Bài giảng chương 1 quản trị chiến lược

Bài giảng chương 2 quản trị chiến lược nguyễn minh đức

Bài giảng chương 2 quản trị chiến lược  nguyễn minh đức
... 20 05 20 05 20 06 20 07 20 08 TS Nguyễn Minh Đức 20 09 - Kế hoạch hỗn hợp Năm kế hoạch 20 02 2003 20 04 20 06 20 08 20 08 25 Kỳ kế hoạch 20 04 20 05 20 06 20 07 20 07 20 08 20 09 20 10 TS Nguyễn Minh Đức 20 09 26 ... 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 TS Nguyễn Minh Đức 20 09 24 12 04/07 /20 08 Kế hoạch kỳ đoạn: tức xác định kế hoạch cho thời kỳ sau xác định kế hoạch cho kỳ sau Năm kế hoạch Kỳ kế hoạch 20 02 2003 20 04 20 05 ... khích người lao động - Các chiến lược quản trị, tổ chức doanh nghiệp, quản trị người, chiến lược cấu doanh nghiệp TS Nguyễn Minh Đức 20 09 11 Các chiến lược lĩnh Là chiến lược sử dụngvực cho lĩnh...
 • 19
 • 56
 • 0

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHIÊN LƯỢC

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHIÊN LƯỢC
... chất quản trị chiến lược giá trị Định nghĩa quản trị chiến lược Ý nghĩa quản trị chiến lược Các mơ hình quản trị chiến lược Định nghĩa quản trị chiến lược Quản trị chiến lược nghệ thuật khoa ... vai trò chiến lược II Bản chất quản trị chiến lược giá trị III Các giai đoạn quản trị chiến lược I Khái niệm, đặc trưng vai trò chiến lược Nguồn gốc chiến lược khái niệm chiến lược kinh doanh ... thức cơng tác quản trị cơng ty 3 Các mơ hình quản trị chiến lược Hình Mơ hình quản trị chiến lược F.David Thực đánh giá bên ngồi, hội thách thức Nêu nhiệm vụ tại, mục tiêu chiến lược Đặt mục...
 • 65
 • 202
 • 0

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC PHẦN 2

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC PHẦN 2
... Các chiến lược phát triển II Các chiến lược cạnh tranh III Các chiến lược chức I Các chiến lược phát triển Chiến lược tăng trưởng Chiến lược ổn định Chiến lược rút lui Chiến lược tăng trưởng a Chiến ... giải pháp chủ yếu: III Các chiến lược chức Chiến lược Marketing Chiến lược nguồn nhân lực Chiến lược nghiên cứu phát triển Chiến lược sản xuất Chiến lược mua sắm dự trữ Chiến lược tài Chiến lược ... kinh tế xuất Chiến lược cắt giảm • • - Khái niệm: Các phương thức: Chiến lược thu lại vốn đầu tư Bán Chiến lược giải thể II Các chiến lược cạnh tranh Chiến lược dẫn đầu chi phí Chiến lược khác biệt...
 • 47
 • 212
 • 0

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC PHẦN 3

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC PHẦN 3
... tổ chức thực chiến lược Thực chất công tác tổ chức thực chiến lược Vai trò ý nghĩa tổ chức thực chiến lược Yêu cầu việc tổ chức thực chiến lược Yêu cầu việc tổ chức thực chiến lược • Mục tiêu CL ... vào xu hướng trị áp lực đảng phái • Sự thay đổi văn hóa xí nghiệp ……… III Đánh giá điều chỉnh chiến lược Quá trình đánh giá chiến lược Điều chỉnh chiến lược Quá trình đánh giá chiến lược Có thay ... chỉnh chiến lược I Bản chất việc kiểm tra, đánh giá chiến lược Mục đích công tác kiểm tra, đánh giá chiến lược Vị trí công tác kiểm tra, đánh giá Các yêu cầu công tác kiểm tra đánh giá chiến lược...
 • 44
 • 197
 • 0

bài giảng giới thiệu quản trị chiến lược - gs.ts. đoàn thị hồng vân

bài giảng giới thiệu quản trị chiến lược - gs.ts. đoàn thị hồng vân
... Bắt đầu Tầm nhìn chiến lược Giá trị cốt lõi, lực khả Tầm nhìn chiến lược Phân tích SWOT bên Phân tích SWOT bên Bắt đầu Tầm nhìn chiến lược Giá trị cốt lõi, lực khả Tầm nhìn chiến lược Tuyên bố sứ ... Tầm nhìn chiến lược Bắt đầu Tầm nhìn chiến lược Phân tích SWOT bên Bắt đầu Tầm nhìn chiến lược Phân tích SWOT bên Phân tích SWOT bên Bắt đầu Tầm nhìn chiến lược Giá trị cốt lõi, lực khả ... Bắt đầu Tầm nhìn chiến lược Giá trị cốt lõi, lực khả Tầm nhìn chiến lược Tuyên bố sứ mệnh Xây dựng đích đến Phân tích SWOT bên Phân tích SWOT bên Bắt đầu Tầm nhìn chiến lược Giá trị cốt lõi, lực...
 • 12
 • 460
 • 2

