độ xung ... số chirp, chirp phi tuyến làm mở rộng xung lớn chirp tuyến tính xét với tham số chirp C Khảo sát ảnh hưởng chirp biến đổi xung dạng secant hyperbole qua môi trường khuếch đại buồng cộng hưởng...
 • 7
 • 287
 • 0

Ảnh hưởng của Chirp phi tuyến đối với xung dạng Secant - Hyperbole trong buồng cộng hưởng Laser CPM

Ảnh hưởng của Chirp phi tuyến đối với xung dạng Secant - Hyperbole trong buồng cộng hưởng Laser CPM
... 1.495 0.4 0.2 -4 -3 -2 -1 thoi gian tuong doi Hỡnh 3.9 Cng xung secant hyperbole chirp phi tuyn dng ct vi C=2 trc v sau i qua cht hp th bóo ho Dang xung secant- hypebole co chirp phi tuyen dang ... 1.5584 0.4 0.2 -4 -3 -2 -1 thoi gian tuong doi Hỡnh 3.14 Cng xung secant hyperbole chirp phi tuyn dng ct2 vi C=2 trc v sau i qua cht hp th bóo ho Dang xung secant- hypebole co chirp phi tuyen ... 3.1 Cng xung secant- hyperbole khụng cú chirp trc v sau i qua cht hp th bóo ho Quan h ca thi gian xung v cng gia xung vo v xung tớnh toỏn cho trng hp xung secant- hyperbole khụng cú chirp c ch...
 • 89
 • 132
 • 0

Luận văn khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến tính tương thích động học giữa bộ phận gặt đập hệ thống di động của máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa

Luận văn khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến tính tương thích động học giữa bộ phận gặt đập và hệ thống di động của máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa
... CC PHNG PHP THU HO CH LA B NG MY 1.1.1 Phng phỏp thu ho ch m t giai ủo n 1.1.2 Phng phỏp thu ho ch nhi u giai ủo n 1.2 U, NH C I M C A MY THU HO CH LA LIấN H P PHN LO I MY LIấN H P THU HO CH LA ... Cabin ủi u n v h th ng tớn hi u; - H th ng thu l c ủi u n nõng h , tay lỏi; - H th ng di ủ ng (cú d ng chớnh: di ủ ng b ng bỏnh hi, di ủ ng b ng d i xớch v di ủ ng k t h p n a xớch) 1.4.2 Mỏy g t ... C I M C A MY THU HO CH LA LIấN H P a u ủi m - Trong cựng th i gian th c hi n nhi u cụng ủo n trờn cựng m t lo i mỏy - Phng phỏp thu ho ch ny cho nng su t thu ho ch cao, th i gian thu ho ch ng...
 • 76
 • 517
 • 0

Luận văn Khảo sát ảnh hưởng của biểu giá TOU lên tiêu thụ điện

Luận văn Khảo sát ảnh hưởng của biểu giá TOU lên tiêu thụ điện
... Pmax Trong - f1(x) = P max: công su t tiêu th c it ng giá TOU - Pmax: công su t tiêu th c ng giá TOU - Ptb: công su t tiêu th n trung bình sau t u giá n TOU Hàm thành viên (3 11) tr thành: max ... công su t tiêu th c i c c ti u t áp d ng giá TOU - Pmax - Pmin chênh l ch công su t tiêu th c i c c ti u ng giá TOU Ptb chênh l ch công su t tiêu th c i c c ti u trung bình sau t n TOU c thay ... , P ' max , P' max công su t tiêu th ng giá TOU Ptb P ' max Pmax (12) Pmax - Pmax: công su t tiêu th c ng giá TOU i - Ptb: công su t tiêu th n trung bình sau t n TOU , P' max P' Pmin ) ( P '...
 • 134
 • 209
 • 0

Luận văn:Khảo sát ảnh hưởng thành phần môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng phát triển của nấm mèo (Auricularia auricular) doc

