ghép nguồn điện thành bộ

Bài 10: Ghép nguồn điện thành bộ

Bài 10: Ghép nguồn điện thành bộ
... Thế nguồn vào điểm B E, r E, r ghép song song ? - Suất điện động nguồn: Eb = E - Điện trở nguồn: B A r rb = n E, r Bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng: - Bộ nguồn gồm n dãy ghép song song, dãy có m nguồn ... A - Suất điện động nguồn: E b = mE mr Hãy thiết lập công - Điện trở trong: rb = n thức tính suất điện động điện trở nguồn B CỦNG CỐ GHÉP CÁC NGUỒN ĐiỆN THÀNH BỘ I Đoạn mạch chứa nguồn điện: E ... nhau, nguồn có suất điện động 2V điện trở 1Ω ghép nối tiếp Suất điện động điện trở nguồn là: A 6V; 6Ω B 12V; 6Ω C 12V; 12Ω D 6v; 12Ω Câu Nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mắc với điện...
 • 14
 • 1,935
 • 15

CHUYÊN DE:GHEP NGUON DIEN THANH BO-DINH LUAT OHM

CHUYÊN DE:GHEP NGUON DIEN THANH BO-DINH LUAT OHM
... qua Điện trở mạch bằng: I A A 5,1Ω B 4,5Ω C 3,8Ω D 3,1Ω R e2,r e1,r Câu 1: Biểu thức đònh luật Ohm cho đoạn mạch AB (hình vẽ) a I= U AB + e1 + e2 RAB b I = U AB + e1 − e2 RAB c I = U AB + e2...
 • 8
 • 990
 • 33

Bài 10. ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ doc

Bài 10. ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ doc
... điều cần thiết cho họ: Bài 10 Đoạn mạch chứa nguồn điện Ghép nguồn điện thành I Đoạn mạch chứa nguồn điện II Ghép nguồn điện thành 1 .Bộ nguồn nối tiếp… Bộ nguồn song song… Bộ nguồn đối xứng… Học ... dãy, dãy m nguồn điện điện trở r giống điện trở nguồn cho biểu thức A nr B mr C m.nr D mr/n Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, nguồn có suất điện động E điện trở r suất điện động điện trở nguồn A ... định suất điện động tổng hợp tổng trở mắc nguồn điện nối tiếp nhau? TL3: - Ta có suất điện động nguồn điện ghép nối tiếp tổng suất điện động nguồn có Eb = E1 + E1 + E2 + … + En Điện trở rb nguồn...
 • 6
 • 1,305
 • 8

Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 10. ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ ppt

Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 10. ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ ppt
... 11: A Nội dung ghi bảng (ghi tóm tắt kiến thức SGK theo đầu mục); HS tự ghi chép nội dung bảng điều cần thiết cho họ: Bài 10 Đoạn mạch chứa nguồn điện Ghép nguồn điện thành I Đoạn mạch chứa nguồn ... dãy, dãy m nguồn điện điện trở r giống điện trở nguồn cho biểu thức A nr B mr C m.nr D mr/n Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, nguồn có suất điện động E điện trở r suất điện động điện trở nguồn A ... Dòng điện phát từ cực nguồn điện? TL1: - Dòng điện từ cực dương vào cực âm nguồn điện Phiếu học tập (PC2) - Viết biểu thức định luật Ôm cho mạch định luật Ôm cho đoạn mạch chứa điện trở R1 mạch...
 • 9
 • 626
 • 1

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ
... v II GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ 1/ Bộ nguồn mắc nối tiếp : Dùngnào nối cựcghép nốinguồn điện trước với Thế dây dẫn nguồn âm tiếp ? cực dương nguồn thành dãy liên tiếp ξ 1r1 ξ r2 Hiệu điện UAB ... cườngđiệndòng điện chạy mạch ? giảm độ Mạch U ξ N = IR N 12 12 I = = = =2A Mạch RIr R1 + R2 N GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ I.ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN ( MÁY PHÁT ) II GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH ... NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ I ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN( MÁY PHÁT ) Xét mạch điện hình vẽ I Hãy viết hệ thức liên hệ ξ = cường độ dòng điện , suất R1 động , điện điện +R +r trở...
 • 20
 • 2,384
 • 5

