Nghiên cứu quy trình chuyển gen chống chịu hạn vào cây đậu tương giống DT84

Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào giống thuốc lá C9-1 nhằm tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá

Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào giống thuốc lá C9-1 nhằm tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá
... protein gene) virus vào genome thực vật Xuất phát từ sở thực tiễn trên, giống thuốc C9-1 đƣợc lựa chọn cho nghiên cứu Nghiên cứu qui trình chuyển gen vào giống thuốc C9-1 nhằm tạo thuốc chuyển gen ... vậy, để tạo tiền đề cho nghiên cứu tạo giống thuốc kháng bệnh có khả thích nghi với điều kiện canh tác Việt Nam, tiến hành nghiên cứu qui trình tái sinh chuyển gen vào giống thuốc C9-1 Gen thị ... thuốc chuyển gen kháng bệnh khảm với nội dung mục đích nghiên cứu: (1) Chuẩn hóa phƣơng pháp chuyển gen vào giống thuốc C9-1 thông qua cấu trúc mang thị gus; (2) Tạo thuốc chuyển gen mang cấu...
 • 51
 • 791
 • 3

Nghiên cứu quy trình chuyển gen tăng chiều dài sợ gỗ (ECHB1) vào bạch đàn urô (EUCALYPTUS UROPHYLLA) thông qua AGROVACTERIUM TUMEFACIENS

Nghiên cứu quy trình chuyển gen tăng chiều dài sợ gỗ (ECHB1) vào bạch đàn urô (EUCALYPTUS UROPHYLLA) thông qua AGROVACTERIUM TUMEFACIENS
... Agrobacterium tumefaciens" Mục tiêu đề tài + Xây dựng quy trình chuyển gen cho bạch đàn urô thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens + Tạo dòng bạch đàn urô chuyển gen (EcHB1) tăng chiều dài sợi gỗ thông ... nạp gen Xuất phát từ sở khoa học nhu cầu ứng dụng vào thực tiễn, thực đề tài : "Nghiên cứu quy trình chuyển gen tăng chiều dài sợi gỗ (EcHB1) vào bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla) thông qua ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HOÀNG VŨ MINH NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHUYỂN GEN TĂNG CHIỀU DÀI SỢI GỖ (ECHB1) VÀO BẠCH ĐÀN URÔ (EUCALYPTUS UROPHYLLA) THÔNG QUA AGROVACTERIUM TUMEFACIENS Chuyên ngành: Công nghệ...
 • 74
 • 356
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm của Gen GmDreb2 phân lập từ cây đậu tương Glycine max (L.) Merrill

Nghiên cứu đặc điểm của Gen GmDreb2 phân lập từ cây đậu tương Glycine max (L.) Merrill
... tài: Nghiên cứu đặc điểm gen GmDREB2 phân lập từ đậu tƣơng [Glycine max (L.) Merrill] ” Mục tiêu nghiên cứu Xác định đƣợc khác khả chịu hạn số giống đậu tƣơng địa phƣơng; Xác định đƣợc điểm sai khác ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HOÀNG THỊ XOAN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA GEN GmDREB2 PHÂN LẬP TỪ CÂY ĐẬU TƢƠNG Glycine max (L.) Merrill Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã số: 60.42.02.01 ... ĐÁNH GIÁ HẠN CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƢƠNG NGHIÊN CỨU 36 3.2 KẾT QUẢ PHÂN LẬP GEN GmDREB2 TỪ MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƢƠNG NGHIÊN CỨU 39 3.2.1 Tách chiết DNA từ non hạt đậu tƣơng ...
 • 67
 • 327
 • 0

NGHIÊN CỨU GEN DREB5 MÃ HÓA PROTEIN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ CỦA NHÓM GEN CHỊU HẠNCÂY ĐẬU TƯƠNG [Glycine max (L.) Merrill

