Bài giảng vi sinh vật học trong công nghiệp bia chương 1 lê văn việt mẫn

Bài giảng Vi sinh vat học

Bài giảng Vi sinh vat học
... I ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ MÔN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỐI TƯỢNG CỦA VI SINH VẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG • vi khuẩn • virus • nấm men • nấm mốc • tảo protozoa Nhiệm vụ vi sinh vật học đại cương • -Nghiên cứu ... hoạt động sinh lý hóa học, nhóm vi sinh vật -Sự phân bố vi sinh vật tự nhiên mối quan hệ chúng với môi trường sinh vật khác -Nghiên cứu biện pháp thích hợp để sử dụng cách có hiệu vi sinh vật ... vàng, vi sinh vật ứng dụng vào sản xuất, phục vụ sống từ lâu, người ta chưa hiểu chất vi sinh vật 2.2 Giai đoạn sau phát minh kính hiển vi (Phát vi sinh vật) • Leewenhoek người phát vi sinh vật...
 • 147
 • 643
 • 7

Bài giảng vi sinh vật học chương 1 ths nguyễn thành luân

Bài giảng vi sinh vật học chương 1  ths nguyễn thành luân
... về vi sinh vật LOGO Một số hình ảnh về vi sinh vật LOGO Một số hình ảnh về vi sinh vật LOGO 15 9 /11 /2 013 Một số hình ảnh về vi sinh vật LOGO Một số hình ảnh về vi sinh vật ... Juliyes Richard Petri, 18 52 -19 21 - Hộp lồng Petri - Các pp nhuộm màu vi sinh vật LOGO 12 9 /11 /2 013 • Ivanopxki, 18 92 Beijerrinck, 18 96 Phát virus giới chứng minh vi sinh vật nhỏ vi khuẩn, qua được ... LOGO 9 /11 /2 013 SINH VẬT SINH TỰ NHIÊN & THUYẾT PHÁT SINH SINH VẬT  “Thuyết tự sinh tin tưởng sinh vật sống sinh từ lực sống diện vật chất không sống phân hủy (VD: ruồi dấm sinh từ thịt nấm sinh...
 • 29
 • 155
 • 0

Bài giảng vi sinh vật học chương 2 ths nguyễn thành luân

Bài giảng vi sinh vật học chương 2  ths nguyễn thành luân
... tạo thành tế bào chia vi khuẩn thành VK Gram âm VK Gram dương Cách xếp Peptidoglycan Vách tế bào vi khuẩn Gram dƣơng 9/11 /20 13 Vách tế bào vi khuẩn Gram âm 9/11 /20 13 Liên quan đến bắt màu vi c ... trò sống tế bào vi khuẩn Nguyên sinh chất (cytoplasm) 10 9/11 /20 13 Nguyên sinh chất (cytoplasm)  Đây  Là thành phần tế bào vi khuẩn khối chất keo, bán lỏng, 80 – 90% nước  Thành phần chủ yếu ... Bào tƣ̉ Clostridium tetani Bào tử Clostridium botulinum Sự sinh sản vô tính vi khuẩn 16 9/11 /20 13 Sự sinh sản hữu vi khuẩn Vi khuẩn sinh sản hữu tính đơn giản (Gọilà tượng tiếp hợp)  Hai tế...
 • 24
 • 169
 • 0

Bài giảng vi sinh vật học chương 3 ths nguyễn thành luân

Bài giảng vi sinh vật học chương 3  ths nguyễn thành luân
... peptide, aminoacid NH3, (NH4)2SO4, (dễ hấp thu) KNO3 (dễ hấp thu) N2 (chỉ với vi sinh vật cố định N) Purine, pyrimidine, urea, amine, amide, cyanide (chỉ số nhóm vi sinh vật đồng hoá được) Whey, ... học làm chết vi sinh vật (vỡ vỏ tế bào) > phần chất khí hoà tan bị ion hóa tạo nước oxi già, nitro oxid chất độc vi sinh vật, vi khuẩn Ảnh hưởng của sóng âm  - Các tế bào sinh dưỡng chết ... hết chất dinh dưỡng SINH TRƯỞNG – PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT 9/11/20 13 Khi nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển của VSV có gì đặc biệt so với thực vật, động vật? Ý nghĩa các...
 • 18
 • 198
 • 0