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ
... a=E (Sđđ nguồn điện) b phải có đơn vị điện trở () => b=r (Điện trở nguồn điện) c Kết luận Ta có: UAB= VA-VB=E-Ir E - UAB Hay: I = r Là biểu thức định luật Ôm đoạn mạch chứa nguồn điện Trường ... loại mạch điện Mắc nguồn điện thành (T1) Định luật Ôm đoạn mạch chứa nguồn điện a Thí nghiệm khảo sát - Sơ đồ thí nghiệm hình vẽ ? Nêu tác dụng dụng cụ sơ đồ ? * A: Đo cường độ dòng điện mạch ... cực dương nguồn) H.b: UAB= VA- VB=IAB(r+R) +E (Dòng điện từ cực dương sang cực âm nguồn) H a R A I E, r B B H b Tổng quát UAB= VA- VB=IAB(r+R)-E (Dòng điện từ cực âm sang cực dương nguồn) I...
 • 18
 • 1,660
 • 7

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ
... r b =nr Tiết 19 Đ10 .Ghép nguồn điện thành II Ghép nguồn điện thành Bộ nguồn nối tiếp VD2: Một nguồn gồm nguồn điện giống có suất điện động 1,5V điện trở Thì Suất điện động điện trở là: A 1,5V ... đặc biệt:( Có n nguồn giống nhau) Chọn C Eb =nE r b =nr Đ10 .Ghép nguồn điện thành Tiết 19 - + II Ghép nguồn điện thành E, +r - Bộ nguồn song song Bộ nguồn gồm n nguồn điện giống ghép song song ... Tiết 19 Đ10 .Ghép nguồn điện thành II Ghép nguồn điện thành E Eb = E E 1, + Bộ nguồn nối tiếp + E + + n r 2, + E r n - M A Suất điện động nguồn ghép nối tiếp tổng suất điện động nguồn có E...
 • 9
 • 872
 • 10

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ
... nguồn * Nêu biểu thức xác định suất điện động điện trở nguồn Kỹ năng: * Nắm mắc loại nguồn điện, tính đại lượng nguồn điện * Giải tập liên quan đến đoạn mạch chứa nguồn điện ghép nguồn điện thành ... Bài tập vận dụng Hot ng ca HS Muốn ghép pin giống nhau, sđđ pin 3V thành nguồn 6V thì: A Ghép pin song song B Ghép pin nối tiếp C Ghép pin song song nối tiếp với pin lại D Ghép pin nối tiếp ghép ... điện Hot ng ca HS Bộ nguồn nối tiếp Eb = E1 +E2 + + En rb = r1+ r2+ + rn Eb = nE; rb = nr Bộ nguồn mắc song song n nguồn giống (E, r) r rb = Eb = E n Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng N nguồn giống (E,...
 • 12
 • 1,942
 • 5

Đoạn mạch chứa nguồn điện Ghép các nguồn điện thành bộ ppsx

Đoạn mạch chứa nguồn điện Ghép các nguồn điện thành bộ ppsx
... Bài 10 Đoạn mạch chứa nguồn điện Ghép nguồn điện thành I Đoạn mạch chứa nguồn điện II Ghép nguồn điện thành Bộ nguồn nối tiếp… Bộ nguồn song song Bộ nguồn đối xứng… Học sinh ... đổi nhóm, suy kết trả lời PC2 (C1 C2) - Nêu câu hỏi C3 - Làm tập C3 Hoạt động (…phút) : Ghép nguồn điện thành Hoạt động học sinh - Đọc SGK mục II.1, trả lời câu hỏi PC3 Trợ giúp giáo viên - Nêu ... phiếu - Dùng PC1 – để kiểm tra Hoạt động (…phút) : Xây dựng công thức tính định luật Ôm cho toàn mạch Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Nhớ lại kiến thức lớp - Nêu câu hỏi PC1 trả lời câu...
 • 4
 • 477
 • 0

Tiết 19 GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ potx

Tiết 19 GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ potx
... có n nguồn có suất điện suất điện điện trở động e điện trở r động ghép nối tiếp : Eb = điện trở nguồn ne ; rb = nr Tính Bộ nguồn song song nguồn ghép suất nối tiếp động điện Giới thiệu điện trở ... biết ghép song nguồn song gép song song Giới thiệu Tính điện cách tính suất suất điện động động điện trở điện trở trong nguồn nguồn ghép song song Nếu có m dãy, dãy có n nguồn nguồn có suất điện ... trường hợp nguồn gồm riêng Nếu có m nguồn giống nguồn có suất điện giống động e điện trở r ghép nối ghép song song : Eb = tiếp Vẽ e ; rb = hình Bộ nguồn hỗn hợp 10.4 Giới thiệu r m nguồn Vẽ hình...
 • 7
 • 428
 • 0

bài giảng vật lý 11 bài 10 ghép các nguồn điện thành bộ

bài giảng vật lý 11 bài 10 ghép các nguồn điện thành bộ
... r E, r B A E, r BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ BÀI 10: THÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ Giữ nguyên điện áp, tăng dung ... nhiều điện trở ghép với nhau? BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ II Ghép nguồn điện thành Bộ nguồn nối tiếp Bộ nguồn song song BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ Bộ nguồn nối tiếp Bộ nguồn ... ĐIỆN THÀNH BỘ NỘI DUNG: I Đoạn mạch chứa nguồn điện (Nguồn phát điện) II Ghép nguồn điện thành Bộ nguồn ghép nối tiếp Bộ nguồn ghép song song Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN...
 • 26
 • 3,432
 • 0

