Ví dụ tính toán khung phẳng BTCT 2

dụ tính toán hệ khung bằng sap2000 version10.01

Ví dụ tính toán hệ khung bằng sap2000 version10.01
... báûc tỉû hoảt âäüng tu tỉìng loải hãû Hãû khung khäng gian Hãû khung phàóng màût phàóng XZ Hãû sn phàóng màût phàóng XY Hãû dn khäng gian Hãû â cho l hãû khung phàóng nãn ta chn : - Chảy chỉång ... vë Ton, m, C - Chn hãû âån vë Táún - m - oC : - Vo Menu File chn lãûnh New Model Hãû khung phàóng Chn hãû khung phàóng - Khai bạo säú táưng, säú nhëp, chiãưu cao táưng v chiãưu di nhëp : Trang ... thỉìa, báúm phêm Del (trãn bn phêm) âãø xoạ : Trang - Khai bạo cạc liãn kãút ngm : màûc âënh Sap2000, hãû khung näúi âáút bàòng liãn kãút khåïp, nãn ta phi chn cạc liãn kãút khåïp (gäúi cäú âënh)...
 • 40
 • 262
 • 1

dụ tính toán Cầu BTCT DUL mặt cắt chữ T lắp ghép (theo tiêu chuẩn 22TCN 27205)

Ví dụ tính toán Cầu BTCT DUL mặt cắt chữ T lắp ghép (theo tiêu chuẩn 22TCN 27205)
... T i m t c t L/4 Xe tai thiet ke tung y35 tung y145 tung y145 Xe truc tung yt1 tung yt2 T i m t c t 0.8 Xe tai thiet ke tung y35 tung y145 tung y145 Xe Xe truc tung yt1 tung yt2 T i m t c t gối ... 3,162Mpa I I Trong I: Mômen quán t nh m t c t t nh đổi yd : Khoảng cách t trục trung hoà đến thớ dới m t c t t nh đổi (Giả thi t lấy m t c t c t thép DƯL) Ta có m t c t chữ T sau t nh đổi nh ... theo Bảng 3.5.1.1 Tiêu chuẩn T nh t i t c dụng lên m t cầu gồm t nh t i rải TTBT m t cầu, TTBT lớp phủ, lực t p trung lancan t c dụng lên phần hẫng Đối với t nh t i, ta t nh cho m t dài m t cầu...
 • 66
 • 1,771
 • 1

dụ tính toán cầu BTCT DUL theo 22TCN27205

Ví dụ tính toán cầu BTCT DUL theo 22TCN27205
... LIỆU THAM KHẢO 338 Trang dụ tính cầu BTCT DUL theo 22TCN272-05 Phần : THIẾT KẾ CẦU BTCT DƯL TIẾT DIỆN T CĂNG TRƯỚC Trang dụ tính cầu BTCT DUL theo 22TCN272-05 CHƯƠNG SỐ LIỆU THIẾT ... 12.7 mm có: A ps = 100.1 mm fpu = 1838.16 MPa Trang dụ tính cầu BTCT DUL theo 22TCN272-05 Hình 1.1 Bố trí chung Trang dụ tính cầu BTCT DUL theo 22TCN272-05 CHƯƠNG LAN CAN - LỀ BỘ HÀNH 2.1 ... 181 Trang dụ tính cầu BTCT DUL theo 22TCN272-05 2.5 Kiểm toán trạng thái giới hạn sữ dụng .183 184 CHƯƠNG IITHIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP 3.1 Mô hình tính toán mặt cầu: ...
 • 337
 • 631
 • 0

dụ tính toán cầu btct dul mặt cắt chữ t lắp ghép theo tiêu chuẩn 22tcn 272-05

ví dụ tính toán cầu btct dul mặt cắt chữ t lắp ghép theo tiêu chuẩn 22tcn 272-05
... theo Bảng 3.5.1.1 Tiêu chuẩn T nh t i t c dụng lên m t cầu gồm t nh t i rải TTBT m t cầu, TTBT lớp phủ, lực t p trung lancan t c dụng lên phần hẫng Đối với t nh t i, ta t nh cho m t dài m t cầu ... I Trong I: Mômen quán t nh m t c t t nh đổi yd : Khoảng cách t trục trung hoà đến thớ dới m t c t t nh đổi (Giả thi t lấy m t c t c t thép DƯL) Ta có m t c t chữ T sau t nh đổi nh sau: 21,11 ... Làm t ng t m t c t nhịp T i m t c t L/2 tung y1 tung 3.48625 Mxe t i 5.73625 Mlàn 1579.269 692.106 T i m t c t L/4 T i m t c t 0.8 y2 tung y3 Xe tendom tung yt1 tung yt2 4.31375 Mxe trục Mpl...
 • 63
 • 549
 • 0

