Nghiên cứu cải tiến thuật toán giải mã lặp LDPC và ứng dụng trong hệ thống thông tin trải phổ nhảy tần

Nghiên cứu, cải tiến phương pháp mở rộng câu hỏi tích hợp vào hệ thống tìm kiếm thực thể tiếng Việt

Nghiên cứu, cải tiến phương pháp mở rộng câu hỏi và tích hợp vào hệ thống tìm kiếm thực thể tiếng Việt
... mở rộng truy vấn vào hệ thống tìm kiếm tiếng việt o Thực tìm kiếm sử dụng hệ thống tìm kiếm tiếng Việt Google với đầu vào câu truy vấn mở rộng Để đánh giá hiệu phương pháp, thực lựa chọn khái ... thống tìm kiếm thực thể áp dụng cho tiếng Việt Từ nghiên cứu liên quan nêu mục trên, luận văn đưa mô hình cho Hệ thống tìm kiếm tiếng Việt, Module xử lý truy vấn đầu vào áp dụng phương pháp Mở ... văn cho toàn Mở rộng truy vấn việc áp dụng mô hình vào hệ thống tìm kiếm tiếng Việt, từ đưa số đánh giá, nhận xét kết đạt 9 Chƣơng Bài toán Mở rộng truy vấn hệ thống tìm kiếm Tìm kiếm thông tin...
 • 50
 • 160
 • 0

Nghiên cứu một số thuật toán xếp chồng bản đồ ứng dụng

Nghiên cứu một số thuật toán xếp chồng bản đồ và ứng dụng
... Các thuật toán hỗ trợ xây dựng chức xếp chồng đồ GIS Trình bày khái quát thao thác xếp chồng đồ, vai trò ứng dụng xếp chồng đồ GIS; phép toán ứng dụng xếp chồng đồ; thuật toán xếp chồng đồ Chương ... thao tác phức tạp xếp chồng đồ Nội dung luận văn tập trung chủ yếu vào nghiên cứu thuật toán hỗ trợ xây dựng chức xây dựng đồ, sau nghiên cứu khả ứng dụng GIS thực xếp chồng đồ véctơ thử nghiệm ... 57 3.3.1 Một số ứng dụng xếp chồng đồ áp dụng công tác quản lý địa phương……………………………………………………… ….57 3.3.2 Thử nghiệm xếp chồng đồ toán quy hoạch, thu hồi đất… 57 3.3.2.1 Phân tích toán ……………………………………………...
 • 77
 • 121
 • 2

Nghiên cứu kiểm soát truy cập dựa trên phân vai ứng dụng vào hệ thống quản lý nhân hộ khẩu việt nam luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Nghiên cứu kiểm soát truy cập dựa trên phân vai và ứng dụng vào hệ thống quản lý nhân hộ khẩu việt nam  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN ĐÌNH TUẤN NGHIÊN CỨU KIỂM SOÁT TRUY CẬP DỰA TRÊN PHÂN VAI ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN HỘ KHẨU VIỆT NAM Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Hệ thống thông tin ... ỨNG DỤNG RBAC VÀO QUẢN LÝ NHÂN HỘ KHẨU VIỆT NAM 41 3.1 Đặc điểm phân hệ liệu hệ thống quản nhân hộ 42 3.2 Đánh giá chung kiểm soát truy cập chế phân quyền phân hệ liệu nhân hộ ... nhân hộ Việt nam nghiên cứu nhằm phân tích ưu điểm khó khăn gặp phải ứng dụng chế phân quyền vào kiểm soát truy cập phân hệ liệu nhân hộ khâu Việt Nam Mục đích nghiên cứu Kiểm soát truy cập...
 • 84
 • 167
 • 1

nghiên cứu đề xuất định hướng công nghệ pháp triển ứng dụng các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu

nghiên cứu đề xuất định hướng công nghệ pháp triển và ứng dụng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu
... Ph n I I.1 THÔNG TIN VÀ QU N LÝ THÔNG TIN Ngu!n l c thông tin Theo cách hi u chung, ngu n l c thông tin c a m t t ch c bao g m kh!i l ng d li u, thông tin, tri th c công c x$ lý thông tin có th ... I.4 THÔNG TIN VÀ QU N LÝ THÔNG TIN 11 Ngu n l c thông tin .11 T m quan tr ng c a qu n lý thông tin 11 N i dung qu n lý ngu n l c thông tin 12 H th ng thông tin ... nh Qu n lý công ngh l u tr , x$ lý thông tin Qu n lý chu n d li u, chu n thông tin c ch trao gi a h th!ng thông tin Qu n lý cách th c khai thác thông tin I.4 I.4.1 H th$ng thông tin Các khái ni...
 • 94
 • 67
 • 0