Luận văn:Khảo sát ảnh hưởng thành phần môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm mèo (Auricularia auricular) doc
... góp phần nhỏ vào nỗ lực trên, tiến hành nghiên cứu đề tài "Khảo sát ảnh hưởng thành phần môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng phát triển nấm mèo (Auricularia auricular)" với mong muốn tìm môi trường ... trưởng phát triển hệ sợi nấm mèo đen môi trường thạch môi trường meo hạt Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn chất dinh dưỡng môi trường giá thể mạt cưa cao su đến sinh trưởng phát triển hệ sợi nấm mèo ... giá tỷ lệ nhiễm loại môi trường Khảo sát tốc độ sinh trưởng phát triển thể nấm mèo đen môi trường giá thể khác Đánh giá trạng thái sinh trưởng phát triển, tính suất nấm mèo sau thu hoạch GVHD:...
 • 128
 • 598
 • 1

LUẬN VĂN:KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET ppt

LUẬN VĂN:KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CÁC NÚT MẠNG ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MANET ppt
... nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến mạng MANET Phạm Văn Tứ K51MMT Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET Chương GIAO THỨC MAC CỦA MẠNG LAN ... định tuyến Phạm Văn Tứ 21 K51MMT Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET 3.3 Các giao thức định tuyến mạng MANET Hình 7: Phân loại giao thức định tuyến ... K51MMT Khảo sát ảnh hưởng chuyển động nút mạng đến hiệu suất số giao thức định tuyến MANET 3.2 Vấn đề định tuyến mạng MANET 3.2.1 Các thuật toán định tuyến truyền thống Các giao thức định tuyến truyền...
 • 69
 • 257
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP. LÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN Ở CÂY LÚA (Ozyra sativa L) NUÔI CẤY IN VITRO part 3 ppsx

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP. LÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN Ở CÂY LÚA (Ozyra sativa L) NUÔI CẤY IN VITRO part 3 ppsx
... 58 .33 333 3 11.2 833 87 33 .742597 82.924070 t2 66.666667 11.2 833 87 42.075 930 91.2574 03 t3 58 .33 333 3 11.2 833 87 33 .742597 82.924070 t4 33 .33 333 3 11.2 833 87 8.742597 57.924070 t5 58 .33 333 3 11.2 833 87 33 .742597 ... MEAN 12 32 60417 0072419 30 831 60 34 376 73 A:KTK3.dot d1 33 437 50 0125 433 30 36 733 36 50767 d2 31 87500 0125 433 28804 83 3494517 d3 32 50000 0125 433 29429 83 3557017 B:KTK3.nt t1 533 333 3 0144 838 4978820 ... t2 50.000000 9.0010287 29. 939 109 70.060891 t3 58 .33 333 3 9.0010287 38 .2724 43 78 .39 4224 t4 33 .33 333 3 9.0010287 13. 2724 43 53. 394224 t5 33 .33 333 3 9.0010287 13. 2724 43 53. 394224 t6 66.666667 9.0010287...
 • 33
 • 232
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP. LÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN Ở CÂY LÚA (Ozyra sativa L) NUÔI CẤY IN VITRO part 2 ppt

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP. LÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN Ở CÂY LÚA (Ozyra sativa L) NUÔI CẤY IN VITRO part 2 ppt
... vật vi sinh vật có mối quan hệ tƣơng hỗ có lợi tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển tăng trƣởng thực vật điều kiện in vitro in vivo 2. 5.4 .2 Sinh tổng hợp auxin cytokinin Không có thực vật mà vi ... (2. 2) (2. 3) (2. 5) (2. 6) cm Hình 4. 4: Các mẫu mô tái sinh chồi thí nghiệm sau tuần nuôi cấy 43 4.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hƣởng nồng độ NAA lên khả tái sinh rễ từ mô sẹo giống lúa V 20 ” Bảng 4. 4: Ảnh ... phát sinh quan nuôi cấy in vitro [9] Đối với tái sinh chồi từ mô sẹo giống lúa V 20 , môi trƣờng tốt môi trƣờng đối chứng không bổ sung khuẩn (2mg/l BAP + 1mg/l NAA) 52 cm Hình 4.1 0: Sự tái sinh...
 • 34
 • 255
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP. LÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN Ở CÂY LÚA (Ozyra sativa L) NUÔI CẤY IN VITRO part 1 pps