NGHIÊN CỨU GEN DREB5 MÃ HÓA PROTEIN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ CỦA NHÓM GEN CHỊU HẠN Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG [Glycine max (L.) Merrill
... thạc sĩ là: Nghiên cứu gen DREB5 hóa protein liên quan đến trình phiên nhóm gen chịu hạn đậu tương [Glycine max (L.) Merrill] ” 1.2 Mục tiêu đề tài So sánh khả chịu hạn giống đậu tương xác ... tục phân tích so sánh trình tự gen DREB5 giống đậu tương thuộc nhóm chịu hạn tốt với nhóm chịu hạn để xác định mối liên quan thay đổi cấu trúc gen DREB5 với khả chịu hạn đậu tương ... số, phiên ngược tạo cDNA khuếch đại gen DREB5 kỹ thuật PCR; - Tách dòng đọc trình tự gen DREB5 đậu tương; - So sánh trình tự gen DREB5 giống đậu tương nghiên cứu với trình tự công bố GenBank...
 • 21
 • 638
 • 0

nghiên cứu quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện huyện tháp mười, đồng tháp

nghiên cứu quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện huyện tháp mười, đồng tháp
... 3.1.1 Quy trình th c hi n chuy n quy n s d ng ñ t 3.1.2 Quy trình chuy n ng t ng cho quy n s d ng ñ t nguyên th a 3.2 Th t c chuy n quy n s d ng ñ t 3.3 Th o lu n 3.4 Vai trò c a nhà nư c chuy n quy ... Sơ ñ th hi n quy trình chuy n quy n s d ng ñ t theo Ngh ñ nh 181 Hình 1.2 Sơ ñ th hi n quy trình chuy n quy n t ng cho nguyên th a v DANH M C CH CQSDð: Chuy n quy n s d ng ñ t QSDð: Quy n s d ng ... ñư c quy trình chuy n quy n s d ng ñ t m t cách hi u bi t hơn, tìm hi u sâu v công tác chuy n quy n s d ng ñ t tình hình chuy n ng ñ a bàn huy n Tháp Mư i Bi t ñư c qui ñ nh v thu chuy n quy n...
 • 39
 • 289
 • 0

nghiên cứu gen dreb5 mã hóa protein liên quan đến quá trình phiên mã của nhóm gen chịu hạncây đậu tương [glycine max (l.) merrill]

nghiên cứu gen dreb5 mã hóa protein liên quan đến quá trình phiên mã của nhóm gen chịu hạn ở cây đậu tương [glycine max (l.) merrill]
... TRNG I HC S PHM - NGUYN HIP HềA NGHIấN CU GEN DREB5 M HểA PROTEIN LIấN QUAN N QU TRèNH PHIấN M CA NHểM GEN CHU HN CY U TNG [Glycine max (L.) Merrill] Chuyờn ngnh: Di truyn hc Mó s: 62.42.70 ... ca gen chu hn c chỳng tụi quan tõm nghiờn cu T nhng lớ trờn chỳng tụi tin hnh ti lun thc s l: Nghiờn cu gen DREB5 mó húa protein liờn quan n quỏ trỡnh phiờn mó ca nhúm gen chu hn cõy u tng [Glycine ... dũng v c trỡnh t gen DREB5 cõy u tng; - So sỏnh trỡnh t gen DREB5 ca ging u tng nghiờn cu vi trỡnh t ó cụng b trờn GenBank Y nghia khoa hc L c s cho vic thit kt vector chuyn gen DREB5 u tng nhm...
 • 65
 • 193
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông Đề tài NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHUYẾN ĐỔI LÊN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CDMA.DOC

đồ án kỹ thuật viễn thông Đề tài NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHUYẾN ĐỔI LÊN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CDMA.DOC
... triển lên 3G nhánh công nghệ 3. 3 Phân tích hai nhánh công nghệ tiến lên 3G 3. 3.1 Hướng phát triển lên 3G sử dụng công nghệ WCDMA WCDMA tiêu chuẩn thông tin di động 3G IMT-2000 phát triển chủ ... Radio contributions) Những lý thúc đẩy tổ chức nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin di động giới tiến hành nghiên cứu áp dụng thực tế chuẩn cho hệ thống thông tin di động: Thông tin di động ... di n với hệ thống khác 3. 2 Chuẩn hoá công nghệ truy nhập vô tuyến Trên giới tồn nhiều công nghệ thông tin di động 2G khác với số vốn đầu tư tương đối lớn Việc xây dựng hệ thống thông tin di động...
 • 38
 • 164
 • 1

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước mắm chay từ hạt đậu nành lên men (Đầy đủ chi tiết + hình ảnh minh họa).

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước mắm chay từ hạt đậu nành lên men (Đầy đủ chi tiết + hình ảnh minh họa).
... qui trình sản xuất nước chấm từ đậu nành Sản phẩm thay cho nước mắm lên men từ cá Vì nguồn cá nay, tình trạng khan Mục đích  Tạo đa dạng sản phẩm từ đậu nành hương vị đặc trưng cho sản phẩm  ... enzyme khác lên men Ngâm đậu: Làm cho đậu hút nước trương lên tạo điều kiện thuận lợi cho trình nấu đậu dễ dàng làm cho đậu mềm nhanh 2.7.2 Quá trình lên men Trong trình lên men xảy trình thuỷ ... ngày lên men 38 Ảnh hưởng nhiệt độ đến tạo thành đạm amoniac qua ngày lên men 39 Nguyên liệu sản xuất 41 10 Dung dịch lên men 41 11 Dung dịch lọc thô 41 12 Nước mắm chay lọc tinh 42 13 Nước mắm chay...
 • 72
 • 2,454
 • 47

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÙI CỦA ĐẬU NÀNH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐẬU NÀNH TRƯỚC VÀ SAU KHI XỬ LÝ

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÙI CỦA ĐẬU NÀNH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐẬU NÀNH TRƯỚC VÀ SAU KHI XỬ LÝ
... đa dạng hoá sản phẩm từ đậu nành Xuất phát từ điều trên, nhận thấy việc phân tích đánh giá mùi đậu nành sản phẩm từ đậu nành trớc sau xử cần thiết để xác định đợc quy trình xử mùi hiệu Mặt ... nghiên cứu nhằm tìm quy trình phân tích đánh giá mùi đậu nành sản phẩm từ đậu nành, đối tợng mà nghiên cứu giống đậu nành trồng Việt Nam (xem II.1) Đồ án phần đề tài Nghiên cứu biện pháp xử ... hai tiêu mùi đậu nành sản phẩm từ đậu nành II.2.2.3.4 Đánh giá sản phẩm: a) Thí nghiệm đánh giá mùi hạt đậu nành: Mục đích: so sánh cờng độ mùi ngái mùi đậu hạt đậu nành nguyên vỏ hạt đậu nành tách...
 • 67
 • 676
 • 3

Nghiên cứu quy trình sản xuất bột sấy phun từ lá dâu tằm

Nghiên cứu quy trình sản xuất bột sấy phun từ lá dâu tằm
... phun dâu tằm phương pháp sấy thích hợp cho trình nghiên cứu Hình 4.1 Mẫu sản phẩm dâu tằm sau sấy thử nghiệm 4.3.2 Nghiên cứu xác định chất mang nồng độ chất mang thích hợp Sản phẩm bột sấy phun ... Quốc Từ lý trên, tiến hành thực quy trình: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bột dâu tằm có chứa hàm lượng hoạt chất chức DNJ (1deoxynojirimycin)” II MỤC ĐÍCH Nghiên cứu thiết lập quy trình ... trưng bột dâu tằm, trạng thái tơi mịn, xốp Chính vậy, bao bì màng PE/AL/PP có khả ổn định chất lượng sản phẩm Hình ảnh bột dâu tằm ngày 46 Bột dâu tằm lọ thủy tinh Bột dâu tằm túi PP Bột dâu tằm...
 • 51
 • 1,063
 • 5