Bài 10 Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 10 Ghép các nguồn điện thành bộ
... Ghép nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp: B E1, r1 E2, r2 Bộ nguồn ghép nối tiếp nguồn cực âm nguồn trước nối với cực dương nguồn tiếp sau thành dãy liên tiếp a) A B E1, r1 E2, r2 b) - Suất điện ... dương nguồn nối vào điểm A, cực âm nguồn nối vào điểm B - Suất điện động nguồn: Eb = E - Điện trở nguồn: rb = r/n E, r A E, r E, r B Bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng: - Bộ nguồn gồm n dãy ghép song ... động nguồn: Eb = - Điện trở nguồn: rb En, rn E n , rn A E1 + E2 + + En = r1 + r2 + + rn - Nếu có n nguồn giống mắc nối tiếp thì: Eb = nE ; rb = nr B Bộ nguồn song song: - Bộ nguồn ghép song nguồn...
 • 13
 • 176
 • 0

Lý thuyết. Ghép các nguồn điện thành bộ

Lý thuyết. Ghép các nguồn điện thành bộ
... Suất điện động nguồn ghép nối tiếp tổng suất điện động nguồn Điện trở rb bẳng tổng điện trở nguồn bộ: rb = r + r + … + r n (10.4) Bộ nguồn song song Khi nguồn giống có cực ... song, Khi mạch hở hiệu điện UAB suất điện động nguồn bắt suất điện động bộ, điện trở nguồn điện tương đương n điện trở r mắc song song, Do đó: ξb = ξ; rb = r/n (10.5) Bộ nguồn mắc hỗn hợp đối ... = ξ; rb = r/n (10.5) Bộ nguồn mắc hỗn hợp đối xứng ξb = mξ; rb = mr/n Với n dãy song song, m số nguồn dãy ...
 • 2
 • 204
 • 0

Bài soạn GHEP TU DIEN THANH BO-thuyet kien tao

Bài soạn GHEP TU DIEN THANH BO-thuyet kien tao
... thành CN (BB) Nhiệ m vụ lựa chọn (/) Nhóm Bài tập Cho tụ hình vẽ: C1 = 3µF , C = 12µF , U AB = 4V C3 = 3µF , tính U3? C3 để U3 = 0,5V? C2 C1 A B C3 Bài tập Cho tụ hình vẽ: C1 = 3µF , C = 6µF ... C3 C4 Bài tập Cho tụ hình vẽ: C1 = 3µF , C = 1µF , C3 = 5µF ; hiệu điện giới hạn tụ là: U1 = 4V, U = 2V, U = 9V Tìm hiệu điện lớn đặt vào hai đầu tụ để không tụ bị đánh thủng C2 C1 A B C3 Bài ... dùng tụ mắc tụ để tụ có C b = 3,75µF ? Bài tập Cho tụ hình vẽ: C1 = 2µF , C = 10µF , C3 = 5µF , U1 = 18V, U = 10V Tính điện tích mà tụ C3 tích C1 C2 C3 U1 U2 Bài tập Cho tụ hình vẽ: C1 = 1µF , C...
 • 5
 • 289
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ghép nguồn điện thành bộghép các nguồn điện thành bộtại sao phải ghép các nguồn điện thành bộgiai bai tap ghép các nguồn điện thành bộbài giảng điện tử ghép các nguồn điện thành bộbài tập về ghép các nguồn điện thành bộbài giảng ghép các nguồn điện thành bộbài 10 ghép các nguồn điện thành bộbài tập ghép các nguồn điện thành bộđoạn mạch chứa nguồn điện ghép các nguồn điện thành bộgiáo án điện tử bài ghép các nguồn điện thành bộgiáo án ghép các nguồn điện thành bộ lý 11tiết 18 ghép các nguồn điện thành bộ§ 10 ghép các nguồn điện thành bộ t1§ 10 ghép các nguồn điện thành bộ t212 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAGiaoTrinh kinh te cong nghiepCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHNhận thức khái niệmTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauKien truc thoi lySo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT5 kethuaCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTABT Cấu Trúc máy tính có lời giảiUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMỨNG DỤNG VSV TRONG CNTP