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP. LÊN SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN Ở CÂY LÚA (Ozyra sativa L) NUÔI CẤY IN VITRO part 1 pps
... MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA VI KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP LÊN SỰ PHÁT SINH QUAN CÂY LÚA (Ozyra sativa L) NI CẤY IN VITRO Luận văn kỹ sƣ Chun ngành:Cơng nghệ sinh học Giáo vi n ... KHUẨN METHYLOBACTERIUM SP LÊN SỰ PHÁT SINH QUAN CÂY LÚA (Oryza sativa L) NI CẤY IN VITRO Mục đích Tìm hiểu ảnh hƣởng vi khuẩn Methylobacterium sp lên phát sinh quan lúa: mơ sẹo, chồi, rễ u cầu ... tạo rễ lúa phƣơng pháp ni cấy in vitro Khảo sát ảnh hƣởng vi khuẩn Methylobacterium sp lên khả tạo mơ sẹo, tạo chồi, tạo rễ lúa So sánh ảnh hƣởng vi khuẩn Methylobacterium sp với ảnh hƣởng kích...
 • 34
 • 178
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÁNH TRÁNG RẾ part 6 ppt

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÁNH TRÁNG RẾ part 6 ppt
... kết Hàm lượng axit (X) tính phần trăm theo axit axetic, theo công thức: V 0,0 06 250 100 X = 50 m Trong đ : V: thể tích natri hydroxyt 0,1N tiêu tốn chuẩn độ mẫu thử (ml) m: khối lượng mẫu ... chất khô xác định công thức: G1.100 X = 100 G (100-W) Trong đ : G 1: khối lượng tro không tan axit (g) G: khối lượng mẫu thử (g) W: độ ẩm mẫu (%) Kết trung bình cộng hai kết xác định song song ... Groups -6 gio 10 54.3 X 10 gio 10 55.8 X gio 10 56. 5 X 12 gio 10 64 .2 X 14 gio 10 66 .5 X 3.3 Thí nghiệm Bảng 2 4: Bảng ANOVA cho Bảng ANOVA Table Analysis of...
 • 9
 • 257
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÁNH TRÁNG RẾ part 5 pdf

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÁNH TRÁNG RẾ part 5 pdf
... sau: * Cơng thức thành phần ngun liệu: Hỗn hợp bột: 250 g Đường: 7g Muối : 3g Nước: 250 300 ml CMC: 0,5g Natri polyphosphate: 1,5g Benzoat Natri: 0,375g * Qui trình chế biến: Hỗn hợp bột CMC : ... cứu thời gian rế bánh thích hợp để sản phẩm bánh đạt chất lượng tốt + Nghiên cứu chất lượng nước ảnh hưởng đến chất lượng bánh + Bổ sung chất màu thực phẩm tự nhiên để đa dạng hố sản phẩm: màu dứa, ... dùng 4 .5. 2 So sánh đối chứng độ dai, mềm mại loại bánh tráng rế Bảng 1 3: Bảng so sánh độ dai loại bánh tráng rế Độ dai Mẫu Giá trị trung bình (g lực) Z 50 5,6a X 52 8,8b Y 57 8,7c Ghi ch : X mẫu...
 • 10
 • 195
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÁNH TRÁNG RẾ part 4 pot