CHƯƠNG 1: Quản Trị Chiến Lược (Quản Trị Chiến Lược)

CHƯƠNG 1: Quản Trị Chiến Lược (Quản Trị Chiến Lược)
... CHỌN CHIẾN LƯỢC • CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC • CHƯƠNG 7: KIỂM SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC KHÁI QUÁT QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG CHƯƠNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM VAI TRÒ CÁC CẤP QUẢN ... DUNG MÔN HỌC • CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • CHƯƠNG 2: CÁC CHIẾN LƯỢC TRONG THỰC TIỄN • CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG • CHƯƠNG 4: NĂNG LỰC CỐT LÕI VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH • CHƯƠNG 5: PHÂN ... CẤP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÁC MÔ HÌNH KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC • Bắt nguồn từ Hy Lạp Strategos: – Chiến lược nghệ thuật huy phương tiện để dành thắng lợi – Theo học giả Đào Duy Anh: chiến lược kế hoạch...
 • 12
 • 571
 • 0

slide bai giang chuong 1 moi truong chien luoc thuong mai dien tu

slide bai giang chuong 1 moi truong chien luoc thuong mai dien tu
... Virtual Communities model Mô hình h u c n – Logistics model B môn Qu n Tr Chi n Lư c 26 1. 1 M t s thu t ng b n 1. 2 Các giai ño n ng d ng internet vào KD 1. 3 T ng quan th c tr ng TMðT Vi t Nam 1. 4 ... Qu n Tr Chi n Lư c - ðH Thương M i 36 12 8/4/2009 1. 1 M t s thu t ng b n 1. 2 Các giai ño n ng d ng internet vào KD 1. 3 T ng quan th c tr ng TMðT Vi t Nam 1. 4 ð i tư ng, n i dung phương pháp nghiên ... thư ñi n t 64.3 80.3 81. 6 Truy n nh n file d li u 62.8 68.3 71. 0 Duy trì c p nh t website 40.9 46.7 40.0 Mua bán hàng hóa & d ch v 31. 3 38 .1 35.9 - - 28.7 22 .1 30.6 24.8 Tuy n d ng ñào t o Liên...
 • 17
 • 173
 • 0

bài giảng quản trị học ( phùng minh đức) - chương 5 quản trị chiến lược

bài giảng quản trị học ( phùng minh đức) - chương 5 quản trị chiến lược
... nhìn thống Do vậy, chiến lược liên quan đến nhiều định nhà quản trị Hầu hết kiện quan trọng hay thành bại kinh doanh liên quan đến quản trị chiến lược II QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Xác định ... trí địa lý người mua 2.3 Các chiến lược cạnh tranh c Chiến lược tập trung/trọng tâm Định vị chiến lược: 2.3 Các chiến lược cạnh tranh d Chiến lược bị kẹt Chiến lược cấp chức ... xu hướng hạn chế loại chiến lược Chiến lược có đọ rủi ro cao nhất/thấp nhất? Chiến lược đa dạng hoá tổ hợp rủi ro Chiến lược tăng trưởng tập trung tạo rủi ro 1.2 Chiến lược ổn định  Công...
 • 40
 • 391
 • 1

bài giảng quản trị marketing - chương 6 quản trị chiến lược sản phẩm

bài giảng quản trị marketing - chương 6 quản trị chiến lược sản phẩm
... dung chương 6. 1 Đặc tính sản phẩm phân loại sản phẩm 6. 2 Quyết định chiến lược sản phẩm www.them egallery.com 6. 1 Đặc tính phân loại sản phẩm www.them egallery.com 6. 1.1 Khái niệm sản phẩm Sản phẩm ... Mục tiêu chương • Làm rõ đặc tính sản phẩm phân loại sản phẩm • Phân tích định sản phẩm định chiến lược nhãn hiệu • Mô tả phân tích chiến lược quản trị chu kì sống sản phẩm www.them egallery.com ... www.them egallery.com 6. 1.2 Cấp độ sản phẩm Sản phẩm tiềm Sản phẩm hoàn thiện Lợi ích cốt lõi Sản phẩm mong đợi Sản phẩm www.them egallery.com 6. 1.3 Phân loại sản phẩm 6. 1.3.1 Độ bền tính hữu...
 • 71
 • 190
 • 0

