Tiểu luận Vi sinh vật trong xử lí phế thải chăn nuôi công nghệ khí biogas

VI SINH VẬT TRONG XỬ PHẾ THẢI CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ KHÍ BIOGAS

VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ PHẾ THẢI CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ KHÍ BIOGAS
... hữu vi sinh vật, vi sinh vật tạo khí vi sinh vật hầm ủ nhạy cảm với oxygen, hầm ủ có oxygen hoạt động vi sinh vật yếm khí yếu hay ngừng hẳn *Nhiệt độ Có hai vùng nhiệt độ thích hợp cho lên men vi ... *Loại hầm sinh khí có nắp đậy di động 11 Ứng dụng vi sinh vât - Biogas *Loại hầm sinh khí kiểu vòm cố định 12 Ứng dụng vi sinh vât - Biogas *Loại hầm sinh khí kiểu túi III Làm khí Biogas: Chúng ... thuật xử lý chất thải như: bể lắng - hầm biogas - ao sinh học, hầm biogas - ao sinh học hầm biogas - thùng sục khí - ao sinh học; vi c định hướng chăn nuôi theo mô hình sinh thái VAC sử dụng hầm biogas...
 • 18
 • 855
 • 2

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật trong xửphế thải chăn nuôi lợn dạng rắn làm phân hữu cơ sinh học

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật trong xử lý phế thải chăn nuôi lợn dạng rắn làm phân hữu cơ sinh học
... h p vi sinh v t x ph th i chăn nuôi l n d ng r n làm ch t h u sinh h c 4.3.1 Tính ch t ph th i chăn nuôi s d ng nghiên c u 4.3.2 49 49 nh hư ng c a h n h p vi sinh v t x ph th i chăn nuôi ... dung nghiên c u: + Tuy n ch n vi sinh v t x ph th i chăn nuôi l n d ng r n (phân gi i Xenlulo, Tinh b t vi sinh v t chuy n hóa lân h u cơ, Protein.) + Nghiên c u kh s d ng h n h p vi sinh ... sinh v t x ph th i r n chăn nuôi l n làm phân bón h u + Xây d ng quy trình s d ng h n h p vi sinh v t x phân l n làm phân bón h u 3.3 Phương pháp nghiên c u: 3.3.1 Phương pháp lý, hoá h...
 • 79
 • 628
 • 2

ng dụng vi sinh vật trong xử phế thải hữu cơ ppt

ng dụng vi sinh vật trong xử lí phế thải hữu cơ ppt
... loại phế thải Phế thải đa d ng xếp thành loại chính: Phế thải hữu Phế thải rắn Phế thải l ng - Tác hại tác d ng phế thải Tác hại Làm ô nhiễm môi trư ng nghiêm tr ng: ô nhiễm kh ng khí, ô nhiễm nguồn ... -33% cấu thành phần học phế thải biến đ ng thay đổi theo mức s ng c ng đ ng Vi c xử lý rác thải sinh hoạt VN c ng nghệ VSV để sản xuất phân hữu thuận lợi Các phư ng pháp xử phế thải hữu ... lý phế thải Gồm biện pháp: + Biện pháp chôn lấp + Biện pháp đốt + Biên pháp thải s ng ngòi biển + Biện pháp sinh học 3.Phư ng pháp xử phế thải hữu từ rác thải sinh hoạt, phế thải n ng nghiệp...
 • 4
 • 386
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong xửphế thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ sinh học tại Quỳ Hợp, Nghệ An ppt

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong xử lý phế thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ sinh học tại Quỳ Hợp, Nghệ An ppt
... trường, lây lan dịch bệnh làm cho suất trồng thấp Nghiên cứu ứng dụng chế phNm vi sinh để chế biến phế thải chăn nuôi làm phân bón hữu sinh học nông hộ huyện Quỳ Hợp nhằm tận dụng nguồn phế thải chăn ... dụng chế phN vi sinh m vật xử nguyên liệu phế thải giàu hợp chất cacbon làm phân bón hữu sinh học Hội nghị khoa học Ban đất, phân bón hệ thống nông nghiệp- Bộ Nông nghiệp & PTNT Nha Trang 8/2004 ... sử dụng chế ph m vi sinh vật xử phế thải chăn nuôi Quỳ Hợp làm phân bón HCSH Mẫu phế thải chăn nuôi Quỳ Hợp, Nghệ An xử chế phN m SHMT, trình xử nhóm nghiên cứu tiến hành theo dõi biến...
 • 7
 • 541
 • 11

Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn nuôi dạng rắn

Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn nuôi dạng rắn
... phẩm vi sinh vật để xử chất thải chăn nuôi 3.4 ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI 3.4.1 Hiệu xử chất thải chăn nuôi Căn vào kết thử nghiệm kế thừa kết nghiên cứu ... kết nghiên cứu Cục Chăn nuôi Vi n Chăn nuôi 3.2 NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI 3.2.1 Phân lập, tuyển chọn chủng giống vi sinh vật Từ 28 mẫu phân ủ; thức ăn chất thải chăn nuôi; ... trình sản xuất sử dụng chế phẩm vi sinh vật để xử chất thải chăn nuôi dạng rắn làm phân bón hữu 4 Sử dụng chế phẩm vi sinh vật xử chất thải chăn nuôi dạng rắn làm giảm tỷ lệ bon hữu gấp...
 • 46
 • 621
 • 3

Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn nuôi dạng rắn

Nghiên cứu vi sinh vật để xử lý chất thải chăn nuôi dạng rắn
... nhiễm vi sinh vật gây bệnh ký sinh trùng 61 3.2 NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI 61 3.2.1 Phân lập, tuyển chọn chủng giống vi sinh vật 61 3.2.1.1 Vi sinh vật ... 1.1 CHẤT THẢI CHĂN NUÔI VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 1.1.1 Chất thải chăn nuôi nguy ô nhiễm môi trƣờng 1.1.2 Tình hình sử dụng chất thải chăn nuôi Vi t Nam 1.1.3 Các biện pháp xử chất thải chăn ... chế phẩm vi sinh vật xử chất thải chăn nuôi 107 3.27 Hoạt tính chủng XK112, B20, B15 LH19 chế phẩm 109 3.28 Sơ đồ Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật xử chất thải chăn nuôi dạng rắn thành...
 • 176
 • 454
 • 0

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ TRÀN DẦU doc

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ TRÀN DẦU doc
... pháp sinh học .22 II Ứng dụng vi sinh vật xử dầu tràn 23 Một số yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh vật 26 Một số vi sinh vật điển hình 27 Các chế phẩm từ vi sinh vật ... người sinh vật Xử dầu tràn vấn đề nan giải không riêng quốc gia nào, có nhiều phương pháp để giải vấn đề xử học,hóa học phương pháp xử dầu tràn dựa vi sinh vật có sẵn tự nhiên chế phẩm sinh ... toàn Vi c xử dầu tràn vi sinh vật thân thiện với môi trường mang lại kết khả quan đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững sản xuất không để lại hậu tiêu cực Do đề tài xử tràn dầu vi sinh vật...
 • 38
 • 432
 • 1

Ứng dụng của Vi sinh vật trong xử Khí thải

Ứng dụng của Vi sinh vật trong xử lí Khí thải
... gâykhông đáp luồng khí nhu cầu dưỡng chất cho vi sinh vi sinh vật không lọc giảm áp ứng nhiều Thêm vào đó, ẩm độ hủy vi sinh vật Các vi sinh vật màng sinh học liên tục hấp thụ biến vật, phải hiệu ... nhiễm khí thải Hệ thống lọc khí thải nơi chứa nguyên liệu lọc nơi sinh sản cho vi sinh vật Trong hệ thống này, vi sinh vật Chất gây ô nhiễm + O2 -> CO2 + H2O + nhiệt + sinh khối tạo thành màng sinh ... phụ, hấp thụ phân hủy vi sinh vật Các vi sinh vật màng sinh học liên tục hấp thụ biến dưỡng chất ô nhiễm Các chất khí gây ô nhiễm bị hấp phụ màng sinh học, đây, vi sinh vật phân hủy chúng để...
 • 50
 • 809
 • 6

ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG XỬ Ô NHIỄM

ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ Ô NHIỄM
... sinh vật Trang báo cáo độc học môi trường VI Khả gây bệnh vi sinh vật:  Nguồn lây nhiễm : Vi sinh vật gây bệnh mơi trường bị nhiễm vi sinh ... Vi sinh vật gồm nhóm chính: Vi khuẩn( tảo lam gọi vi khuẩn lam), nấm, tảo động vật ngun sinh Virus: khơng có cấu trúc tế bào khơng phải thể sống có máy di truyền đơn giản nênđược xếp vào vi sinh ... Nguồn: Lương Đức Phẩm, 2000  Các vi sinh vật gây bệnh: Sinh vật giới bao gồm mối quan hệ phức tạp đa dạng Trong đó, mối quan hệ người, động vật với vi sinh vật ý chúng mầm bệnh chung cho hai...
 • 58
 • 230
 • 0

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ TRÀN DẦU

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ TRÀN DẦU
... pháp sinh học .22 II Ứng dụng vi sinh vật xử dầu tràn 23 Một số yếu tố ảnh hưởng đến vi sinh vật 26 Một số vi sinh vật điển hình 27 Các chế phẩm từ vi sinh vật ... người sinh vật Xử dầu tràn vấn đề nan giải không riêng quốc gia nào, có nhiều phương pháp để giải vấn đề xử học,hóa học phương pháp xử dầu tràn dựa vi sinh vật có sẵn tự nhiên chế phẩm sinh ... toàn Vi c xử dầu tràn vi sinh vật thân thiện với môi trường mang lại kết khả quan đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững sản xuất không để lại hậu tiêu cực Do đề tài xử tràn dầu vi sinh vật...
 • 39
 • 527
 • 0

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÍA ĐƯỜNG docx

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI MÍA ĐƯỜNG docx
... hiểu vai trò vi sinh vật xử nước thải mía đường Tìm hiểu số phương pháp xử nước thải ngành công nghiệp mía đường vi sinh vật DH10QM Trang Ứng dụng vi sinh vật xử nước thải mía đường I.3 ... DH10QM Trang 10 Ứng dụng vi sinh vật xử nước thải mía đường II.2.2 Sơ đồ quy trình Xả khu xử cặn Bể nén bùn Lọc áp lực DH10QM Trang 11 Ứng dụng vi sinh vật xử nước thải mía đường Khử trùng ... sông Vàm Cỏ Đường Ứng dụng vi sinh vật xử nước thải mía đường II.1.3 Nước thải ngành công nghiệp mía đường ∗ Các nguồn phát sinh nước thải: Trong trình sản xuất, nước thải phát sinh nhiều khâu...
 • 24
 • 760
 • 3

đề tài báo cáo công nghệ vi sinh vật trong xử lý nước thải

đề tài báo cáo công nghệ vi sinh vật trong xử lý nước thải
...  Xử nước thải thủy sinh vật Xử nước thải tảo  Xử nước thải thủy sinh thực vật có kích thước lớn : + Thủy thực vật sống chìm +Thủy thực vật sống trôi +Thủy thực vật sống Tảo ... CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC : - Xử nước hồ công nghệ vi sinh vật hữu hiệu (EM – Effective Microorganisms)  Theo hai giai đoạn: giai đoạn xử cấp tập giai đoạn trì  Để xử cấp tập, sử dụng EM ... hữu nước thải nhờ hoạt động vi khuẩn  Tùy theo nhóm vi khuẩn sử dụng hiếu khí hay yếm khí mà người ta thiết kế công trình khác  với điều kiện nước thải không chứa chất độc với vi sinh vật ...
 • 26
 • 434
 • 0

Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải pps

Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải pps
... Những vi sinh vật trình sử lí nước thải Vi sinh vật sinh vật đơn bào có kích thước nhỏ bao gồm virus, vi khuẩn, archaea, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh Vi sinh vật tham gia ... 8.nitrosomonas Mối quan hệ vi khuẩn tảo trình sử lí nước thải Sự phát triển cuả vi sinh vật nước thải Mối quan hệ vi sinh vật môi trường Nếu chất nhiều vi sinh vật phát tốt Nếu chất vi sinh vật cạnh tranh ... hữu + nguyên tố vết → sinh khối vi khuẩn + sản phẩm cuối Cấu tạo Sự phát triển vi sinh vật màng Sự tồn vi sinh vật hiếu khí kị khí màng vi sinh vật  Thường lớp màng vi sinh lớp hiếu khí, bên...
 • 38
 • 419
 • 6

Tiểu luận nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của ba loại thực vật thủy sinh lục bình, rau ngổ, bèo cám

Tiểu luận nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của ba loại thực vật thủy sinh lục bình, rau ngổ, bèo cám
... sau xử với quy chuẩn Việt Nam chất lượng nước mặt Từ đưa nhận xét nên dùng loại thực vật để xử nước thải chăn nuôi để đạt hiệu xử cao 4 Dự kiến kết • Nước thải sau loại thực vật thủy sinh ... rắn nước Vi khuẩn sinh vật nước thải: Các vi sinh vật diện nước thải bao gồm: vi khuẩn, vi rút, nấm, tảo, nguyên sinh động vật, loài động thực vật bậc cao Tổng quan thực vật thủy sinh: Thực vật ... trình vô hóa vi sinh vật nước trình hấp thu chât vô hòa tan thực vật nướctạo tượng giảm vật chất có nước Vì người ta ứng dụng thực vật nước để xử nước thải Đặc điểm thực vật a Lục bình: Là thân...
 • 24
 • 772
 • 0

vi sinh vật trong xử lý nước thải

vi sinh vật trong xử lý nước thải
... vi sinh vật 2 Vi sinh vật xử nước thải Vi sinh vật sinh vật đơn bào có kích thước nhỏ bao gồm virus, vi khuẩn, archaea, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh Vi sinh vật chủ yếu vi khuẩn ... • Trong nước thải tồn nhiều vi sinh vật nước thải không chứa chất độc vi sinh vật • Quá trình xử sinh học thường theo sau trình xử học để loại bỏ chất hữu nước thải nhờ hoạt động vi sinh ... xử sinh học nước thải vi sinh vật tăng sinh • Tế bào vi sinh tạo thành lắng bể lắng • Mục đích  Oxy hóa chất hữu phân hủy bể không khí  Tách sinh khối tạo thành khỏi nước thải Vi sinh vật...
 • 44
 • 882
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng vi sinh vật trong xu lí nước thảivi sinh vat trong xu li nuoc thaiứng dụng vi sinh vật trong xử lý phế thải hữu cơtiểu luận vi sinh vat trong san xuat hai sanvi sihn vật trong xử lí nước thải sinh hoạtcác chủng vi sinh vật trong xử lý nước thảiBài giảng tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩmcông nghệ sản xuất biagiáo án đạo đức lớp 3 học kỳ 1Những câu ca dao và tục ngữ hay nhất về thầy cô 2011giáo án TNXH lớp 3 HK2Lịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đạiÔn tập tư tưởng hồ chí minhNHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTTiểu luận rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính với khả năng sinh lợi trong các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamBài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiCHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửThực hành giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngBài giảng địa lí 2MAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Anh ngữ sinh động phần 2Bài giảng quy hoạch du lịch