Bài giảng vi sinh vật học chương 4 ths nguyễn thành luân

Bài giảng vi sinh vật học chương 4  ths nguyễn thành luân
... SO42-) Hô hấp nitrat (kị khí không bắt buộc): vi khuẩn khử nitrat 4AH2 + HNO3  4A + NH3 + 3H2O + ATP Ví dụ: Hô hấp sulfat (kị khí bắt buộc): vi khuẩn khử sulfat 4AH2 + H2SO4  4A ... tổng hợp 4. 2 Quá trình trao đổi chất và lượng vi sinh vật dị dưỡng 4. 2.1 Quá trình phân giải glucide - Hô hấp hiếu khí - Lên men - Các trình oxy hóa không hoàn toàn - Hô hấp kị khí 4. 2.2 ... Triglycerides 4. 2 .4 Sự phân giải lipid và acid béo -oxi hóa acid béo 4. 3 Quá trình trao đổi chất và lượng VSV tự dưỡng 4. 3.1 Hóa tự dưỡng 4. 3.2 Quang tự dưỡng 13 4. 3.1 Tự dƣỡng...
 • 17
 • 241
 • 0

Bài giảng vi sinh vật học chương 5 ths nguyễn thành luân

Bài giảng vi sinh vật học chương 5  ths nguyễn thành luân
... thành phần hóa học nước ngầm + In situ bioremediation chất ô nhiễm Vi sinh vật hệ sinh thái ao hồ - Hầu hết vi sinh vật tham gia vào chu trình sinh đòa hóa nguyên tố diện - Vi sinh vật thành phần ... đònh NH3 chuyển từ khu vực phi sinh vật vào sinh khối (NH2-) vi sinh vật, thực vật VSV cớ định đạm  Vi sinh vật cố định N2 (đạm) sống tự do: - Azotobacter vi khuẩn hiếu khí, khơng có bào ... lại dạng cần có vai trò vi sinh vật Cố đònh nitrogen + Được thực số vi sinh vật cố đònh đạm tự cộng sinh (nhờ enzyme nitrogenase) + Chuyển N từ dạng sử dụng đa số sinh vật thành dạng sử dụng +...
 • 13
 • 168
 • 0

Bài giảng vi sinh vật học chương 6 ths nguyễn thành luân

Bài giảng vi sinh vật học chương 6  ths nguyễn thành luân
... KLPT 160 000 140000300000 900000 180000 Vai trò Trung hòa các độc tố, vi khuẩn virus Ngưng tụ, trung hòa vi khuẩn, virus Ngưng tụ, đường cổ điển của bổ thể Dị ứng, trung hòa ký sinh ... virus Kháng nguyên hòa tan: thu được từ nuôi cấy tế bào nhiễm virus sau đã loại bỏ virus và các thành phần của tế bào (enzyme của virus, thành phần tổng hợp thừa của virus ... tiếp thu - Miễn dịch thu đƣợc) Miễn dịch đặc hiệu là dạng đáp ứng xuất hiện sau vi sinh vật xâm nhập (do nhiễm trùng hay tiêm vaccine) sau đó đề kháng với VSV đó  giúp loại...
 • 12
 • 163
 • 0

Bài giảng vi sinh vật học chương 7 ths nguyễn thành luân

Bài giảng vi sinh vật học chương 7  ths nguyễn thành luân
... 9/11/2013 Sinh sản bào tử  Sinh sản vô tính quan trọng sinh sản hữu tính  Sản xuất lượng cá thể lớn  Sinh sản vô tính thường nấm sinh sản bào tử (bào tử trần) Hình dạng kích thước khác Vi tảo ... tảo lại sinh chất độc gây độc nguồn nước, gây độc cho động vật thủy sinh, cho người 10 9/11/2013 Động vật nguyên sinh (Protozoa)  Protozoa (Động vật đơn bào): Là động vật đơn bào, sinh sản ... nhiều virus gây bệnh cho người động vật: virus cúm, quai bị, virus ung thư  Dạng que: virus gây bệnh thực phẩm  Dạng hình khối: có nhiều cạnh, cấu trúc phức tạp – virus đậu mùa, virus khối...
 • 15
 • 156
 • 0

Bài giảng an toàn lao động trong ngành ô tô chương 1 những vấn đề chung và pháp luật về bảo hiểm lao động

Bài giảng an toàn lao động trong ngành ô tô  chương 1  những vấn đề chung và pháp luật về bảo hiểm lao động
... CẤU TRÚC MÔN HỌC Chương Chương1: 1: Những Nhữngvấn vấn ề đ chung chungvà v pháp phápluật luậtvề vềBHLĐ BHLĐ Chương Chương22:: Kỹ Kỹthuật thuậtvệ vệsinh sinhlao lao ộng động Chương Chương 33:: ... A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHOA HỌC VÀ BHLĐ I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1. 1 Lao động khoa học lao động 1. 1 .1 Lao động Lao động người cố gắng bên bên thông qua giá trị tạo nên sản phẩm tinh thần, động ... học tập, giảng dạy làm việc DN NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI HỌC A A Những Những vấn vấn đề đề chung chung v pháp phápluật luậtvề BHLĐ BHLĐ I.I .Những Nhữngkhái kháiniệm niệmcơ cơbản bảnvề vềkhoa...
 • 35
 • 238
 • 0

