Thế giới quan của nguyễn bỉnh khiêm qua tác phẩm bạch vân am thi tập và bạch vân quốc ngữ thi tập

Thế giới quan của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua tác phẩm Bạch Vân Am thi tập Bạch Vân Quốc ngữ thi tập

Thế giới quan của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua tác phẩm Bạch Vân Am thi tập và Bạch Vân Quốc ngữ thi tập
... Trình quốc công Bạch Vân quốc ngữ thi tập) , sáng tác từ Nguyễn Bỉnh Khiêm nghỉ quê nhà, tập thơ lại khoảng 180 Hai tập thơ Bạch Vân am thi tập Bạch Vân Quốc ngữ thi tập thể đầy đủ giới quan Nguyễn ... giới quan Nguyễn Bỉnh Khiêm qua hai tập thơ Bạch Vân Am thi tập Bạch Vân Quốc ngữ thi tập - Chỉ số nhận định, đánh giá giá trị hạn chế giới quan Nguyễn Bỉnh Khiêm lịch sử tư tưởng Việt Nam ... Nguyễn Bỉnh Khiêm tác phẩm 35 1.4.1 Cuộc đời nghiệp Nguyễn Bỉnh Khiêm 35 1.4.2 Tác phẩm Bạch Vân am thi tập Bạch Vân Quốc ngữ thi tập 39 Tiểu kết chương 40 2.1 Vũ trụ quan Nguyễn...
 • 82
 • 345
 • 0

Quan niệm văn chương của nguyễn bỉnh khiêm qua bạch vân âm thi tập bạch vân quốc ngữ thi

Quan niệm văn chương của nguyễn bỉnh khiêm qua bạch vân âm thi tập và bạch vân quốc ngữ thi
... thuật văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân Am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi 3.2 Để tìm hiểu quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân Am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi, luận văn hớng ... hình quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm 27 Chơng Những nội dung quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi .38 2.1 Quan niệm văn chơng ... niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm Chơng Những nội dung quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập Bạch Vân quốc ngữ thi Chơng Quan niệm văn chơng Nguyễn Bỉnh Khiêm qua phơng diện...
 • 109
 • 780
 • 3

Thế giới quan của Nguyễn Trãi qua tác phẩm Quân trung từ mệnh tập Quốc âm thi tập

Thế giới quan của Nguyễn Trãi qua tác phẩm Quân trung từ mệnh tập và Quốc âm thi tập
... TRONG THẾ GIỚI QUAN CỦA NGUYỄN TRÃI QUA TÁC PHẨM “QUÂN TRUNG TỪ MỆNH TẬP” VÀ “QUỐC ÂM THI TẬP” 2.1 Quan niệm Nguyễn Trãi giới 2.1.1 Quan niệm Nguyễn Trãi tự nhiên Nguyễn Trãi xuất thân từ nhà Nho, ... qua tác phẩm Quân trung từ mệnh tập Quốc âm thi tập Mục đích nhiệm vụ * Mục đích: Phân tích, làm rõ nội dung giới quan tư tưởng Nguyễn Trãi thông qua hai tác phẩm Quân trung từ mệnh tập Quốc ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ HÀ THẾ GIỚI QUAN CỦA NGUYỄN TRÃI QUA TÁC PHẨM “ QUÂN TRUNG TỪ MỆNH TẬP” VÀ “ QUỐC ÂM THI TẬP” Luận văn thạc...
 • 81
 • 362
 • 2

Thế giới quan của nguyễn trãi qua tác phẩm quân trung từ mệnh tập quốc âm thi tập

Thế giới quan của nguyễn trãi qua tác phẩm quân trung từ mệnh tập và quốc âm thi tập
... qua tác phẩm Quân trung từ mệnh tập Quốc âm thi tập Mục đích nhiệm vụ * Mục đích: Phân tích, làm rõ nội dung giới quan tư tưởng Nguyễn Trãi thông qua hai tác phẩm Quân trung từ mệnh tập Quốc ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ HÀ THẾ GIỚI QUAN CỦA NGUYỄN TRÃI QUA TÁC PHẨM “ QUÂN TRUNG TỪ MỆNH TẬP” VÀ “ QUỐC ÂM THI TẬP” Luận văn thạc ... tập Quốc âm thi tập , từ đưa đánh giá giới quan Nguyễn Trãi * Nhiệm vụ: - Nghiên cứu điều kiện, tiền đề hình thành giới quan Nguyễn Trãi - Phân tích nội dung quan niệm giới quan Nguyễn Trãi - Đưa...
 • 15
 • 251
 • 0

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh (qua tác phẩm Hồ Qúy Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh (qua tác phẩm Hồ Qúy Ly, Mẫu Thượng ngàn, Đội gạo lên chùa
... LOẠI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN XUÂN KHÁNH 2.1 Nhân vật tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh phân loại 2.1.1 Lí thuyết văn học nhân vật tiểu thuyết số sở phân loại “Nhà văn sáng tạo nhân vật để ... qua giới nhân vật, Nguyễn Xuân Khánh thể rõ tư tưởng yếu tầng văn hóa - trị - lịch sử Việt Nam Đó Nho giáo Hồ Quý Ly, đạo Mẫu Mẫu thượng ngàn đạo Phật Đội gạo lên chùa Đội gạo lên chùa tiểu thuyết ... ba tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh kiến tạo giới nhân vật đồ sộ, phong phú, chứng tỏ tài bậc thầy cách tổ chức, xây dựng nhân vật biết cách để nhân vật...
 • 128
 • 857
 • 7

Quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu qua tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”

Quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu qua tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”
... mình, Nguyễn Minh Châu giúp lớp băng hà có vết nứt cần thiết Vết nứt để nhìn vùng tối, có thể, đón nhận vùng sáng Dưới viết mẫu tham khảo viết từ câu hỏi: Quan điểm nghệ thuật Nguyễn Minh Châu qua ... trước thực ? Cũng thuyền xa, nghệ thuật nắm bắt bóng nó, bóng thực Vẻ nghệ thuật, sương làm “mờ hóa” khả tri nhận Bất khả tri trở thành niềm day dứt người nghệ sĩ Với người nghệ sĩ, thiên chức ... buốt tâm can…Sử dụng yếu tố điện ảnh, Nguyễn Minh Châu tạo nên thực gần phim tư liệu, chân thực xúc động Là kiểu truyện ngắn mở tình nhận thức, Nguyễn Minh Châu sử dụng tính biểu tượng Biểu tượng...
 • 3
 • 1,235
 • 7

Quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu qua tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” – bài mẫu 1

Quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu qua tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” – bài mẫu 1
... thể tác phẩm Chiếc thuyền xa minh chứng cho lòng hướng người, khả giải mã mặt phức tạp đời Bức thông điệp tác phẩm mối quan hệ nghệ thuật sống nhận thức thấm thía : “cuộc đời nơi sản sinh đẹp nghệ ... đời, vào bên đời sống đời.”(Lê Ngọc Chương- Chiếc thuyền xa, ẩn dụ nghệ thuật Nguyễn Minh Châu) Kết thúc tác phẩm, người nghệ sĩ hoàn thành kiệt tác đem đến cho công chúng cảm nhận vẻ đẹp tuyệt ... Những kết hợp tác phẩm Nguyễn Minh Châu đem đến nhìn đa diện số phận người Nếu trước kia, văn học 19 45 – 19 75, đề cập đến số phận người nhà văn đề cao vào khả người vượt qua nghịch cảnh tác động môi...
 • 3
 • 4,571
 • 33

Cái nhìn về chiến tranh của nguyễn trọng oánh qua tác phẩm đất trắng

Cái nhìn về chiến tranh của nguyễn trọng oánh qua tác phẩm đất trắng
... II CáI NHìN Về CHIếN TRANH CủA NGUYễN TRọNG OáNH Tạ Thị Hoa Lê - 40B2 Ngữ Văn - ĐH Vinh 20 Khóa luận tốt nghiệp QUA TáC PHẩM ĐấT TRắNG II.1 Một vài nét tác giả Nguyễn Trọng Oánh, tác phẩm Đất Trắng ... dung khoá luận gồm hai chơng: Chơng I: Đề tài chiến tranh phản ánh tác giả tiêu biểu Chơng II: Cái nhìn chiến tranh Nguyễn Trọng Oánh qua tác phẩm Đất trắng Tạ Thị Hoa Lê - 40B2 Ngữ Văn - ĐH Vinh ... không khờ khạo nh số tác phẩm trớc II.3 Cái nhìn thực chiến tranh xét phơng diện nghệ thuật II.3.1 Có thể nói, tác phẩm Đất trắng nhà văn quân đội Nguyễn Trọng Oánh tác phẩm xuất sắc loại tiểu...
 • 44
 • 982
 • 10

Tài liệu SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT VĂN HỌC THẾ KỶ XVI QUA CÁI NHÌN ĐỐI SÁNH GIỮA “QUỐC ÂM THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI VỚI “BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM pptx

Tài liệu SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT VĂN HỌC THẾ KỶ XVI QUA CÁI NHÌN ĐỐI SÁNH GIỮA “QUỐC ÂM THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI VỚI “BẠCH VÂN QUỐC NGỮ THI” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM pptx
... đồng thơ Nôm Nguyễn Trãi với thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiều bình diện nhưng, quan trọng hơn, cho thấy rõ phát triển tiếng Việt văn học kỷ XVI vai trò Nguyễn Bỉnh Khiêm, người kế thừa, phát huy xuất ... xếp Quốc âm thi tập Văn lấy từ nguồn tài liệu Nguyễn Trãi toàn tập tân biên” tập III- Trung tâm nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, Hà Nội, 2001 67 Tạp chí Khoa học 2012:24b 64-71 Trường Đại học ... bình dân Vốn từ bình dân thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm sử dụng phong phú so với thơ Nôm Nguyễn Trãi Qua khảo sát so sánh, thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm bổ sung số lượng lớn từ ngữ lấy từ đời sống hàng ngày...
 • 8
 • 364
 • 3

Lênin đã đẩy lùi cuộc khủng hoảng về thế giới quan của các nhà khoa học vật lý học như thế nào qua tác phẩm chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán

