bài tập lớn cơ lí thuyết

Bài tập lớn môn thuyết Ô tô

Bài tập lớn môn Lí thuyết Ô tô
... của ô Sinh viên thực : Lê Đăng Toàn 15 Bài tập lớn thuyết ô Xác định gia c, thời gian tăng c, quãng đường, vận c lớn nhất của ô và ô dốc lớn nhất mà ô có ... Bài tập lớn thuyết ô Giới thiệu nội dung Bài Tập Lớn I - Các thông số cho trước - Loại ô : Ô tải cầu - Trọng lượng bản thân: Go = 2905 kg - Trọng tải ô Ge : ... bánh xe chủ ô ng ô chuyển ô ng ở cấp số i của hộp số Vi : Vận c tương ứng với số vòng quay trục khuỷu ô ng ô chuyển ô ng ở cấp số i của hộp số Vi = 2.π ne...
 • 20
 • 8,850
 • 130

Giải Bài Tập Lớn Thuyết PGS Trương Tích Thiện

Giải Bài Tập Lớn Cơ Lý Thuyết PGS Trương Tích Thiện
... BD quanh tõm B c nh + Chuyn ng tng i: chuyn ng thng dc theo phng ng thng BD Bi toỏn tc p dng nh hp tc: ur A ur A ur A V a = V e +V r Vi: ur V aA OA ur A V a = .OA = 5,5.0,5 = 2,75( m / ... 10 = 4,4 rad/s > Vy tc gúc ca BD l 4,4 rad/s, BD quay ngc chiu kim ng h Bi toỏn gia tc p dng nh hp gia tc: rA rA rA rA aa = ar + ae + ac = r A r AB r AB r A a r + a n + at + ac (1) Vi: + + ... theo: Tnh tin cựng nờm A + Chuyn ng tng i: Ln khụng trt trờn mt nghiờng ca mt nờm A ã p dng nh hp tc ca im: ur B ur B ur B V a = V r +V e ỡù VeB = VaA = x& ùớ ùù VrB = r.w= r.j& ợ Vi: Hỡnh...
 • 34
 • 788
 • 28

Bài tập lớn thuyết

Bài tập lớn cơ lý thuyết
... kN ) IE =12m, EF = 8m Bài Một trụ điện mô hình hệ giàn hình dưới.Giả thuyết chịu kéo nén Hãy xác định ứng lực HC, HE BE Cho P = 1, 2λ ( kN ) IV Chủ đề – Bài toán ma sát Bài Cho hệ gồm hai vật ... trọng lực tương ứng tác dụng vị trí hình vẽ Bài Một người cầm vật nặng mS=λ (kg) tay hình vẽ Một nhóm cánh tay nhóm hình Tính độ lớn lực F nhóm cánh tay độ lớn phản lực liên kết khuỷu tay E có vị ... Bài Cho hệ có kích thước hình vẽ với độ lớn lực moment cho sau: F = 10λ ( N ); Q = 12λ ( N ); M = 20λ ( Nm) Thu gọn hệ lực tâm A Bài Cho mô hình hệ thống truyền...
 • 16
 • 437
 • 2

Bài tập lớn môn lý thuyết ô tô tính toán sức kéo ô tô hệ thống truyền lực khí

Bài tập lớn môn lý thuyết ô tô tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí
... VĂN TUẤN Trang 27 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ơ TƠ GVHD: HỒNG VĂN THỨC Đồ thò thời gian quãng đường tăng tốc ô Quãng đường tăng tốc tính theo công thức: Vn S = ∫ V.dt V1 Kết tính đưa vào bảng ... Trang 23 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ơ TƠ GVHD: HỒNG VĂN THỨC Đồ thò nhân tố động lực học: H XÂY DỰNG ĐỒ THỊ ĐẶC TÍNH TĂNG TỐC: Đồ thị gia tốc tơ SVTH: PHẠM VĂN TUẤN Trang 24 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ơ ... đặc tính ngồi động a) Chọn động cơ: Do u cầu sử dụng xe tải tải trọng lớn nên ta chọn động diesel buồng cháy thống cho q trình tính tốn b) Xây dựng đường đặc tính ngồi tưởng * Điểm có...
 • 30
 • 241
 • 0

Bài tập lớn kết cấu

Bài tập lớn có kết cấu
... BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC KẾT CẤU A Mã số đề 1k7 Sơ đồ tính Số liệu tính Hình học B (m) 0.3 H (m) 0.6 L1 (m) L2 (m) ... siêu tĩnh hệ N= 3*v – k = 3*4 – = EI = 2.4*107*0.3*0.63/12 = 12.96*104 Vây phương trình tắc hệ dạng δ11 X1 + δ11 X2 + δ11 X3 + Δ1p = δ21 X1 + δ22 X2 + δ23 X3 + Δ2p = δ31 X1 + δ32 X2 + δ33 ... (2/3*36000*8*2*1/2 + 2/3*27562.5*7*2 ) = 1/EI*449250 Đúng 2) Giải hệ phương trình tắc Vì hai vế dều hệ số nên EI ta giản ước hệ số cho hệ lúc hệ 15/3*x1+7/6*x2 = -160312.5 7/6*x1+14/3*x2+7/6*x3...
 • 44
 • 4,186
 • 11