Bai giang vi sinh vat thuc pham dao hong ha truong dai hoc cong nghiep TP HCM IUH

Bai giang vi sinh vat thuc pham dao hong ha truong dai hoc cong nghiep TP HCM IUH
... chuyên ngành Vi sinh thực phẩm cung cấp cho sinh vi n kiến thức vi sinh vật thường gặp thực phẩm: vi sinh vật gây bệnh thường gặp thực phẩm, vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm vi sinh vật làm ... Vi sinh vật chế biến bảo quản cá - Chương bốn : Vi sinh vật tôm, mực động vật nhuyễn thể - Chương năm: Vi sinh vật chế biến bảo quản sữa - Chương sáu: Vi sinh vật bột tinh bột - Chương bảy: Vi ... lại để ghi xác tên vi sinh vật, dán danh mục tên vi sinh vật đầu giường để tối tối nhẩm tên vi sinh vật Hãy ghi tên vi sinh vật vào mảnh giấy nhỏ đem đố bạn bè Như có lẽ làm cho vi c học trở nên...
 • 85
 • 634
 • 6

Bài giảng vi sinh vật - Virut học

Bài giảng vi sinh vật - Virut học
... loại virut: Vi c phân loại virut thường thực sau phát bệnh chủ yếu bệnh virut thực vật virut động vật có xương sống Tuỳ thuộc vào mức độ phát minh nghiên cứu virut mà hệ thống phân loại virut ... thước virut ổn định - Tham gia vào hấp phụ virut vào vị trí đặc hiệu tế bào chủ - Mang tính kháng nguyên đặc hiệu virut - Chịu trách nhiệm đối xứng hạt virut Lõi axit nucleic: Mỗi loại virut ... cấu trúc khác virut + Đối với virut có axit nucleic ARN sợi dương ARN virut đồng thời mARN để tổng hợp nên ARN polymeraza ARN virut, mARN dùng để tổng hợp nên capxit virut + Đối với virut có axit...
 • 6
 • 1,170
 • 13

Bài giảng Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học ppsx

Bài giảng Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học ppsx
... Chọn options khác áp dụng cho phép phân tích tiến hành Chọn options khác áp dụng cho bảng biểu hay đồ thị sử dụng Cho phép thay đổi tiêu đề, thang trục đặc tính khác đồ thị sử dụng Xuất kết quả: ... cách khác nhau: Copy output sang Click chọn bảng biểu hay đồ thị chọn menu Edit ứng dụng khác Copy sau khởi động ứng dụng khác (Ví dụ MS Word) để paste vào Lưu kết phân tích Click phải chuột chọn ... cửa sổ tương ứng chọn “Pane options” công cụ phân tích Đối với đồ thị, thay đổi phần tiêu đề, trục số, điểm số, font chữ,… cách phóng đại cửa sổ tương ứng chọn “Graphics options” công cụ phân...
 • 94
 • 388
 • 4

Bài giảng vi sinh vật

Bài giảng vi sinh vật
... nghiệp, vi sinh vật học công nghiệp, y vi sinh vật học, thú y vi sinh vật học, vi sinh vật học nước, vi sinh vật học không khí, vi sinh vật học phóng xạ, địa vi sinh vật học, vi sinh vật học ... Ngay vi sinh vật học nông nghiệp có nhiều chuyên ngành khác như: vi sinh vật trồng trọt, vi sinh vật đất, vi sinh vật bảo vệ thực vật, vi sinh vật chăn nuôi, vi sinh vật thuỷ sản, vi sinh vật ... loại virut động vật virut thực vật 10 BÀI HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC NHÓM VI SINH VẬT Vi sinh vật gồm nhóm:  Vi sinh vật nhân nguyên thuỷ (Procaryotes) gồm: - Vi khuẩn cổ (Archaebacteria) - Vi...
 • 138
 • 2,543
 • 21

Bài giảng Vi Sinh Vật

Bài giảng Vi Sinh Vật
... vàng, vi sinh vật ứng dụng vào sản xuất, phục vụ sống từ lâu, người ta chưa hiểu chất vi sinh vật 2.2 Giai đoạn sau phát minh kính hiển vi (Phát vi sinh vật) • Leewenhoek người phát vi sinh vật ... hoạt động sinh lý hóa học, nhóm vi sinh vật -Sự phân bố vi sinh vật tự nhiên mối quan hệ chúng với môi trường sinh vật khác -Nghiên cứu biện pháp thích hợp để sử dụng cách có hiệu vi sinh vật có ... ĐẦU I ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ MÔN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỐI TƯỢNG CỦA VI SINH VẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG • vi khuẩn • virus • nấm men • nấm mốc • tảo protozoa Nhiệm vụ vi sinh vật học đại cương • -Nghiên cứu...
 • 147
 • 310
 • 1

Xem thêm