Tự học sáo trúc, hướng dẫn cơ bản

Tự học sáo trúc, hướng dẫn bản

Tự học sáo trúc, hướng dẫn cơ bản
... VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC SÁO Vấn đề tiếng Sáo bị xì bí trình thổi - Xì tiếng - Do đặt môi, thổi vào sáo thừa ngòai nhiều, mạnh dẫn đến tiếng sáo phát có tiếng xì - Do sáo làm chưa đuợc tốt, ... kín, cầm sáo gồng nên lượng đẩy ko or lấy ko đc nhanh theo ban đầu học sáo bạn nên tập cầm sáo trước bạn tập thổi tiếng cầm sáo giúp bạn sử dụng tốt kỹ thuật, sâu dùng tốt sáo 10 lỗ, sáo tone ... chỗ ngân dài sáo ta sử dụng tương tự Http://muatieusao.com/ Shop Sáo Lê Nguyên Vinh - 01676 920 121 https://www.facebook.com/yeusaocamam/ MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN KHÁC Muốn cho tiếng sáo hớp hồn...
 • 130
 • 707
 • 3

Giáo trình hướng dẫn bản về học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 10 doc

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cơ học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 10 doc
... Giáo trình Linh Kiện Điện Tử R + VS − ID = R ≅ - + VS + VD = -VS - - ID ⇒ Đặc tuyến V-I VD Phân cực nghịch Hình 15 Kiểu mẫu điện ngưỡng (Knee-Voltage model) Trong kiểu mẫu này, điện ngang ... ID=4,77mA Từ ta tìm điện trở nối rd: 26mV 26mV = = 5,45Ω rd = ID 4,77 mA rac =10 + 0,45 =10, 45Ω Mạch tương đương xoay chiều: Trang 49 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử rac 15,45 Vm ... VS(t)=50 Sinωt (mV) Tìm điện VD(t) ngang qua diode, biết điện trở rB hai vùng bán dẫn P-N 10 50mV Vs=15V R=3K + -50mV Vs(t) - + VD(t)? - Hình 23 Giải: Theo ví dụ trước, với kiểu mẫu điện ngưỡng ta có...
 • 5
 • 248
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản về học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 9 pdf

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cơ học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 9 pdf
... Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Vì độ dốc tiếp tuyến Q nối P-N phân cực nghịch nhỏ nên điện trở động rr lớn, hàng MΩ V ĐIỆN DUNG CỦA NỐI P-N Điện dung chuyển tiếp (Điện dung nối) Khi nối P-N phân ... gia tăng điện tích vùng Với biến thiên ∆V hiệu điện phân cực nghịch, điện tích vùng tăng lượng ∆Q Vùng có tác dụng tụ điện gọi điện dung chuyển tiếp CT CT = ∆Q ε.A = ∆V Wd Trong đó, ε số điện môi ... Khi nối P-N phân cực thuận, lỗ trống khuếch tán từ vùng P sang vùng N điện tử khuếch tán từ vùng N sang vùng P Sự phân bố hạt tải điện thiểu số hai bên vùng tạo nên điện dung gọi điện dung khuếch...
 • 5
 • 228
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản về học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 8 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cơ học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 8 ppsx
... + + + + N Rào điện VB=VS R V VB V0 - VS + Hình Khi nối P-N phân cực nghịch, rào điện tăng lượng V Lỗ trống điện tử khuếch tán ngang qua mối nối Tuy nhiên, tác dụng nhiệt, số điện tử lỗ trống sinh ... sau Trang 38 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử +5V D2 + V1 - + V2 - I D1 Hình_5 D1 D2 nối P-N Si Tìm điện V1 V2 xuyên qua nối Giải: Dòng điện qua nối P-N Chú ý dòng điện qua ... nhỏ, dòng điện I tăng chậm Khi hiệu phân cực thuận đủ lớn, dòng điện I tăng nhanh lúc hiệu điện hai đầu mối nối tăng Khi hiệu phân cực nghịch nhỏ, có dòng điện rỉ I0 chạy qua Khi hiệu điện phân cực...
 • 5
 • 208
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản về học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 7 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cơ học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 7 ppsx
... II DÒNG ĐIỆN TRONG NỐI P-N KHI ĐƯỢC PHÂN CỰC: Ta phân cực nối P-N theo hai cách: Trang 34 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử - Tác dụng hiệu điện hai cực nối cho điện vùng ... ngược lại, điện tử vùng N khuếch tán sang vùng P Trong di chuyển, điện tử lỗ trống tái hợp với Do đó, có xuất vùng hai bên mối nối có ion âm nguyên tử nhận vùng P ion dương nguyên tử cho vùng ... Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Chương IV NỐI P-N VÀ DIODE (THE P-N JUNCTION AND DIODES) Nối P-N cấu trúc linh kiện điện tử cấu trúc loại Diode Phần cung cấp cho sinh viên...
 • 5
 • 228
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản về học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 6 docx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cơ học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 6 docx
... loại N) Dòng điện tử dải dẫn điện Dòng điện tử dải dẫn điện Chất bán dẫn Dòng điện tử dải hóa trị + Dòng lỗ trống - + V V Hình 11 Tương ứng với dòng điện này, ta có mật độ dòng điện J, Jn, Jp ... trống không đều, có khuếch tán điện tử từ vùng có nhiều điện tử sang vùng có điện tử Xét mẫu bán dẫn mật độ điện tử phân bố hình vẽ Tại điểm M tiết diện A, số điện tử ngang qua tiết diện (do khuếch ... τn di chuyển điện tử gặp lỗ trống có lượng tái hợp với lỗ trống Nếu gọi n mật độ điện tử, đơn vị thời gian số điện tử bị tái hợp n/τn Ngoài ra, chất bán dẫn, phân bố mật độ điện tử lỗ trống không...
 • 5
 • 257
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản về học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 5 pdf

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cơ học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 5 pdf
... trống dải hóa trị điện tử dải dẫn điện giống trường hợp chất bán dẫn Ngoài ra, điện tử As có lượng ED nhận nhiệt để trở thành điện tử lượng dải dẫn điện Vì ta coi hầu hết nguyên tử As bị Ion hóa ... kính nguyên tử As gần bán kính nguyên tử Si nên thay nguyên tử Si mạng tinh thể Bốn điện tử As kết hợp với điện tử Si lân cận tạo thành nối hóa trị, Còn dư lại điện tử As Ở nhiệt độ thấp, tất điện ... linh kiện điện tử Silicium Germanium Mỗi nguyên tử hai chất có điện tử kết hợp với điện tử nguyên tử kế cận tạo thành liên kết hóa trị Vì tinh thể Ge Si nhiệt độ thấp chất cách điện Điện tử dải...
 • 5
 • 200
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản về học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 4 potx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cơ học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 4 potx
... điện tử theo lượng Trang 17 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử III SỰ PHÂN BỐ CỦA ĐIỆN TỬ THEO NĂNG LƯỢNG: Gọi ∆nE= số điện tử đơn vị thể tích có lượng từ E đến E+∆E Theo ... khối kim loại đến mặt phân cách, điện tử đụng vào rào Các điện tử lượng lớn U0 gọi điện tử tự Trong chương sau, ta đặt biệt ý đến điện tử Vì hầu hết khối kim loại có điện V0 tương ứng với ... nhỏ U0, điện tử di chuyển vùng nhỏ cạnh nhân hai rào tương ứng Đó điện tử buộc không tham gia vào dẫn điện kim loại Trái lại, điện tử lượng lớn U0 di chuyển từ nguyên tử qua nguyên tử khác khối...
 • 5
 • 228
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản về học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 3 potx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cơ học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 3 potx
... hiểu rõ điện tử kim loại, phân bố điện tử theo lượng, công kim loại tiếp I ĐỘ LINH ĐỘNG VÀ DẪN XUẤT: Trong chương I, hình ảnh dải lượng kim loại trình bày Theo khảo sát trên, dải lượng điện tử chiếm ... dải hóa trị có lượng thấp nhất, chỗ trắng chứa điện tử lượng cao nằm dải dẫn điện Chính điện tử điện tử nói thuộc hẳn vào nguyên tử định di chuyển tự từ nguyên tử sang nguyên tử khác Vậy kim ... Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Chương II SỰ DẪN ĐIỆN TRONG KIM LOẠI Nội dung chương ôn lại khái niệm độ linh động điện tử, dẫn suất kim loại, từ đưa phương pháp khảo sát chuyển động hạt tử lượng...
 • 5
 • 193
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản về học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 2 pps

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cơ học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 2 pps
... Na +11 Na 2- 8-1 Trang Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Si14 SILICIUM 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 Si +14 Si 2- 8-4 Ge 32 GERMANIUM 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 Ge + 32 Ge 2- 8-18-4 ... khoảng cách này, nguyên tử điện tử tầng ta phân biệt điện tử điện tử s điện tử điện tử p, khoảng cách từ đó, tác dụng nguyên tử lên mạnh Sự phân Trang Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình Linh ... mức lượng chúng trùng với mức lượng nguyên tử độc Hai phụ tầng có điện tử s điện tử p (C6=1s22s22p2) Do đó, ta không để ý đến tầng trong, ta có 2N điện tử chiếm tất 2N trạng thái s có mức lượng; ...
 • 5
 • 193
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản về học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản về cơ học nguyên lượng và cách phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng phần 1 potx
... nghịch nhỏ, dòng điện tăng theo điện phân cực, điện phân cực lớn vài volt, dòng điện gần bảo hòa (không đổi điện phân cực nghịch tăng) quang thông lớn, dòng điện thay đổi theo điện phân cực nghịch ... transistor, lượng củaq ánh sáng chiếu vào chất bán dẫn cấp lượng cho điện tử vượt dãi cấm Ngược lại điện tử từ dãi dẫn điện rớt xuống dãi hoá trị thí phát lượng E=h.f Khi phân cực thuận nối P-N, điện tử ... khối lượng m, chuyển động với vận tốc v bước sóng λ = h mv Tổng hợp tất giả thuyết môn học nguyên lượng, giải thích tượng quan sát cấp nguyên tử Phương trình môn học nguyên lượng phương trình...
 • 7
 • 189
 • 0

Hướng dẫn bản Automator tự động hoá công việc của bạn Trong Mac OS X, pps

Hướng dẫn cơ bản Automator tự động hoá công việc của bạn Trong Mac OS X, có pps
... cảnh báo Mac OS Chúng ta tạm dừng để bạn thao tác lại tất hướng dẫn Hãy làm cho quen việc tổ chức action cách hợp lí để bạn tự tạo workflow phục vụ công việc cần thiết Nếu thắc mắc, bạn post lên ... định Mac OS b Workflow Một nhiều action kết hợp thành workflow workflow hiểu chuỗi hành động cần thiết để hoàn thành công việc Khi bạn chạy workflow, action thực theo thứ tự bạn yêu cầu Bạn di ... tức phải dùng đến hành động resize Trong Automator, action chức mang tên "Scale images" Bạn nhập vào kích thước mong muốn ô To Size Các tập tin mà resize input cho hành động chép vào folder...
 • 19
 • 241
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 10 pptx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 10 pptx
... = 8.360.000 VND 3.2.2.2 .Giá trị giá trị lại a Giá trị Giá trị = Mệnh giá - Tiền chiết khấu b Giá trị lại Giá trị lại = Mệnh giá – Chi phí chiết khấu Chú ý: Giá trị giá trị lý thuyết dùng tính ... dụng giá trị lại 3.2.2.3 .Lãi suất chi phí chiết khấu Lãi suất chi phí chiết khấu xác định sở AGIO so với mệnh giá thương phiếu chiết khấu Gọi dp lãi suất chi phí chiết khấu 3.2.2.4 .Lãi suất ... x chứng từ lệ phí cố định Ví dụ: Một thương phiếu trị giá 400.000.000 VND, kỳ hạn 54 ngày chiết khấu với lãi suất 9,6%/năm Tỷ lệ hoa hồng chiết khấu 0,6% Tỷ lệ lệ phí 0,05% Xác định số tiền chiết...
 • 5
 • 221
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 9 potx

Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 9 potx
... (thường từ 10->15 ngày) 3.1.3.3 .Lãi suất chiết khấu Lãi suất chiết khấu lãi suất mà ngân hàng áp dụng để tính tiền lãi chiết khấu Lãi suất chiết khấu thấp lãi suất cho vay thông thường Hai lãi suất ... nghiệp Y mở tài khoản ngân hàng thời hạn từ ngày 01/10 đến 31/12 với điều kiện sau: 01/10 -> 30/11: Lãi suất Nợ: 9% Lãi suất Có: 8,64% 01/12 -> 31/12: Lãi suất Nợ: 9, 18% Lãi suất Có: 8 ,91 % Hoa hồng ... Tiền chiết khấu phụ thuộc vào mệnh giá thương phiếu, thời hạn chiết khấu lãi suất chiết khấu Tiền chiết khấu = Mệnh giá thương phiếu Nếu gọi: C mệnh giá thương phiếu x Thời hạn chiết khấu x Lãi...
 • 5
 • 198
 • 0

Giáo trình hướng dẫn bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 8 pot

Giáo trình hướng dẫn cơ bản giá trị của tiền tệ trong tài chính từ lãi suất và tỷ suất lợi tức phần 8 pot
... dư Nợ số dư Có Lợi tức tài khoản vãng lai: phụ thuộc vào yếu tố: lãi suất, ngày khoá sổ tài khoản, ngày giá trị Lợi tức tài khoản vãng lai tính theo phương pháp tính lãi đơn Lãi suất áp dụng cho ... có, ghi số lãi vào tài khoản đến ngày tất toán tài khoản: Nếu tổng lợi tức bên nợ > tổng lãi bên có => ghi số lãi vào bên nợ Nếu tổng lợi tức bên nợ < tổng lãi bên có => ghi số lãi vào bên có ... ghi vào lợi tức bên nợ bên có Lãi nghiệp vụ tính theo phương pháp tính lãi đơn: Trong đó: nghiệp vụ C: giá trị i: lãi suất áp dụng n: số ngày tính lãi + Tính số lãi sở cân đối hai cột lợi tức bên...
 • 5
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn cơ bản về điện tửhướng dẫn cơ bản về microsoft project 2010 extrahướng dẫn cơ bản metastocktự học giao tiếp tiếng hàn cơ bảnhướng dẫn cơ bản về lập trình pascalhướng dẫn cơ bản 3d maxtài liệu tự học ngữ pháp tiếng anh cơ bảntự học giao tiếp tiếng nga cơ bảntự học tiếng pháp giao tiếp cơ bảnsách tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bảngiáo trình tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bảndownload tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bảntự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản ebooktự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản mp3tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản pdfNhận thức tiếp thu trong quá trình thực tập tại NH TMCP CTVN – chi nhánh lê chânkhai thác các dịch vụ trên window server 2003tìm hiểu về đất nước tây ban nhabai gaing ky thuat tong hop huu coSKKN: phương pháp cắt ghép hình ở môn toán lớp 6 và lớp 7Nghiên cứu các mặt hàng tiêu dùng của công ty unilever và pg32 bài hát sinh hoạt tập thể dể hátchiến lược marketing mix công ty tnhh trà thông hồngHợp đồng quyền chọn ngoại tệ trên sàn giao dịch CMEmối quan hệ giữa các chức năng quản trị và thông tin kế toán các phương pháp nghiệp vụ cơ sở trong kế toán quản trị minh họa cụ thể thực tế tại ngân hàngTổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty TNHH DYNAPAC (hà nội)quy trình sản xuất lốp xehình học giải tích trong không gianchủ đề Tìm hiểu về alphagiải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – baselập kế hoạch kinh doanh cà phê thổ nhĩ kỳTUYỂN TẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA 11Tìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16Quản lý hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ thống nhất hà nộibáo cáo thực tập nhà máy nông dược bình dương