Bài tập lớn học môi trường liên tục

Bài tập lớn Cơ học môi trường liên tục
... Bài tập lớn môi trờng liên tục - Toạ độ (0, - ); (0, 0); ( a a 2 http://nguyenvanduc.tk a 2 , ) Vectơ ẩn số nút : T = [X1 X2 X9 X10 X11 X12 ] - a2 Diện tích phần tử : = - Ma trận hình học ... 12 0 2E = 15 0,375 0 Bài tập lớn môi trờng liên tục - http://nguyenvanduc.tk Vectơ ẩn số nút : T = [X11 X12 X9 X10 X7 X8 ] - Ma trận hình học B2 = B6 = b5 = b4 = Vậy - c6 = a ... X11 X12 ] - Ma trận hình học B3 có : b4 = a 2 c4 = - b2 = a 2 c2 = b6 = - Phung Anh Khoa - 43XF a 2 c6 = a -3- a 2 ) 2E = 15 0,375 0 Bài tập lớn môi trờng liên tục Vậy - 1 0 1 B3 = 2a ...
 • 8
 • 3,055
 • 56

Bài tập lớn học đất K45-Đh Xây Dựng

Bài tập lớn cơ học đất K45-Đh Xây Dựng
... 0,767 Bài tập lớn học đất Gvhd: Nguyễn Thái Bài làm: I) Phân loại đất (xác định tên đất trạng thái), chọn chiều sâu hm +Lớp thứ I: Khối lợng hạt có đờng kính lớn 0,1mm chiếm : nhỏ 75% Vậy đất lớp ... ứng suất tác dụng lên: - Lớp đất thứ ứng suất trung bình đáy móng z =Potb =133,57kN/m2 Sv : Nguyễn Hữu Thẩm _ Lớp 45XD3 Bài tập lớn học đất Gvhd: Nguyễn Thái - Lớp đất thứ hai ứng suất thân + ... (biến dạng ) đất ph ơng pháp thờng dùng II)Tính lún ổn định tâm móng 1.Tính ứng suất trọng lợng thân: Sv : Nguyễn Hữu Thẩm _ Lớp 45XD3 Bài tập lớn học đất Gvhd: Nguyễn Thái + Tại mặt đất h=0 z...
 • 11
 • 2,550
 • 13

Bài tập lớn học đất K475-Đh Xây Dựng

Bài tập lớn cơ học đất K475-Đh Xây Dựng
... 25,0574 bt gl Bài tập lớn đất Trần Duy Nhật 47xd4 Bài tập lớn đất Trần Duy Nhật 47xd4 IV Tính toán ổn định tâm móng: Ta sử dụng phơng pháp cộng lún lớp - Trên lớp đất thứ lớp đất sét, ta ... độ lún (biến dạng) đất phơng pháp thờng dùng Bài tập lớn đất Trần Duy Nhật 47xd4 III Tính vẽ biểu đồ phân bố ứng suất đất: Tính toán ứng suất trọng lợng thân: + Tại mặt đất h=0 z = + Tại ... 0.0378 (m)=3.78(cm) - Trên lớp đất thứ lớp cát bụi, ta sử dụng công thức: Bài tập lớn đất s= Trần Duy Nhật 47xd4 ì gl ì h E0 Trong đó: + s - độ lún lớp đất xét + gl - ứng suất gây lún...
 • 8
 • 9,996
 • 533

Bài tập lớn học môi trường liên tục - P2

Bài tập lớn Cơ học môi trường liên tục - P2
... Giá trị dễ dàng xác định qua phương trình mặt cắt.Chú ý ngẫu lực bạn thay môn men tập trung chiều ngẫu lực,độ lớn lực nhân cánh tay đòn Chúc lớp ôn thi tốt đạt kết cao ... xem công thức nhé.Còn chuyển vị update sau bạn +Mở rộng đề ko lực N theo phương ngang mà Mômen tập trung hay ngẫu lực bước xác định bậc hàm ứng suất thế.Chỉ khác ta viết điều kiện biên cho biên...
 • 5
 • 817
 • 14