dụ tính toán kết cấu nhịp dầm BTCT trong đồ án thiết kế cầu

Ví dụ tính toán kết cấu nhịp dầm BTCT trong đồ án thiết kế cầu
... Tham kho Giỏo trỡnh cu BTCT 1.2.2 Phn tớch cõu to, xỏy dng mụ hỡnh tớnh toỏn Nhỡn chung cỏc b phn kt cu c phn tớch trờn c s tớnh toỏn kt cu Irong irng thỏi lm vic n hi Trong ml s trng hp cú th ... hi hoc võn phõn b li hiu ng lc mt s kt cu nhp ciin liờn tc , Trong Tiờu chun 22TCN 272-05 ó quy nh rừ vic phõn tớch khụng n hi dụi vi mt sụ cu kin chu nộn lm \'ic trng thỏi khụng dn hi v dc ... kộo trc ct n chn giỏ ir nh, kộo sau dựng bú cỏp chn giỏ tr ln) - Cu ng st b = 20 ^ 30crn - Sn dm BTCT D U L gii gi phi c m rng tng khỏ nng chu ct v din tớch bụ irớ neo chu lc cc b neo (tt nht...
 • 147
 • 609
 • 0

dụ tính toán Cầu BTCT DuL mặt cắt chữ T lắp ghép (theo tiêu chuẩn 22tcn 272-05)

ví dụ tính toán Cầu BTCT DuL mặt cắt chữ T lắp ghép (theo tiêu chuẩn 22tcn 272-05)
... quán t nh m t c t t nh đổi yd : Khoảng cách t trục trung hoà đến thớ dới m t c t t nh đổi (Giả thi t lấy m t c t c t thép DƯL) Ta có m t c t chữ T sau t nh đổi nh sau: 41 dụ t nh dầm T dự ... DAH m t c t gối Làm t ng t m t c t nhịp T xác định đợc Lục c t m t c t (cha t nh hệ số)-KN Bảng 6.3.2 T i m t c t L/2 Truck Xe tendom T i m t c t L/4 Truck Xe tendom tung y35 tung y145 tung ... 37 dụ t nh dầm T dự ứng lực theo 22TCN 272-01 PGS.TS Nguyễn vi t Trung yt1 tung yt2 T i m t c t 0.8 Truck Xe tendom T i m t c t gối Truck Xe tendom tung y35 tung y145 tung y145 tung yt1 tung...
 • 63
 • 488
 • 1

tính toán khung phẳng bằng phương pháp phần tử rời rạc biến thế

tính toán khung phẳng bằng phương pháp phần tử rời rạc biến thế
... moment tập trung (Hình 7) (a) Bài toán thực tế (b) Mô hình Phần tử Rời rạc Hình Bài toán dầm console chịu moment tập trung Ta chia dầm thành ba phần tử rời rạc Các phần tử có tiết diện chiều dài EI ... với phương pháp PTHH mặt số lượng công thức, khối lượng tính toán Cũng xem phương pháp PTRR trường hợp đặc biệt phương pháp PTHH hàm dạng không liên tục Tuy nhiên, phương pháp PTRR, sở mô hình phần ... đặc biệt hiệu giải toán ổn định, dao động Do tính toán đơn giản, phương pháp PTRRBT có ưu lớn thiết lập phần tử mẫu cho lớp toán khác nhau: phần tử có đầu liên kết nửa cứng, toán đàn dẻo, khảo...
 • 11
 • 601
 • 0

dụ tính toán thiết kế hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng

Ví dụ tính toán thiết kế hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng
... TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY 2.1 Thiết kế truyền xích 2.2 Thiết kế truyền bánh 10 2.3 Thiết kế trục 16 2.4 Tính toán chọn ổ 30 2.5 Thiết kế vỏ hộp ... bánh : Trình tự tính toán thiết kế truyền bánh Chọn thép 40 Cr đựơc cải thiện Theo bảng 6.1 [1] ta chọn độ rắn trung bình: Bánh dẫn: HB1 = 300 HB Bánh bò dẫn: HB2 = 200 HB - Tính toán thiết kế: ... 350.1 = 200 MPa 1, 75 Vì hộp giảm tốc bôi trơn tốt (hộp giảm tốt kín), ta tính toán thiết kế theo độ bền tiếp xúc Theo bảng 6.15 [3] ta chọn ψba = 0,315 bánh nằm đối xứng ổ trục Khi đó: ψ bd = ψ...
 • 33
 • 2,440
 • 15

Lý thuyết tính toán khung phẳng

Lý thuyết tính toán khung phẳng
... phủ gạc lãn dáưm khung âang xẹt 3.1.2 Ti trng táûp trung tải nụt khung : Gäưm trng lỉåüng cäüt trãn nụt + ti trng tỉåìng phảm vi 30o + ti trng dáưm phủ truưn vo nụt VD : Xẹt khung trủc D1 D2 ... táûp trung truưn vo nụt DK1 (Khung trủc 2) + Dáưm D2 tạc dủng vo nụt : Khi dáưm xem cäüt l gäúi âåỵ Þ khung cáưn âỉa lỉûc dáưm tạc dủng lãn gäúi âåỵ l lỉûc táûp trung vo khung Lỉûc ny cọ thãø xem ... 31 b lo £ 120; r = r J F Våïi: lo : chiãưu di toạn ca cäüt + Nh khung nhëp : lo = H (H : chiãưu di hçnh hc ca cäüt táưng) + Nh khung nhiãưu nhëp lo = 0,7H N : l lỉûc dc cäüt, chỉa cọ säú liãûu...
 • 7
 • 1,303
 • 50

Tài liệu dụ tính toán hệ dầm liên tục bằng phần mềm Sap2000 pdf

Tài liệu Ví dụ tính toán hệ dầm liên tục bằng phần mềm Sap2000 pdf
... Trọng lượng riêng w Cường độ chịu kéo cốt thép Mơdun đàn hồi Cường độ chịu cắt cơt thép E Hệ số Poisson µ Hệ số giãn nỡ nhiệt α Mơdun đàn hồi trược G * Khäúi lỉåüng riãng : chè dng bi toạn dao âäüng ... µ, nãúu dng Sap2000 âãø cäút thẹp thç phi nháûp f’c; fy; fys; Hãû dng: Bã täng M.250# cọ : E = 2.650.000 T/m2; µ = 0,2 f’c = 2244.0 T/m2; Cäút thẹp AII cọ: fy = fys = 3176.47 T/m2 Do Sap2000 toạn ... Table ( ) âãø tråí vãư mn hçnh Sap2000 kãút qu sang Excel Chn Done ( Thiãút kãú cäút thẹp : Trang 11 ) âãø xút - Chn tiãu chøn thiãút kãú: â trçnh by åí pháưn trỉåïc, Sap2000 cäút thẹp theo cạc tiãu...
 • 14
 • 1,235
 • 18

Tài liệu DỤ TÍNH TOÁN HỆ DẦM LIÊN TỤC BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP2000 pptx

Tài liệu VÍ DỤ TÍNH TOÁN HỆ DẦM LIÊN TỤC BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP2000 pptx
... Khởi động chương trình Sap2000 - Chọn hệ đơn vị kN - m - oC : - Vào Menu File  chọn lệnh New Model Dầm liên tục Chọn hệ dầm liên tục - Khai báo số nhịp dầm chiều dài nhịp : Lúc ban đầu dầm có chiều ... Analysis Option… Trang 16 Hệ dầm xem hệ khung phẳng (kết cấu chịu uốn mặt phẳng XZ) nên ta chọn Vào menu Analyze  Run Analysis bấm Chọn Sau chạy chương trình tính Sap khoá số liệu (biểu tượng khoá ... hoàn thành Hệ có dạng : Như tạo xong sơ đồ tính theo yêu cầu Khai báo thuộc tính hệ : - Khai báo đặc trưng vật liệu: vào menu Define  Materials Ở tĩnh tải kể đến trọng lượng thân dầm nên xác...
 • 22
 • 726
 • 3

Bài tập ứng dụng SAP - hướng dẫn tính toán khung phẳng pot

Bài tập ứng dụng SAP - hướng dẫn tính toán khung phẳng pot
... DELX =-1 DELY=0 DELZ=0  OK Hiệu chỉnh lại đườn g lưới Define  Coordinate/System Grid… GLOBAL  Modify/ Show Sytem… Sửa : X1 = -6 thành -7 X2 = -2 thành -3 X3 = thành X4 = thành Và Z1 = thành -1 .5 ... delete từ bàn phím GVC ThS Bùi Văn Chúng Thực hành SAP 2000 V9.03 Bài 2.3 Khung có kích thước tập 2.2 , khung chòu trường hợp tải trọng Yêu cầu tính cho trường hợp tải trọng tổ hợp nội lực, vẽ ... (giải phóng moment lực cắt) GVC ThS Bùi Văn Chúng Thực hành SAP 2000 V9.03 BÀI 2.5: giải nội lực cho khung hình vẽ, chịu tải trọng thẳng ứng chuyển vị thẳng 3600 D 20X5 D 20X 40 500 500 1800 D 20...
 • 16
 • 965
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: các ví dụ tính toán dầm cầu chữ i t supert bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22tcn 272052 5 2 một ví dụ tính toán giá trò của xmặt bằng vị trí và sơ đồ tính toán khung k2 trục 2ví dụ tính toán hệ dầm liên tụcví dụ tính toán ổn địnhví dụ tính toán ván khuôn khi thi côngví dụ tính toán cầu bê tông cốt thépcác ví dụ tính toán cầu bê tông cốt thépví dụ tính toán cầu dầm thép liên hợpvi du tinh toan be aerotanklý thuyết tính toán khung phẳngví dụ tính toán thiết kế cầu bê tông cốt thép thườngví dụ tính toán cầu dầm giản đơnvi dụ tinh toán bản mat cầuví dụ tính toán cường độ nền đấtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học