Ứng dụng mạng mờ nơron và giải thuật ABC xác định mối quan hệ thực nghiệm giữa chế độ cắt và thông số đầu ra

xây dựng mối quan hệ thực nghiệm giữa cá chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xi măng đất phục vụ tính toán xử lý nền đất yếu

xây dựng mối quan hệ thực nghiệm giữa cá chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xi măng đất phục vụ tính toán xử lý nền đất yếu
... sĩ: Hệ đào tạo : Chính quy Thời gian từ 9/2009 đến 5/2010 Nơi học : Trường Đại học Thủy lợi Hà nội Ngành học: Xây dựng Công trình thuỷ Tên luận văn: Xây dựng mối quan hệ thực nghiệm tiêu vật ... Công trình thuỷ Tên luận văn: Xây dựng mối quan hệ thực nghiệm tiêu vật liệu Ximăng đất phục vụ tính toán xử đất yếu Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng TS Phan Trường Giang Ngày nơi ... ca hm lng xi mng 40 Sét Bangkok Thời gian ninh kết tuần 12 16 24 Chỉ số phát triển cường độ (SDI) 30 20 Đất không xử 10 Thí nghiệm nén không nở hông 0 10 20 30 40 50 Hàm lượng xi măng: % Hỡnh...
 • 127
 • 566
 • 1

Ứng dụng các hình tài chính trong việc xác định tỷ suất chiết khấu cho các doanh nghiệp

Ứng dụng các mô hình tài chính trong việc xác định tỷ suất chiết khấu cho các doanh nghiệp
... t vĩ mà ñưa cho d báo v t su t sinh l i c a s ñ u tư Ta có lo i hình nhân t ñó (1) hình m t nhân t ; (2) hình ña nhân t + hình m t nhân t xem m t hình ñơn gi n nh t, hình ... ng kinh t , Nh n xét v hình APM + Ưu ñi m hình APM s phát tri n lên t hình CAPM, hình APM có nh ng gi ñ nh hình CAPM, hình APM ñ t ñư c hi u qu t t hình CAPM ñã ño lư ng s ... th xác ñ nh s d ng hình CAPM Nh n xét v hình CAPM - Ưu ñi m + CAPM ñư c coi hình ñơn gi n nh t hình nh m xác ñ nh t su t chi t kh u doanh nghi p + S li u thông tin ñ u vào hình...
 • 91
 • 472
 • 1

Ứng dụng các hình tài chính trong việc xác định tỷ suất chiết khấu cho các doanh nghiệp.

Ứng dụng các mô hình tài chính trong việc xác định tỷ suất chiết khấu cho các doanh nghiệp.
... t vĩ mà ñưa cho d báo v t su t sinh l i c a s ñ u tư Ta có lo i hình nhân t ñó (1) hình m t nhân t ; (2) hình ña nhân t + hình m t nhân t xem m t hình ñơn gi n nh t, hình ... ng kinh t , Nh n xét v hình APM + Ưu ñi m hình APM s phát tri n lên t hình CAPM, hình APM có nh ng gi ñ nh hình CAPM, hình APM ñ t ñư c hi u qu t t hình CAPM ñã ño lư ng s ... th xác ñ nh s d ng hình CAPM Nh n xét v hình CAPM - Ưu ñi m + CAPM ñư c coi hình ñơn gi n nh t hình nh m xác ñ nh t su t chi t kh u doanh nghi p + S li u thông tin ñ u vào hình...
 • 91
 • 352
 • 1

Ứng dụng các hình tài chính trong việc xác định tỷ suất chiêt khấu cho các doanh nghiep

Ứng dụng các mô hình tài chính trong việc xác định tỷ suất chiêt khấu cho các doanh nghiep
... t vĩ mà ñưa cho d báo v t su t sinh l i c a s ñ u tư Ta có lo i hình nhân t ñó (1) hình m t nhân t ; (2) hình ña nhân t + hình m t nhân t xem m t hình ñơn gi n nh t, hình ... ng kinh t , Nh n xét v hình APM + Ưu ñi m hình APM s phát tri n lên t hình CAPM, hình APM có nh ng gi ñ nh hình CAPM, hình APM ñ t ñư c hi u qu t t hình CAPM ñã ño lư ng s ... th xác ñ nh s d ng hình CAPM Nh n xét v hình CAPM - Ưu ñi m + CAPM ñư c coi hình ñơn gi n nh t hình nh m xác ñ nh t su t chi t kh u doanh nghi p + S li u thông tin ñ u vào hình...
 • 91
 • 393
 • 1