Lênin đã đẩy lùi cuộc khủng hoảng về thế giới quan của các nhà khoa học vật lý học như thế nào qua tác phẩm chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán
... khủng hoảng như: cuộc cách mạng vật học , chủ nghĩa tâm vật học từ mối quan hệ chúng với khủng hoảng vật lúc Trong tác phẩm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán , Lênin ... Để đẩy lùi khủng hoảng giới quan nhà vật học lúc Lênin viết tác phẩm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán Tác phẩm Lênin viết năm 1908, xuất lần đầu Nga năm 1909 Tác phẩm đời hoàn ... chọn đề tài: Lênin đẩy lùi khủng hoảng giới quan nhà khoa học vật học qua tác phẩm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán ” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của mình Đây chưa...
 • 83
 • 1,064
 • 6

"Nhàn" quan niệm sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm potx

... lập thể quan niệm sống tác giả Nhân vật trữ tình chủ động tìm đến nơi vắng vẻ đến với chốn thôn quê sống sống nhàn mặc cho bao người tìm chốn “phồn hoa đô hội” hai câu thơ đưa hai lối sống độc ... triều đình nên sống phú quí vinh hoa ông qua ông không xem mục đích sống ông Mà ông xem giấc chiêm bao thực ông tìm đến với sống thản để giữ cốt cách cao Như qua thơ ta hiểu quan niệm sống nhàn nhân ... nhận tác giả sống thản , hòa hợp với thiên nhiên tận hưởng vẻ đẹp vốn có đất trời mà không bon chen , tranh giành Đăt thơ vào hoàn cảnh lúc lối sống NBK thể vẻ đẹp tâm hồn cao lối sống tích cực...
 • 7
 • 5,309
 • 48

ĐÓNG GÓP CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỐI VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC THẾ KỶ XVI - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐÓNG GÓP CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỐI VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC THẾ KỶ XVI - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐINH THỊ THƠM ĐÓNG GÓP CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỐI VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC THẾ KỶ XVI CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ... NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỐI VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC THẾ KỶ XVI 22 2.1 Đóng góp Nguyễn B nh Khiê vư ng riều Mạc 22 2.1.1 Về trị 22 2.1.2 Về quân 27 2.2 Đóng góp Nguyễn ... Lê u k u a u CHƯƠNG VAI TRÒ CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỐI VỚI LỊCH SỬ DÂN TỘC THẾ KỶ XVI 2.1 Đóng góp Nguyễn B nh Khiê vư ng riều Mạc 2.1.1 Về trị l ê ề ộ ằ K ê ó u k XVI ều ữ k ól ậ , th u ều a...
 • 54
 • 421
 • 0

Phân tích bài thơ ghét chuột để cho thấy tấm lòng của nguyễn bình khiêm đối với nhân dân thái độ đối với bọn tham quan ô lại trong xã hội cũ

Phân tích bài thơ ghét chuột để cho thấy tấm lòng của nguyễn bình khiêm đối với nhân dân và thái độ đối với bọn tham quan ô lại trong xã hội cũ
... kỷ qua vô thán phục thái độ căm giận khinh bỉ Nguyên Bỉnh Khiêm bọn tham quan ô lại chuột /ớn” gieo rắc bao tai hoạ khủng khiếp cho nhân dân Hai câu thơ viết theo thù pháp bình dôĩ”y gợi ... “Lỗ hang” (thành, xã) câu thơ biểu tượng ám bọn vua chúa, quan lại bề trên, chỗ dựa bọn tham quan, ô lại chuột sức đục khoét dân lành mà không dám động đến chúng Nguyễn Bỉnh Khiêm có nhìn phê ... bén nguyên nhân sâu xa gây tội ác hội thối nát Giá trị tố cáo thực thơ Ghét chuột trở nên mạnh mẽ Sáu cáu thợ cuối biểu lộ trực tiếp thái độ yêu ghét nhà thơ Ông nguyền rủa lũ chuột lớn”...
 • 3
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng nhân nghĩa của nguyễn trãi thông qua tác phẩm quân trung từ mệnh tậpquan niệm về cuộc sống nhàn của nguyễn bỉnh khiêmquan niem dai va khon cua nguyen binh khiemnhan va quan niem song yeu nuoc cua nguyen binh khiemnội dung và ý nghĩa quan niệm về mối quan hệ tự nhiên con người xã hội của nguyễn bỉnh khiêmniệm của nguyễn bỉnh khiêm về vị thế của con người trong lối ứng xử với thiên nhiênvẻ đẹp nhân cách của nguyễn bỉnh khiêmbạch vân quốc ngữ thi tập của nguyễn bỉnh khiêmthái ất thần kinh của nguyễn bỉnh khiêmthế giới quan của triết họcthế giới quan của triết học phật giáotư tưởng thân dân của nguyễn bỉnh khiêmquan điểm về thế giới quan của phật giáothế giới quan của phật giáothế giới quan của triết học phật giáo là gìBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 2. ChấtBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 3. A trip to the countrysidechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Tìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicDạy học đồng loạt cả lớp10 chiến lược facebook marketing