bai tap lon co so du lieu

bai tap lon co so du lieu
... -CT_PHIEUBAOHANH(SoPhieuBaoHanh , NoiDungBaoHanh , GhiChu ) MaHangHoa , SoLuong , -CT_PHIEUXUAT ( SoPhieuNhap , MaHangHoa , SoLuong , DonGiaNhap ) -CT_PHIEUNHAP( SoPhieuNhap, MaHangHoa , SoLuong , ... GhiChu TenLoaiHangHoa SoPhieuNha p MaHangHoa thuo thuo NoiDungBaoHan CT_PHIEUNHAP CT_PHIEUXUAT SoLuong SoPhieuXuat MaHangHo a DonGiaNhap SoLuong Baogo Bao SoPhieuNhap DonGiaBan SoPhieuXuat NgayLap ... SoPhieuBaoHanh MaHangHoa SoLuong NoiDungBaoHanh GhiChu Chú giải Số phiếu bảo hành Mã hàng hóa Số lượng Nội dung bảo hành Ghi chu Bang : CT_PHIEUXUAT STT Tên thuộc tính SoPhieuXuat MaHangHoa SoLuong...
 • 20
 • 1,958
 • 23

báo cáo bài tập lớn môn lý thuyết tập thô và ứng dụng: lý thuyết tập thô trong bài toán trích chọn đặt trưng

báo cáo bài tập lớn môn lý thuyết tập thô và ứng dụng: lý thuyết tập thô trong bài toán trích chọn đặt trưng
... phần tử vào tập hợp Trong thuyết tập hợp cổ điển, phần tử thuộc vào tập hợp không Như hàm thuộc tương ứng hàm đặc trưng cho tập hợp, nghĩa hàm nhận giá trị tương ứng Trong thuyết tập thô, ... xác liệu thuyết tập thô ngày áp dụng rộng rãi lĩnh vực trích chọn đặc trưng cho toán nhận dạng Việc lựa chọn thuyết Tập thô vấn đề nêu xuất phát từ ứng dụng thành công thực tế hệ dự báo hay ... phát thuyết tập thô : biên giới tập thô không rõ ràng, để xác định phải xấp xỉ tập hợp khác nhằm mục đích cuối trả lời (tất nhiên xác tốt) đối tượng có thuộc tập hợp hay không thuyết tập thô...
 • 33
 • 4,653
 • 373

Bài tập giới hạn (Lí thuyết+BT mẫu)

Bài tập giới hạn (Lí thuyết+BT mẫu)
... n + n2 39 Trong giới hạn sau đây, giới hạn 1? 2n 2n a lim b lim 2n 2n 40 Trong giới hạn sau đây, giới hạn 0? 2n 2n 3n a lim b lim 2n 2n 41 Trong giới hạn sau đây, giới hạn + ? 2n + 2n ... xlim x + x + + 3 xlim x 4x + 8x + D Bài tập trắc nghiệm Dãy số có giới hạn Dãy số sau có giới hạn khác 0? 1 a b n n Dãy số sau có giới hạn 0? Nguyn Xuõn Th in Thoi: 0914 379466; 031 ... + +3 x x C Bài tập tự luận Tìm giới hạn hàm số sau: x 5x + 8x lim lim 2 x 6x 5x + x x 8x + 15 3 8x + 3x + x 8+ lim x 2x 5x + 3x + 3x 8x + 6x x 2x lim x x 2x Tìm giới hạn hàm số sau:...
 • 14
 • 612
 • 21

Bài tập lớn học đất

Bài tập lớn cơ học đất
... Trư ng i H c Ki n Trúc Hà n i Khoa Xây D ng BÀI T P L N CƠ H C T 200 300 400 105 138 162 54 72 84 Bài làm: 1) Các chi tiêu lý c a t, ánh giá tr ng thái c a t.V lúnc a ... ng (kPa) :Mr JaG e Sét pha Cát pha L p :06D2 Trư ng i H c Ki n Trúc Hà n i Khoa Xây D ng BÀI T P L N CƠ H C T 0 50 100 200 300 400 0.94 0.787 0.907 0.772 0.879 0.759 0.838 0.739 0.806 0.723 0.783 ... 300 400 ng cong nén lún c a sét pha L p :06D2 Trư ng i H c Ki n Trúc Hà n i Khoa Xây D ng BÀI T P L N CƠ H C T 0,772 0,759 0,739 0,723 0,712 50 100 200 Bi u 300 400 ng cong nén lún c a cát pha...
 • 12
 • 2,590
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: huong dan giai bai tap lon co ly thuyetgiai bai tap lon co ly thuyetbài tập lớn cơ học lý thuyết 2bai tap lon nguyen li may hoa do van toc co cau may bao loai 3bài tập lớn cơ học lý thuyếtbài tập trắc nghiệm lí thuyết hóa học co dap angiải bài tập lớn nguyên lí máy cho cơ cấu máy bào ngangbài tập lớn cở sở dữ liệu quản lí thư viện viết trên sqlbài tập vật lý lí thuyếtbáo cáo bài tập lớn cờ carobài tập lớn cơ kết cấu 2 sơ đồ 5bài tập lớn cơ kết cấu 2 sơ đồ 2bài tập lớn cơ kết cấu 2 sơ đồ 8bài tập lớn cơ kết cấu 2 sơ đồ 4bài tập lớn cơ kết cấu 2 sơ đồ 1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây