Phẫu thuật cấp cứu Tim Mạch Và Lồng Ngực Đặng Hanh Đệ

PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC VIỆT NAM

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM
... PHU THUT TIM MCH V LNG NGC VIT NAM S - THNG 8/2014 TP CH PHU THUT TIM MCH V LNG NGC VIT NAM S 09 - THNG 8/2014 o0o NH GI THC TRNG VIấM PHI ... chp bung tim, thụng tim, chp mch vnh, nong van hay cỏc trng hp vt thng tim mnh gy xng sn Tuy nhiờn vi cỏc trng hp ny thng c phỏt hin sm v x trớ cú hiu qu [7], [9] Trờn th gii cng nh Vit Nam, chn ... Siờu õm tim 36 36 100.0 CT scanner 17 17 100.0 Chc dũ mng tim 8 100.0 K thut chn oỏn Cỏc k thut chn oỏn VTT thng c ỏp dng v cho kt qu kh quan gm siờu õm tim, CT scanner v chc dũ mng ngoi tim 13...
 • 60
 • 64
 • 0

PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC VIỆT NAM

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM
... PHU THUT TIM MCH V LNG NGC VIT NAM S - THNG 8/2012 PHU THUT TIM MCH V LNG NGC VIT NAM S - THNG 8/2012 LI GII THIU p Phu thut Tim mch v Lng ngc Vit Nam xut bn s u tiờn c nng nhit ... bnh van tim hu thp ThS H Hunh Quang Trớ,PGS TS Phm Nguyn Vinh,Vin Tim TP.HCM Bỏo Cardiologie.vn.nm 2010 21 PHU THUT TIM MCH V LNG NGC VIT NAM S - THNG 8/2012 HI CHNG SHONE - MT HI CHNG TIM BM ... Vin Tim H Ni Tp Tim mch hc Vit Nam 2005; 42: 21- 29 21 Nguyn Sinh Hin, Nguyn Vn Móo v cng s Kt qu ng dng phng phỏp Carpentier phu thut sa cha bnh Ebstein ti Bnh Vin Tim H Ni Tp Y hc Vit nam 11-2006;...
 • 60
 • 119
 • 0

PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC VIỆT NAM

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM
... PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ - THÁNG 2/2014   TẠP CHÍ PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 06 - THÁNG 2/2014 o0o -1 Kết phẫu thuật sửa hở van hai ... 47 PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ - THÁNG 2/2014 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá kết sớm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành bệnh nhân tổn thương ba nhánh động mạch vành ĐỐI TƯỢNG VÀ ... vành thực có chụp vành trước giải phẫu thuận lợi, nhiệm vụ ca phẫu thuật đóng đường vỡ thành thất trái [5] 45 PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ - THÁNG 2/2014 Bệnh nhân chúng tơi vào...
 • 64
 • 274
 • 0

PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC VIỆT NAM

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM
... PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ - THÁNG 6/2014   TẠP CHÍ PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 08 - THÁNG 6/2014 o0o ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT ... phẫu thuật cầu nối động nối vành mạch vành Phẫu thuật động mạch Phẫu thuật có can thiệp đến động mạch chủ lên, quai, động chủ mạch chủ xuống Vỡ vách thất sau nhồi máu tim PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG ... gồm phẫu thuật lại; kết hợp phẫu thuật van tim cầu nối động mạch vành; phẫu thuật can thiệp nhiều van tim; phẫu thuật cắt phình thất trái; phẫu thuật sửa vách thất sau nhồi máu tim; phẫu thuật...
 • 56
 • 55
 • 0

PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC VIỆT NAM

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM
... PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ - THÁNG 6/2014   TẠP CHÍ PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 08 - THÁNG 6/2014 o0o ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT ... phẫu thuật cầu nối động nối vành mạch vành Phẫu thuật động mạch Phẫu thuật có can thiệp đến động mạch chủ lên, quai, động chủ mạch chủ xuống Vỡ vách thất sau nhồi máu tim PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG ... gồm phẫu thuật lại; kết hợp phẫu thuật van tim cầu nối động mạch vành; phẫu thuật can thiệp nhiều van tim; phẫu thuật cắt phình thất trái; phẫu thuật sửa vách thất sau nhồi máu tim; phẫu thuật...
 • 56
 • 118
 • 0

PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC VIỆT NAM

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM
... PHU THUT TIM MCH V LNG NGC VIT NAM S - THNG 8/2014 TP CH PHU THUT TIM MCH V LNG NGC VIT NAM S 09 - THNG 8/2014 o0o NH GI THC TRNG VIấM PHI ... chp bung tim, thụng tim, chp mch vnh, nong van hay cỏc trng hp vt thng tim mnh gy xng sn Tuy nhiờn vi cỏc trng hp ny thng c phỏt hin sm v x trớ cú hiu qu [7], [9] Trờn th gii cng nh Vit Nam, chn ... Siờu õm tim 36 36 100.0 CT scanner 17 17 100.0 Chc dũ mng tim 8 100.0 K thut chn oỏn Cỏc k thut chn oỏn VTT thng c ỏp dng v cho kt qu kh quan gm siờu õm tim, CT scanner v chc dũ mng ngoi tim 13...
 • 60
 • 239
 • 1

PHẪU THUẬT TIM MẠCH LỒNG NGỰC VIỆT NAM

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM
... PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ - THÁNG 4/2014   TẠP CHÍ PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 06 - THÁNG 2/2014 o0o -1 NHỮNG ... đoạn mạch hẹp, ghép mạch đoạn tĩnh mạch hiển đảo chiều Khơng có tử vong, tai biến tắc mạch khí 25 PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ - THÁNG 4/2014 BÀN LUẬN Phẫu thuật xâm lấn phẫu thuật ... thường quy PTIXL đóng TLN phẫu thuật van hai 27 PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ - THÁNG 4/2014 KẾT LUẬN Phẫu thuật tim hở xâm lấn với nội soi hỗ trợ trung tâm tim mạch bệnh viện E bệnh...
 • 57
 • 243
 • 0

Hồi sinh tim - phổi cấp cứu tim mạch

Hồi sinh tim - phổi và cấp cứu tim mạch
... đầu rung thất Hồi sức hiệu phá rung vòng phút sau ngưng tim ng Từ lúc xảy đến lúc cấp cứu dịch vụ y khoa chuyên nghiệp thường phút nên tỉ lệ sống tùy vào huấn luyện hồi sức ngưng tim phổi (cardiopulmonary ... Care (ECC)) Hình SƠ ĐỒ HỒI SINH TIM PHỔI CƠ BẢN CHO NGƯỜI LỚN Hình 3 bước HSTP đơn giản (CPR in Three Simple Steps) BN không đáp ứng? Gọi cấp cứu lưu động THỔI Cung cấp lần thở, lần giây Hình ... giản hồi sinh tim người lớn (CPR in Three Simple Steps) Video Hình Sốc điện phá rung chỗ [Out-hospital (on-site) electrical shock for defibrillation] Hình Sốc điện phá rung chỗ [Out-hospital (on-site)...
 • 19
 • 336
 • 5

So sánh hiệu quả trên ph dịch dạ dày của ranitidine liều 100mg với 200mg tiêm tĩnh mạch trước mổ ở bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu bụng

So sánh hiệu quả trên ph dịch dạ dày của ranitidine liều 100mg với 200mg tiêm tĩnh mạch trước mổ ở bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu bụng
... nghiờn cu c hon thnh 2.4.5 Phng ph p o pH: Cú nhiu phng ph p: o pH: [H+] dung dch bng phng ph p o th Trc tip: Nhỳng in cc ch th vo dung dch o , in cc so sỏnh vo dung dch ph n tớch Giỏn tip: Qua ... 3.12 Thay i pH dch d dy bnh nhõn cú pH> 2.5 theo thi gian Nhúm Ranitidine 100mg Ranitidine 200mg p Thi im Trc (n = 14) pH Min- Max Sau tiờm pH Min- Max Sau tiờm pH Min- Max Sau tiờm pH Min- Max ... nhõn cho ph p o pH dch d dy ln (T0) bng mỏy o pH b tỳi ca hóng Hanna instrument (The pHep Family ca c) Tiờm ranitidine (Zantac) tnh mch: 34 Nhúm 1: Dựng mt liu ranitidine (Zantac )100mg pha NaCl0,9%...
 • 83
 • 733
 • 1

đánh giá hiệu quả của ranitidine với liều 100 mg hoặc 200 mg tiêm tĩnh mạch trước mổ trên ph dịch dạ dày ở bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu bụng

đánh giá hiệu quả của ranitidine với liều 100 mg hoặc 200 mg tiêm tĩnh mạch trước mổ trên ph dịch dạ dày ở bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu bụng
... ca ranitidine liu 5 0mg v 10 0mg v cimetidine 30 0mg vi kt qu vt tri ca ranitidine liu 10 0mg so vi liu 5 0mg v vi cimetidine, ranitidine c hp thu nhanh chúng v t nh huyt tng sau dựng khong 60-90 ph t ... gian Bng3.9 pH dch d dy thay i theo thi gian Nhúm Thi im Trc pH Min- Max Placebo Ranitidine Ranitidine 10 0mg 20 0mg 44 Sau tiờm thuc pH Min- Max Sau tiờm thuc pH Min- Max Sau tiờm thuc pH Min- Max ... .34 Nhúm 2: Dựng mt liu ranitidine (Zantac) 20 0mg pha NaCl 0,9% va 20ml tiờm tnh mch chm 10 ph t .34 2.4.4 Phng ph p o pH : 35 o pH : [H+] dung dch bng phng ph p o th 35 Trc tip : Nhỳng...
 • 52
 • 179
 • 0

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT trong Hướng dẫn cập nhật của American Heart Associationcho Hồi sinh tim phổi (CPR) Cấp cứu Tim mạch (ECC) năm 2015

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT trong Hướng dẫn cập nhật của American Heart Associationcho Hồi sinh tim phổi (CPR) và Cấp cứu Tim mạch (ECC) năm 2015
... đó, Hướng dẫn cập nhật AHA cho Hồi sinh tim phổi (CPR) Chăm sóc tim mạch khẩn cấp (ECC) năm 2015 sửa đổi toàn diện Hướng dẫn AHA cho Hồi sinh tim phổi (CPR) Chăm sóc tim mạch khẩn cấp (ECC) năm ... truy cập www.ilcor.org/seers Hướng dẫn cập nhật AHA cho Hồi sinh tim phổi (CPR) Cấp cứu Tim mạch (ECC) năm 2015 khác biệt so với ấn Hướng dẫn AHA cho Hồi sinh tim phổi (CPR) Chăm sóc tim mạch ... đổi chủ yếu Hướng dẫn cập nhật American Heart Association (AHA) cho Hồi sinh tim phổi (CPR) Chăm sóc tim mạch khẩn cấp (ECC) năm 2015 Ấn hướng đến mục đích giúp người làm công tác hồi sinh huấn...
 • 38
 • 76
 • 0

PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TIM MẠCH 2016, KHOA NỘI TIM MẠCH, BỆNH VIÊN NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG

PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TIM MẠCH 2016, KHOA NỘI TIM MẠCH, BỆNH VIÊN NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG
... 20mg/ng  Ezetimibe/simvastatin 10/40mg  Điều trị THA: giữ HA ...
 • 35
 • 249
 • 0

Mask thanh quản Proseal trong phẫu thuật cấp cứu

Mask thanh quản Proseal trong phẫu thuật cấp cứu
... thấp Đây hạn chế nghiên cứu Mặc dù vậy, qua nghiên cứu, rút số nhận xét sau: - Phương pháp gây mê toàn diện mask quản Proseal thích hợp cho phẫu thuật cấp cứu vùng bụng, phẫu thuật có thời gian kéo ... khoa tuyến tỉnh khác, gây mê NKQ thường sử dụng phẫu thuật cấp cứu, phẫu thuật vùng bụng Tuy nhiên, tai biến biến chứng đặt đèn soi quản, ống nội khí quản gặp nhiều PLMA với cấu tạo đặc biệt có thêm ... uống trước mổ - Mask quản Proseal có kỹ thuật đặt đơn giản, hiệu thông khí cao, gây biến đổi mạch, huyết áp - Các tai biến biến chứng sử dụng mask quản Proseal so với nội khí quản - Nguy trào...
 • 23
 • 679
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 5 ky thuat cap cuu va chuyen thuong hoa tuyen5 ky thuat cap cuu va chuyen thuong 14tgiao an ky thuat cap cuu va chuyen thuongbai giang ky thuat cap cuu va chuyen thuongnam ki thuat cap cuu va chuyen thuong hoa tuyennghiên cứu một số rối loạn tim mạch và chuyển hóa ở bệnh nhân bptnmt tại bệnh viện đa khoa tỉnh hậu giangnghiên cứu advance làm giảm bệnh suất tim mạch và cải thiện sống còn với điều trị preterax ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2giáo án qp an 11 tiết 1 bài 7 lý thuyết kỹ thuật cấp cứu và chuyển thươnggiáo án qp an 11 tiết 2 bài 7 thực hành kỹ thuật cấp cứu và chuyển thươnggiáo án qp an 11 tiết 3 bài 7 thực hành kỹ thuật cấp cứu và chuyển thươngtuần 32 kĩ thuật cấp cứu và chuyển thươnggiáo án qp an 11 tiết 4 bài 7 thực hành kỹ thuật cấp cứu và chuyển thươngtuần 33 kĩ thuật cấp cứu và chuyển thươnggiáo án qp an 11 tiết 5 bài 7 thực hành kỹ thuật cấp cứu và chuyển thươngtuần 34 kĩ thuật cấp cứu và chuyển thươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học