Các phương pháp xác định mối quan hệ đa nhãn ứng dụng trong phân lớp đa nhãn tiếng việt luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Các phương pháp xác định mối quan hệ đa nhãn và ứng dụng trong phân lớp đa nhãn tiếng việt luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... CÔNG NGHỆ ĐỖ THỊ NƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ ĐA NHÃN VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LỚP ĐA NHÃN TIẾNG VIỆT Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Hệ Thống Thông Tin Mã số: 604 8010 4 LUẬN ... lớp đa nhãn văn tiếng Việt 27 CHƯƠNG MÔ HÌNH PHÂN LỚP ĐA NHÃN CHO VĂN BẢN TIẾNG VIỆT SỬ DỤNG MỐI QUAN HỆ CÁC NHÃN 3.1 Mô tả phương pháp Luận văn đề xuất giải pháp phân lớp đa nhãn văn tiếng Việt ... tận dụng mối quan hệ nhãn phân lớp đa nhãn Chương tiếp theo, luận văn giới thiệu phương pháp xác định độ gần nhãn, số phương pháp phân lớp đa đề xuất cho việc tích hợp độ gần nhãn vào phương pháp...
 • 55
 • 191
 • 4

Đề tài: Xác định mối quan hệ giữa một số thông số đánh giá chất lượng nước mặt mức độ đa dạng động vật phù du ở hồ Bẩy Mẫu

Đề tài: Xác định mối quan hệ giữa một số thông số đánh giá chất lượng nước mặt và mức độ đa dạng động vật phù du ở hồ Bẩy Mẫu
... trường nước mặt tương lai lâu dài Xác định mối quan hệ số thông số đánh giá chất lượng nước mặt mức độ đa dạng động vật phù du hồ Bẩy Mẫu ” Mục đích nghiên cứu  Đánh giá chất lượng nước hồ Bẩy Mẫu ... Mẫu thông qua số thông số thuỷ hoá  Xác định loại động vật phù du mức độ đa dạng chúng hồ số lượng thành phần loài  Xác định mối quan hệ tính đa dạng số lượng thành phần loài động vật phù du ... nước hồ Bẩy Mẫu qua số thông số thủy hóa  Số lượng thành phần loài động vật phù du hồ Bẩy Mẫu Mối quan hệ thông số thủy hóa thông số động vật phù du hồ Bẩy Mẫu Lấy mẫu Hình Sơ đồ điểm lấy mẫu...
 • 40
 • 528
 • 6

NHẬN DIỆN XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA HAI CÁ THỂ QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG DẤU PHÂN TỬ DNA doc

NHẬN DIỆN VÀ XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA HAI CÁ THỂ QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG HỘT ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG DẤU PHÂN TỬ DNA doc
... * Mối quan hệ di truyền Mối quan hệ di truyền hai quýt Đường không hột quýt đường hột phân tích theo giản đồ nhánh (Hình 9) 0,87 0,92 Hình 9: Giản đồ nhánh hai quýt Đường không hột quýt Đường ... để nhận di n dòng quýt Đường không hột phát ĐBSCL Mồi SO15 A13 phân biệt hai quýt Đường không hột với quýt Đường hột Trong đó, mồi SN06 SN20 phân biệt hai quýt Đường không hột với với quýt Đường ... thấy thể quýt Đường không hột giống không khác biệt với quýt Đường hột Bằng kỹ thuật RAPD, ghi nhận có sai khác phổ băng DNA quýt Đường không hột với với quýt Đường hột Đây dấu phân tử...
 • 11
 • 387
 • 0

Xác định mối quan hệ giữa các thông số động lực học của hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm của máng xi măng lưới thép (tóm tắt)

Xác định mối quan hệ giữa các thông số động lực học của hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm của máng xi măng lưới thép (tóm tắt)
... thực, mục tiêu quan trọng để phát triển Việt Nam giai đoạn Vì đề tài luận án: Xác định mối quan hệ thông số động lực học hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm máng xi măng lưới thép hướng nghiên ... hưởng thông số động học, động lực học tới độ bền độ chống thấm XMLT Đề xuất quy trình thiết kế máy rung thí nghiệm Thiết kế, chế tạo máy rung phương cỡ nhỏ tiến hành đo, so sánh thông số máy ... độ chống thấm b tông: Bê tông cần có khả chống thấm thấm làm giảm tuổi thọ độ bền công trình Độ chống thấm bê tông phụ thuộc độ r ng xác định thông qua kết đo đạc thí nghiệm Rung đầm chặt làm...
 • 27
 • 230
 • 0

Xác định mối quan hệ giữa các thông số động lực học của hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm của máng xi măng lưới thép

Xác định mối quan hệ giữa các thông số động lực học của hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm của máng xi măng lưới thép
... HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CƠ HỌC TRƯƠNG QUỐC BÌNH XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA HỆ RUNG LÀM TĂNG ĐỘ BỀN ĐỘ CHỐNG THẨM CỦA MÁNG XI MĂNG LƯỚI THÉP Chuyên ... hƣởng định đến đầm lèn chặt vữa Vì lý phân tích nên luận án này, tác giả giới hạn đề tài nghiên cứu Xác định mối quan hệ thông số động lực học hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm máng xi măng ... 2.3 Chọn sơ số thông số máy rung 55 Xác định thông số ản cấu gây rung, hệ thống lò xo 57 Xác ịnh thông số iên độ, vận tốc, gia tốc theo phương ngang OX 60 Xác định thông số iên độ, vận tốc,...
 • 140
 • 205
 • 0

xác định mối quan hệ giữa các thông số động lực học của hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm của máng xi măng lưới thép (tóm tắt)

xác định mối quan hệ giữa các thông số động lực học của hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm của máng xi măng lưới thép (tóm tắt)
... thực, mục tiêu quan trọng để phát triển Việt Nam giai đoạn Vì đề tài luận án: Xác định mối quan hệ thông số động lực học hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm máng xi măng lưới thép hướng nghiên ... hưởng thông số động học, động lực học tới độ bền độ chống thấm XMLT Đề xuất quy trình thiết kế máy rung thí nghiệm Thiết kế, chế tạo máy rung phương cỡ nhỏ tiến hành đo, so sánh thông số máy ... độ chống thấm b tông: Bê tông cần có khả chống thấm thấm làm giảm tuổi thọ độ bền công trình Độ chống thấm bê tông phụ thuộc độ r ng xác định thông qua kết đo đạc thí nghiệm Rung đầm chặt làm...
 • 27
 • 134
 • 0

Nghiên cứu, xác định mối quan hệ giữa kiểu gene Halothane chất lượng tinh dịch một số lợn đực giống nuôi tại Thái Nguyên

Nghiên cứu, xác định mối quan hệ giữa kiểu gene Halothane và chất lượng tinh dịch một số lợn đực giống nuôi tại Thái Nguyên
... hưởng kiểu gene Halothane tới chất lượng tinh dịch lợn đực thí nghiệm thuộc giống Thí nghiệm – Đánh giá ảnh hưởng nhân tố giống đến chất lượng tinh dịch lợn: sử dụng tinh dịch 18 lợn đực giống ... Xác định ảnh hưởng kiểu gene Halothane tới chất lượng tinh dịch lợn đực giống từ xác định tương quan tổng hợp hai yếu tố giống kiểu gene Halothane tới chất lượng tinh dịch 1.3 Yêu cầu - Sau xử ... hưởng đến chất lượng tinh dịch tinh trùng lợn 2.4.1 Giống Các giống khác có phẩm chất tinh dịch khác Lợn đực nội có phẩm chất tinh dịch thấp nhiều so với giống lợn ngoại Các giống lợn nội như:...
 • 63
 • 272
 • 0

Chuẩn hóa xác định mối quan hệ giữa các cụm từ, tìm lấy thông tin liên quan đến cụm từ

Chuẩn hóa và xác định mối quan hệ giữa các cụm từ, tìm và lấy thông tin liên quan đến cụm từ
... toán 2.3.1 Chọn cụm từ Mối quan hệ chủ đề cụm từ: Mục trình bày mối quan hệ mật thiết chủ đề cụm từ, có ý nghĩa quan trọng trình xây dựng thuật toán tìm kiếm trích rút thông tin tạo báo cáo phi ... mà cụm từ xuất nhiều Sau ta truy cập trích rút đoạn văn Website phục vụ cho việc xây dựng báo cáo phi cấu trúc Việc làm ta tìm hiểu giải toán Chuẩn hóa xác định mối quan hệ cụm từ, tìm lấy thông ... đề cụm từ quan hệ mật thiết với chủ đề đưa để tìm kiếm tổng hợp thông tin cần phải có cụm từ tìm kiếm cho Nếu lựa chọn cụm từ tìm kiếm bao hàm không phù hợp (đồng nghĩa với việc số từ cụm từ...
 • 72
 • 236
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định mối quan hệ huyết thống

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định mối quan hệ huyết thống
... luận mối quan hệ huyết thống hai ngƣời Chúng muốn xác định mối quan hệ cụ thể hai ngƣời Ở đây, đƣa hai giả thuyết [2]: Hp: hai ngƣời có mối quan hệ sinh học (mối quan hệ sinh học mối quan hệ huyết ... thật có quan hệ huyết thống (khi LR mối quan hệ xét với X, Y cao, hay xác suất mối quan hệ X, Y cao), số LR cho tất mối quan hệ cao Tuy nhiên, xác suất cao mối quan hệ X, Y thể mối quan hệ thật ... X, Y có mối quan hệ huyết thống đó, tất xác suất đƣợc tính cho mối quan hệ khác cao Tuy nhiên, xác suất cao thể xác mối quan hệ huyết thống X, Y Ở đây, X Y có xác suất mối 46 quan hệ cha 99.9999%...
 • 51
 • 370
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: pháp luật của wto về xác định mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá và thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩupháp luật của hoa kỳ về xác định mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá và thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa của hoa kỳpháp luật của eu về xác định mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá và thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa của eunhững bằng chứng trên có ý nghĩa gì trong việc xác định mối quan hệ họ hàng giữa loài người và những loài kháccach ve bieu do noi luc va xac dinh moi quan he gia cac thanhhệ số k được xác định theo quan hệ tỷ lệ giữa giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế với gía đất do ubnd cấp tỉnh quy địnhxác định mối quan hệ và thuộc tínhthuc trang phap luat quy dinh moi quan he phap ly giua nha nuoc va dnddbước 3 xác định mối quan hẹ và thuộc tính của nóbước 2 xác định mối quan hệ và phân rã biểu đồ use case4 12 mối quan hệ ảnh hưởng giữa các độ đo và các chỉ số chất lượngphân tích điểm hòa vốn xác lập mối quan hệ tối ưu giữa chi phí doanh thu sản lượng và giá bánhoạt động 1 mối quan hệ thức ăn giữa động vật và thực vật1994 kiểm định mối quan hệ dài hạn giữa cán cân thương mại và tỷ giá thựcứng dụng trong mô phỏng và nhận dạngCV so 525 va QD so 522Bao cao ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo 20072012CV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTCông bo thông tin so 449 CBTT-TMT ngày 27 6 2012BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.13 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt SHI%2c PGS v%c3%a0 BVHGiay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienBCKQGD co phieu TMT so 132 Cty TNHH quan ly quy SSI (SSIAM)TB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMTSonHa CorporationBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.10.29 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt HBC%2c ITD v%c3%a0 HNMSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationSonHa Corporation20170522 BSC Vietnam Company Update VN CTG ICB835520170425 BSC Vietnam Company Update VN PPCBC ket qua GD CP TMT so 93 SSIAMTB so 139 giao dich cp TMT cua SSIAMTB giao dich cp TMT cua ong Dang Quang Vinh Tong GDTB giao dich cp TMT cua ong Pham Van Hong Uy vien HDQT