nghiên cứu quy trình sản xuất thức uống chức năng từ đậu xanh nảy mầm

nghiên cứu quy trình sản xuất thức uống chức năng từ đậu xanh nảy mầm
... Hình 4.1: Quy trình sản xuất thức uống chức từ đậu xanh nẩy mầm Hình 4.2: Sản phẩm thức uống chức từ đậu xanh nẩy mầm ix THỨC UỐNG CHỨC NĂNG TỪ ĐẬU XANH NẨY MẦM DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ... đánh giá cảm quan sản phẩm Bảng 4.1: Chi phí sản phẩm thức uống chức từ đậu xanh nẩy mầm viii THỨC UỐNG CHỨC NĂNG TỪ ĐẬU XANH NẨY MẦM DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Cây đậu xanh ... không nảy mầm ii THỨC UỐNG CHỨC NĂNG TỪ ĐẬU XANH NẨY MẦM Ngoài theo vài nghiên cứu Asim Muhammad (2011), hàm lượng vitamin C tăng nhiều trình nảy mầm, mà hợp chất mặt hạt đậu xanh chưa nảy mầm...
 • 85
 • 3,495
 • 27

Quy trình chuyển gen kháng sâu bệnh trên cây cải ngọt

Quy trình chuyển gen kháng sâu bệnh trên cây cải ngọt
... mang gen tái tổ hợp cần thiết Sau cấy chủng lên dung dịch thích hợp lắc Quy trình mô tả sơ đồ hình: -7- Quy trình chuyển gen kháng sâu bệnh cải Phạm Thị Sương III QUY TRÌNH CHUYỂN GEN VÀO CÂY ... Plasmid ITB để chuyển gen thu nhận cải chuyển gen mang gen cryIA(c) kháng sâu xanh Heliothis armigera Bằng kỹ thuật sinh học phân tử sinh học xác định gen diện cải chuyển gen gen chuyển có biểu ... Dellaporta (1983) Các chuyền gen kiểm tra biểu gen cryIA ( c ) qua khả kháng sâu cách thả sâu xanh Heliothis armigera lên mẫu đĩa petri -9- Quy trình chuyển gen kháng sâu bệnh cải Phạm Thị Sương III.KẾT...
 • 11
 • 306
 • 4

Nghiên cứu quy trình sản xuất trà túi lọc từ lá dâu tằm

Nghiên cứu quy trình sản xuất trà túi lọc từ lá dâu tằm
... tin hnh thc hin ti Nghiờn cu quy trỡnh sn xut tr tỳi lc t lỏ dõu tm l vic rt cn thit Mc ớch ca ti Xõy dng c quy trỡnh sn xut tr tỳi lc t lỏ dõu tm, gúp phn gii quyt u cho cõy dõu tm Ni dung ... cm v rng theo tỏn cõy Quả ca cõy dõu trng cú v nht, khụng m nh hng v ca cỏc loi dõu khỏc nh dâu đỏ v dâu en Qu ca nú cú mu t trng n hng i vi cỏc loi cõy c nuụi trng, nhng mu qu t nhiờn ca loi ... cỏc nng E 306 cũn li cht lng cỏc loi chè u xp loi t 3.7 Quy trỡnh ch bin chè tỳi lc t lỏ dõu tm T cỏc kt qu nghiờn cu trờn chúng tụi rút quy trỡnh ch bin chè tỳi lc t lỏ dõu tm nh sau Nguyờn liu...
 • 65
 • 581
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu quy trình chuyến đổi lên mạng thông tin di động thế hệ 3 sử dụng công nghệ cdmanghiên cứu quy trình sản xuất thức uống chức năng từ đậu xanh nảy mầmnghiên cứu quy trình công nghệ chiết xuất artemisinin từ cây thanh caonghiên cứu đặc điểm của gen defensin phân lập từ cây đậu xanh vigna radiata l wilczeknghiên cứu một số biện pháp chống xói mòn cho cây dâu đồi ở lâm đồngđánh giá khả năng chịu hạn và phân lập gen cystatin liên quan đến tính chịu hạn ở cây đậu tươngnghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào bèo tấm spirodela polyrrhiza thông qua agrobacterium tumefaciensnghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào cây hoa loa kènnghiên cứu chuyển gen chịu hạn vào cây bôngnghiên cứu quy trìnhquy trình chuyển gennghiên cứu quy trình sản xuấtnghiên cứu quy trình etlquy trình chuyển gen thực vậtquy trình chuyển gen btĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây