Chăm sóc bệnh nhân u não được điều trị xạ phẫu bằng dao Gamma quay

chăm sóc bệnh nhân u não được điều trị xạ phẫu bằng dao gamma quay

chăm sóc bệnh nhân u não được điều trị xạ phẫu bằng dao gamma quay
... u tr u não u tr u não b ph u b ng dao gamma quay m c a h th ng dao gamma quay 1.2.2 Ch u tr b ng dao gamma 1.2.3 Quy trình x ph u b ng dao gamma quay 1.2.4 M t s tác d ng ph c a x ph u b ng dao ... x ph u b ng dao gamma quay 1.2.5 Các v ng g p b c x ph u b ng dao gamma quay NH NHÂN U NÃO X PH U B NG DAO GAMMA QUAY 2.1 Vai trò c i v i b nh nhân u não x ph u b ng dao gamma quay ng 2.2.1 Nh ... n pháp u tr k t qu i u tr cho b nh nhân 1.2 u tr u não b ph u b ng dao gamma quay m c a h th ng dao gamma quay Dao Gamma (Gamma Knife) nh v ba chi não ho c kh i d d ph u thu n ph u thu t b ng...
 • 57
 • 171
 • 2

chăm sóc bệnh nhân u não được điều trị xạ phẫu bằng dao gamma quay

chăm sóc bệnh nhân u não được điều trị xạ phẫu bằng dao gamma quay
... TRÌNH XẠ PH U BẰNG DAO GAMMA QUAY KẾT LUẬN  U não đi u trị xạ ph u dao gamma quay bước đột phá chuyên ngành ph u thuật thần kinh xạ trị ung thư  Bệnh nhân u não xạ ph u dao gamma quay có thời ... cao chất lượng đi u trị CHĂM SÓC BỆNH NHÂN U NÃO ĐƯỢC Đi U TRỊ XẠ PH U BẰNG DAO GAMMA QUAY Trước xạ ph u: hướng dẫn, củng cố niềm tin cho BN vượt qua bước trình xạ ph u Trong xạ ph u: phối hợp ... phương pháp xạ ph u dao gamma quay Chăm sóc bệnh nhân u não xạ ph u dao gamma quay TỔNG QUAN VỀ U NÃO  U não: thuật ngữ thường dùng có tính quy ước để khối u sọ  Nguyên nhân gây bệnh: thường...
 • 41
 • 816
 • 2

Luận văn chăm sóc bệnh nhân u não được điều trị xạ phẫu bằng dao gamma quay

Luận văn chăm sóc bệnh nhân u não được điều trị xạ phẫu bằng dao gamma quay
... u tr u não u tr u não b ph u b ng dao gamma quay m c a h th ng dao gamma quay 1.2.2 Ch u tr b ng dao gamma 1.2.3 Quy trình x ph u b ng dao gamma quay 1.2.4 M t s tác d ng ph c a x ph u b ng dao ... x ph u b ng dao gamma quay 1.2.5 Các v ng g p b c x ph u b ng dao gamma quay NH NHÂN U NÃO X PH U B NG DAO GAMMA QUAY 2.1 Vai trò c i v i b nh nhân u não x ph u b ng dao gamma quay ng 2.2.1 Nh ... n pháp u tr k t qu i u tr cho b nh nhân 1.2 u tr u não b ph u b ng dao gamma quay m c a h th ng dao gamma quay Dao Gamma (Gamma Knife) nh v ba chi não ho c kh i d d ph u thu n ph u thu t b ng...
 • 57
 • 123
 • 0

Luận văn chăm sóc bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất

Luận văn chăm sóc bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất
... ung - [9] [5] [8] 1- , 2- 1.1 - núm Hình 1.1 [11] II VI [11] m lâm sàng c n lâm sàng c a UTV m lâm sàng Thang Long University Library - 40,9% - : a, co rút da Dính da - UTV (Paget núm vú) ... Long University Library + + + nhân + + - không tr - vú: -12 25 [7] Quy trình - - - - 26 Thang Long University Library [7] eo vòng phút [7] - 27 - - máu không - núm - - không? 28 Thang Long University ... Library - [2] - có (nhìn, , gõ, nghe).[1] - - nh: + Khai thác tìm nguyên nhân, - Khám lâm sàng - - - - 13 - - (25 + Tiêu hóa: C ? Có phù hay không? - - - 14 Thang Long University Library - +Q ân...
 • 43
 • 186
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ĐỘNG KINH THỂ CƯỜI KHÁNG THUỐC DO U MÔ THỪA HẠ ĐỒI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BẰNG DAO GAMMA " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... Theo tài li u tham khảo được, chưa có báo cáo động kinh thể cười u thừa hạ đồi đi u trị thành công Việt Nam Bằng phương pháp xạ ph u thuật định vị dao gamma, đi u trị thành công trường hợp động ... động kinh thể cười u thừa hạ đồi Bệnh án Bệnh nhân nữ bị động kinh thể cười từ tuổi, đi u trị thuốc chống động kinh Depakine + Tegretol không kiểm soát Năm trẻ tuổi xuất động kinh thể cười ... để đi u trị bệnh lý thất bại [6] Năm 1998, Arita K báo cáo trường hợp thứ đi u trị xạ ph u thuật định vị, lần bệnh nhân đi u trị thành công [1] Cho đến nay, giới có nhi u báo cáo cho thấy hiệu...
 • 6
 • 149
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân u tuyến yên trước và sau xạ phẫu bằng dao gamma quay tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch mai (2007 2010)

Nghiên cứu sự biến đổi lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân u tuyến yên trước và sau xạ phẫu bằng dao gamma quay tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch mai (2007  2010)
... tạo y tế Trờng đại học y h nội lê Thiện tHnh nghiên c u biến đổi lâm sng, cận lâm sng bệnh nhân u tuyến y n trớc v sau xạ ph u dao gamma quay TRUNG TÂM Y HọC HạT NHÂN V UNG U bệnh viện bạch mai ... Tại trung tâm y học hạt nhân ung b u bệnh viện Bạch Mai ứng dụng dao gamma quay vào đi u trị số bệnh lý não, có u tuyến y n, nhng cha th y có đánh giá biến đổi tri u chứng lâm sàng, cận lâm sàng ... bệnh viện Bạch Mai từ năm 2007 - 2010 Nghiên c u biến đổi tri u chứng lâm sàng, cận lâm sàng trớc sau xạ ph u dao gamma quay Chơng Tổng quan 1.1 Giải ph u liờn quan n tuyến y n 1.1.1 Gii phu...
 • 106
 • 284
 • 1

thực trạng chăm sóc giảm nhẹ trên bệnh nhân ung thư được điều trị hóa chất tại khoa chăm sóc triệu chứng và điều trị đau, bệnh viện k, cơ sở ii

thực trạng chăm sóc giảm nhẹ trên bệnh nhân ung thư được điều trị hóa chất tại khoa chăm sóc triệu chứng và điều trị đau, bệnh viện k, cơ sở ii
... THựC TRạNG CHĂM SóC GIảM NHẹ TRÊN BệNH NHÂN UNG THƯ ĐƯợC ĐIềU TRị HóA CHấT TạI KHOA CHĂM SóC TRIệU CHứNG ĐIềU TRị ĐAU, BệNH VIệN K, Sở II Chuyờn ngnh: iu dng KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y KHOA ... nhúm hch mt phớa c honh (II) vi xõm ln ngoi hch: IIE - Giai on III: Tn thng nhiu nhúm hch c hai phớa c honh vi xõm ln ngoi hch: IIIE, tn thng lỏch IIIs hoc c hai: IIIES - Giai on IV: Lan trn ... nhõn ung th núi chung hay bnh nhõn ung th c iu tr húa cht núi riờng v nh hng ca chm súc gim nh i vi h hu nh cha c cp n 1.3.3 Tip cn bnh nhõn ung th chm súc gim nh: Cỏc bnh nhõn ung th núi chung...
 • 71
 • 939
 • 17

hăm sóc bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất

hăm sóc bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất
... ung - [9] [5] [8] 1- , 2- 1.1 - núm Hình 1.1 [11] II VI [11] m lâm sàng c n lâm sàng c a UTV m lâm sàng Thang Long University Library - 40,9% - : a, co rút da Dính da - UTV (Paget núm vú) ... Long University Library + + + nhân + + - không tr - vú: -12 25 [7] Quy trình - - - - 26 Thang Long University Library [7] eo vòng phút [7] - 27 - - máu không - núm - - không? 28 Thang Long University ... Library - [2] - có (nhìn, , gõ, nghe).[1] - - nh: + Khai thác tìm nguyên nhân, - Khám lâm sàng - - - - 13 - - (25 + Tiêu hóa: C ? Có phù hay không? - - - 14 Thang Long University Library - +Q ân...
 • 43
 • 238
 • 0

hăm sóc bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất

hăm sóc bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất
... Sinh hóa, huyết học, điểm khối u… - Chăm sóc dinh dưỡng + Những việc nên không nên ăn uống thời gian điều trị + Vai trò chế độ ăn chăm sóc bệnh nhân ung thư + Dinh dưỡng thời gian điều trị - Chăm ... tiết, tiêu hóa - Sinh dục, nội tiết - Cơ xương khớp - Hệ da - Vệ sinh - Nhận định triệu chứng bất thư ng Chẩn đoán điều dưỡng Một số chẩn đoán gặp bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất - Ăn không ... truyền hóa chất cho bệnh nhân Bệnh nhân trước tư vấn Bệnh nhân sau tư vấn Hình ảnh che túi nilon đen lên chai hóa chất màu đỏ Hình ảnh tự khám Các triệu trứng, biến chứng, diễn biến tâm lý chăm...
 • 26
 • 595
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG hô hấp BỆNH NHÂN lõm NGỰC được điều TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT xâm lấn tối THIỂU tại BỆNH VIỆN CHỢ rẫy

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG hô hấp BỆNH NHÂN lõm NGỰC được điều TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT xâm lấn tối THIỂU tại BỆNH VIỆN CHỢ rẫy
... sau phẫu thuật (n=127) Việc đánh giá chức hấp sau thực phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị lõm ngực nhiều ý kiến không đồng Theo Aronson D.C cộng (2007), nghiên cứu thay đổi chức hấp ... chức hấp 203 bệnh nhân lõm ngực điều trị phẫu thuật xâm lấn tối thiểu từ năm 1999 đến năm 2007 Mục đích nghiên cứu đánh giá thay đổi chức hấp TLC, FRC, VC, FEV1 MEF50; kết trị số đo thời ... Tại khoa phẫu thuật Lồng ngực – Mạch máu, bệnh viện Chợ Rẫy, Tp Hồ Chí Minh Tiêu chuẩn chọn bệnh Tất bệnh nhân lõm ngực từ tuổi trở lên, có tiêu chuẩn sau đây: - Haller CT Index > 3,25 - Lõm ngực...
 • 3
 • 120
 • 0

CÓ nên NGỪNG THUỐC KHI bệnh nhân suy tim được điều trị ổn định

CÓ nên NGỪNG THUỐC KHI bệnh nhân suy tim được điều trị ổn định
... CP943451-2 ĐIỀU TRỊ PHỐI HỢP THUỐC TRONG SUY TIM MẠN TÍNH Thường phối hợp thuốc (TB - 11 thuốc) Tăng nguy tương tác thuốc Giảm tuân thủ thuốc Tăng chi phí điều trị -> nên giảm bớt thuốc BN suy tim điều ... BỆNH NHÂN SUY TIM SUY THẬN GIẢM LIỀU THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN Ở BỆNH NHÂN SUY TIM SUY THẬN - De Silva (2007) nghiên cứu BN suy tim suy thận (Creatinin > 130 Mmol/l, MLCT...
 • 37
 • 163
 • 0

Kết quả của việc tư vấn chế độ ăn nhạt và tuân thủ điều trị cho bệnh nhân suy tim được điều trị ngoai trú tại viện tim mạch bệnh viện bạch mai năm 2015

Kết quả của việc tư vấn chế độ ăn nhạt và tuân thủ điều trị cho bệnh nhân suy tim được điều trị ngoai trú tại viện tim mạch bệnh viện bạch mai năm 2015
... 1.3.1.ăNguyênănhơnăc a suy tim trái: 1.3.2.ăNguyênănhơnăc a suy tim ph i: 1.3.3.ăNguyênănhơnăc a suy tim toƠnăb : 1.4 Tri u ch ng lâm sàng c n lâm sàng c a suy tim 1.4.1 Suy ... nhă[1] Có haiălo i suy tim: suy tim tơmăthuăvƠ suy tim tơmătr ng.ăTrong suy tim tơmăthuăkh ăn ngăcoăbópăc a tim b suy gi mădoăđóălƠmăgi măcungăl trong suy tim tơmătr ng tim. ăCònă ngăth ătíchămáuăđ ... u,ătùyăthu căvƠoănguyênănhơnă gơyăra suy tim, ăth iăgianăc a suy tim, ăm căđ ăc a suy tim vƠăth ăc a suy tim Trong tr ngăh p suy tim cungăl ngăth p:ăch ngăcoăbópăc a tim gi măvƠăs ăt iămáuă cho cácăc...
 • 51
 • 134
 • 0

Kết quả của việc tư vấn chế độ ăn nhạt và tuân thủ điều trị cho bệnh nhân suy tim được điều trị ngoai trú tại viện tim mạch bệnh viện bạch mai năm 2015

Kết quả của việc tư vấn chế độ ăn nhạt và tuân thủ điều trị cho bệnh nhân suy tim được điều trị ngoai trú tại viện tim mạch bệnh viện bạch mai năm 2015
... tăng MỤC TIÊU Tìm hiểu tình hình Nghiên cứu hiệu thực chế độ ăn tự việc tuân thủ chế độ ăn, theo dõi, tuân thủ điều trị tự theo dõi, tuân thủ điều bệnh nhân suy tim điều trị bệnh nhân suy tim ... NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TƯ VẤN CHẾ ĐỘ ĂN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI ĐIỀU DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN SUY TIM ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI VIỆN TIM MẠCH, BỆNH VIỆN BẠCH MAI Hướng dẫn khoa học: Ts Nguyễn ... thực chế độ ăn cho bệnh nhân suy tim, tự theo dõi cân nặng, hạn chế dịch, điều chỉnh hoạt động thể lực, tuân thủ thuốc bệnh nhân điều dưỡng vấn cao hẳn so với bệnh nhân không điều dưỡng vấn, ...
 • 28
 • 209
 • 0

Khảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ u xơ tử cung tại khoa phụ sản Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện TW Huế

Khảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ u xơ tử cung tại khoa phụ sản Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện TW Huế
... sau mổ u tử cung - Đúc kết số kinh nghiệm để chăm sóc bệnh nhân sau mổ bệnh phụ khoa Khảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ u tử cung CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LI U Ph u thuật u tử ... Dược Huế - Bộ môn phụ sản Trường Đại học Y Dược Huế - Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Huế /Trường Đại học Y Dược Huế - Bộ môn Đi u dưỡng Trường Đại học Y Dược Huế - Thư viện trường Đại học Y Dược ... Khảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ u tử cung CHƯƠNG KẾT LUẬN Từ kết nghiên c u 30 bệnh nhân sau mổ u tử cung nằm đi u trị phòng phụ sản khoa sản Trường Đại học Y Dược Huế phòng phụ...
 • 33
 • 852
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng chăm sóc giảm nhẹ trên bệnh nhân ung thư được điều trị hóa chất tại khoa chăm sóc triệu chứng và điều trị đau bệnh viện k cơ sở ichăm sóc bệnh nhân u phì đại tuyến tiền liệtchăm sóc bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến3 11 phân loại tác nhân viêm phổi do vi rút và đồng nhiễm vi rút ở bệnh nhân hiv aids được điều trị arv và chưa điều trị arvchăm sóc bệnh nhân sau mổ u nãokhảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ u nang buồng trứng tại bệnh viện trung ương huế bệnh viện trường đại học y dược huếkhảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ u xơ tử cung tại khoa phụ sản bệnh viện trường đại học y dược huế và bệnh viện tw huếchăm sóc bệnh nhân sau tai biến mạch máu nãochăm sóc bệnh nhân bị tai biến mạch máu nãochăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu nãochăm sóc bệnh nhân sau mổ u xơ tử cungchăm sóc bệnh nhân sau mổ chấn thương sọ nãochăm sóc bệnh nhân mổ u xơ tiền liệt tuyếnchẩn đoán chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ nãođiều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại nhàPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học