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÁNH TRÁNG RẾ part 4 pot
... bình A4B4 44 2,9 a A4B3 44 4,5 a A4B2 44 5,8 a A4B1 44 7,0 a A3B4 44 9,3 a A3B3 5 34, 0 b A3B1 610,0 c A3B2 610,8 c A2B4 830 ,4 d 10 A2B3 836,9 d 11 A2B2 843 ,9 d 12 A2B1 859,0 d 13 A1B1 1288,3 e 14 A1B4 ... ab A1B4 2,14b A2B1 2,32c A2B2 2,58d A3B1 3,16e A4B1 3,27e A3B2 3,55f 10 A2B3 3,62 fg 11 A3B3 3,69g 12 A2B4 3,71g 13 A4B2 3,75g 14 A3B4 3,9h 15 A4B3 3,99h 16 A4B4 4, 03h ( A: lượng CMC; B: lượng ... 10 A3B3 3,5cdef 11 A1B3 3,6 def 12 A2B4 3,8ef 13 A4B3 3,9 f 14 A1B4 3,9 f 15 A4B4 4, 7 g 16 4, 8 g A3B4 ( A: lượng CMC; B: lượng Natri Polyphosphate) Ghi ch : Những giá trị mang chữ khác cột có...
 • 10
 • 185
 • 0

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÁNH TRÁNG RẾ part 3 doc

Luận văn : KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÁNH TRÁNG RẾ part 3 doc
... Bảng 2: Bảng bố trí thí nghiệm (16 nghiệm thức) B1 B2 B3 B4 A A1 B A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 A2 A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 A3 A3B1 A3B2 A3B3 A3B4 A4 A4B1 A4B2 A4B3 A4B4 (A: phần trăm khối lượng CMC; B: phần ... sát: - Ảnh hưởng CMC Natri polyphosphate đến mềm mại, độ dai độ dính bánh sản phẩm - Ảnh hưởng thời gian ủ bột đến hiệu kinh tế mùi vị sản phẩm - Ảnh hưởng Benzoat Natri đến thời gian bảo quản ... hai nhân tố 03 lần lặp lại + Nhân tố A: phần trăm khối lượng CMC: A1(0%), A2(0,1%), A3(0,2%), A4(0 ,3% ) + Nhân tố B: phần trăm khối lượng Natri Polyphosphate: B1(0%), B2(0,2%), B3(0,4%), B4(0,6%)...
 • 10
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian sơ chế xử lý đến chất lượng cá tra phi lê cấp đông tại xncbtsxk cataco part 5 ppsnghiên cứu ảnh hưởng của chirp tần số đối với xung dạng super gauss trong thông tin quang sợiảnh hưởng của chirp phi tuyén đói với xung dạng super gauss trong buòng cộng hưởng laser cpmảnh hưởng chirp tần số phi tuyển lên nhửng thông só xưng đói với xưng dạng super gauss trong môi trường hoạt chất của laser màu cpmluận văn tốt nghiệp chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với người dân bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quảng ninhnhung van de co ban ve cai cach hanh chinh o viet nam va su can thiet day manh cai cach hanh chinh trong hoat dong cua ktnnluan van khao sat quy trinh san xuat cha lua tai cong ty xuat nhap khau sa giang va anh huong cua ty le thit mo den cau truc cha lualuan van khao sat quy trinh che bien cha lua tai cty xuat nhap khau sa giang va anh huong ty le thit mo den cau truc san phamkhi khảo sát ảnh hưởng của vò trí mâm nhập liệu thì lưu lượng dòng nhập liệu vẫn không đổi và lưu lượng dòng hoàn lưu cũng giữ không đổi ở độ đọc 10khảo sát ảnh hưởng vận tốc tới khả năng làm việc của xeđề tài khảo sát ảnh hường thành phần môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm mèo auricularia auricularkhảo sát ảnh hưởng phân đạm tới sinh trưởng và năng suất của rau muốngkhảo sát ảnh hưởng của môi trường và chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự tăng trưởng của cây lan hồ điệpluan van nghien cuu anh huong cua bien doi khi hauluận văn khảo sát vấn đề việc làm của người dân ở khu vực 9 phường đống đa thành phố quy nhơnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học