Démonstrateur de ladaptation distribuée de documents multimédia par composition de web services

Luận văn:NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEB SERVICES ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍCH HỢP VÀ QUẢN LÍ ĐIỂM TRƢỜNG PHỔ THÔNG ppt

Luận văn:NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEB SERVICES ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍCH HỢP VÀ QUẢN LÍ ĐIỂM TRƢỜNG PHỔ THÔNG ppt
... nghệ đáng quan tâm để giảm chi phí độ phức tạp tích hợp phát triển hệ thống Chính lý nên chọn đề tài “Nghiên cứu ứng dụng Web Services xây dựng hệ thống tích hợp quản điểm trường phổ thông ... TẢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM SẼ PHÁT TRIỂN 2.2.1 Nhu cầu ứng dụng CNTT quản điểm trƣờng phổ thông 2.2.2 Các yêu cầu hệ thống quản điểm Mục tiêu đề tài nghiên cứu ứng dụng dịch vụ web xây dựng ... chuẩn, ứng dụng dịch vụ web xây dựng hệ thống tích hợp quản điểm trường phổ thông Hệ thống cho phép người sử dụng (giáo viên, người quản trị, học sinh/phụ huynh) thao tác dễ dàng với hệ thống thông...
 • 26
 • 278
 • 0

Sử dụng XSLT trong IBM Data Studio Developer để chuyển đổi các thông điệp dịch vụ Web dữ liệu (Data Web Services) ppsx

Sử dụng XSLT trong IBM Data Studio Developer để chuyển đổi các thông điệp dịch vụ Web dữ liệu (Data Web Services) ppsx
... Tạo dịch vụ Web đơn giản Bài viết sử dụng ứng dụng Web đơn giản để minh họa đặc tính XSLT Phần mô tả cách bạn tạo dịch vụ Web cách sử dụng IBM Data Studio Developer Dịch vụ Web dựa sở liệu DB2 SAMPLE ... cho dịch vụ Web liệu, dịch vụ Web liệu đưa vào sử dụng với thao tác sở liệu Hình Dự án với dịch vụ Web tạo Thêm thao tác sở liệu vào dịch Web Bạn thêm thao tác sở liệu lưu thủ tục vào dịch vụ Web ... Các dịch vụ Web liệu có định dạng thông điệp mặc định có yêu cầu dịch vụ Web thông điệp phản hồi Định dạng thông điệp tên thẻ XML thông điệp phụ thuộc vào tên thao tác dịch vụ Web, tập...
 • 116
 • 208
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC DATA MINING CHỦ ĐỀ : Web mining Trong Search Engine

TIỂU LUẬN MÔN HỌC DATA MINING CHỦ ĐỀ : Web mining Trong Search Engine
... Web Content Mining Web Mining Tutorial Mining the Web Web Mining: Applications and Techniques A Study of Web Mining Research -9- MỤC LỤC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG .1 TIỂU LUẬN ... chung, nhiệm vụ Web mining phân loại thành ba mục Web content mining, Web structure mining Web usage mining Tuy nhiên, có khác hai phương pháp tiếp cận để phân loại Web mining Web usage mining trình ... phương thức -3- Web Minning ? Để làm rõ mơ hồ hình thức Web mining Ko-Sa La Blockeel đề xuất thành phần Web mining theo nhiệm vụ sau đây: Tìm kiếm nguồn tài nguyên: nhiệm vụ lấy liệu Web document...
 • 10
 • 393
 • 0

Chuyên đề web 2.0 TÌM HIỂU CÔNG CỤ PREZI

Chuyên đề web 2.0 TÌM HIỂU CÔNG CỤ PREZI
... quan prezi Đặc điểm chức Các tiện ích Ưu điểm nhược điểm Hướng dẫn cài đặt sử dụng Tạo thuyết trình Tổng quan prezi Prezi gì? • Prezi ứng dụng - trình soạn thảo cho phép tạo thuyết trình • Prezi ... internet mà không cần phải cài đặt thêm • Prezi cài đặt (thường gọi Prezi Desktop) để sử dụng mà không cần truy cập internet  Xuất xứ prezi Prezi (hay Prezi. com) tạo tài trợ Kitchen Budapest ... giản • Prezi thật phát triển nhờ Lui Labs điều hành ba nhà sáng lập người Hung- ga-ri Péter Árvai, Adam Somlai-Fischer Péter Halácsy  Các sản phẩm prezi Prezi Desktop Prezi meeting Prezi Viewer...
 • 34
 • 268
 • 0