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu, cài đặt thuật toán mật elgaman

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu, cài đặt thuật toán mật mã elgaman
... tạo thiết bị tính toán đắc tiền Độ an toàn hệ mật cần đảm bảo bí mật thuật toán mà bí mật khóa 16 Bản đọc có khóa mật Hệ mật phải vững tội phạm biết số lượng đủ lớn rõ tương ứng Khi thay ... dụng mật mã, công việc công hệ mật để tìm khóa K, thông tin gửi gọi thám (cryptanalysis) Thám công việc tìm cách phá vỡ thuật toán mật nhằm thu thông tin bí mật khóa Xây dựng hệ mật an ... mật K, với giá trị K khác ta thu khác Tính an toàn hệ mật phụ thuộc vào hai yếu tố: Thuật toán phải đủ mạnh để giải văn đơn dựa vào mã, tính an toàn khóa, an toàn thuật toán, tức biết mã...
 • 68
 • 565
 • 0

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH CHUỖI LAI ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP

NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH CHUỖI LAI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN ĐỘT NHẬP
... NGH BU CHNH VIN THễNG - NGUYN TH BCH NGC NGHIấN CU THUT TON I SNH CHUI LAI V NG DNG TRONG PHT HIN T NHP Chuyờn ngnh: H thng thụng tin Mó s: 60.48.01.04 LUN VN THC S K THUT NGI ... cu thut toỏn i sỏnh chui lai l s kt hp ca hai thut toỏn i sỏnh chui Horspool [5] v Karp-Rabin [8] vi mc tiờu tng tc i sỏnh chui ti "Nghiờn cu thut toỏn i sỏnh chui lai v ng dng phỏt hin t nhp ... nng vt tri so vi thut toỏn i sỏnh chui lai c s ng ý ca thy hng dn, tỏc gi ó s dng thut toỏn i sỏnh chui a mu Aho-Corasick thay cho thut toỏn i sỏnh chui lai ci t th nghim lun Lun bao gm chng...
 • 72
 • 1,591
 • 8

Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng cháy từ ảnh vệ tinh ứng dụng trong hệ thống thông tin cháy rừng

Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng cháy từ ảnh vệ tinh và ứng dụng trong hệ thống thông tin cháy rừng
... giải cao Xuất phát từ vấn đề trên, toán Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng/ cháy từ ảnh vệ tinh ứng dụng hệ thống thông tin cháy rừng thực với mục tiêu khả ứng dụng ảnh vệ tinh tạo sở ... HỌC CÔNG NGHỆ ĐỖ GIA HIẾU NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN TRÍCH XUẤT ĐIỂM NÓNG/CHÁY TỪ ẢNH VỆ TINH ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN CHÁY RỪNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần ... 17 Chương THUẬT TOÁN TRÍCH XUẤT ĐIỂM NÓNG CHÁY TỪ ẢNH VỆ TINH MODIS 2.1 VỆ TINH ẢNH VỆ TINH MODIS Vệ tinh MODIS: MODIS thiết bị đo đạc vệ tinh Terra (EOS AM) Aqua (EOS PM) Vệ tinh Terra phóng...
 • 76
 • 256
 • 1

Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng cháy từ ảnh vệ tinh ứng dụng trong hệ thống thông tin cháy rừng

Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng cháy từ ảnh vệ tinh và ứng dụng trong hệ thống thông tin cháy rừng
... giải cao Xuất phát từ vấn đề trên, toán Nghiên cứu thuật toán trích xuất điểm nóng/ cháy từ ảnh vệ tinh ứng dụng hệ thống thông tin cháy rừng thực với mục tiêu khả ứng dụng ảnh vệ tinh tạo sở ... HỌC CÔNG NGHỆ ĐỖ GIA HIẾU NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN TRÍCH XUẤT ĐIỂM NÓNG/CHÁY TỪ ẢNH VỆ TINH ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN CHÁY RỪNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần ... VIỄN THÁM VÀ NHỮNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CHÁY RỪNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Chƣơng 2: THUẬT TOÁN TRÍCH XUẤT ĐIỂM NÓNG CHÁY TỪ ẢNH VỆ TINH MODIS Chƣơng 3: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN CHÁY RỪNG DỰA...
 • 17
 • 181
 • 0

nghiên cứu nghiệp vụ kế toán tài sản cố đinh ứng dụng xây dựng chương trình quản lý TSCĐ

nghiên cứu nghiệp vụ kế toán tài sản cố đinh và ứng dụng xây dựng chương trình quản lý TSCĐ
... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1.1 Khái niệm, đặc điểm tài sản cố định, nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 1.1.1 Các khái niệm tài sản cố định Tài sản: Là nguồn lực mà doanh nghiệp ... thu, chi tiền, quản két bạc công ty Sơ đồ máy quản phòng kế toán- thống kê Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán tổng hợp Thống kê tổng hợp Kế toán TSCĐ Kế toán lươngBHXH Kế toán NVL Các ... hợp đồng  Tài sản cố định thuê hoạt động: Là tài sản mà doanh nghiệp thuê thuê tài 1.3 Kết cấu tài sản cố định  Khái niệm: Kết cấu tài sản cố định tỷ trọng nguyên giá loại tài sản cố định so...
 • 37
 • 215
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " BÀI TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP LỊCH THI CHO HỌC CHẾ TÍN CHỈ" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thuyết đồ thị ứng dụng Nêu chi tiết toán màu thuật toán màu đồ thị Phân tích yêu cầu toán lập lịch thi cho học chế tín chỉ, thi t kế sở liệu, áp dụng giải thuật ô màu cổ điển để xây dựng ... HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(35).2009 string ngaythi = lstDate[i]; for (int iCathi = 0; iCathi < numOfCaThi; iCathi++) CS.clsCaThi CS.clsPhongThi } Thi t kế xây dựng phần mềm xếp lịch thi cho học chế tín ... ca thi ngày cho trước + dsLichThi: danh sách lịch thi tương ứng với thông tin ngày thi với ca thi tổ chức thi phòng thi tương ứng với môn thi số lượng thí sinh dự thi 86 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG...
 • 6
 • 429
 • 3

Nghiên cứu ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ ứng dụng vào việc xây dựng hệ mờ tối ưu dựa trên luật

Nghiên cứu ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ và ứng dụng vào việc xây dựng hệ mờ tối ưu dựa trên luật
... đề thiết kế ngôn ngữ sử dụng LRBS cho tập liệu, tập mờ dạng biểu diễn ngữ nghĩa tính toán từ xây dựng dựa ngữ nghĩa định lượng từ Vì vậy, việc điều chỉnh ngữ nghĩa tính toán từ ngôn ngữ cho phù ... ngữ, biến mà giá trị từ ngôn ngữ, ngữ nghĩa từ biểu diễn tập mờ Vì vậy, từ biến ngôn ngữ vốn không tính toán trở thành đối tượng toán học hoàn toàn tính toán Dựa lý thuyết tập mờ, hệ mờ dựa luật ... chế nghiên cứu đề xuất: 1) Phát triển thuật toán xây dựng LRBS giải toán phân lớp, toán hồi quy ngữ nghĩa tính toán từ ngôn ngữ xác định dựa ĐSGT mục tiêu tính giải nghĩa LRBS định nghĩa dựa...
 • 131
 • 77
 • 0

Nghiên cứu ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ ứng dụng vào việc xây dựng hệ mờ tối ưu dựa trên luật (TT)

Nghiên cứu ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ và ứng dụng vào việc xây dựng hệ mờ tối ưu dựa trên luật (TT)
... định ngữ nghĩa tính toán từ từ ngữ nghĩa vốn có nó, dẫn đến việc gán ngữ nghĩa tính toán biểu diễn tập mờ cho nhãn ngôn ngữ ràng buộc tính giải nghĩa FRBS dựa trực quan người thiết kế Do tính ... Tuy nhiên, ngữ nghĩa tính toán từ không bảo toàn tính khái quát tính đặc tả cần tiếp tục nghiên cứu phát triển thuật toán tốt nghiên cứu ứng dụng ĐSGT vào giải toán nhằm chứng minh tính hiệu phương ... Sinh tập luật mờ ứng cử - Tìm kiếm hệ luật mờ tối ưu S từ tập luật mờ ứng cử Trong chương đề xuất thuật toán goi OPHA-SGERD gồm hai pha: - Pha thiết kế tập từ ngôn ngữ sử dụng LRRB việc phát...
 • 27
 • 99
 • 0

Nghiên cứu ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ ứng dụng vào việc xây dựng hệ mờ tối ưu dựa trên luật tt

Nghiên cứu ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ và ứng dụng vào việc xây dựng hệ mờ tối ưu dựa trên luật tt
... định ngữ nghĩa tính toán từ từ ngữ nghĩa vốn có nó, dẫn đến việc gán ngữ nghĩa tính toán biểu diễn tập mờ cho nhãn ngôn ngữ ràng buộc tính giải nghĩa FRBS dựa trực quan người thiết kế Do tính ... Tuy nhiên, ngữ nghĩa tính toán từ không bảo toàn tính khái quát tính đặc tả cần tiếp tục nghiên cứu phát triển thuật toán tốt nghiên cứu ứng dụng ĐSGT vào giải toán nhằm chứng minh tính hiệu phương ... Sinh tập luật mờ ứng cử - Tìm kiếm hệ luật mờ tối ưu S từ tập luật mờ ứng cử Trong chương đề xuất thuật toán goi OPHA-SGERD gồm hai pha: - Pha thiết kế tập từ ngôn ngữ sử dụng LRRB việc phát...
 • 27
 • 97
 • 0

042_Nghiên cứu kỹ thuật khai phá dữ liệu ứng dụng trong hệ thống bán sách

042_Nghiên cứu kỹ thuật khai phá dữ liệu và ứng dụng trong hệ thống bán sách
... - Áp dụng công nghệ việc cài đặt hệ thống, sử dụng ASP.NET tích hợp VS.NET 2005 hệ quản trị sở liệu MSSQL Server 2005 Để hệ thống đưa hệ thống vào vận hành thực thực tế cần ... công sức nghiên cứu kiểm thử, hoàn thiện giải pháp xây dựng phần mềm hoàn chỉnh Hướng phát triển: - Bổ sung hoàn thiện dịch vụ để khai thác hệ thống - Cần kiểm định với lượng liệu chương trình ... tục phát triển đề tài thời gian tới Một lần xin chân thành cảm ơn Công ty Công nghệ Tin học Tinh Vân tạo điều kiện cho phát triển đề tài Cảm ơn thầy cô giáo môn Công Nghệ Phần Mềm môn Các Hệ Thống...
 • 2
 • 586
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bộ khuếch đại quang và ứng dụng trong hệ thống thôngtin quang wdmthiết kế bộ điều chế và giải điều chế 16qam và ứng dụng vào hệ thống coofdmnghiên cứu kỹ thuật mc cdma và ứng dụng vào mạng thông tin di động 4gnghiên cứu tính toán song song và ứng dụng vào hệ thống tính cước data 3gmô tả quá trình cài đặt thuật toán điều khiển trên matlab simulink để điều khiển hệ thống con lắc ngược quay kri pp300công cụ chủ đề hiển thị luận văn thuật toán khai phá luật dãy và ứng dụng thử nghiệm vào hệ thống quản lý khách hàng và tính hóa đơn nướcluận văn nghiên cứu vấn đề an ninh mạng internet không dây và ứng dụng pdfnghiên cứu ipv6 và ứng dụng cho hệ thống mạng dịch vụ tại vnpt phú thọnghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập môn gdqp an ninh trong trường thpt quảng xương 2nghiên cứu thiết kế robot song song hai bậc tự do ứng dụng trong khắc chữnghiên cứu sản xuất protease từ chủng nấm mốc aspergillus oryzae ứng dụng trong sản xuất nước mắmcần có những nghiên cứu sâu hơn về bột khoáng này để có thể ứng dụng trong lĩnh vực nuôi trồng và thực phẩmmột số giải phápnâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm nonnghiên cứu thuật toán giải mã ldpcnghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịchThông tư 15 2015 TT-BKHCN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầuThông tư 23 2015 TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếuThông tư 17 2015 TT-BGDĐT về Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoàiThông tư 25 2015 TT-BYT quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tếThông tư liên tịch 35 2015 TTLT-BLĐTBXH-BNV về chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngThông tư 05 2015 TT-BXD về quản lý xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻThông tư 127 2015 TT-BTC về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tửThông tư số 34 2013 TT-BYT ban hành Danh mục cần chữa trị dài ngàychuong1 tu tuong Ho Chi Minhchuong6 tu tuong Ho Chi MinhTổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP đầu tư TM DV vinacomincâu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minhskkn rèn luyện kỹ năng giải một số bài tập trắc nghiệm chương i – giải tích 12 cho học sinh yếu kémCẨM NANG CHÍNH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP WORCESTERĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÂY DƯỢC LIỆU VÙNG RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN ĐÔNG HẢI, TỈNH BẠC LIÊUHÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2015YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG CHỌN LỰA NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNChương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện6 hethong dieu khien lap trinh3đổi mới cơ chế tài chính đối với các trường đại học công lập ở việt nam