bài giảng quản trị marketing - chương 7 quản trị chiến lược giá

bài giảng quản trị marketing - chương 7 quản trị chiến lược giá
... Mục tiêu chương Khái niệm vai trò chiến lược giá hoạt động kinh doanh Làm rõ bước quy trình định giá Phân tích chiến lược giá Nội dung chương 7. 1 Khái niệm vai trò chiến lược giá hoạt động ... lược giá hoạt động kinh doanh 7. 2 Các bước quy trình định giá 7. 3 Các chiến lược giá 7. 1 Khái niệm vai trò chiến lược giá hoạt động kinh doanh • Giá biểu tiền giá trị hàng hoá, nghĩa số lượng ... định giá bán thấp sở giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm (đây gọi chiến lược giá xâm nhập thị trường) Các điều kiện thuận lợi cho việc định giá thấp là: • Thị trường nhạy cảm với giá, giá thấp...
 • 66
 • 463
 • 3

bài giảng quản trị marketing - chương 8 quản trị chiến lược phân phối

bài giảng quản trị marketing - chương 8 quản trị chiến lược phân phối
... tiêu chương Làm rõ chất phân loại kênh phân phối Quản trị kênh phân phối Phân tích tổ chức hoạt động kênh phân phối Phân tích định thiết kế kênh phân phối Phân tích định quản trị kênh phân phối ... dung chương 8. 1 Lựa chọn phân loại kênh phân phối 8. 2 Tổ chức hoạt động kênh phân phối 8. 3 Quyết định thiết kế kênh phân phối 8. 4 Quyết định quản trị kênh phân phối 8. 1 Lựa chọn phân loại kênh phân ... phân phối liên kết lại với để thực công việc phân phối Click to edit title style 8. 2.1.3 Hệ thống phân phối đa kênh Hệ thống phân phối đa kênh hay gọi hệ thống phân phối kép: hệ thống phân phối...
 • 62
 • 232
 • 0

bài giảng quản trị marketing - chương 9 quản trị chiến lược chiêu thị

bài giảng quản trị marketing - chương 9 quản trị chiến lược chiêu thị
... tiêu chương Làm rõ vai trò truyền thông Marketing Nghiên cứu mô hình truyền thông hiệu Phân tích bước để phát triểntruyền thông hữu hiệu Nội dung chương 9. 1 Vai trò truyền thông Marketing 9. 2 ... thông marketing giá trị tài sản nhãn hiệu Truyền thông marketing hỗn hợp bao gồm NĂM công cụ chính: Quảng cáo ( Advertising) Khuyến mại (Sale Promotions) Quan hệ công chúng (Public relations) Marketing ... để đo lường sức mạnh thương hiệu 9. 1.2 Mô hình quy trình truyền thông 9. 2 Phát triển truyền thông hữu hiệu Có bước để phát triển chương trình truyền thông Marketing hiệu quả: • Xác định đối...
 • 93
 • 209
 • 0

bài giảng quản trị học chương 6 quản trị chiến lược- ths. hoàng anh duy

bài giảng quản trị học chương 6 quản trị chiến lược- ths. hoàng anh duy
... hành động quản trị có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dài hạn DN Nó bao gồm tất chức quản trị bản: lập kế hoạch, tổ chức, triển khai kiểm soát chiến lược II Quy trình quản trị chiến lược: ... tương đối Thấp Chiến lược cấp ngành kinh doanh: Chiến lược cạnh tranh (Competitive Strategy) Cơ sở chiến lược cạnh tranh:  Đơn vị phân tích chiến lược ngành kinh doanh  Lợi nhuận doanh nghiệp kết ... nào? Chiến lược cấp công ty: Điểm mạnh có giá trị Chiến lược tăng trưởng Chiến lược ổn định Tình trạng doanh nghiệp Điểm yếu Chiến lược suy giảm Nhiều hội Tình trạng môi trường Nhiều đe doạ 1.1 Chiến...
 • 31
 • 140
 • 0

Bài tập lý thuyết quản trị chiến lược

Bài tập lý thuyết quản trị chiến lược
... cho riêng định hướng cho mà thực tương lai Bài 2: Viết sứ mệnh viễn cảnh công ty Tôi chọn viết công ty Reebok Lịch sử hình thành 1.1 Giới thiệu sơ lược Reebok: Công ty Reebok công ty công ty ... nhân thành đạt Tôi muốn làm chủ chuỗi hệ thống nhà thể thao gồm sân bóng nhân cỏ nhân tạo,các nhà tập thể hình , bể bơi nhà.Tôi muốn bạn trẻ ngày có thêm sân chơi lành mạnh bổ ích để tăng cường ... thức không nợ người xung quanh giúp đỡ gia đình mà xã hội.Nhất định lớn lên cố gắng nỗ lực học tập thật tốt để làm điều có ích cho xã hội Chắc hẳn số chúng ta, chẳng chưa gặp khó khăn thiếu thốn...
 • 7
 • 2,619
 • 57

Xem thêm