UNIT 6. NETWORKING DOCUMENTS AND DATABASES LESSON 1. WEB STANDARDS AND STATIC WEBSITESNOTE doc

UNIT 6. NETWORKING DOCUMENTS AND DATABASES LESSON 1. WEB STANDARDS AND STATIC WEBSITESNOTE doc
... search for documents Networking documents and databases - Lesson Web standards and static websites – page Limitations of Simple Static website There’s another general limitation of static websites, ... the document itself index.html Now, let’s look at what the result would be… Networking documents and databases - Lesson Web standards and static websites – page Building a Simple Static Website ... entire HTML page … Networking documents and databases - Lesson Web standards and static websites – page Building a Simple Static Website Now, you have to build the “detailsD1.html” page This is a fragment...
 • 13
 • 162
 • 0

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA ĐỂ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA ĐỂ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
... tầng CNTT trường đủ để tiến hành ứng dụng công nghệ vào QTDH Hai sản phẩm ứng dụng công nghệ Multimedia vào dạy học giảng điện tử phần mềm dạy học Khi ứng dụng công nghệ multimedia theo hướng ... Multimedia 5.3 Nghiên cứu công cụ phần mềm giúp xây dựng phần mềm dạy học giảng điện tử 5.4 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Multimedia thiết kế xây dựng giảng điện tử phần mềm dạy học cho môn ... trình xây dựng giảng điện tử với ArticulatePresenter Ứng dụng qui trình bước : lập kế hoạch, thiết kế phát triển để xây dựng giảng điện tử lớp phần mềm PowerPoint Tập giảng cho quen với nội dung giảng...
 • 27
 • 1,041
 • 12

GÉNÉRALITÉ SUR LA BANQUE COMMERCIALE PAR ACTIONS AN BINH ( ABBANK) ET SUR LE BUREAU DE TRANSACTIONS DAKAO

GÉNÉRALITÉ SUR LA BANQUE COMMERCIALE PAR ACTIONS AN BINH ( ABBANK) ET SUR LE BUREAU DE TRANSACTIONS DAKAO
... Gộnộralitộ sur la banque commerciale par actions An Binh (ABBANK) et sur le bureau de transactions ABBank Dakao; Chapitre 3: Actualitộ du financement commercial au bureau de transactions ABBank Dakao ... AN BINH ( ABBANK) ET SUR LE BUREAU DE TRANSACTIONS DAKAO A LA BANQUE AN BINH La prộsentation gộnộrale: An Binh est une banque commerciale par actions qui a vu le jour le 13 mai 1993 auprốs le ... les marchandises marchandises de lentreprise prộcộdente Pas de dettes Pas de dettes de 3ố groupe de 3ố groupe dans les 12 dans les 24 mois mois prộcộdents, prộcộdents, pas de dettes pas de dettes...
 • 75
 • 251
 • 1

STRATÉGIE DE PÉNÉTRATION DANS LE MARCHÉ DES ÉMIRATS ARABES UNIS DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DES PRODUITS MARITIMES No.1 (SEAJOCO VIETNAM)

STRATÉGIE DE PÉNÉTRATION DANS LE MARCHÉ DES ÉMIRATS ARABES UNIS DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DES PRODUITS MARITIMES No.1 (SEAJOCO VIETNAM)
... sur la demande de la Société par actions des produits maritimes No.1 (SEAJOCO VIETNAM), j’ai décidé de choisir le sujet « Stratégie de pénétration dans le marché des Émirats Arabes Unis (EAU) de ... Stratégie de pénétration dans le marché des EAU de SEAJOCO VIETNAM La classification des marchés repose sur différents critères: Critères Marchés La destination du Marché des biens de consommation, des ... Minh Thu Stratégie de pénétration dans le marché des EAU de SEAJOCO VIETNAM La stratégie de produit débouche sur des options entre lesquelles le décideur doit choisir : - Le lancement des produits...
 • 76
 • 301
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo vệ thông tin Multimedia và ứng dụng

Nghiên cứu một số vấn đề về bảo vệ thông tin Multimedia và ứng dụng
... t c vàng” c a mình, nh ch n th c hi n tài Nghiên v b o v thông tin multimedia ng d ng” M c ích nh m c um ts v n Œ mã hoá i x ng, mã hoá b t n b o v n i dung multimedia nh : H tìm hi u, nghiên ... N TT mã hoá thông i p x thành thông i p y g i y cho Bob; Bob s s d ng khoá K gi i mã thông i p y V n an t n b o m t thông tin vi c “gi bí m t” n i dung khoá K N u Tom bi t khoá” thông i p c kh ... a ng c a fingerprinting O M t h th ng fingerprinting c n tho mãn m t s yêu c u quan tr ng nh : K H Œ Tính b n v ng: h th ng c n l u tr thông tin xác c ng nh có th nh n thông tin ã b bi n Œ Tính...
 • 142
 • 381
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức của CO(II) với 4 (2 PYRIDYLAZO) REZOCXIN (PAR) bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả để xác định hàm lượng COBAN di động trong đất trồng bưởi phúc trạch hà tĩnh

Nghiên cứu sự tạo phức của CO(II) với 4 (2 PYRIDYLAZO)  REZOCXIN (PAR) bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả để xác định hàm lượng COBAN di động trong đất trồng bưởi phúc trạch hà tĩnh
... học Khóa luận tốt Nghiên cứu tạo phức Co(II) với 4- (2- pyridylazo) - rezocxin (PAR) phơng pháp trắc quang, ứng dụng kết để xác định hàm lợng Coban di động đất trồng phúc trạch- tĩnh Tóm tắt Khóa ... chọn đề tài: "Nghiên cứu tạo phức Co(II) với 4- (2- pyridylazo) - rezocxin (PAR) phơng pháp trắc quang, ứng dụng kết để xác định hàm lợng Coban di động đất trồng Bởi Phúc Trạch- Tĩnh " làm luận ... u phức Xác định thành phần phức Nghiên cứu chế tạo phức Co(II)- PAR Xác định hệ số hấp thụ phân tử, số cân số bền phức Xây dựng đờng chuẩn để định lợng Coban ứng dụng kết nghiên cứu xác định Coban...
 • 45
 • 536
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đơn LIGAN của đồng (II) với 4 (2 PYRIDYLAZO) REZOCXIN (PAR) bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả để xác định hàm lượng đồng trong thuốc OBIMIN

Nghiên cứu sự tạo phức đơn LIGAN của đồng (II) với 4 (2 PYRIDYLAZO)  REZOCXIN (PAR) bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng kết quả để xác định hàm lượng đồng trong thuốc OBIMIN
... Nghiên cứu tạo phức đơn ligan Cu(II) PAR ứng dụng để xác định hàm lợng Cu(II) thuốc OBIMIN dựơc phẩm Việt Nam Trong đề tài nghiên cứu nội dung sau: - Nghiên cứu tìm điều kiện tối u cho tạo phức ... số định lợng xác định đợc nh số cân bằng, số bền điều kiện phức thờng đợc biết lực ion xác định 1 .4. 6 Nghiên cứu khả áp dụng phức màu để định lợng trắc quang: Để áp dụng phức màu cho phép xác định ... dùng để xác định nồng độ nguyên tố cần xác định mẫu thật mẫu nhân tạo 1.5 Các phơng pháp xác định thành phần phức chất Xác định thành phần phức giai đoạn quan trọng nghiên cứu phức chất Để xác định...
 • 63
 • 765
 • 4

Xem thêm